English    Türkçe    فارسی   

2
3302-3351

 • Nitekim ırmak da, dopdolu olur, pek hızlı akarsa üstünde çerçöp eğlenmez!
 • چون به غایت ممتلی بود و شتاب ** پس نگنجید اندر او الا که آب‏
 • Halden bigâne birisinin bir şeyhi kınaması ve müridin şeyhe cevap vermesi
 • طعنه زدن بیگانه ای در شیخ و جواب گفتن مرید شیخ او را
 • Birisi, şeyhin birini “Kötü adam, doğru yolda değil.
 • آن یکی یک شیخ را تهمت نهاد ** کاو بد است و نیست بر راه رشاد
 • Şarap içiyor, mürai ve pis herif. Böyle adam nereden müritlerin imdadına yetişecek?” diye kınadı.
 • شارب خمر است و سالوس و خبیث ** مر مریدان را کجا باشد مغیث‏
 • Başka biri de ona dedi ki “Edebe riayet et. Büyükler hakkında böyle zanda bulunmak yaraşmaz. 3305
 • آن یکی گفتش ادب را هوش دار ** خرد نبود این چنین ظن بر کبار
 • Onun sâf seli, bulanıversin, bu ondan ve onun sıfatlarından ne kadar uzak!
 • دور از او و دور از آن اوصاف او ** که ز سیلی تیره گردد صاف او
 • Hak ehline böyle bühtanlarda bulunma. Bu, senin hayalinden ibaret, çevir yaprağı!
 • این چنین بهتان منه بر اهل حق ** این خیال تست بر گردان ورق‏
 • Böyle bir şey olmaz ya, şayet olsa bile ey toprakta uçan kuş, bahrimuhite pislikten ne zarar!
 • این نباشد ور بود ای مرغ خاک ** بحر قلزم را ز مرداری چه باک‏
 • O, iki testiden az, yahut küçük bir havuz değil ki, bir katracık pislik onu nasıl bulandırır, nasıl kirletir.?
 • نیست دون القلتین و حوض خرد ** کی تواند قطره‏ایش از کار برد
 • Ateş, İbrahim’e bir ziyan veremedi. Kim Nemrutsa sen ona de: Kork ateşten! 3310
 • آتش ابراهیم را نبود زیان ** هر که نمرودی است گو می‏ترس از آن‏
 • Nefis Nemrut’tur, akılla can da Halil. Ruh, işin tam içindedir. Kılavuza ihtiyaç yok, kılavuza muhtaç olan nefistir.
 • نفس نمرود است و عقل و جان خلیل ** روح در عین است و نفس اندر دلیل‏
 • Kılavuz yolcuya, çöllerde her an kaybolana lâzımdır.
 • این دلیل راه رهرو را بود ** کاو به هر دم در بیابان گم شود
 • Menzile ulaşanlara gözden, ışıktan başka bir şey lâzım değil. Onlar kılavuzdan da kurtulmuşlardır, çölden de.
 • واصلان را نیست جز چشم و چراغ ** از دلیل و راهشان باشد فراغ‏
 • Eğer o vuslat eri bir delil getirirse henüz mücadele içinde bocalayanlar anlasınlar diye getirir.
 • گر دلیلی گفت آن مرد وصال ** گفت بهر فهم اصحاب جدال‏
 • Baba, küçük çocuğuna onun dilince “Ti, ti” der, aklı, âlemi ölçüp biçse bile! 3315
 • بهر طفل نو پدر تی‏تی کند ** گر چه عقلش هندسه‏ی گیتی کند
 • Üstat “ Elifte bir şey yok” dese fazileti eksilmez, yücelikten düşmez.
 • کم نگردد فضل استاد از علو ** گر الف چیزی ندارد گوید او
 • Henüz söz bilmez cahile bir şeyler öğretmek için kendi dilini terk etmek,
 • از پی تعلیم آن بسته دهن ** از زبان خود برون باید شدن‏
 • Onun dilince konuşmak gerek. Ancak bu suretle senden bir bilgi, bir fen öğrenebilir.
 • در زبان او بباید آمدن ** تا بیاموزد ز تو او علم و فن‏
 • Bütün halk da şeyhin çocukları mesabesindedir. Nasihat verdiği zaman pîre, onların seviyesine inmek lâzım”
 • پس همه خلقان چو طفلان وی‏اند ** لازم است این پیر را در وقت پند
 • Küfrün de bir haddi, hududu var. Fakat şeyhe ve şeyhin nuruna bir kenar, bir had yok! 3320
 • کفر را حد است و اندازه بدان ** شیخ و نور شیخ را نبود کران‏
 • Haddi hududu olmayanın yanında mahdut olan şey, yok demektir. Allah’tan başka her şey fanidir.
 • پیش بی‏حد هر چه محدود است لاست ** کل شی‏ء غیر وجه الله فناست‏
 • Onun bulunduğu yerde ne küfür var, ne iman. Çünkü o içtir, küfürle imansa deri.
 • کفر و ایمان نیست آن جایی که اوست ** انکه او مغز است و این دو رنگ و پوست‏
 • Bu yokluklar, yüze perdedir. O, leğen altında gizli ışığa benzer.
 • این فناها پرده‏ی آن وجه گشت ** چون چراغ خفیه اندر زیر طشت‏
 • Hulâsa bu ten başı, o başa perdedir. O başın önünde bu ten başı kesilmiş gibidir, bir şeye yaramaz.
 • پس سر این تن حجاب آن سر است ** پیش آن سر این سر تن کافر است‏
 • Kâfir kimdir? Şeyhin imanından gafil olan. Ölü kimdir? Şeyhin canından haberdar olmayan! 3325
 • کیست کافر غافل از ایمان شیخ ** چیست مرده بی‏خبر از جان شیخ‏
 • Can, tecrübelerle sabittir ki haberdar olmaktan ibarettir. Kim, daha fazla haberdarsa daha ziyade canlıdır.
 • جان نباشد جز خبر در آزمون ** هر که را افزون خبر جانش فزون‏
 • Canımız hayvan canından daha üstündür, neden? Çünkü daha fazla biliyoruz.
 • جان ما از جان حیوان بیشتر ** از چه ز آن رو که فزون دارد خبر
 • Meleklerin canı da bizim canımızdan üstün. Çünkü onlarda Hissi Müşterek yoktur.
 • پس فزون از جان ما جان ملک ** کاو منزه شد ز حس مشترک‏
 • Ehil olanların canlarıysa meleklerin canlarından üstündür, şaşkınlığı bırak!
 • و ز ملک جان خداوندان دل ** باشد افزون تو تحیر را بهل‏
 • Melekler, Âdeme secde ettiler; çünkü onun canı, meleklerinkinden üstündür. 3330
 • ز آن سبب آدم بود مسجودشان ** جان او افزون‏تر است از بودشان‏
 • Üstün olmasaydı secde ederler miydi? Üstün olanın daha aşağı mertebede bulunana secde etmesini emretmek doğru bir şey değil değildir, yaraşmaz.
 • ور نه بهتر را سجود دون‏تری ** امر کردن هیچ نبود در خوری‏
 • Allah’ın adaleti, Allah’ın lütfu bir gülün dikenine secde etmesini hoş görür mü?
 • کی پسندد عدل و لطف کردگار ** که گلی سجده کند در پیش خار
 • Bir can, oldu da son mertebeyi de aştı mı artık her şeyin canı, ona mûti olur;
 • جان چو افزون شد گذشت از انتها ** شد مطیعش جان جمله‏ی چیزها
 • Kuş, balık, in, cin, insan, hepsi ona itaat eder. Çünkü o üstündür, öbürleri noksan.
 • مرغ و ماهی و پری و آدمی ** ز انکه او بیش است و ایشان در کمی‏
 • Balıklar, hırkasını diksin diye ona iğne getirirler. Bu, ipliğin iğneye tâbi olmasına benzer. 3335
 • ماهیان سوزنگر دلقش شوند ** سوزنان را رشته‏ها تابع بوند
 • -Allah rahmet etsin- İbrahim Ethem hikâyesinin sonu
 • بقیه‏ی قصه‏ی ابراهیم ادهم بر لب آن دریا
 • O emîr, balıkların İbrahim Ethem’in emrini yerine getirdiklerini, balıkların ağızlarında iğneyle sudan baş çıkardıklarını görünce vecde geldi.
 • چون نفاذ امر شیخ آن میر دید ** ز آمد ماهی شدش و جدی پدید
 • Bir ah çekip “Balık bile pîri tanıyor. Yuh olsun o tapudan sürülen tene!
 • گفت اه ماهی ز پیران آگه است ** شه تنی را کاو لعین درگه است‏
 • Balıklar bile pîri biliyorlar da biz ondan uzağız. Biz, bu devletten mahrumuz da onlar erişmiş” deyip,
 • ماهیان از پیر آگه ما بعید ** ما شقی زین دولت و ایشان سعید
 • Secde ederek ağlaya ,ağlaya perişan bir halde yola düzüldü; bu kerametin aşkından divaneye döndü.!
 • سجده کرد و رفت گریان و خراب ** گشت دیوانه ز عشق فتح باب‏
 • Hey yüzünü yıkamamış pis herif, neredesin sen? Kiminle kavgaya girişiyor, kime haset ediyorsun?! 3340
 • پس تو ای ناشسته رو در چیستی ** در نزاع و در حسد با کیستی‏
 • Sen aslanın kuyruğuyla oynamakla, meleklere saldırmaktasın.
 • با دم شیری تو بازی می‏کنی ** بر ملایک ترک تازی می‏کنی‏
 • Hayırdan ibaret olana neden kötü söylüyorsun. Kendine gel, o alçalışı yücelme sayma.
 • بد چه می‏گویی تو خیر محض را ** هین ترفع کم شمر آن خفض را
 • Kötü nedir? Aşağılık ve muhtaç bakır, Şeyh kimdir? Ucu, sonu olmayan kimya!
 • بد چه باشد مس محتاج مهان ** شیخ که بود کیمیای بی‏کران‏
 • Bakır, kimya yüzünden altın olmak kabiliyetinde değilse kimya, bakır yüzünden bakırlaşmaz ya!
 • مس اگر از کیمیا قابل نبد ** کیمیا از مس هرگز مس نشد
 • Kötü nedir? İşi ateş gibi serkeş kişi, şeyh kimdir? Ezel denizinin ta kendisi. 3345
 • بد چه باشد سرکشی آتش عمل ** شیخ که بود عین دریای ازل‏
 • Ateşi daima su ile korkuturlar. Fakat suyu hiç ateşle korkutabilirler mi?
 • دایم آتش را بترسانند از آب ** آب کی ترسید هرگز ز التهاب‏
 • Sen ayın yüzünde ayıp noksan buluyor, cennette diken topluyorsun.
 • در رخ مه عیب بینی می‏کنی ** در بهشتی خارچینی می‏کنی‏
 • Ey diken arayan, cennete gitsen bile orada senden başka bir diken göremezsin.
 • گر بهشت اندر روی تو خار جو ** هیچ خار آن جا نیابی غیر تو
 • Güneşi balçıkla sıvıyor, kâmil bedirde gedik arıyorsun.
 • می‏بپوشی آفتابی در گلی ** رخنه می‏جویی ز بدر کاملی‏
 • Âlemde parlayıp duran güneş bir yarasa için nasıl gizlenir? 3350
 • آفتابی که بتابد در جهان ** بهر خفاشی کجا گردد نهان‏
 • Ayıplar, pîrler ret ettiğinden ayıp oldu. Kayıplar onların hasedi yüzünden kayıp kesildi.
 • عیبها از رد پیران عیب شد ** غیبها از رشک ایشان غیب شد