English    Türkçe    فارسی   

2
954-1003

 • Kimya ile uğraşmayı da araz bil, eğer o kimyadan bir cevher elde ettiysen onu getir.
 • هم عرض دان کیمیا بردن بکار ** جوهری ز آن کیمیا گر شد بیار
 • Aynayı cilâlamak da arazdır. Fakat bu arazdan tertemiz bir ayna cevheri meydana gelir. 955
 • صیقلی کردن عرض باشد شها ** زین عرض جوهر همی‏زاید صفا
 • Şu halde “ Ben ibadette bulundum” deme, o arazlardan elde edileni göster, ürkme.
 • پس مگو که من عملها کرده‏ام ** دخل آن اعراض را بنما مرم‏
 • Senin o köleyi övmen de arazdır. Sus, koçun gölgesini kurban etmeye kalkışma!”
 • این صفت کردن عرض باشد خمش ** سایه‏ی بز را پی قربان مکش‏
 • Köle dedi ki : “Padişahım, araz tebeddül etmez dersen bu söz, akla ancak ümitsizlik verir.
 • گفت شاها بی‏قنوط عقل نیست ** گر تو فرمایی عرض را نقل نیست‏
 • Padişahım, araz gider de bir daha geri gelmezse bu, kulu ancak meyus eder.
 • پادشاها جز که یاس بنده نیست ** گر عرض کان رفت باز آینده نیست‏
 • Eğer arazlar başka bir şekle tebeddül etmeseydi, başka bir şekle bürünüp var olmasaydı iş bâtıl olur, sözler manasız bir hale gelirdi; 960
 • گر نبودی مر عرض را نقل و حشر ** فعل بودی باطل و اقوال فشر
 • Bu arazlar başka bir varlık suretine bürünüp haşrolur.
 • این عرضها نقل شد لونی دگر ** حشر هر فانی بود کونی دگر
 • Her şey, neye lâyıksa o şekle tebeddül eder. Sürünün çobanı, sürüye lâyık kişidir.
 • نقل هر چیزی بود هم لایقش ** لایق گله بود هم سایقش‏
 • Mahşerde her arazın bir sureti vardır, her araz suretinin de bir nöbeti.
 • وقت محشر هر عرض را صورتی است ** صورت هر یک عرض را نوبتی است‏
 • Kendine bak, sen de araz değil miydin, anandan, babandan hâsıl olmadın mı ve bir maksat uğrunda birisiyle eş değil misin?
 • بنگر اندر خود نه تو بودی عرض ** جنبش جفتی و جفتی با غرض‏
 • Evlere köşklere bak. Bunlar mühendisin tasavvuratından ibaretti. 965
 • بنگر اندر خانه و کاشانه‏ها ** در مهندس بود چون افسانه‏ها
 • Güzel olarak gördüğümüz sofası hoş. Tavanı, kapısı mükemmel olan filan ev ,(mühendisin zihnindeydi).
 • آن فلان خانه که ما دیدیم خوش ** بود موزون صفه و سقف و درش‏
 • Mühendisin zihnindeki o araz, o düşünce aletleri hazırladı, ormanlardan direkleri getirdi (ev yapılıp meydana çıktı.)
 • از مهندس آن عرض و اندیشه‏ها ** آلت آورد و ستون از بیشه‏ها
 • Her hünerin aslı, esası, hayâlden, arazdan, düşünceden başka nedir ki?
 • چیست اصل و مایه‏ی هر پیشه‏ای ** جز خیال و جز عرض و اندیشه‏ای‏
 • Dünyanın bütün cüzilerine, fakat garazsızca bak; arazdan başka bir şeyden meydana gelmemiştir.
 • جمله اجزای جهان را بی‏غرض ** درنگر حاصل نشد جز از عرض‏
 • Önceki fikir, sonun da fiile gelir. Dünyanın kuruluşunu ezelden beri böyle bil. 970
 • اول فکر آخر آمد در عمل ** بنیت عالم چنان دان در ازل‏
 • Meyveler, gönülde evvelce vücuda gelir de sonunda fiile çıkar.
 • میوه‏ها در فکر دل اول بود ** در عمل ظاهر به آخر می‏شود
 • İşe girişip de ağaç diktin mi ilk harfi, sonunda okudun demektir.
 • چون عمل کردی شجر بنشاندی ** اندر آخر حرف اول خواندی‏
 • Gerçi dal, yaprak ve kök evveldir ama onların hepsi de meyve için vücut bulur.
 • گر چه شاخ و برگ و بیخش اول است ** آن همه از بهر میوه مرسل است‏
 • Feleklerin dimağı olan o baş da bunun için en sonunda “ Levlâk” sırrına mazhar oldu.
 • پس سری که مغز آن افلاک بود ** اندر آخر خواجه‏ی لولاک بود
 • Bu sözler arazların nakline ait bahislerdir. Bu aslan ve tuzak, hep bunun içindir. 975
 • نقل اعراض است این بحث و مقال ** نقل اعراض است این شیر و شگال‏
 • Bütün âlem, esasen arazdı. “ Hel Etâ” suresi, bu manayı izah için geldi.
 • جمله عالم خود عرض بودند تا ** اندر این معنی بیامد هل أتی‏
 • Bu arazlar neden doğar? Suretlerden. Ya bu suretler neden vücuda gelir? Düşüncelerden.
 • این عرضها از چه زاید از صور ** وین صور هم از چه زاید از فکر
 • Bu cihan, Akl-ı Küll’ün bir düşüncesinden ibarettir. Akıl, padişaha benzer, suretler de peygamberlere.
 • این جهان یک فکرت است از عقل کل ** عقل چون شاه است و صورتها رسل‏
 • İlk âlem, imtihan âlemidir. İkinci âlem şunun bunun yaptıklarının mükâfat ve mücazatını görme âlemidir.
 • عالم اول جهان امتحان ** عالم ثانی جزای این و آن‏
 • Padişahım, kulun hain olsa o araz, yani hainliği, zincir ve zindan olmakta. 980
 • چاکرت شاها جنایت می‏کند ** آن عرض زنجیر و زندان می‏شود
 • Yerinde ve değerinde bir hizmette bulunsa, savaşta bir yararlık gösterse o araz da bir hil’at şeklinde temessül etmekte.
 • بنده‏ات چون خدمت شایسته کرد ** آن عرض نه خلعتی شد در نبرد
 • Bu arazla cevher, kuşla yumurtadır; bu ondan olmakta, o bundan doğmakta.”
 • این عرض با جوهر آن بیضه است و طیر ** این از آن و آن از این زاید به سیر
 • Padişah, köleye “ Tut ki dediklerin doğru, hepsini kabul ettim. Fakat arazlardan bir cevher doğmadı ki” dedi.
 • گفت شاهنشه چنین گیر المراد ** این عرضهای تو یک جوهر نزاد
 • Köle “ Bu iyi ve kötü dünyası, gayp âlemi haline gelsin, iyilik ve fenalık apaçık bilinmesin diye akıl onları gizlemiştir.
 • گفت مخفی داشته ست آن را خرد ** تا بود غیب این جهان نیک و بد
 • Çünkü fikrin şekil ve suretleri meydana çıksaydı kâfir ve mümin, yalnız Allah’ı zikreder, başka bir söz söyleyemezdi. 985
 • ز انکه گر پیدا شدی اشکال فکر ** کافر و مومن نگفتی جز که ذکر
 • Eğer iyilik ve kötülükten meydana gelen suretler gizli olmayıp da meydana bulunsaydı küfür ve iman, apaçık meydana çıkar, alında yazılırdı.
 • پس عیان بودی نه غیب ای شاه این ** نقش دین و کفر بودی بر جبین‏
 • O takdirde nasıl olurdu da bu âlemde put kalır, puta tapan bulunurdu? Nasıl olur da kimsenin kimseyle alay etmeye mecali kalırdı.
 • کی درین عالم بت و بتگر بدی ** چون کسی را زهره‏ی تسخر بدی‏
 • O vakit bu dünyamız kıymet kesilirdi. Kıyamette kim suç işleyebilir” dedi.
 • پس قیامت بودی این دنیای ما ** در قیامت کی کند جرم و خطا
 • Padişah “ Allah bütün mücazatı gizledi, gizledi ama avamdan gizledi, kendi haslarından değil.
 • گفت شه پوشید حق پاداش بد ** لیک از عامه نه از خاصان خود
 • Ben bir emiri tuzağa düşürmek dilersem emirlerden gizlerim, fakat vezirden gizlemem. 990
 • گر به دامی افکنم من یک امیر ** از امیران خفیه دارم نه از وزیر
 • Hak bana işlerin mükâfat ve mücazaatını, amellerden yüz binlercesinin büründüğü suretleri gösterdi.
 • حق به من بنمود پس پاداش کار ** وز صورهای عملها صد هزار
 • Ben bilirim ama sen de bir nişane ver. Ay, bulutla örtülse de bana gizli değildir” dedi.
 • تو نشانی ده که من دانم تمام ** ماه را بر من نمی‏پوشد غمام‏
 • Köle, mademki olanı, biteni olduğu gibi biliyorsun; beni söyletmeden kastın ne, deyince;
 • گفت پس از گفت من مقصود چیست ** چون تو می‏دانی که آن چه بود چیست‏
 • Padişah “ Dünyayı izhar etmekteki hikmet, Allah’ın ilmindekileri izhar etmektir.
 • گفت شه حکمت در اظهار جهان ** آن که دانسته برون آید عیان‏
 • Bildiğini izhar etmedikçe âlemdeki zahmet ve meşakkatleri belirtmez. 995
 • آن چه می‏دانست تا پیدا نکرد ** بر جهان ننهاد رنج طلق و درد
 • Senden bir kötülük yahut iyilik meydana gelmeksizin hatta bir an bile duramazsın.
 • یک زمان بی‏کار نتوانی نشست ** تا بدی یا نیکیی از تو نجست‏
 • Bu amelleri izhar etme zarureti, sırrının açığa çıkması içindir.
 • این تقاضاهای کار از بهر آن ** شد موکل تا شود سرت عیان‏
 • Nasıl olur da ipliğin ucunu gönlün çekip durduğu halde iplik eğirme âletine benzeyen tenin işlemez?
 • پس کلابه‏ی تن کجا ساکن شود ** چون سر رشته‏ی ضمیرش می‏کشد
 • Tasalanman, dertlenmen; gönlünün o çekişine, isteğine alamettir. O işi yapmamak da sana açıkça can çekişmedir, ölümdür.
 • تاسه‏ی تو شد نشان آن کشش ** بر تو بی‏کاری بود چون جان کنش‏
 • Bu âlem de daimî olarak doğurur, o âlem de. Her sebep anadır, eser çocuğunu meydana getirir. 1000
 • این جهان و آن جهان زاید ابد ** هر سبب مادر اثر از وی ولد
 • Eser doğdu mu ondan da şaşılacak sebepler doğması için sebep haline gelir.
 • چون اثر زایید آن هم شد سبب ** تا بزاید او اثرهای عجب‏
 • Bu sebepler, nesilden nesile yürür gider. Fakat görmek için adamakıllı aydın bir göz lâzım dedi” dedi.
 • این سببها نسل بر نسل است لیک ** دیده‏ای باید منور نیک نیک‏
 • Padişah, onunla konuşurken söz buraya gelince o köleden bir alâmet gördü mü, görmedi mi? Bilmem.
 • شاه با او در سخن اینجا رسید ** یا بدید از وی نشانی یا ندید