English    Türkçe    فارسی   

2
3787-3810

 • Fakat müsebbibi apaçık gören cihan sebeplerine gönül kor mu?
 • آن که بیند او مسبب را عیان ** کی نهد دل بر سببهای جهان‏
 • Hacıların, çölde tek ve tenha ibadet eden bir zahidin kerametine hayran olmaları
 • حیران شدن حاجیان در کرامات آن زاهد که در بادیه تنهاش یافتند
 • Çöl ortasın da bir zahit vardı. Abbadiye kabilelerine mensup olanlar gibi ibadete de dalmış, kendisinden geçmişti.
 • زاهدی بد در میان بادیه ** در عبادت غرق چون عبادیه‏
 • Hacılar civar şehirlerden gelip oraya ulaştılar, o kupkuru yerde bir zâhit gördüler.
 • حاجیان آن جا رسیدند از بلاد ** دیده‏شان بر زاهد خشک اوفتاد
 • Zahidin yeri kaskatıydı. Fakat kendisinin mizacı yumuşak. Çölün samyeli, âdeta ona ilâç kesilmişti. 3790
 • جای زاهد خشک بود او تر مزاج ** از سموم بادیه بودش علاج‏
 • Hacılar, onun yalnızlığına, o afetler içinde selâmette oluşuna şaştılar.
 • حاجیان حیران شدند از وحدتش ** و آن سلامت در میان آفتش‏
 • Kum üstünde namaza durmuştu. Kum, öyle bir kumdu ki hararetinden tenceredeki su bile kaynar, coşardı.
 • در نماز استاده بد بر روی ریگ ** ریگ کز تفش بجوشد آب دیگ‏
 • Hâlbuki dersin ki o, sanki bir yeşillikte bir gülistanda yahut Burak’a, Düldüle binmiş!
 • گفتیی سر مست در سبزه و گل است ** یا سواره بر براق و دلدل است‏
 • Yahut da ayağının altında ipekli örtüler, kumaşlar var samyeli ona sabah rüzgârından daha hoş!
 • یا که پایش بر حریر و حله‏هاست ** یا سموم او را به از باد صباست‏
 • O namaz kılarken hacılar beklediler. Zahit, uzun bir fikre dalmış, kendisinden geçmişti. 3795
 • پس بماندند آن جماعت با نیاز ** تا شود درویش فارغ از نماز
 • Neden sonra istiğraktan ayıldı, kendisine geldi. Hacıların içinde gönül gözü açık birisi,
 • چون ز استغراق باز آمد فقیر ** ز آن جماعت زنده‏ای روشن ضمیر
 • Gördü ki, zahidin elinden, yüzünden sular damlamakta, elbisesi aptes suyundan ıslak.
 • دید کابش می‏چکید از دست و رو ** جامه‏اش تر بود از آثار وضو
 • “Bu su nereden?” diye sordu. Zahit, elini kaldırıp “Gökten” diye cevap verdi.
 • پس بپرسیدش که آبت از کجاست ** دست را برداشت کز سوی شماست‏
 • Adam, “ Kuyu” ip yokken ne vakit istesen su bulabilir misin? Hemen yağmur yağar mı?
 • گفت هر گاهی که خواهی می‏رسد ** بی‏ز جاه و بی‏ز حبل من مسد
 • Ey din sultanı, müşkülümüzü halleder hallet de yakına erelim. 3800
 • مشکل ما حل کن ای سلطان دین ** تا ببخشد حال تو ما را یقین‏
 • Sırlarından bir sırrı bize de göster de bellerimizden zünnarları kesip atalım” dedi.
 • وانما سری ز اسرارت به ما ** تا ببریم از میان زنارها
 • Zahit, gözlerini göğe kaldırarak dedi ki: “Yarabbi, hacıların duasına icabet et.
 • چشم را بگشود سوی آسمان ** که اجابت کن دعای حاجیان‏
 • Ben gökten rızık aramaya alışmışım, sen bana gökten kapı açtın.
 • رزق جویی را ز بالا خو گرم ** تو ز بالا بر گشودستی درم‏
 • Ey Lâmekân âleminden mekân izhar eden, ey “Rızkınız göktedir” sırrını ayan eyleyen!”
 • ای نموده تو مکان از لامکان ** فی السماء رزقکم کرده عیان‏
 • Zahit, bu münacattayken hemen su sömüren fil gibi bir latif bulut peyda oldu. 3805
 • در میان این مناجات ابر خوش ** زود پیدا شد چو پیل آب کش‏
 • Bardaktan boşanırcasına yağmur yağmaya başladı, derelerde, mağaralarda gölcükler meydana geldi.
 • همچو آب از مشک باریدن گرفت ** در گو و در غارها مسکن گرفت‏
 • Bulut, tulumlar gibi gözyaşı döküyordu. Hacıların hepsi mataralarını açtı.
 • ابر می‏بارید چون مشک اشکها ** حاجیان جمله گشاده مشکها
 • İçlerinden bir bölük halk o şaşılacak şeyler yüzünden bellerindeki zünnarları kestiler.
 • یک جماعت ز آن عجایب کارها ** می‏بریدند از میان زنارها
 • Bir bölüğünün de bu hayret edilecek şey yüzünden yakini arttı. Allah, doğru yolu daha iyi bilir.
 • قوم دیگر را یقین در ازدیاد ** زین عجب و الله أعلم بالرشاد
 • Bir bölüğüyse bu kerameti kabul etmeyip hamhalat bir halde ebedî nâkıs olarak kaldı, söz de burada bitti. 3810
 • قوم دیگر ناپذیرا ترش و خام ** ناقصان سرمدی تم الکلام‏