English    Türkçe    فارسی   

2
3045-3094

 • Sen belâya uğrayıp ona ibret olmadın o zehri içti, sen şerbetini iç (ibret almana bak!). 3045
 • تو نیفتادی که باشی پند او ** زهر او نوشید تو خور قند او
 • Oğuzların, birini korkutmak için başka birini öldürmeye kalkışmaları
 • قصد کردن غزان به کشتن یک مردی تا آن دگر بترسد
 • Kan dökücü Oğuz Türkleri, malları yağma etmek üzere bir köye girdiler.
 • آن غزان ترک خونریز آمدند ** بهر یغما بر دهی ناگه زدند
 • O köyün eşrafından iki kişi yakalayıp birini öldürmeye niyet ettiler.
 • دو کس از اعیان آن ده یافتند ** در هلاک آن یکی بشتافتند
 • Öldürmek üzere elini bağladıkları zaman dedi ki: “Padişahlar, yüce erler.
 • دست بستندش که قربانش کنند ** گفت ای شاهان و ارکان بلند
 • Niye benim kanıma kastediyorsunuz. Neden benim kanıma susadınız?
 • در چه مرگم چرا می‏افگنید ** از چه آخر تشنه‏ی خون منید
 • Öldürülmemde ki maksat, garaz ne? Görüyorsunuz ya, gördüğünüz gibi yoksulum, çırçıplak bir adamım” 3050
 • چیست حکمت چه غرض در کشتنم ** چون چنین درویشم و عریان تنم‏
 • Oğuzların biri “ Arkadaşın korksun, ürksün de altınları çıkarsın diye öldürüyoruz” dedi.
 • گفت تا هیبت بر این یارت زند ** تا بترسد او و زر پیدا کند
 • Adam “O benden yoksul” deyince Oğuz, “Haber verdiler onun altını var” dedi.
 • گفت آخر او ز من مسکین‏تر است ** گفت قاصد کرده است او را زر است‏
 • Adam dedi ki: “Mademki bizim ikimizden bir şey umuyorsunuz,
 • گفت چون وهم است ما هر دو یک‏ایم ** در مقام احتمال و در شک‏ایم‏
 • Evvelâ onu öldürün de ben korkayım, altınların yerini göstereyim!”
 • خود و را بکشید اول ای شهان ** تا بترسم من دهم زر را نشان‏
 • Şimdi sen de Allah’ın keremine bak ki biz âhir zamanda geldik. 3055
 • پس کرمهای الهی بین که ما ** آمدیم آخر زمان در انتها
 • Zamanlardan sonuncusu, ilk devirlerden daha üstündür. Hadiste “ Ahirûnes Sâbikun” denmektedir.
 • آخرین قرنها پیش از قرون ** در حدیث است آخرون السابقون‏
 • Merhamet sahibi Allah, Nûh ve Hûd kavimlerinin helâkini bize gösterdi;
 • تا هلاک قوم نوح و قوم هود ** عارض رحمت به جان ما نمود
 • Biz korkalım, ibret alalım diye onları kahretti. Ya aksi olsaydı vay haline!
 • کشت ایشان را که ما ترسیم از او ** ور خود این بر عکس کردی وای تو
 • Kendisine tapanların (peygamber ve velilerin Aleyhimüsselâm) varlıkları nimetken buna şükretmeyenlerin hali
 • بیان حال خود پرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا علیهم السلام‏
 • Peygamberlerden hangisi, suça, ayıba dair bir şey söylediyse taş gibi katı gönül’e, kapkara cana,
 • هر ک از ایشان گفت از عیب و گناه ** وز دل چون سنگ وز جان سیاه‏
 • Allah fermanlarına ehemmiyet vermemeye, yarın ki ahret gününü düşünmeyip rahatça keyfine bakmaya, 3060
 • و ز سبک داری فرمان‏های او ** و ز فراغت از غم فردای او
 • Bu aşağılık dünyaya heves etmeye, bu aşağılık dünyaya âşık, karılar gibi nefse zebun olmaya,
 • و ز هوس و ز عشق این دنیای دون ** چون زنان مر نفس را بودن زبون‏
 • Nasihat edenlerden kaçmaya, temiz kişilerle buluşmaktan çekinmeye,
 • و آن فرار از نکته‏های ناصحان ** و آن رمیدن از لقای صالحان‏
 • Gönül’e, gönül ehline karşı yabancı durmaya, padişahlara hile düzmeye, onlara karşı tilkilik yapmaya kalkışmaya,
 • با دل و با اهل دل بیگانگی ** با شهان تزویر و روبه‏شانگی‏
 • Gözü tok kişileri yoksul sanmaya, onlara haset edip gizlice düşman olmaya dair söyledi.
 • سیر چشمان را گدا پنداشتن ** از حسدشان خفیه دشمن داشتن‏
 • Onlardan biri verdiğin bir şeyi kabul ederse yoksul dersin, kabul etmezse riyakâr ve mürai! 3065
 • گر پذیرد چیز تو گویی گداست ** ور نه گویی زرق و مکر است و دغاست‏
 • İnsanlara karışırsa tamahkâr dersin. Karışmaz, çekingen davranırsa kibirli!
 • گر در آمیزد تو گویی طامع است ** ور نه گویی در تکبر مولع است‏
 • Yahut da münafıklar gibi “Çoluğun, çocuğun nafakasını kazanmaya uğraşıyorum,
 • یا منافق‏وار عذر آری که من ** مانده‏ام در نفقه‏ی فرزند و زن‏
 • Ne başımı kaşımaya vaktim var, ne din kaydına düşüp ibadet etmeğe!
 • نه مرا پروای سر خاریدن است ** نه مرا پروای دین ورزیدن است‏
 • Lûtfet, bizi himmetle bir an da sonunda biz de velilerden olalım” diye mazeret serdedersin.
 • ای فلان ما را به همت یاد دار ** تا شویم از اولیا پایان کار
 • Fakat bu sözde, dertten, aşktan değildir. Âdeta uyuyan bir adamın bir aralık uyanıp sayıklayarak tekrar uykuya dalmasına benzer. 3070
 • این سخن نه هم ز درد و سوز گفت ** خوابناکی هرزه گفت و باز خفت‏
 • “Ayalimin rızkını kazanmaktan başka bir şey yapamıyorum. Ne çare? Dişimle, tırnağımla çalışıp çabalıyor, helâlinden kazanıyorum” dersin.
 • هیچ چاره نیست از قوت عیال ** از بن دندان کنم کسب حلال‏
 • Ey sapıklara karışan, ne helâli? Senin kanından başka helâl göremiyorum.
 • چه حلال ای گشته از اهل ضلال ** غیر خون تو نمی‏بینم حلال‏
 • Çare Allah’tandır. Lokmandan değil, çare dindendir puttan değil!
 • از خدا چاره‏ستش و از لوت نه ** چاره‏ش است از دین و از طاغوت نه‏
 • Ey aşağılık dünyaya bile sabredemeyen, bu yeryüzünü güzel bir tarzda döşeyen Allah’ya nasıl sabredebiliyorsun?
 • ای که صبرت نیست از دنیای دون ** صبر چون داری ز نعم الماهدون‏
 • Ey naz ve nimete bile sabredemeyen, kerim Allah’a nasıl sabredebiliyorsun? 3075
 • ای که صبرت نیست از ناز و نعیم ** صبر چون داری از الله کریم‏
 • Ey temize, pise bile sabırsız, Yaratanına nasıl sabredebiliyorsun?
 • ای که صبرت نیست از پاک و پلید ** صبر چون داری از آن کاین آفرید
 • Nerede bir Halil ki mağaradan çıkıp ayı görünce “ Bu benim Rabbim” dedikten sonra battığını görünce kendisine gelip “ Nerede kâinatı yaratan Allah?” desin.
 • کو خلیلی که برون آمد ز غار ** گفت هذا رب هان کو کردگار
 • Ben, bu iki meclis sahibini görmedikçe iki âlemi de görmek istemem.
 • من نخواهم در دو عالم بنگریست ** تا نبینم این دو مجلس آن کیست‏
 • Allah sıfatlarını görmedikçe ekmek bile yesem boğazımda kalır.
 • بی‏تماشای صفتهای خدا ** گر خورم نان در گلو ماند مرا
 • Onun yüzünü görmedikçe, onun gülünü, gül bahçesini temaşa etmedikçe lokma nasıl siner? 3080
 • چون گوارد لقمه بی‏دیدار او ** بی‏تماشای گل و گلزار او
 • Allah’ı ummadan bu suyu bir an bile kim içer? Ancak öküz ve eşek!
 • جز بر امید خدا زین آب خور ** کی خورد یک لحظه الا گاو و خر
 • Hayvan gibi olanlar, hatta ondan da aşağı bir dereceye düşmüş bulunanlar, hileyle dolu olsa bile yine pis, murdar, kokmuş kişilerdir.
 • آن که کالانعام بد بل هم اضل ** گر چه پر مکر است آن گنده بغل‏
 • Böyle kişinin hilesi de baş aşağı olmuştur, kendisi de. Zamanı geçip gitmiş, günü bir türlü gelmez olmuştur.
 • مکر او سر زیر و او سر زیر شد ** روزگاری برد و روزش دیر شد
 • Düşüncesi körleşmiş, aklı bozulmuş ömrü hiçe gitmiştir. Elif gibi hiçbir şeyi yoktur!
 • فکرگاهش کند شد عقلش خرف ** عمر شد چیزی ندارد چون الف‏
 • “ Ben de bu düşüncedeyim” dese bile bu da o nefsin hilesinden, masalındandır. 3085
 • آن چه می‏گوید در این اندیشه‏ام ** آن هم از دستان آن نفس است هم‏
 • “Allah yargılayıcıdır, merhametlidir” demesi de aşağılık nefsin hilesinden başka bir şey değildir.
 • و انچه می‏گوید غفور است و رحیم ** نیست آن جز حیله‏ی نفس لئیم‏
 • Ey elimde ekmeğim yok diye gamdan ölen, Allah yargılayıcı ve merhametliyse ya bu korku ne?
 • ای ز غم مرده که دست از نان تهی است ** چون غفور است و رحیم این ترس چیست‏
 • İhtiyar bir adamın hastalıklardan doktora şikayeti, doktorun cevabı
 • شکایت گفتن پیر مردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را
 • İhtiyarın biri, bir doktora “ Dimağım yorgun, aklım yerinde değil” dedi.
 • گفت پیری مر طبیبی را که من ** در زحیرم از دماغ خویشتن‏
 • Doktor dedi ki . “ O akıl zayıflığı ihtiyarlıktandır.” İhtiyar, “ Gözüm de kararıyor” dedi. Doktor “Koca ihtiyar, ihtiyarlıktan” dedi.
 • گفت از پیری است آن ضعف دماغ ** گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ‏
 • Doktor, ”Koca ihtiyar, ihtiyarlıktan” dedi. Adam, “ Arkam dehşetli ağrıyor” deyince, 3090
 • گفت از پیری است ای شیخ قدیم ** گفت پشتم درد می‏آید عظیم‏
 • Doktor dedi ki: “A zayıf ihtiyar, ihtiyarlıktan!” Adam, “ Ne yiyorsam hazmedemiyorum” dedi.
 • گفت از پیری است ای شیخ نزار ** گفت هر چه می‏خورم نبود گوار
 • Doktor “ Mide zayıflığı da ihtiyarlıktan” dedi. Adam, “ Nefes alırken sıkıntı çekiyorum, nefes darlığım var” dedi.
 • گفت ضعف معده هم از پیری است ** گفت وقت دم مرا دم گیری است‏
 • Doktor dedi ki: “Evet, nefes darlığı da ihtiyarlıktan. İhtiyarlayınca insanda iki yüz türlü illet peyda olur.”
 • گفت آری انقطاع دم بود ** چون رسد پیری دو صد علت شود
 • İhtiyar kızıp, “ Be ahmak, lâfın hep bu mu, sen doktorluktan yalnız bunu mu belledin?
 • گفت ای احمق بر این بر دوختی ** از طبیبی تو همین آموختی‏