English    Türkçe    فارسی   

2
3058-3107

 • Biz korkalım, ibret alalım diye onları kahretti. Ya aksi olsaydı vay haline!
 • کشت ایشان را که ما ترسیم از او ** ور خود این بر عکس کردی وای تو
 • Kendisine tapanların (peygamber ve velilerin Aleyhimüsselâm) varlıkları nimetken buna şükretmeyenlerin hali
 • بیان حال خود پرستان و ناشکران در نعمت وجود انبیا و اولیا علیهم السلام‏
 • Peygamberlerden hangisi, suça, ayıba dair bir şey söylediyse taş gibi katı gönül’e, kapkara cana,
 • هر ک از ایشان گفت از عیب و گناه ** وز دل چون سنگ وز جان سیاه‏
 • Allah fermanlarına ehemmiyet vermemeye, yarın ki ahret gününü düşünmeyip rahatça keyfine bakmaya, 3060
 • و ز سبک داری فرمان‏های او ** و ز فراغت از غم فردای او
 • Bu aşağılık dünyaya heves etmeye, bu aşağılık dünyaya âşık, karılar gibi nefse zebun olmaya,
 • و ز هوس و ز عشق این دنیای دون ** چون زنان مر نفس را بودن زبون‏
 • Nasihat edenlerden kaçmaya, temiz kişilerle buluşmaktan çekinmeye,
 • و آن فرار از نکته‏های ناصحان ** و آن رمیدن از لقای صالحان‏
 • Gönül’e, gönül ehline karşı yabancı durmaya, padişahlara hile düzmeye, onlara karşı tilkilik yapmaya kalkışmaya,
 • با دل و با اهل دل بیگانگی ** با شهان تزویر و روبه‏شانگی‏
 • Gözü tok kişileri yoksul sanmaya, onlara haset edip gizlice düşman olmaya dair söyledi.
 • سیر چشمان را گدا پنداشتن ** از حسدشان خفیه دشمن داشتن‏
 • Onlardan biri verdiğin bir şeyi kabul ederse yoksul dersin, kabul etmezse riyakâr ve mürai! 3065
 • گر پذیرد چیز تو گویی گداست ** ور نه گویی زرق و مکر است و دغاست‏
 • İnsanlara karışırsa tamahkâr dersin. Karışmaz, çekingen davranırsa kibirli!
 • گر در آمیزد تو گویی طامع است ** ور نه گویی در تکبر مولع است‏
 • Yahut da münafıklar gibi “Çoluğun, çocuğun nafakasını kazanmaya uğraşıyorum,
 • یا منافق‏وار عذر آری که من ** مانده‏ام در نفقه‏ی فرزند و زن‏
 • Ne başımı kaşımaya vaktim var, ne din kaydına düşüp ibadet etmeğe!
 • نه مرا پروای سر خاریدن است ** نه مرا پروای دین ورزیدن است‏
 • Lûtfet, bizi himmetle bir an da sonunda biz de velilerden olalım” diye mazeret serdedersin.
 • ای فلان ما را به همت یاد دار ** تا شویم از اولیا پایان کار
 • Fakat bu sözde, dertten, aşktan değildir. Âdeta uyuyan bir adamın bir aralık uyanıp sayıklayarak tekrar uykuya dalmasına benzer. 3070
 • این سخن نه هم ز درد و سوز گفت ** خوابناکی هرزه گفت و باز خفت‏
 • “Ayalimin rızkını kazanmaktan başka bir şey yapamıyorum. Ne çare? Dişimle, tırnağımla çalışıp çabalıyor, helâlinden kazanıyorum” dersin.
 • هیچ چاره نیست از قوت عیال ** از بن دندان کنم کسب حلال‏
 • Ey sapıklara karışan, ne helâli? Senin kanından başka helâl göremiyorum.
 • چه حلال ای گشته از اهل ضلال ** غیر خون تو نمی‏بینم حلال‏
 • Çare Allah’tandır. Lokmandan değil, çare dindendir puttan değil!
 • از خدا چاره‏ستش و از لوت نه ** چاره‏ش است از دین و از طاغوت نه‏
 • Ey aşağılık dünyaya bile sabredemeyen, bu yeryüzünü güzel bir tarzda döşeyen Allah’ya nasıl sabredebiliyorsun?
 • ای که صبرت نیست از دنیای دون ** صبر چون داری ز نعم الماهدون‏
 • Ey naz ve nimete bile sabredemeyen, kerim Allah’a nasıl sabredebiliyorsun? 3075
 • ای که صبرت نیست از ناز و نعیم ** صبر چون داری از الله کریم‏
 • Ey temize, pise bile sabırsız, Yaratanına nasıl sabredebiliyorsun?
 • ای که صبرت نیست از پاک و پلید ** صبر چون داری از آن کاین آفرید
 • Nerede bir Halil ki mağaradan çıkıp ayı görünce “ Bu benim Rabbim” dedikten sonra battığını görünce kendisine gelip “ Nerede kâinatı yaratan Allah?” desin.
 • کو خلیلی که برون آمد ز غار ** گفت هذا رب هان کو کردگار
 • Ben, bu iki meclis sahibini görmedikçe iki âlemi de görmek istemem.
 • من نخواهم در دو عالم بنگریست ** تا نبینم این دو مجلس آن کیست‏
 • Allah sıfatlarını görmedikçe ekmek bile yesem boğazımda kalır.
 • بی‏تماشای صفتهای خدا ** گر خورم نان در گلو ماند مرا
 • Onun yüzünü görmedikçe, onun gülünü, gül bahçesini temaşa etmedikçe lokma nasıl siner? 3080
 • چون گوارد لقمه بی‏دیدار او ** بی‏تماشای گل و گلزار او
 • Allah’ı ummadan bu suyu bir an bile kim içer? Ancak öküz ve eşek!
 • جز بر امید خدا زین آب خور ** کی خورد یک لحظه الا گاو و خر
 • Hayvan gibi olanlar, hatta ondan da aşağı bir dereceye düşmüş bulunanlar, hileyle dolu olsa bile yine pis, murdar, kokmuş kişilerdir.
 • آن که کالانعام بد بل هم اضل ** گر چه پر مکر است آن گنده بغل‏
 • Böyle kişinin hilesi de baş aşağı olmuştur, kendisi de. Zamanı geçip gitmiş, günü bir türlü gelmez olmuştur.
 • مکر او سر زیر و او سر زیر شد ** روزگاری برد و روزش دیر شد
 • Düşüncesi körleşmiş, aklı bozulmuş ömrü hiçe gitmiştir. Elif gibi hiçbir şeyi yoktur!
 • فکرگاهش کند شد عقلش خرف ** عمر شد چیزی ندارد چون الف‏
 • “ Ben de bu düşüncedeyim” dese bile bu da o nefsin hilesinden, masalındandır. 3085
 • آن چه می‏گوید در این اندیشه‏ام ** آن هم از دستان آن نفس است هم‏
 • “Allah yargılayıcıdır, merhametlidir” demesi de aşağılık nefsin hilesinden başka bir şey değildir.
 • و انچه می‏گوید غفور است و رحیم ** نیست آن جز حیله‏ی نفس لئیم‏
 • Ey elimde ekmeğim yok diye gamdan ölen, Allah yargılayıcı ve merhametliyse ya bu korku ne?
 • ای ز غم مرده که دست از نان تهی است ** چون غفور است و رحیم این ترس چیست‏
 • İhtiyar bir adamın hastalıklardan doktora şikayeti, doktorun cevabı
 • شکایت گفتن پیر مردی به طبیب از رنجوریها و جواب گفتن طبیب او را
 • İhtiyarın biri, bir doktora “ Dimağım yorgun, aklım yerinde değil” dedi.
 • گفت پیری مر طبیبی را که من ** در زحیرم از دماغ خویشتن‏
 • Doktor dedi ki . “ O akıl zayıflığı ihtiyarlıktandır.” İhtiyar, “ Gözüm de kararıyor” dedi. Doktor “Koca ihtiyar, ihtiyarlıktan” dedi.
 • گفت از پیری است آن ضعف دماغ ** گفت بر چشمم ز ظلمت هست داغ‏
 • Doktor, ”Koca ihtiyar, ihtiyarlıktan” dedi. Adam, “ Arkam dehşetli ağrıyor” deyince, 3090
 • گفت از پیری است ای شیخ قدیم ** گفت پشتم درد می‏آید عظیم‏
 • Doktor dedi ki: “A zayıf ihtiyar, ihtiyarlıktan!” Adam, “ Ne yiyorsam hazmedemiyorum” dedi.
 • گفت از پیری است ای شیخ نزار ** گفت هر چه می‏خورم نبود گوار
 • Doktor “ Mide zayıflığı da ihtiyarlıktan” dedi. Adam, “ Nefes alırken sıkıntı çekiyorum, nefes darlığım var” dedi.
 • گفت ضعف معده هم از پیری است ** گفت وقت دم مرا دم گیری است‏
 • Doktor dedi ki: “Evet, nefes darlığı da ihtiyarlıktan. İhtiyarlayınca insanda iki yüz türlü illet peyda olur.”
 • گفت آری انقطاع دم بود ** چون رسد پیری دو صد علت شود
 • İhtiyar kızıp, “ Be ahmak, lâfın hep bu mu, sen doktorluktan yalnız bunu mu belledin?
 • گفت ای احمق بر این بر دوختی ** از طبیبی تو همین آموختی‏
 • Be herif, Allah her derde bir derman verdi, bunu bilemiyor musun? 3095
 • ای مدمغ عقلت این دانش نداد ** که خدا هر رنج را درمان نهاد
 • Sen ahmak bir eşeksin, bilgin de kıt, aklın da. Ayağın kısa olduğundan yeryüzünde kalakalmışsın” dedi.
 • تو خر احمق ز اندک مایگی ** بر زمین ماندی ز کوته‏پایگی‏
 • Doktor cevap verdi: “Ey yaşı altmış, işi bitmiş adam, bu kızgınlık, bu hiddet de ihtiyarlıktan!”
 • پس طبیبش گفت ای عمر تو شصت ** این غضب وین خشم هم از پیری است‏
 • Vücudun bütün cüzileri, zayıflar, yıpranır, sabır da azalır.
 • چون همه اوصاف و اجزا شد نحیف ** خویشتن‏داری و صبرت شد ضعیف‏
 • İki çift söze bile tahammül edemez, haykırır. Bir yudum suyu bile hazmedemez, kusuverir!
 • بر نتابد دو سخن زو هی کند ** تاب یک جرعه ندارد قی کند
 • Ancak Allah sarhoşu olan ihtiyar müstesna. O tertemiz bir yaşayışa sahiptir. 3100
 • جز مگر پیری که از حق است مست ** در درون او حیات طیبه است‏
 • Zahiren ihtiyardır ama hakikatte çocuk. Zaten o veli ve nebi nedir ki?
 • از برون پیر است و در باطن صبی ** خود چه چیز است آن ولی و آن نبی‏
 • Eğer iyinin, kötünün yanında zahir olmasalar bu aşağılık kişilerin onlara şu hasedi neden?
 • گر نه پیدایند پیش نیک و بد ** چیست با ایشان خسان را این حسد
 • Onlar yakîn ilmini bilmiyorlarsa onlara karşı bu buğuz, bu hilekârlık, bu kin ne?
 • ور نمی‏دانندشان علم الیقین ** چیست این بغض و حیل سازی و کین‏
 • Onlara düşman olanlar ölümden sonra dirilmeyi ve kıyamet gününü bilselerdi kendilerini keskin kılıcın üstüne nasıl atarlardı.
 • ور نمی‏دانند بعث و رستخیز ** چون زنندی خویش بر شمشیر تیز
 • O pir sana gülümser, fakat sen onu öyle görme; onun için yüzlerce kıyamet var. 3105
 • بر تو می‏خندد مبین او را چنان ** صد قیامت در درون استش نهان‏
 • Cennet, cehennem... Hepsi onun cüzileri. Ne düşünürsen, O, o düşünceden de üstün.
 • دوزخ و جنت همه اجزای اوست ** هر چه اندیشی تو او بالای اوست‏
 • Ne düşünüyorsan yokluk kabul eder, fakat düşünceye sığmayan yok mu? İşte Allah odur.
 • هر چه اندیشی پذیرای فناست ** آن که در اندیشه ناید آن خداست‏