English    Türkçe    فارسی   

3
2619-2668

 • O köyde semiz bir kuş buldular. Kuş pek semizdi, vücudunda zerre kadar et yoktu, öyle arıktı ki!
 • اندر آن ده مرغ فربه یافتند ** لیک ذره‌ی گوشت بر وی نه نژند
 • Ölmüş bir kuştu, kargaların gagalamasından kemikleri bile incelmiş, ipliğe dönmüştü. 2620
 • مرغ مرده‌ی خشک وز زخم کلاغ ** استخوانها زار گشته چون پناغ
 • Aslanların avlarını yemesi gibi o kuşu yediler… Üçü de tok filler gibi semirip şiştiler.
 • زان همی‌خوردند چون از صید شیر ** هر یکی از خوردنش چون پیل سیر
 • Üçü de üç tane besili, semiz ve büyük file döndüler!
 • هر سه زان خوردند و بس فربه شدند ** چون سه پیل بس بزرگ و مه شدند
 • Üç genç de öyle semirdi, öyle şişmanladı ki şişmanlıktan âleme sığamaz oldular!
 • آنچنان کز فربهی هر یک جوان ** در نگنجیدی ز زفتی در جهان
 • Bu kadar şişmanlıkta, bu koskocaman kelleyle, kulakla, bu iri yedi endamla beraber kapının çatlağından süzülüp geçtiler!
 • با چنین گبزی و هفت اندام زفت ** از شکاف در برون جستند و رفت
 • Ölüm de halka görünmez, ölümün yolu da gizlidir. Ölüm de göze gelmez… Acayip bir çıkış yeridir. 2625
 • راه مرگ خلق ناپیدا رهیست ** در نظر ناید که آن بی‌جا رهیست
 • İşte bak, kervanlar birbiri ardına ulanmış, o kapının gizli çatlağından geçip gitmede!
 • نک پیاپی کاروانها مقتفی ** زین شکاف در که هست آن مختفی
 • Fakat o çatlağı arasan göremezsen. Pek gizlidir ama ondan bunca kişileri geçirdiler, gelin evine güvey götürür gibi götürdüler.
 • بر در ار جویی نیابی آن شکاف ** سخت ناپیدا و زو چندین زفاف
 • Uzaktakini bile gören köle, keskin kulaklı sağır, uzun elbiseli çıplağın açıklanması
 • شرح آن کور دوربین و آن کر تیزشنو و آن برهنه دراز دامن
 • Sağır, istektir, dilektir. Bizim ölümümüzü duydu da kendi ölümünü duymadı, kendi görünüşünü görmedi.
 • کر امل را دان که مرگ ما شنید ** مرگ خود نشنید و نقل خود ندید
 • Kör de hırstır. Halkın ayıbını kıldan kıla görür. Taraf taraf söyler de,
 • حرص نابیناست بیند مو بمو ** عیب خلقان و بگوید کو بکو
 • Kör gözü kendi ayıbını zerre kadar göremez, fakat gene de âlemin ayıbını arar! 2630
 • عیب خود یک ذره چشم کور او ** می‌نبیند گرچه هست او عیب‌جو
 • Çıplak, elbisesinin eteğini kesecekler diye korkuyor ama çıplak adamın eteğimi olur ki kessinler!
 • عور می‌ترسد که دامانش برند ** دامن مرد برهنه چون درند
 • Dünyaya kapılan da hem müflistir, hem de korkmakta. Hâlbuki hırsızlardan hiç de korkmaması lâzım.
 • مرد دنیا مفلس است و ترسناک ** هیچ او را نیست از دزدانش باک
 • Zaten dünyaya çıplak geldi, çıplak gidecek… Böyle olduğu halde hırsızlardan korkusundan yüreği kan olmakta!
 • او برهنه آمد و عریان رود ** وز غم دزدش جگر خون می‌شود
 • Fakat hayattayken bunca feryad ü figan etti ağlayıp sızladıydı ya… Ölürken kendisi de bu korkusuna şaşar, güler!
 • وقت مرگش که بود صد نوحه بیش ** خنده آید جانش را زین ترس خویش
 • O zaman zengin hiçbir pulu olmadığını… Zeki, hiçbir hüneri bulunmadığını anlar. 2635
 • آن زمان داند غنی کش نیست زر ** هم ذکی داند که او بد بی‌هنر
 • Hayattaki bu korku, eteğine saksı kırıkları doldurup da kendisini mal sahibi sanan, onları kaybedeceğinden korkan, onların üstüne titreyen çocuğun korkusuna benzer.
 • چون کنار کودکی پر از سفال ** کو بر آن لرزان بود چون رب مال
 • O saksı kırıklarından bir parçasını bile alsan ağlamaya başlar; geri verirsen de sevinir, gülmeye koyulur.
 • گر ستانی پاره‌ای گریان شود ** پاره گر بازش دهی خندان شود
 • Bilgi elbisesini giymedikçe çocuğun ağlamasına da ehemmiyet verilmez, gülmesi de!
 • چون نباشد طفل را دانش دثار ** گریه و خنده‌ش ندارد اعتبار
 • Ahmak da eğreti malı kendisinin sanır da onun üstüne titrer. Hay aşağılık adam hay!
 • محتشم چون عاریت را ملک دید ** پس بر آن مال دروغین می‌طپید
 • Uykuda kendisini mal sahibi görür, çuvalını hırsız çalacak diye korkar! 2640
 • خواب می‌بیند که او را هست مال ** ترسد از دزدی که برباید جوال
 • Fakat kulağı çekildi de uyandı mı kendi korkusuyla kendisi alay eder.
 • چون ز خوابش بر جهاند گوش‌کش ** پس ز ترس خویش تسخر آیدش
 • Bu cihanın aklına, bu âlemin bilgisine sahip olan âlimlerin korkusu da buna benzer.
 • همچنان لرزانی این عالمان ** که بودشان عقل و علم این جهان
 • Hünerlere, fenlere sahip olan bu akıllılara Allah Kur’an’ da “ Onlar bir şey bilmezler” dedi.
 • از پی این عاقلان ذو فنون ** گفت ایزد در نبی لا یعلمون
 • Her biri kendisinde bilgi var zannına kapılır da birisi çalacak diye korkuya düşer.
 • هر یکی ترسان ز دزدی کسی ** خویشتن را علم پندارد بسی
 • Zamanımı alıyorlar der. Hâlbuki bir fayda, bir kâr elde eden kişinin zamanı zaten onda yok! 2645
 • گوید او که روزگارم می‌برند ** خود ندارد روزگار سودمند
 • Halk beni işimden, gücümden alıkoydu der ama canı, ta boğazına kadar işsizliğe, güçsüzlüğe dalmıştır!
 • گوید از کارم بر آوردند خلق ** غرق بی‌کاریست جانش تابه حلق
 • Çıplak adam elbisemi sürüyüp duruyorum; eteğimi, onların pençesinden nasıl kurtaracağım der!
 • عور ترسان که منم دامن کشان ** چون رهانم دامن از چنگالشان
 • Âlim de, bilgilerin yüz binlerce çeşidini bilirde zalim herif, kendisini bilmez.
 • صد هزاران فضل داند از علوم ** جان خود را می‌نداند آن ظلوم
 • Her cevherin haysiyetini bilir de kendi cevherine gelince bir eşeğe döner!
 • داند او خاصیت هر جوهری ** در بیان جوهر خود چون خری
 • Be hey âlim, sen, ben caiz olan şeylerle caiz olmayanları bilirim dersin ama kendin caiz misin, işe yarar mısın, yoksa bir kocakarı mısın? Bundan haberin yok! 2650
 • که همی‌دانم یجوز و لایجوز ** خود ندانی تو یجوزی یا عجوز
 • Bu, yerinde doğru… Şu, yerinde değil, eğri… Bunu biliyorsun ama sen doğru musun, eğri mi? Bir de iyice bak!
 • این روا و آن ناروا دانی ولیک ** تو روا یا ناروایی بین تو نیک
 • Her kumaşın değeri nedir? Biliyorsun da kendi değerini bilmiyorsun. Bu ahmaklıktır.
 • قیمت هر کاله می‌دانی که چیست ** قیمت خود را ندانی احمقیست
 • Yomlu yıldızlarla yomsuz yıldızları biliyorsun… Fakat sen yomlumusun, yoksa cemcenabet biri misin? Buna bakmıyorsun bile?
 • سعدها و نحسها دانسته‌ای ** ننگری سعدی تو یا ناشسته‌ای
 • Bütün bilgilerin ruhu budur bu… Mahşer günü ben kimim, ne hale geleceğim; demen bunu bilmen gerek!
 • جان جمله علمها اینست این ** که بدانی من کیم در یوم دین
 • Din usulünü bildin ama kendi aslın, kendi mayan iyiyse bir de ona bak, onu bil! 2655
 • آن اصول دین بدانستی ولیک ** بنگر اندر اصل خود گر هست نیک
 • Seni için bu iki usulden kendi aslını bilmen daha iyidir ey ulu kişi!
 • از اصولینت اصول خویش به ** که بدانی اصل خود ای مرد مه
 • Sebâlılar’ın şehirlerinin güzelliği ve onların buna şükretmemeleri
 • صفت خرمی شهر اهل سبا و ناشکری ایشان
 • Sebâlılar’ın asılları kötüydü, mayaları pisti. Allah’a ulaşma sebeplerinden kaçarlardı.
 • اصلشان بد بود آن اهل سبا ** می‌رمیدندی ز اسباب لقا
 • Allah, onlara bunca matah, bunca bağ, bunca bostan vermiş, sağlarından, sollarından onlara zevk ve huzur için bunca nimetler ihsan etmişti.
 • دادشان چندان ضیاع و باغ و راغ ** از چپ و از راست از بهر فراغ
 • Ağaçlardan dökülen meyvelerin bolluğundan yol daralır, geçenler, geçemez olurlardı.
 • بس که می‌افتاد از پری ثمار ** تنگ می‌شد معبر ره بر گذار
 • Yerlere dökülen meyveler, yolu kapar, yolcu, nereden geçeyim diye şaşırır kalırdı. 2660
 • آن نثار میوه ره را می‌گرفت ** از پری میوه ره‌رو در شگفت
 • Birisi, başına bir sepet alıp ağaçlıklardan geçse sepet silkmeden meyvelerle dolardı.
 • سله بر سر در درختستانشان ** پر شدی ناخواست از میوه‌فشان
 • Meyveleri kimse silkmez, düşürmez, meyveler, rüzgârla düşer, nicelerin etekleri, meyvelerle dolar, boşalırdı.
 • باد آن میوه فشاندی نه کسی ** پر شدی زان میوه دامنها بسی
 • Meyve hevenkleri, dallardan aşağılara kadar sarkar, gelip geçenlerin başlarına, yüzlerine sürtünürdü.
 • خوشه‌های زفت تا زیر آمده ** بر سر و روی رونده می‌زده
 • Külhan hizmetinde çalışan aşağılık bir adam bile o kadar zengindi ki altın kemer kuşanırdı.
 • مرد گلخن‌تاب از پری زر ** بسته بودی در میان زرین کمر
 • Köpek, ekmekleri ayağıyla çiğner, ezerdi… Kurt, yiyecek bolluğundan imtilâ illetine tutulmuştu. 2665
 • سگ کلیچه کوفتی در زیر پا ** تخمه بودی گرگ صحرا از نوا
 • Şehir de hırsızdan kurttan emindi, köy de. Keçi bile, büyük büyük kurtlardan korkmaz olmuştu.
 • گشته آمن شهر و ده از دزد و گرگ ** بز نترسیدی هم از گرگ سترگ
 • Onların günden güne artan nimetlerini, onların nail oldukları şeyleri anlatsam,
 • گر بگویم شرح نعمتهای قوم ** که زیادت می‌شد آن یوما بیوم
 • Mühim sözler geri kalır. Peygamberler, bunlara “Doğru olun, doğruluk yapın!” demişti!
 • مانع آید از سخنهای مهم ** انبیا بردند امر فاستقم
 • Sebâlılar’a nasihat için peygamber gelmesi, Peygamberlerden mucize istemeleri
 • آمدن پیغامبران حق به نصیحت اهل سبا