English    Türkçe    فارسی   

3
1012-1061

 • Bunların hepsi de bu âleme göre ölü, fakat hakikat âleminde diridir. Burada susup duruyorlar ama orada söylemekteler.
 • مرده زین سو اند و زان سو زنده‌اند ** خامش اینجا و آن طرف گوینده‌اند
 • Onları hakikat âleminden bize yolladılar mı işte asâ, bize ejderha kesilir.
 • چون از آن سوشان فرستد سوی ما ** آن عصا گردد سوی ما اژدها
 • Dağlar, sese gelir, Davut’la beraber ırlar, ilahi okur, demir bile avucunda mum gibi yumuşar.
 • کوهها هم لحن داودی کند ** جوهر آهن بکف مومی بود
 • Rüzgâr, Süleyman’ı yüklenir, taşır; deniz Musa ile konuşur. 1015
 • باد حمال سلیمانی شود ** بحر با موسی سخن‌دانی شود
 • Ay, Ahmet’in işaretini emrini anlar, fermanına uyar; ateş, İbrahim’e ağustos gülü olur…
 • ماه با احمد اشارت‌بین شود ** نار ابراهیم را نسرین شود
 • Toprak, Karun’u yılan gibi sömürür, yutar; Hannâne direği akla, fikre sahip olur...
 • خاک قارون را چو ماری در کشد ** استن حنانه آید در رشد
 • Taş, Ahmet’e selâm verir; Dağ Yahya’ya haber yollar…
 • سنگ بر احمد سلامی می‌کند ** کوه یحیی را پیامی می‌کند
 • Hepsi de bunlara “ Biz size karşı duyar, görürüz… sizinle hoşuz, neşeliyiz. Fakat namahremlere karşı susup durmaktayız” derler.
 • ما سمعیعیم و بصیریم و خوشیم ** با شما نامحرمان ما خامشیم
 • Ama siz bir cemada gidiyor, ona yöneliyorsunuz. Artık cematların canına, sırrına nasıl mahrem olursunuz ki? 1020
 • چون شما سوی جمادی می‌روید ** محرم جان جمادان چون شوید
 • Cematlardan can âlemine gidin de âlemin cüzülerinin ahengini duyun!
 • از جمادی عالم جانها روید ** غلغل اجزای عالم بشنوید
 • O vakit cansız şeylerin tespihlerini apaçık duyarsın da tevil vesveselerine kapılmazsın.
 • فاش تسبیح جمادات آیدت ** وسوسه‌ی تاویلها نربایدت
 • Can âleminde kandiller yok da görmek için tevillere yapışıyorsun.
 • چون ندارد جان تو قندیلها ** بهر بینش کرده‌ای تاویلها
 • “Tespihten maksat, nasıl olur da zahirî tespih olur? Bu tespihte bulunan bu cansız şeyleri görmek de sapıklıktan başka bir şey değil.
 • که غرض تسبیح ظاهر کی بود ** دعوی دیدن خیال غی بود
 • Doğrusu şu: onları gören, ibret alır da Allah’ı tespih eder. 1025
 • بلک مر بیننده را دیدار آن ** وقت عبرت می‌کند تسبیح‌خوان
 • Sana Allah’ı tespih etmeyi hatırlıyor ya… İşte bu tespihe delil olmaları, onları tespih etmesi demektir” dersin.
 • پس چو از تسبیح یادت می‌دهد ** آن دلالت همچو گفتن می‌بود
 • İtizal ehlinin tevili budur işte. Hal nuruna sahip olmayan kişinin işi budur.
 • این بود تاویل اهل اعتزال ** و آن آنکس کو ندارد نور حال
 • İnsan, duygudan çıkmadı mı gayb âlemine tamamıyla yabancıdır.
 • چون ز حس بیرون نیامد آدمی ** باشد از تصویر غیبی اعجمی
 • Bu sözün sonu gelmez… Yılancı, o yılanı yüzlerce zahmetle çeke çeke,
 • این سخن پایان ندارد مارگیر ** می‌کشید آن مار را با صد زحیر
 • Bağdat’a kadar geldi. o maceracı adam, çarşıda bir hengâmedir koparmak için, 1030
 • تا به بغداد آمد آن هنگامه‌جو ** تا نهد هنگامه‌ای بر چارسو
 • Yılanı Şat kıyısına koydu. Bağdat şehrinde bir gürültüdür koptu,
 • بر لب شط مرد هنگامه نهاد ** غلغله در شهر بغداد اوفتاد
 • “Bir yılancı ejderha getirmiş, acayip görülmemiş mefret bir şey. Nasıl da avlamış?” diye,
 • مارگیری اژدها آورده است ** بوالعجب نادر شکاری کرده است
 • Yüz binlerce ahmak adam toplandı, ahmaklıklarından onlar da yılancı gibi yılana avlandılar.
 • جمع آمد صد هزاران خام‌ریش ** صید او گشته چو او از ابلهیش
 • Onlar, yılanı görmek için bekleşiyorlardı. O da etraftaki halk tamamıyla toplansın diye bekliyordu.
 • منتظر ایشان و هم او منتظر ** تا که جمع آیند خلق منتشر
 • Halk, iyice toplansın da elime geçecek para çok olsun diyordu. 1035
 • مردم هنگامه افزون‌تر شود ** کدیه و توزیع نیکوتر رود
 • Yüz binlerce herzevekil toplandı, halka oldular. Bir ayak, bin ayaküstüne geldi!
 • جمع آمد صد هزاران ژاژخا ** حلقه کرده پشت پا بر پشت پا
 • Kalabalıktan erkeğin kadından haberi yoktu. Halkla ileri gelenler birbirlerine girmiş âdeta kıyametten bir alâmet olmuştu.
 • مرد را از زن خبر نه ز ازدحام ** رفته درهم چون قیامت خاص و عام
 • Yılancı, yılanın üstündeki kilimi kımıldattıkça halk, parmaklarının ucuna basıp boyunlarını uzatıyordu.
 • چون همی حراقه جنبانید او ** می‌کشیدند اهل هنگامه گلو
 • Ejderha, zemheriden donmuştu. Yüzlerce kilimin, kebenin altındaydı.
 • و اژدها کز زمهریر افسرده بود ** زیر صد گونه پلاس و پرده بود
 • Yılancı, ihtiyatı elden bırakmamış, onu kalın iplerle bağlamıştı. 1040
 • بسته بودش با رسنهای غلیظ ** احتیاطی کرده بودش آن حفیظ
 • Fakat halkın toplanmasını beklerken epeyce bir zaman geçmiş, Irak güneşi, yılanın üstüne vurmuştu.
 • در درنگ انتظار و اتفاق ** تافت بر آن مار خورشید عراق
 • Güneş onu epeyce ısıtınca azasından soğuk ahlât sıyrılıp gitmişti.
 • آفتاب گرم‌سیرش گرم کرد ** رفت از اعضای او اخلاط سرد
 • O müddet zarfında ölü bir halde bulunan ejderha dirildi, kımıldamaya başladı.
 • مرده بود و زنده گشت او از شگفت ** اژدها بر خویش جنبیدن گرفت
 • Ölü yılanın kımıldadığını görünce halkın hayreti birken yüz bin oldu.
 • خلق را از جنبش آن مرده مار ** گشتشان آن یک تحیر صد هزار
 • Şaşkınlıklarından naralar atarak hep birden kaçışmaya koyuldular. 1045
 • با تحیر نعره‌ها انگیختند ** جملگان از جنبشش بگریختند
 • Ejderha, halkın gürültüsünden çatır, çatır bağlarını koparmaya başladı. İplerin her biri bir yana düştü.
 • می‌سکست او بند و زان بانگ بلند ** هر طرف می‌رفت چاقاچاق بند
 • İplerini koparıp kilimin altından sıyrıldı. Bir de ne görsünler, aslan gibi kükreyen çirkin, mefret bir ejderha!
 • بندها بسکست و بیرون شد ز زیر ** اژدهایی زشت غران همچو شیر
 • Kaçarken halk birbirini çiğnedi, birçok kişiler ayakaltında kalıp öldüler, ölülerden yüzlerce yığın oldu.
 • در هزیمت بس خلایق کشته شد ** از فتاده و کشتگان صد پشته شد
 • Yılancı, ben meğerse dağdan, ovadan ne getirmişim diye korkusundan yerinde katılıp kaldı.
 • مارگیر از ترس بر جا خشک گشت ** که چه آوردم من از کهسار و دشت
 • O kör koyun kurdu uyandırdı. Cahil, Azrail’in yanına kendi ayağıyla gitti. 1050
 • گرگ را بیدار کرد آن کور میش ** رفت نادان سوی عزرائیل خویش
 • Ejderha o ahmağı bir lokma ediverdi. Haccac’a kan dökmekten kolay ne var,
 • اژدها یک لقمه کرد آن گیج را ** سهل باشد خون‌خوری حجاج را
 • Sonra da bir direğe sarılıp kendisini sıktı, karnında herifin kemiklerini çatır, çatır kırdı.
 • خویش را بر استنی پیچید و بست ** استخوان خورده را در هم شکست
 • Senin nefsinde bir ejderhadır. O, nereden öldü ki? Dertten, eline fırsat düşmediğinden dondu, yoksa!
 • نفست اژدرهاست او کی مرده است ** از غم و بی آلتی افسرده است
 • Firavunun eline geçenler, onun da eline geçse neler yapmaz! Irmak bile, Firavunun emriyle akardı.
 • گر بیابد آلت فرعون او ** که بامر او همی‌رفت آب جو
 • Onun eline de böyle bir kudret düşse hemen firavunluğa başlar, yüzlerce Musa’nın da yolunu vurur, yüzlerce Harun’un da! 1055
 • آنگه او بنیاد فرعونی کند ** راه صد موسی و صد هارون زند
 • O ejderha, yoksulluk elinde bir kurtcağız kesilir. Mevki ve mal yüzünden bir sivrisinek büyür, çaylaklaşır!
 • کرمکست آن اژدها از دست فقر ** پشه‌ای گردد ز جاه و مال صقر
 • Ejderhayı ayrılık karı içinde tut, sakın onu Irak güneşinin altına getirme.
 • اژدها را دار در برف فراق ** هین مکش او را به خورشید عراق
 • Ejderhan donmuş bir halde iken selâmettesin fakat kurtuldu, kendine geldi mi ona lokma olursun.
 • تا فسرده می‌بود آن اژدهات ** لقمه‌ی اویی چو او یابد نجات
 • Onu mat et de mat olmaktan emin ol. Ona pek acıma, o iyilik edilecek kişi değildir.
 • مات کن او را و آمن شو ز مات ** رحم کم کن نیست او ز اهل صلات
 • Üstüne şehvet güneşi vurdu mu o geberesice hemen yarasa gibi kanatlarını çırpmaya, uçmaya başlar. 1060
 • کان تف خورشید شهوت بر زند ** آن خفاش مردریگت پر زند
 • Ercesine onu savaşa çek, babayiğitçe onunla vuruş… Allah, sana vuslatıyla karşılık versin!
 • می‌کشانش در جهاد و در قتال ** مردوار الله یجزیک الوصال