English    Türkçe    فارسی   

2
334-383

 • Doğan kanadını padişahın eline sürmekte, hal diliyle “Ben günah ettim”;
 • باز می‏مالید پر بر دست شاه ** بی‏زبان می‏گفت من کردم گناه‏
 • Ey kerem sahibi, sen iyilerden başkasını kabul etmezsen kötü nereye varsın da halini arz edip ağlasın? 335
 • پس کجا زارد کجا نالد لئیم ** گر تو نپذیری بجز نیک ای کریم‏
 • Padişah, her kötüyü iyi ettiğinden onun lütfu cana bu cüreti vermekte, bu cinayetleri yaptırmaktadır” demekteydi.
 • لطف شه جان را جنایت جو کند ** ز آنکه شه هر زشت را نیکو کند
 • Yürü, çirkin işlerde bulunma ki bizim iyiliklerimiz bile o güzel sevgilimizin huzurunda çirkin görünmektedir.
 • رو مکن زشتی که نیکیهای ما ** زشت آمد پیش آن زیبای ما
 • Hâlbuki sen ettiğin hizmeti ona lâyık sandın da cürüm bayrağını onun için yücelttin.
 • خدمت خود را سزا پنداشتی ** تو لوای جرم از آن افراشتی‏
 • Sana onu anmaya, Onu çağırmaya izin verdiler de o yüzden günlüne gurur düştü.
 • چون ترا ذکر و دعا دستور شد ** ز آن دعاکردن دلت مغرور شد
 • Kendini Allah ile konuşur gördün. Hâlbuki niceler vardır ki bu şüphe yüzünden ondan ayrı düşer. 340
 • هم سخن دیدی تو خود را با خدا ** ای بسا کاو زین گمان افتد جدا
 • Gerçi padişah seninle beraber yerde oturur ama sen kendini tanı, haddini bil de daha iyi, daha edepli otur!
 • گر چه با تو شه نشیند بر زمین ** خویشتن بشناس و نیکوتر نشین‏
 • Doğan dedi ki: “Padişahım, pişmanım, tövbe ettim, yeniden Müslüman oldum.
 • باز گفت ای شه پشیمان می‏شوم ** توبه کردم نو مسلمان می‏شوم‏
 • Sarhoş ederek aslanı bile tutacak derecede kuvvet ve cüret sahibi ettiğin kişi sarhoşluk yüzünden yolunu sapıtırsa özrünü kabul et.
 • آن که تو مستش کنی و شیر گیر ** گر ز مستی کج رود عذرش پذیر
 • Tırnağımı kestilerse de sen beni kabul eder, benden yüz çevirmezsen ben, güneşin bile perçemini koparırım.
 • گر چه ناخن رفت چون باشی مرا ** بر کنم من پرچم خورشید را
 • Kanadım gittiyse de beni okşarsan, bana iltifat edersen felek bile benim oyunuma karşı mat olur. 345
 • ور چه پرم رفت چون بنوازیم ** چرخ بازی گم کند در بازیم‏
 • Bana kuvvet kemerini bağışlarsan dağı yerinden koparırım, bana kudret kalemini verirsen bayrakları yıkar, orduları kırarım.
 • گر کمر بخشیم که را بر کنم ** گر دهی کلکی علمها بشکنم‏
 • Nihayet benim cüssem, bir sivrisinekten de aşağı değil ya... Ben de Nemrut mülkünü kanadımla vurur, tarumar ederim.
 • آخر از پشه نه کم باشد تنم ** ملک نمرودی به پر بر هم زنم‏
 • Tut ki zayıflıkta Ebabilim, tut ki düşmanlarımın her biri bir fildir.
 • در ضعیفی تو مرا بابیل گیر ** هر یکی خصم مرا چون پیل گیر
 • Bir fındık kadar, fakat yakıcı kurşun atarım; kurşunum, yüzlerce mancınık derecesinde tesir eder.
 • قدر فندق افکنم بندق حریق ** بندقم در فعل صد چون منجنیق‏
 • Musa, savaşa bir tek sopasıyla gitti ama o sopayla Firavunu da, kılıçlarını da kırdı geçirdi. 350
 • موسی آمد در وغا با یک عصاش ** زد بر آن فرعون و بر شمشیرهاش‏
 • Her peygamber, o kapıyı yalnızca döğmüş, bütün dünyaya tek başına saldırmıştır.
 • هر رسولی یک تنه کان در زده ست ** بر همه آفاق تنها بر زده ست‏
 • Nuh, ondan kılıç isteyince Tufan dalgası, Allah kudretiyle kılıç kesilmiştir.
 • نوح چون شمشیر در خواهید ازو ** موج طوفان گشت از او شمشیر خو
 • Ey Ahmet, yeryüzünün askeri kim oluyor ki? Aya bak, ayın bile alnını yar!
 • احمدا خود کیست اسپاه زمین ** ماه بین بر چرخ و بشکافش جبین‏
 • Bu suretle yıldızların yomlu, yomsuz olduğuna inanan bihaberler, bu devrin senin devrin olduğunu, kamerin devri olmadığını anlasınlar.
 • تا بداند سعد و نحس بی‏خبر ** دور تست این دور نه دور قمر
 • Bu devir, senin devrindir. Çünkü Kelîm olan Musa bile daima senin zamanını arzuladı. 355
 • دور تست ایرا که موسای کلیم ** آرزو می‏برد زین دورت مقیم‏
 • Musa, senin devrinin parlaklığını, o devirdeki tecelli sabahının zuhurunu gördü de;
 • چون که موسی رونق دور تو دید ** کاندر او صبح تجلی می‏دمید
 • “ Yarabbi, o ne rahmet devri... O devir, rahmetten de ileri... O devirde rüyet var.
 • گفت یا رب آن چه دور رحمت است ** بر گذشت از رحمت آن جا رویت است‏
 • Musa’nı denizlere daldır da Ahmet’in devrinde izhar et’’ dedi.
 • غوطه ده موسای خود را در بحار ** از میان دوره‏ی احمد بر آر
 • Allah dedi ki : “ Sana o devri onun için gösterdim, o halvetin yolunu onun için açtım”
 • گفت یا موسی بدان بنمودمت ** راه آن خلوت بدان بگشودمت‏
 • Ey Kelîm, sen o devirden uzaksın; ayağını çek, çünkü bu iklim uzundur. 360
 • که تو ز آن دوری درین دور ای کلیم ** پا بکش زیرا دراز است این گلیم‏
 • Ben kerem sahibiyim. Tamaha düşüp ağlasın diye mahlûka ekmek gösteririm.
 • من کریمم نان نمایم بنده را ** تا بگریاند طمع آن زنده را
 • Ana, çocuk uyansın da gıdasını istesin diye çocuğun burnunu ovar.
 • بینی طفلی بمالد مادری ** تا شود بیدار واجوید خوری‏
 • Çünkü çocuğun, açlığından haberi olmaz, uyuyakalır. Fakat süt muhabbeti, ananın iki memesini de ağrıtmaya başlar.
 • کاو گرسنه خفته باشد بی‏خبر ** و آن دو پستان می‏خلد زو مهر در
 • “Ben gizli rahmet olan bir hazineydim, hidayete erişmiş bir ümmet gönderdim.”
 • کنت کنزا رحمة مخفیة ** فابتعثت أمة مهدیة
 • Can ve gönülle dilediğim bütün keremleri sana Allah gösterdi de sen onlara tamah ettin. 365
 • هر کراماتی که می‏جویی به جان ** او نمودت تا طمع کردی در آن‏
 • Ahmet, ümmetler “ Yarab” desinler diye dünyada nice put kırdı.
 • چند بت بشکست احمد در جهان ** تا که یا رب گوی گشتند امتان‏
 • Ahmet’in çalışması olmasaydı sen de ataların gibi puta tapardın.
 • گر نبودی کوشش احمد تو هم ** می‏پرستیدی چو اجدادت صنم‏
 • Ahmet’in ümmetler üzerindeki hakkını bil, başın puta secde etmekten, bunu bilesin diye kurtuldu.
 • این سرت وارست از سجده‏ی صنم ** تا بدانی حق او را بر امم‏
 • Söylersen bu puta tapmadan kurtulmanın şükrünü söyle de Allah, seni bâtın putundan da kurtarsın.
 • گر بگویی شکر این رستن بگو ** کز بت باطن همت برهاند او
 • O, nasıl, başını putlardan kurtardıysa sende o kuvvetle gönlünü kurtar. 370
 • مر سرت را چون رهانید از بتان ** هم بدان قوت تو دل را وارهان‏
 • Dini babadan bedava bir miras olarak buldun da onun için başını şükretmeden çevirdin.
 • سر ز شکر دین از آن بر تافتی ** کز پدر میراث مفت‏اش یافتی‏
 • Miras yedi, mal kadrini ne bilsin? Rüstem can verdi, Zâl bedava şeref kazandı!
 • مرد میراثی چه داند قدر مال ** رستمی جان کند و مجان یافت زال‏
 • Ben, birisini ağlatırsam rahmetim coşar; ağlayıp taşanda nimetime erişir.
 • چون بگریانم بجوشد رحمتم ** آن خروشنده بنوشد نعمتم‏
 • Birisine bir şeyi vermek istemezsem o isteği göstermem. Fakat gönlünü kapattım mı artık açmam.
 • گر نخواهم داد خود ننمایمش ** چونش کردم بسته دل بگشایمش‏
 • Rahmetim, o ağlamalara bağlıdır. Kul ağladı mı rahmet denizi, kabarmaya, dalgalanmaya başlar. 375
 • رحمتم موقوف آن خوش گریه‏هاست ** چون گریست از بحر رحمت موج خاست‏
 • Allah, aziz sırrını takdis etsin, şeyh Ahmed-i Hıdraveyh’in Allah ilhamıyla borçlular için helva satması
 • حلوا خریدن شیخ احمد خضرویه قدس الله سره العزیز جهت غریمان به الهام حق
 • Bir şeyh vardı. Cömertlikle anılmıştı, o yüzden de daima borçluydu.
 • بود شیخی دایما او وامدار ** از جوانمردی که بود آن نامدار
 • Büyüklerden on binlerce lira borç almış, âlemdeki yoksullara harcetmişti.
 • ده هزاران وام کردی از مهان ** خرج کردی بر فقیران جهان‏
 • Borçlu bir de tekke kurmuş, canını da, malını da, tekkesini de Allah uğruna feda etmişti.
 • هم به وام او خانقاهی ساخته ** جان و مال و خانقه درباخته‏
 • Allah, Halil’e nasıl kumu un etmişse onun da borcunu her taraftan öderdi.
 • وام او را حق ز هر جا می‏گزارد ** کرد حق بهر خلیل از ریگ آرد
 • Peygamber dedi ki: “Pazarlarda iki melek daima dua eder. 380
 • گفت پیغمبر که در بازارها ** دو فرشته می‏کنند ایدر دعا
 • Ey Allah, sen verenlere, ihsan edenlere fazlasıyla ver; nekes malını da telef et!
 • کای خدا تو منفقان را ده خلف ** ای خدا تو ممسکان را ده تلف‏
 • Bilhassa canını bağışlayan, kendisini Allah’a kurban eden,
 • خاصه آن منفق که جان انفاق کرد ** حلق خود قربانی خلاق کرد
 • İsmail gibi boynunu veren kişiye fazlasıyla ver! “Hiç o boyna bıçak işler mi?
 • حلق پیش آورد اسماعیل‏وار ** کارد بر حلقش نیارد کرد کار