English    Türkçe    فارسی   

2
3397-3446

 • İçsiz tohum, fidan olur mu? Cansız surette hayalden başka bir şey değil.
 • دانه‏ی بی‏مغز کی گردد نهال ** صورت بی‏جان نباشد جز خیال‏
 • O hale âşina olamayan müridin şeyhi kınaması hikâyesinin sonu
 • بقیه‏ی قصه‏ی طعنه زدن آن مرد بیگانه در شیخ‏
 • O habis, şeyh hakkında hezeyanlarda bulunmaktaydı. Eğri bakan kişinin gözü daima eğri ve aykırı görür.
 • آن خبیث از شیخ می‏لایید ژاژ ** کژنگر باشد همیشه عقل کاژ
 • “Ben, onu bir mecliste gördüm, takvası yok, bir müflisten ibaret.
 • که منش دیدم میان مجلسی ** او ز تقوی عاری است و مفلسی‏
 • İnanmıyorsan bu gece kalk da şeyhinin fıskını apaçık gör” dedi. 3400
 • ور که باور نیستت خیز امشبان ** تا ببینی فسق شیخت را عیان‏
 • Geceleyin o adamı bir pencere başına götürdü, dedi ki: “Fasikliğe bak, işreti gör”
 • شب ببردش بر سر یک روزنی ** گفت بنگر فسق و عشرت کردنی‏
 • Gündüzün riyasiyle gecenin fıskını seyret. Gündüz Mustafa gibi, gece Ebuleheb gibi!
 • بنگر آن سالوس روز و فسق شب ** روز همچون مصطفی شب بو لهب‏
 • Gündüz adı Abdullah, gece elinde kadeh, nezübillâh!”
 • روز عبد الله او را گشته نام ** شب نعوذ بالله و در دست جام‏
 • Pîrin elinde dolu bir kadeh vardı. Mürit bunu görünce “ Şeyhim, sen de mi aldatıcısın?
 • دید شیشه در کف آن پیر پر ** گفت شیخا مر ترا هم هست غر
 • Sen, “Şeytan, şarap kadehine hemencecik işeyiverir” demez miydin?” dedi. 3405
 • تو نمی‏گفتی که در جام شراب ** دیو می‏میزد شتابان ناشتاب‏
 • Şeyh dedi ki: “Benim kadehimi öyle doldurdular ki içine tek bir üzerlik tohumu bile sığmaz.
 • گفت جامم را چنان پر کرده‏اند ** کاندر او اندر نگنجد یک سپند
 • Bir bak hele, Buraya bir zerre bile sığar mı? Sen sözü yanlış anlamışsın, aldanmışsın.
 • بنگر اینجا هیچ گنجد ذره‏ای ** این سخن را کژ شنیده غره‏ای‏
 • Bu zâhiri şarap, zâhiri kadeh değil ki. Onu, gaybı bilen şeyhten uzak bil.
 • جام ظاهر خمر ظاهر نیست این ** دور دار این را ز شیخ غیب بین‏
 • Be ahmak, şarap kadehi, şeyhin varlığıdır. Oraya Şeytan’ın sidiğine asla yol yok!
 • جام می هستی شیخ است ای فلیو ** کاندر او اندر نگنجد بول دیو
 • O varlık, Allah nuruyla dolu, hem de dudağına kadar. Ten kadehi kırılmış, mutlak nur kalmıştır. 3410
 • پر و مالامال از نور حق است ** جام تن بشکست نور مطلق است‏
 • Güneşin nuru, pislik üstüne düşmekle pislenmez ya, yine aynı nurdur”
 • نور خورشید ار بیفتد بر حدث ** او همان نور است نپذیرد خبث‏
 • Şeyh bu sözleri söyledikten sonra “Bu, ne kadehtir, nasıl şarap, bir gel de bak be hey münkir” dedi.
 • شیخ گفت این خود نه جام است و نه می ** هین به زیر آن منکرا بنگر به وی‏
 • Mürit gelip baktı, gördü ki halis bal. O manasız düşmansa kör oldu, bir şey göremedi.
 • آمد و دید انگبین خاص بود ** کور شد آن دشمن کور و کبود
 • O zaman pîr müridine dedi ki: “ Yürü ey ulu mürit bana şarap bul,
 • گفت پیر آن دم مرید خویش را ** رو برای من بجو می ای کیا
 • Bir hastalığım var, şarap içmek zaruretindeyim. Hastalıktan ölüm haline geldim, hatta bu halden de ileri bir hale düştüm. 3415
 • که مرا رنجی است مضطر گشته‏ام ** من ز رنج از مخمصه بگذشته‏ام‏
 • Zaruret vakti her pis, temiz sayılır. İnkâr edene lânet, başına toprak!
 • در ضرورت هست هر مردار پاک ** بر سر منکر ز لعنت باد خاک‏
 • Mürit, meyhaneleri dönüp dolaşmaya, şeyh için her küpten şarap taşımaya başladı.
 • گرد خمخانه بر آمد آن مرید ** بهر شیخ از هر خمی او می‏چشید
 • Fakat küplerin hiç birin de şarap bulamadı. Hurma şarabıyla dolu olan küpler, balla dolmuştu.
 • در همه خمخانه‏ها او می ندید ** گشته بد پر از عسل خم نبید
 • “Rintler, bu ne hal, bu ne iş? Hiçbir küpte şarap bulamıyorum” dedi.
 • گفت ای رندان چه حال است این چه کار ** هیچ خمی در نمی‏بینم عقار
 • Bütün Rintler, ağlayıp ellerini başlarına vurarak Şeyhin yanına geldiler. 3420
 • جمله رندان نزد آن شیخ آمدند ** چشم گریان دست بر سر می‏زدند
 • “Ey ulu Şeyh, sen meyhaneye geldin, bütün şaraplar, kudümünün hürmetine bal oldu.
 • در خرابات آمدی شیخ اجل ** جمله می‏ها از قدومت شد عسل‏
 • Şarabı arıttın, bizim canlarımızı da kötü huylardan arıt, tebdil et “dediler.
 • کرده ای مبدل تو می را از حدث ** جان ما را هم بدل کن از خبث‏
 • Cihan, baştanbaşa ağız, ağıza kanla dolu olsa Allah kulu yine ancak helâl yer.
 • گر شود عالم پر از خون مال مال ** کی خورد بنده‏ی خدا الا حلال‏
 • Allah razı olsun, Ayşe’nin Mustafa Sallâllahü Aleyhi Ve Sellem’e “Sen seccade yaymadan her yerde namaz kılıyorsun” demesi
 • گفتن عایشه مصطفی را علیه السلام که تو بی‏مصلا به هر جا نماز می‏کنی چون است‏
 • Bir gün Ayşe, Peygamber’e dedi ki. “Ey Allah Resulü, sen aşikâr, gizli,
 • عایشه روزی به پیغمبر بگفت ** یا رسول الله تو پیدا و نهفت‏
 • Neresini bulursan orada namaz kılmaktasın. Hâlbuki evde pis adamlar da gezip tozuyor. 3425
 • هر کجا یابی نمازی می‏کنی ** می‏دود در خانه ناپاک و دنی‏
 • Sen de bilirsin ki pis çocuklar, nereye varırsa orasını pislerler.”
 • مستحاضه و طفل و آلوده‏ی پلید ** کرد مستعمل به هر جا که رسید
 • Peygamber, “Şunu bil: Allah, büyükler pis şeyleri temiz etmiştir.
 • گفت پیغمبر که از بهر مهان ** حق نجس را پاک گرداند بدان‏
 • Hakk’ın lûtfu, bu yüzden secdegâhımı, ta yedinci kat göğe kadar arıttı” diye cevap verdi.
 • سجده‏گاهم را از آن رو لطف حق ** پاک گردانید تا هفتم طبق‏
 • Kendine gel, kendine. Padişahlara hasede kalkışma. Terk et hasedi. Yoksa âlemde sen de bir iblis olursun.
 • هان و هان ترک حسد کن با شهان ** ور نه ابلیسی شوی اندر جهان‏
 • Veli, zehir yese bal olur, sen bal yesen zehir kesilir. 3430
 • کاو اگر زهری خورد شهدی شود ** تو اگر شهدی خوری زهری بود
 • O, varlığını Allah varlığına tebdil etmiştir. İşi de eşyayı tebdil etmedir. O, lütuftan ibaret bir hale gelmiştir, her türlü ateşi de nur olmuştur.
 • کاو بدل گشت و بدل شد کار او ** لطف گشت و نور شد هر نار او
 • Ebabil kuşlarında Allah kuvveti vardı. Yoksa bir kuşcağız nasıl olurda bir fili helâk edebilirdi?
 • قوت حق بود مر بابیل را ** ور نه مرغی چون کشد مر پیل را
 • Koca bir orduyu birkaç kuş kırıp geçirdi. Bak da bu kudretin Allah’tan olduğunu bil.
 • لشکری را مرغکی چندی شکست ** تا بدانی کان صلابت از حق است‏
 • Eğer bundan şüpheye düşersen yürü var, Eshabı fil suresini oku.
 • گر تو را وسواس آید زین قبیل ** رو بخوان تو سوره‏ی اصحاب فیل‏
 • Onunla inada kalkışır, beraberlik dâvasına girişirsen, yok mu? Eğer onlardan başını kurtarabilirsen beni de kâfir bil sen! 3435
 • ور کنی با او مری و همسری ** کافرم دان گر تو ز ایشان سر بری‏
 • Farenin deve yularını çekmesi ve kendi kendisine gururlanması
 • کشیدن موش مهار شتر را و متعجب شدن موش در خود
 • Bir fareceğiz, bir devenin yularını eline aldı, kurula, kurula yola düştü.
 • موشکی در کف مهار اشتری ** در ربود و شد روان او از مری‏
 • Deve, tabiatındaki mülayimlik yüzünden onunla beraber yürümeye koyuldu. Fare “Ben, ne de pehlivan, ne de yiğit ermişim” diye gurura düştü.
 • اشتر از چستی که با او شد روان ** موش غره شد که هستم پهلوان‏
 • Düşüncesinin ışığı deveye aksetti. “Hele hoşindi. Ben sana gösteririm!” dedi.
 • بر شتر زد پرتو اندیشه‏اش ** گفت بنمایم ترا تو باش خوش‏
 • Gide, gide bir büyük ırmak kenarına geldiler. Öyle büyük, öyle derindi ki ulu bir fil bile o ırmakta zebun olurdu.
 • تا بیامد بر لب جوی بزرگ ** کاندر او گشتی زبون پیل سترگ‏
 • Fare orada duru, kaskatı kesildi. Deve “Ey dağda, ovada bana arkadaş olan, 3440
 • موش آن جا ایستاد و خشک گشت ** گفت اشتر ای رفیق کوه و دشت‏
 • Bu duraklama ne, niye şaşırdın? Irmağa ercesine ayak bas, gir suya!
 • این توقف چیست حیرانی چرا ** پا بنه مردانه اندر جو در آ
 • Sen kılavuzsun, benim öncümsün. Yol ortasında durup susma” dedi.
 • تو قلاووزی و پیش آهنگ من ** در میان ره مباش و تن مزن‏
 • Fare dedi ki: “Bu su, pek büyük, pek derin bir su. Arkadaş, ben boğulmaktan korkuyorum.”
 • گفت این آب شگرف است و عمیق ** من همی‏ترسم ز غرقاب ای رفیق‏
 • Deve “Hele bir göreyim, ne kadarmış bu su?” deyip hemen ayağını attı.
 • گفت اشتر تا ببینم حد آب ** پا در او بنهاد آن اشتر شتاب‏
 • Dedi ki: “A kör sıçan, su diz boyuymuş. A hayvanların kusuru, neden şaşırdın?” 3445
 • گفت تا زانوست آب ای کور موش ** از چه حیران گشتی و رفتی ز هوش‏
 • Fare, “Sana karınca ama bize ejderha! Dizden dize fark var.
 • گفت مور تست و ما را اژدهاست ** که ز زانو تا به زانو فرق‏هاست‏