English    Türkçe    فارسی   

2
584-633

 • Hırsa düşkün olan, yüzlerce hikâye dinler de haris kulağına girmez.
 • صد حکایت بشنود مدهوش حرص ** در نیاید نکته‏ای در گوش حرص‏
 • Kadı tellâllarının, bir müflisi şehirde dolaştırarak halka bildirmeleri
 • تعریف کردن منادیان قاضی مفلسی را گرد شهر
 • Evsiz barksız, kimsiz, kimsesiz bir müflis vardır. Zindana düşmüş, amansız bağlara giriftar olmuştu. 585
 • بود شخصی مفلسی بی‏خان و مان ** مانده در زندان وبند بی‏امان‏
 • Bir bahane bulup zindandakilerin yiyeceklerini yerdi. Tamahı yüzünden halkın gönlüne Kafdağı gibi ağır gelmekteydi.
 • لقمه‏ی زندانیان خوردی گزاف ** بر دل خلق از طمع چون کوه قاف‏
 • Şerrinden kimsenin bir lokma ekmek yemeye kudreti yoktu. Çünkü hemen ucundan tutup kapardı.
 • زهره نه کس را که لقمه‏ی نان خورد ** ز انکه آن لقمه‏ربا کاوش برد
 • Allah davetinden uzak olan, sultan bile olsa gözü açtır.
 • هر که دور از دعوت رحمان بود ** او گدا چشم است اگر سلطان بود
 • O adam da mürüvveti ayakaltına almıştı. O lokma kapıcının yüzünden bir cehennem kesilmişti.
 • مر مروت را نهاده زیر پا ** گشته زندان دوزخی ز آن نان ربا
 • Bir rahata kavuşurum ümidiyle nereye kaçsan orada önüne bir âfet çıkar. 590
 • گر گریزی بر امید راحتی ** ز آن طرف هم پیشت آید آفتی‏
 • Afetsiz, felaketiz hiçbir köşe yoktur. Allah’ın halvet yerinden başka hiçbir yerde dinlenmek, rahata kavuşmak mümkün değildir.
 • هیچ کنجی بی‏دد و بی‏دام نیست ** جز به خلوت‏گاه حق آرام نیست‏
 • Kurtulmaya hiçbir çare olmayan bu dünya zindanının ayakbastı parası alınmayan, hapishane dayağı atılmayan bir bucağı yoktur.
 • کنج زندان جهان ناگزیر ** نیست بی‏پا مزد و بی‏دق الحصیر
 • Vallahi fare deliğine girsen yine bir kedi pençeliye çatarsın.
 • و الله ار سوراخ موشی در روی ** مبتلای گربه چنگالی شوی‏
 • Âdemoğlu, hayalle gelişir. Hayalleri güzelse onunla rahatlaşır.
 • آدمی را فربهی هست از خیال ** گر خیالاتش بود صاحب جمال‏
 • Yok... Eğer gözüne kötü hayaller görünürse ateşten eriyen mum gibi erir gider. 595
 • ور خیالاتش نماید ناخوشی ** می‏گدازد همچو موم از آتشی‏
 • Yılanların, akreplerin içinde bile olsan Allah, seni güzel hayallerle avutursa,
 • در میان مار و کژدم گر ترا ** با خیالات خوشان دارد خدا
 • Yılanlar, akrepler sana munis olur. Çünkü hayalin, aşağılık şeyleri altın yapan bir kimyadır.
 • مار و کژدم مر ترا مونس بود ** کان خیالت کیمیای مس بود
 • Sabır, güzel hayallerle tatlılaşır. Çünkü her şeyden evvel içinde bulunduğun sıkıntıdan kurtulma hayaline düşersin.
 • صبر شیرین از خیال خوش شده ست ** کان خیالات فرج پیش آمده ست‏
 • O kurtuluş ümidi, içteki imandan gelir. İman zayıflığından da ümitsizliğe, iç sıkıntısına uğrarsın.
 • آن فرج آید ز ایمان در ضمیر ** ضعف ایمان ناامیدی و زحیر
 • Sabır, iman yüzünden baş tacı olur. Bundan dolayıdır ki sabrı olmayanın imanı da yoktur. 600
 • صبر از ایمان بیابد سر کله ** حیث لا صبر فلا إیمان له‏
 • Peygamber “Allah, gönlünde sabrı olmayana iman da vermemiştir.” dedi.
 • گفت پیغمبر خداش ایمان نداد ** هر که را صبری نباشد در نهاد
 • O, senin gözüne yılan gibi görünür ama ötekinin gözüne güzel görünür.
 • آن یکی در چشم تو باشد چو مار ** هم وی اندر چشم آن دیگر نگار
 • Çünkü senin gözünde onun küfrünün, kötülüğünün hayali var, halbuki dostun gözünde onun müminlik hayali cilve etmekte.
 • ز انکه در چشمت خیال کفر اوست ** و آن خیال مومنی در چشم دوست‏
 • Görüyorsun ya... Bu bir kişide iki iş de var. Gâh balık oluyor, gâh olta!
 • کاندر این یک شخص هر دو فعل هست ** گاه ماهی باشد او و گاه شست‏
 • Yarısı mümin, yarısı kâfir. Yarısı hırs, yarısı sabır! 605
 • نیم او مومن بود نیمیش گبر ** نیم او حرص آوری نیمیش صبر
 • Allah “ İçimizde mümin var de var, kâfir ve eski putperest de” dedi.
 • گفت یزدانت فمنکم مومن ** باز منکم کافر گبر کهن‏
 • Öküz gibi... Yarısı kara, yarısı ay gibi bembeyaz.
 • همچو گاوی نیمه‏ی چپش سیاه ** نیمه‏ی دیگر سپید همچو ماه‏
 • Bu yarısını gören onu almaz, öbür tarafını gören almak ister, üstüne düşer.
 • هر که این نیمه ببیند رد کند ** هر که آن نیمه ببیند کد کند
 • Yusuf, kardeşinin gözünde canavar gibiydi, fakat yine o Yusuf, Yakup’un gözüne huri gibi geliyordu.
 • یوسف اندر چشم اخوان چون ستور ** هم وی اندر چشم یعقوبی چو حور
 • Fer’e ait göz, kötü hayal yüzünden onu çirkin gördü, asli gözse ortada yoktur. 610
 • از خیال بد مر او را زشت دید ** چشم فرع و چشم اصلی ناپدید
 • Zahiri gözü, o asli gözün gölgesi bil. O ne görürse bil ki, bu da onu görür.
 • چشم ظاهر سایه‏ی آن چشم دان ** هر چه آن بیند بگردد این بد آن‏
 • Sen bir mekândasın, aslın Lâmekândır. Bu dükkânı kapa da o dükkânı aç.
 • تو مکانی اصل تو در لامکان ** این دکان بر بند و بگشا آن دکان‏
 • Altı cihete kaçma, çünkü o cihetlerde altı kapı vardır. Tavlada altı kapı da alındı mı karşıda ki mat oldu! Mat.
 • شش جهت مگریز زیرا در جهات ** ششدره است و ششدره مات است مات‏
 • Zindandakilerin, Kadı’nın vekiline o müflisi şikâyet etmeleri
 • شکایت کردن اهل زندان پیش وکیل قاضی از دست آن مفلس
 • Zindandakiler, Kadı’nın anlayışlı vekiline şikâyet ederek dediler ki:
 • با وکیل قاضی ادراک‏مند ** اهل زندان در شکایت آمدند
 • “ Hemen bizim selâmımızı kadıya götür, bu aşağılık adamdan incindiğimizi söyle. 615
 • که سلام ما به قاضی بر کنون ** باز گو آزار ما زین مرد دون‏
 • O, boşboğaz, obur ve muzır herif, bu zindanda kalıp duruyor.
 • کاندر این زندان بماند او مستمر ** یاوه تاز و طبل‏خوار است و مضر
 • Kötü ve çirkin huyu yüzünden sinek gibi çağrılmadan selâmsız, sabahsız her yemeğe konmada.
 • چون مگس حاضر شود در هر طعام ** از وقاحت بی‏صلا و بی‏سلام‏
 • Altmış kişinin yemeği ona yetişmiyor. Ne kadar söylesek vurdumduymazlıktan geliyor.
 • پیش او هیچ است لوت شصت کس ** کر کند خود را اگر گوییش بس‏
 • Yüzlerce hileli tedbirlerle sofraya oturdu mu zindandakilere bir lokma bile kalmıyor.
 • مرد زندان را نیاید لقمه‏ای ** ور به صد حیلت گشاید طعمه‏ای‏
 • Sofra serildi mi o cehennem boğazlı herif hemen gelip oturuyor. Delili de şu: Allah, yiyin dedi! 620
 • در زمان پیش آید آن دوزخ گلو ** حجتش این که خدا گفتا کلوا
 • Üç yıllık kıtlığa benzeyen bu adamdan elaman. Efendimizin ömrü ebedî olsun!
 • زین چنین قحط سه ساله داد داد ** ظل مولانا ابد پاینده باد
 • Ya bu sığırı zindandan defolup gitsin yahut doyması için vakıftan bir maaş tayin edilsin.
 • یا ز زندان تا رود این گاومیش ** یا وظیفه کن ز وقفی لقمه‏ایش‏
 • Ey hem erkeğin, hem kadının memnuniyetini kazanan, bize imdat eyle imdat!”
 • ای ز تو خوش هم ذکور و هم اناث ** داد کن المستغاث المستغاث‏
 • Tatlı sözlü vekil, Kadı’nın yanına gelip halkın şikâyetlerini bir, bir anlattı.
 • سوی قاضی شد وکیل با نمک ** گفت با قاضی شکایت یک به یک‏
 • Kadı, o adamı zindandan çağırttı. Kendi adamlarından da işi tahkik etti. 625
 • خواند او را قاضی از زندان به پیش ** پس تفحص کرد از اعیان خویش‏
 • Zindandakilerin şikâyetlerinde haklı olduklarını anladı.
 • گشت ثابت پیش قاضی آن همه ** که نمودند از شکایت آن رمه‏
 • “ Hemen zindandan git; sahipsiz kalası herif, var evine yıkıl!” dedi.
 • گفت قاضی خیز از این زندان برو ** سوی خانه‏ی مرده‏ریگ خویش شو
 • Herif dedi ki: “ Benim evim, barkım, senin ihsanından ibaret. Kâfir gibi, zindanın bana cennettir.
 • گفت خان و مان من احسان تست ** همچو کافر جنتم زندان تست‏
 • Eğer beni zindandan sürersen yoksulluktan, ihtiyaçtan öldüm gitti!
 • گر ز زندانم برانی تو به رد ** خود بمیرم من ز تقصیری و کد
 • İblis gibi, Yarabbi, beni kıyamete kadar yaşat. 630
 • همچو ابلیسی که می‏گفت ای سلام ** رب أنظرنی إلی یوم القیام‏
 • Ben bu dünya zindanında rahatım. Beni yaşat da düşmanımın evlâdını tepeleyeyim.
 • کاندر این زندان دنیا من خوشم ** تا که دشمن زادگان را می‏کشم‏
 • Kimin imandan nasibi varsa, kimin yol için bir lokma ekmeği mevcutsa,
 • هر که او را قوت ایمانی بود ** و ز برای زاد ره نانی بود
 • Ondan, o azığı, o ekmeği gâh hile, gâh hud’a ile alayım da pişmanlıktan feryada başlasın.
 • می‏ستانم گه به مکر و گه به ریو ** تا بر آرند از پشیمانی غریو