English    Türkçe    فارسی   

3
3186-3235

 • Köle dedi ki: “Köleyle arandaki sırları birer birer tamamıyla söyleyeyim…
 • گفت اسرار ترا با آن غلام ** جمله وا گویم یکایک من تمام
 • Beni satın aldığın zamandan şimdiye kadar ne gelmiş geçmişse anlatayım da,
 • زان زمانی که خریدی تو مرا ** تا به اکنون باز گویم ماجرا
 • Kapkara vücudumdan bir sabah açılmış olmakla beraber senin kölen olduğumu anla!”
 • تا بدانی که همانم در وجود ** گرچه از شبدیز من صبحی گشود
 • Kölenin rengi değişti ama tertemiz ruhun rengi yoktur ki… Ruhun ne rengi vardır, ne unsurlara bağlıdır, ne toprağa mensuptur!
 • رنگ دیگر شد ولیکن جان پاک ** فارغ از رنگست و از ارکان و خاک
 • Yalnız teni tanıyanlar, bizi çabucak kaybederler… Su içenler, tulumu da bırakırlar, küpü de! 3190
 • تن‌شناسان زود ما را گم کنند ** آب‌نوشان ترک مشک و خم کنند
 • Fakat canı tanıyanların sayılarla işleri yoktur. Onlar, keyfiyetsiz ve kemiyetsiz olan denize gark olmuşlardır!
 • جان‌شناسان از عددها فارغ‌اند ** غرقه‌ی دریای بی‌چونند و چند
 • Can ol da can yoluyla canı tanı! Görüş dostu ol, kıyas oğlanı değil!
 • جان شو و از راه جان جان را شناس ** یار بینش شو نه فرزند قیاس
 • Melekle akıl, aynı yaradılıştadır hikmeti var da iki suret oldu.
 • چون ملک با عقل یک سررشته‌اند ** بهر حکمت را دو صورت گشته‌اند
 • Melek, kuş gibi kanatlı olmuş; akıl, kanadı bırakmış, nura bürünmüştür.
 • آن ملک چون مرغ بال و پر گرفت ** وین خرد بگذاشت پر و فر گرفت
 • Hulâsa ikisini de manası aynı olduğundan, ikisinin de hakikati bir olduğundan o iki güzel, birbirlerine arka olmuşlar, birbirlerine yardımcı kesilmişlerdir. 3195
 • لاجرم هر دو مناصر آمدند ** هر دو خوش رو پشت همدیگر شدند
 • Melek de Hakk’ı bulmuştur, akıl da. Her ikisi de Âdem’ yardımda bulunmuş, her ikisi de Âdem’e secde etmiştir.
 • هم ملک هم عقل حق را واجدی ** هر دو آدم را معین و ساجدی
 • Nefisle Şeytan’sa ezelden bir olduğundan Âdem’e düşmandır, ona haset edip durur.
 • نفس و شیطان بوده ز اول واحدی ** بوده آدم را عدو و حاسدی
 • Âdem’i bedenden ibaret gören ondan kaçmış ona secde etmemiştir. Fakat onu emniyete mahzar olmuş bir nur olarak gören, karşısında eğildi, secde etti.
 • آنک آدم را بدن دید او رمید ** و آنک نور متمن دید او خمید
 • Melekle aklın… O ikisinin gözleri Âdem’i görüp nurlandı. Şeytan’la nefsin… Bu ikisinin gözleri, Âdem’i ancak toprak olarak gördü.
 • آن دو دیده‌روشنان بودند ازین ** وین دو را دیده ندیده غیر طین
 • Bu anlatışım da işte kara saplanmış eşek gibi kalakaldı. Yahudi’ye İncil okunamaz ki! 3200
 • این بیان اکنون چو خر بر یخ بماند ** چون نشاید بر جهود انجیل خواند
 • Şia’ya Ömer’den bahsedilebilir mi? Sağırın yanında kopuz çalınabilir mi?
 • کی توان با شیعه گفتن از عمر ** کی توان بربط زدن در پیش کر
 • Fakat köyün bir bucağında tek bir adam bile varsa bu hayhuyum kâfidir, o anlatmıştır ya, yeter!
 • لیک گر در ده به گوشه یک کسست ** های هویی که برآوردم بسست
 • Anlatılması icap eden şeyi taşlar, kerpiçler bile dile gelir de anlayana adamakıllı anlatır!
 • مستحق شرح را سنگ و کلوخ ** ناطقی گردد مشرح با رسوخ
 • Allah, göklerden, yerlerden, ârazdan, âyandan ne verdi ve ne yarattıysa hepsini de ihtiyaca karşılık olarak vermiş, yaratmıştır. Bir şeye muhtaç olmalı, o ihtiyacı elde etmeli ki Allah ihsan etsin. “Allah, bunalan kişinin duasını kabul eder.” Bunalma, bir şeye hak kazanmış olmaya şahittir.
 • بیان آنک حق تعالی هرچه داد و آفرید از سماوات و ارضین و اعیان و اعراض همه باستدعاء حاجت آفرید خود را محتاج چیزی باید کردن تا بدهد کی امن یجیب المضطر اذا دعاه اضطرار گواه استحقاقست
 • Küçücük bir çocuk olan İsa’yı dile getirip konuşturan, Meryem’in derde düşüp niyaz etmesidir.
 • آن نیاز مریمی بودست و درد ** که چنان طفلی سخن آغاز کرد
 • Meryem’in cüz’ü olan İsa, Meryem’in diliyle değil, kendi diliyle onun yerine söz söyledi. Senin cüz’ünün cüz’ü de gizlice söz söyler durur. 3205
 • جزو او بی او برای او بگفت ** جزو جزوت گفت دارد در نهفت
 • A kişi, elin, ayağın sana şahit olur. Niceye bir münkirliğe el sunacak, ayak atacaksın?
 • دست و پا شاهد شوندت ای رهی ** منکری را چند دست و پا نهی
 • Anlatılanı anlamaya, söyleneni dinlemeye liyakatin yoksa söz söyleyenin söyleme kabiliyeti seni görür anlar… Yatar, uyur!
 • ور نباشی مستحق شرح و گفت ** ناطقه‌ی ناطق ترا دید و بخفت
 • Arayan, aradığını bulsun diye yerden ne biterse ihtiyaç sahibi için biter
 • هر چه رویید از پی محتاج رست ** تا بیابد طالبی چیزی که جست
 • Allah, gökleri yarattıysa ihtiyaçları gidersin diye yarattı.
 • حق تعالی گر سماوات آفرید ** از برای دفع حاجات آفرید
 • Nerede dert varsa deva oraya gider, nerde yoksulluk varsa nimet oraya varır. 3210
 • هر کجا دردی دوا آنجا رود ** هر کجا فقری نوا آنجا رود
 • Müşkül neredeyse cevap oradadır, gemi neredeyse su orada!
 • هر کجا مشکل جواب آنجا رود ** هر کجا کشتیست آب آنجا رود
 • Suyu az ara, susuzluğu elde et de sular yukardan da coşsun, aşağıdan da fışkırsın!
 • آب کم جو تشنگی آور بدست ** تا بجوشد آب از بالا و پست
 • Boğazcağızı nazik yavrucak doğmasaydı onu besleyecek süt nasıl olur da memeden akardı?
 • تا نزاید طفلک نازک گلو ** کی روان گردد ز پستان شیر او
 • Yürü, bu inişlerde, bu yokuşlarda koş da susa hararetlen!
 • رو بدین بالا و پستیها بدو ** تا شوی تشنه و حرارت را گرو
 • Ey ulu er, ondan sonra havadaki arı(gibi) bulutlardaki ırmakların sesini iç! 3215
 • بعد از آن بانگ زنبور هوا ** بانگ آب جو بنوشی ای کیا
 • İhtiyacın, otlardan, sebzelerden az mı ki suyun önünü keser, sebzelere akıtırsın…
 • حاجت تو کم نباشد از حشیش ** آب را گیری سوی او می‌کشیش
 • Suyun kulağını çeker, kurumuş nebatlar yeşersin, gelişsin diye o tarafa yürütürsün.
 • گوش گیری آب را تو می‌کشی ** سوی زرع خشک تا یابد خوشی
 • Cevherleri gizli olan can ekinleri için de Kevser suyuyla dolu rahmet bulutları var. Susuz kal, susa da sana “Onları Rableri sular” hitabı gelsin…
 • زرع جان را کش جواهر مضمرست ** ابر رحمت پر ز آب کوثرست
 • Allah, doğrusunu daha iyi bilir!
 • تا سقاهم ربهم آید خطاب ** تشنه باش الله اعلم بالصواب
 • Kâfir karısının, süt emer çocuğuyla Mustafa aleyhisselâm’ın yanına gelmesi ve çocuğun, Rasûl sallallâhu aleyhi vesellem’in mucizesiyle İsa gibi dile gelip konuşması
 • آمدن آن زن کافر با طفل شیرخواره به نزدیک مصطفی علیه السلام و ناطق شدن عیسی‌وار به معجزات رسول صلی الله علیه و سلم
 • Yine o köyden bir kâfir karısı Peygamber’i sınamak için koşa koşa, 3220
 • هم از آن ده یک زنی از کافران ** سوی پیغامبر دوان شد ز امتحان
 • Eşeğiyle beraber yanına geldi, kucağında da iki aylık bir çocuk vardı.
 • پیش پیغامبر در آمد با خمار ** کودکی دو ماه زن را بر کنار
 • Çocuk, Peygamber’e “Allah, sana selâm söyledi Ya Rasûllâllah, sana geldik işte” dedi.
 • گفت کودک سلم الله علیک ** یا رسول الله قد جنا الیک
 • Anası kızgınlıkla “Sus be, bu şahadeti kulağına kim üfürdü?
 • مادرش از خشم گفتش هی خموش ** کیت افکند این شهادت را بگوش
 • A yumurcak, bunu sana kim söyledi de böyle dilin açıldı, söyleyip duruyorsun?” dedi.
 • این کیت آموخت ای طفل صغیر ** که زبانت گشت در طفلی جریر
 • Çocuk dedi ki: “Evvelâ Allah, sonra da Cebrail! Ben, bu sözde Cebrail’e ahenk uyduruyorum.“ 3225
 • گفت حق آموخت آنگه جبرئیل ** در بیان با جبرئیلم من رسیل
 • Kadın “Nerede Cebrail?” deyince çocuk dedi ki: “Nah; başının üstünde. Görmüyor musun? Kafanı kaldır da bir yukarıya bak!
 • گفت کو گفتا که بالای سرت ** می‌نبینی کن به بالا منظرت
 • Cebrail, başının üstünde duruyor; bana yüz çeşit delil olmakta!“
 • ایستاده بر سر تو جبرئیل ** مر مرا گشته به صد گونه دلیل
 • Kadın, “Sahi görüyor musun?“ dedi. Çocuk dedi ki: “Evet, başının üstünde ayın on dördü gibi durmakta.
 • گفت می‌بینی تو گفتا که بلی ** بر سرت تابان چو بدری کاملی
 • Bana Peygamber’i vasfediyor. Beni, bu suretle bu aşağılıklardan yüceltmede!
 • می‌بیاموزد مرا وصف رسول ** زان علوم می‌رهاند زین سفول
 • Sonra Peygamber, “Ey süt emer yavru, adın ne? Hadi bunu da söyle de sonra ananın isteğine uy, sus“ dedi. 3230
 • پس رسولش گفت ای طفل رضیع ** چیست نامت باز گو و شو مطیع
 • Çocuk, “Adım, Allah yanında Abdülâziz, fakat bu bir avuç edepsize göre Abdül Uzzâ!
 • گفت نامم پیش حق عبدالعزیز ** عبد عزی پیش این یک مشت حیز
 • Hâlbuki ben sana bu peygamberliği veren Allah hakkı için Uzzâ’dan usanmışım, berîyim!“ dedi.
 • من ز عزی پاک و بیزار و بری ** حق آنک دادت این پیغامبری
 • İki aylık, çocuk, ayın on dördü gibi parlamış, başköşeye geçen bilgi sahipleri gibi yetişmiş kişilere ders veriyordu.
 • کودک دو ماهه همچون ماه بدر ** درس بالغ گفته چون اصحاب صدر
 • Bu sırada çocuğun burnuna da, anasının burnuna da cennetten kâfuru kokusu geldi.
 • پس حنوط آن دم ز جنت در رسید ** تا دماغ طفل و مادر بو کشید
 • Her ikisi de yaşarsak yine bu mertebeden düşer, kâfir oluruz korkusuyla bunu söylediler ve bu kokuyu duya duya can verdiler. 3235
 • هر دو می‌گفتند کز خوف سقوط ** جان سپردن به برین بوی حنوط