English    Türkçe    فارسی   

2
3239-3288

 • Doğruluk, her duygunun uyanıklığıdır, bu suretle duygulara zevk, munis olur.
 • صدق بیداری هر حس می‏شود ** حسها را ذوق مونس می‏شود
 • Ârifin gaybı gören nurla nurlanması
 • آغاز منور شدن عارف به نور غیب بین‏
 • Sülûkta bir duygu, bağını çözdü mü öbür duyguların hepsi birden değişir. 3240
 • چون یکی حس در روش بگشاد بند ** ما بقی حسها همه مبدل شوند
 • Bir duygu, zahiri duygularla idrak edilemeyecek şeyleri duydu, gördü mü, gayba ait şeyler bütün duygulara aşikâr olur.
 • چون یکی حس غیر محسوسات دید ** گشت غیبی بر همه حسها پدید
 • Sürüden bir koyun yürüyüp dereyi atlayınca öbür koyunlar da birer, birer o tarafa atlarlar.
 • چون ز جو جست از گله یک گوسفند ** پس پیاپی جمله ز آن سو بر جهند
 • Sen de duygu koyunlarını sür, Allah yazısında yay, otlat.
 • گوسفندان حواست را بران ** در چرا از أخرج المرعی‏ چران‏
 • Da orada sümbül ve ağustos gülü yesinler, hakikat bahçelerine yol bulsunlar.
 • تا در آن جا سنبل و نسرین چرند ** تا به گلزار حقایق ره برند
 • Öbür duyguların hepsi birer, birer o cennete ulaşsın diye her duygun, duygulara peygamberlik eder. 3245
 • هر حست پیغمبر حسها شود ** تا یکایک سوی آن جنت رود
 • Duygular, senin duyguna dilsiz, dudaksız, hatta hakikatten de öte, mecazdan da öte sırlar söyler.
 • حسها با حس تو گویند راز ** بی‏زبان و بی‏حقیقت بی‏مجاز
 • Çünkü bu hakikat dediğin türlü, türlü tevil edilebilir. Bu vehimlenme de hayaller doğurur durur.
 • کاین حقیقت قابل تاویلهاست ** وین توهم مایه‏ی تخییلهاست‏
 • Hâlbuki âyan âlemine mensup olan hakikatse hiçbir suretle tevil edemez.
 • آن حقیقت را که باشد از عیان ** هیچ تاویلی نگنجد در میان‏
 • Her duygu, senin duyguna kul olunca gayri felekler bile senden ayrılamaz.
 • چون که هر حس بنده‏ی حس تو شد ** مر فلک‏ها را نباشد از تو بد
 • Bir derinin sahibi kimdir diye dâva çıksa, deri kiminse içi de onundur. 3250
 • چون که دعویی رود در ملک پوست ** مغز آن کی بود قشر آن اوست‏
 • Bir saman denginin kime ait olduğunda nizaa düşülse buğday kimin? Sen ona bak! (çünkü saman da buğday sahibinindir.)
 • چون تنازع در فتد در تنگ کاه ** دانه آن کیست آن را کن نگاه‏
 • Felek kabuktur, ruhun nuru iç. Bu görünürde o görünmez. Ayağın kaymasın, sallanma, kendine gel!
 • پس فلک قشر است و نور روح مغز ** این پدید است آن خفی زین رو ملغز
 • Cisim zahiridir, ruhsa gizli. Cisim yen gibidir, ruh el gibi.
 • جسم ظاهر روح مخفی آمده ست ** جسم همچون آستین جان همچو دست‏
 • Akılsa ruhtan daha gizlidir. Duygu, ruhu çabucak anmalı.
 • باز عقل از روح مخفی‏تر بود ** حس سوی روح زوتر ره برد
 • Meselâ bir hareket gördün mü anlarsın ki o hareket eden diridir. Fakat akıllı mı acaba? Bunu bilemezsin. 3255
 • جنبشی بینی بدانی زنده است ** این ندانی که ز عقل آگنده است‏
 • Mevzun hareketlere başlar, bakırın kimya ile altın oluşu gibi o da hareketlerini bilgisiyle tanzim ederse,
 • تا که جنبشهای موزون سر کند ** جنبش مس را به دانش زر کند
 • Ele benzeyen ruhun o münasebetli, o muntazam hareketlerinden anlarsın ki aklı vardır.
 • ز آن مناسب آمدن افعال دست ** فهم آید مر ترا که عقل هست‏
 • Vahiy kabul eden ruhsa akıldan da gizlidir. Çünkü o gayptır, gayp âlemindendir.
 • روح وحی از عقل پنهان‏تر بود ** ز انکه او غیب است او ز ان سر بود
 • Ahmed’in aklı kimseden gizli değildir, herkes onun akıl ve kemal sahibi olduğunu bilirdi. Fakat vahiy ruhunu her can anlayamadı.
 • عقل احمد از کسی پنهان نشد ** روح وحیش مدرک هر جان نشد
 • Vahiy ruhuna münasip şeyler de var, fakat onları akıl anlayamaz. Çünkü o ruh pek yücedir. 3260
 • روح وحیی را مناسبهاست نیز ** در نیابد عقل کان آمد عزیز
 • Akıl, o ruhun işlerine gâh delilik diye bakar, gâh şaşkınlık diye. Çünkü onu anlamak, o olmaya bağlıdır.
 • گه جنون بیند گهی حیران شود ** ز انکه موقوف است تا او آن شود
 • Hızır’a göre alelâde olan işler Musa’nın aklını şaşırttı, Musa onları görünce bulandı.
 • چون مناسبهای افعال خضر ** عقل موسی بود در دیدش کدر
 • O işler Musa’ya aykırı göründü. Çünkü Musa o hale sahip değildi.
 • نامناسب می‏نمود افعال او ** پیش موسی چون نبودش حال او
 • Musa’nın aklı bile gayp işlerine ermezse, ey ulu kişi, bir farenin aklı nedir ki bu işlere ersin!
 • عقل موسی چون شود در غیب بند ** عقل موشی خود کی است ای ارجمند
 • Taklit bilgisi, satış içindir, bu bilgi sahibi, müşteri buldu mu, bilgisini güzelce satar. 3265
 • علم تقلیدی بود بهر فروخت ** چون بیابد مشتری خوش بر فروخت‏
 • Fakat hakikat bilgisine müşteri, Allah’tır. Bu bilgi sahibinin pazarı daima işler, daima parlar.
 • مشتری علم تحقیقی حق است ** دایما بازار او با رونق است‏
 • Alışveriş ederken mest bir halde ağzını yumup oturur. Fakat müşterisi Allah’tır.
 • لب ببسته مست در بیع و شری ** مشتری بی‏حد که الله اشتری‏
 • Âdemin dersine melek müşteridir, o derse dev ve peri mahrem değildir.
 • درس آدم را فرشته مشتری ** محرم درسش نه دیو است و پری‏
 • Âdem, senin dersin her şeyin adını haber vermektir. Haydi, Allah sırlarını kıldan kıla anlat.
 • آدم أنبئهم بأسما درس گو ** شرح کن اسرار حق را مو به مو
 • Kısa görüşlü, daima halden hale giren, renkten renge boyanan ve temkini bulunmayan, 3270
 • آن چنان کس را که کوته بین بود ** در تلون غرق و بی‏تمکین بود
 • Kişiye fare dedim, çünkü yeri, yurdu topraktır. Farenin de geçim yeri topraktan ibarettir.
 • موش گفتم ز انکه در خاک است جاش ** خاک باشد موش را جای معاش‏
 • Yolları, izleri bilmez değil, bilir ama yer altındakileri bilir. O, her yanda toprağı delmiş, delik deşik etmiştir.
 • راهها داند ولی در زیر خاک ** هر طرف او خاک را کرده ست چاک‏
 • Fare gibi nefis, ancak lokma ufalar. Allah fareye de miktarınca akıl vermiştir.
 • نفس موشی نیست الا لقمه رند ** قدر حاجت موش را عقلی دهند
 • Çünkü yüce Allah, hiç kimseye, ihtiyacından artık bir şey vermez.
 • ز انکه بی‏حاجت خداوند عزیز ** می‏نبخشد هیچ کس را هیچ چیز
 • Eğer âlemin yeryüzüne ihtiyacı olmasaydı âlemlerin Rabbi, yeri yaratmazdı. 3275
 • گر نبودی حاجت عالم زمین ** نافریدی هیچ رب العالمین‏
 • Bu titreyip duran yeryüzü, dağlara muhtaç olmasaydı Allah, o heybetli dağları halk etmezdi.
 • وین زمین مضطرب محتاج کوه ** گر نبودی نافریدی پر شکوه‏
 • Göklere de ihtiyaç olmasaydı yedi kat göğü yoktan meydana getirmezdi.
 • ور نبودی حاجت افلاک هم ** هفت گردون نافریدی از عدم‏
 • Güneş, ay ve şu yıldızlar, ancak ihtiyaç yüzünden zuhura geldi.
 • آفتاب و ماه و این استارگان ** جز به حاجت کی پدید آمد عیان‏
 • Şu halde varlıkların kemendi, (yoklukları çekip varlık âlemine getiren) ihtiyaçtır. Allah’ın ihsanı, ihtiyaç miktarınca zahir olur.
 • پس کمند هستها حاجت بود ** قدر حاجت مرد را آلت دهد
 • Yürü, çabuk ihtiyacını arttırır da Allah’ın kereminden cömertlik denizi coşsun. 3280
 • پس بیفزا حاجت ای محتاج زود ** تا بجوشد در کرم دریای جود
 • Şu yol üstünde dilenen, şu dilenciliğe düşmüş olan yoksullar, halka ihtiyaçlarını arz ederler.
 • این گدایان بر ره و هر مبتلا ** حاجت خود می‏نماید خلق را
 • Kör, sakat, hasta, illetli olduklarını gösterir, bu suretle halkın merhametini coşturmak isterler.
 • کوری و شلی و بیماری و درد ** تا از این حاجت بجنبد رحم مرد
 • “Ey halk, ekmek verin. Benim de ambarım var, benim de malım, benim de sofram var” derler mi hiç?
 • هیچ گوید نان دهید ای مردمان ** که مرا مال است و انبار است و خوان‏
 • Köstebeğin yemek içmek için göze ihtiyacı yoktur. Onun için Allah onu gözsüz yarattı.
 • چشم ننهاده‏ست حق در کور موش ** ز انکه حاجت نیست چشمش بهر نوش‏
 • Köstebek, gözsüz de pekâlâ yaşayabilir. Ter-ü taze toprakta göze ne ihtiyacı var? 3285
 • می‏تواند زیست بی‏چشم و بصر ** فارغ است از چشم او در خاک تر
 • Zaten ancak hırsızlık etmek için topraktan çıkar, başka bir iş için değil, Allah, onu bu hırsızlıktan arıtsa,
 • جز به دزدی او برون ناید ز خاک ** تا کند خالق از آن دزدیش پاک‏
 • O da kanatlanır, kuş olur; melekler gibi göklere uçup gider.
 • بعد از آن پر یابد و مرغی شود ** چون ملایک جانب گردون رود
 • Allah’ın gül bahçesinde her an bülbül gibi yüzlerce nağme çıkarır.
 • هر زمان در گلشن شکر خدا ** او بر آرد همچو بلبل صد نوا