English    Türkçe    فارسی   

3
3592-3641

 • Bu makama eren kişinin aslı, ya göklerdendir. Yahut topraktır da topraklıktan tamamıyla çıkmıştır.
 • این‌چنین کس اصلش از افلاک بود ** یا مبدل گشت گر از خاک بود
 • Çünkü bu güneşin şuaı daimî olarak dursa toprağa mensup olan tahammül edemez ki…
 • زانک خاکی را نباشد تاب آن ** که زند بر وی شعاعش جاودان
 • Güneşin ziyası daima toprağa vurup dursa toprağı öyle bir yakar ki yeryüzünde hiçbir verim kalmaz, hiçbir meyve bitmez.
 • گر زند بر خاک دایم تاب خور ** آنچنان سوزد که ناید زو ثمر
 • Daima suda kalmak balığın harcıdır. Yılan, nereden balıkla yoldaşlık edebilecek? 3595
 • دایم اندر آب کار ماهی است ** مار را با او کجا همراهی است
 • Fakat dağlarda öyle düzenbaz yılanlar vardır ki bu denizde balıklık etmeye kalkışırlar.
 • لیک در که مارهای پر فن‌اند ** اندرین یم ماهییها می‌کنند
 • Hileleri halkın aklını başından alırsa da denizden nefretleri, nihayet kendilerini rezil eder gider.
 • مکرشان گر خلق را شیدا کند ** هم ز دریا تاسه‌شان رسوا کند
 • Bu denizde de öyle hünerli balıklar vardır ki yılana bile sihir yapar, balık haline koyarlar.
 • واندرین یم ماهیان پر فن‌اند ** مار را از سحر ماهی می‌کنند
 • Ululuk denizinin dibindeki balıklara deniz, sihri helâl öğretmiştir.
 • ماهیان قعر دریای جلال ** بحرشان آموخته سحر حلال
 • Olmayacak şey, onların himmetiyle olur. Pis, oraya vardı mı tertemiz olur, kutlu bir hale girer. 3600
 • بس محال از تاب ایشان حال شد ** نحس آنجا رفت و نیکوفال شد
 • Bu sözü kıyamete kadar söylesem, bu bahsi kıyamete kadar uzatsam bitmez… Yüzlerce kıyamet kopar, geçer de yine bu bahis tamamlanmaz.
 • تا قیامت گر بگویم زین کلام ** صد قیامت بگذرد وین ناتمام
 • Şeyhin dilinden hikmetler coşunca müritlerle dinleyenlerin takınmaları lâzım olan edep ve terbiye
 • آداب المستمعین والمریدین عند فیض الحکمة من لسان الشیخ
 • Bu sözlerim, insanlara bir tekrarlamadır, ama bence tekrarlanan, tazelenip uzayan bir ömürdür.
 • بر ملولان این مکرر کردنست ** نزد من عمر مکرر بردنست
 • Mum, birbiri üstüne çıkan kıvılcımlarla yanar, alevlenir. Toprak, birbiri üstüne vuran ziyalarla altın haline gelir, parlar.
 • شمع از برق مکرر بر شود ** خاک از تاب مکرر زر شود
 • Binlerce istekli olsa da bir de usanan kişi bulunsa elçi, elçilik yapmak istemez, gönlü soğur.
 • گر هزاران طالب‌اند و یک ملول ** از رسالت باز می‌ماند رسول
 • Bu sır söyleyen gönül elçileri, İsrafil huylu dinleyici isterler. 3605
 • این رسولان ضمیر رازگو ** مستمع خواهند اسرافیل‌خو
 • Padişahlar gibi azamet sahibidir bunlar. Cihan halkından kulluk isterler.
 • نخوتی دارند و کبری چون شهان ** چاکری خواهند از اهل جهان
 • Huzurlarında edebe riayet etmedikçe elçiliklerinden nasıl faydalanabilirsin?
 • تا ادبهاشان بجاگه ناوری ** از رسالتشان چگونه بر خوری
 • Önlerinde iki büklüm eğilmedikçe o emaneti sana verirler mi hiç?
 • کی رسانند آن امانت را بتو ** تا نباشی پیششان راکع دوتو
 • Onlarca öyle her edep, her terbiye de beğenilmez. Çünkü onlar, ulu bir tapıdan gelmişlerdir.
 • هر ادبشان کی همی‌آید پسند ** کامدند ایشان ز ایوان بلند
 • Onlar yoksul değiller ki ettiğin hizmetlere karşı teşekkür etsinler, minnet altında kalsınlar a müzevir! 3610
 • نه گدایانند کز هر خدمتی ** از تو دارند ای مزور منتی
 • Fakat ey gönül, bunca rağbetsizliğie rağmen sen yine padişahın sadakasını saç, esirgeme!
 • لیک با بی‌رغبتیها ای ضمیر ** صدقه‌ی سلطان بیفشان وا مگیر
 • Ey gökyüzünün elçisi, sen usananlara bakma, atını sıçratadur, oynatadur!
 • اسپ خود را ای رسول آسمان ** در ملولان منگر و اندر جهان
 • Ne mutludur ki o Türk ki savaşa girişir, dayanır da atını ateşler dolu hendeğe bile sürer, ateşler dolu hendekten bile sıçratır…
 • فرخ آن ترکی که استیزه نهد ** اسپش اندر خندق آتش جهد
 • Atını öyle sürer, öyle şahlandırır ki gökyüzüne çıkmaya kalkışır.
 • گرم گرداند فرس را آنچنان ** که کند آهنگ اوج آسمان
 • Ne kimseyi görür, ne kimsenin hasedine bakar. Her şeyden gözünü yummuştur; ateş gibi kuruyu da yakmıştır, yaşı da. 3615
 • چشم را از غیر و غیرت دوخته ** همچو آتش خشک و تر را سوخته
 • Yaptığı işten bir pişmanlık duyar ve bu pişmanlık ona bir ayıp olursa o, önce pişmanlığa ateş salar, yakıp yandırır.
 • گر پشیمانی برو عیبی کند ** آتش اول در پشیمانی زند
 • Zaten adam, bir işte ayak diredi mi hiç yoktan pişmanlık meydana gelmez ki!
 • خود پشیمانی نروید از عدم ** چون ببیند گرمی صاحب‌قدم
 • Her hayvanın, düşmanının kokusunu duyup çekinmesi, kendisinden çekinilmeye, kaçmaya, karşı koymaya imkân bulunmayan birisiyle düşmanlığa kalkışan adamın ziyankârlığı
 • شناختن هر حیوانی بوی عدو خود را و حذر کردن و بطالت و خسارت آنکس کی عدو کسی بود کی ازو حذر ممکن نیست و فرار ممکن نی و مقابله ممکن نی
 • At, aslanın sesini de tanır, kokusunu da duyar. Hayvandır ama düşmanını bilmemesi, duymaması pek nadirdir.
 • اسپ داند بانگ و بوی شیر را ** گر چه حیوانست الا نادرا
 • Hatta zaten yalnız at değil, her hayvan, düşmanını, nişanından, eserinden tanır, bilir.
 • بل عدو خویش را هر جانور ** خود بداند از نشان و از اثر
 • Yarasacık gündüz uçamaz, hırsızlar gibi geceleyin çıkar, yayılır. 3620
 • روز خفاشک نیارد بر پرید ** شب برون آمد چو دزدان و چرید
 • Hayvanlardan hepsinden daha mahrum hayvan yarasadır. Meydanda ki güneşin düşmanıdır o.
 • از همه محروم‌تر خفاش بود ** که عدو آفتاب فاش بود
 • Fakat ne ben senin düşmanınım diye güneşe karşı koyabilir, ne nefretiyle onu uzaklaştırabilir!
 • نه تواند در مصافش زخم خورد ** نه بنفرین تاندش مهجور کرد
 • Güneş, yarasanın derdine, kahrına bakıp yüzünü döndürse, gizlense bu,
 • آفتابی که بگرداند قفاش ** از برای غصه و قهر خفاش
 • Güneşin son derece lütfuna, güneşin en üstün bir kemale sahip bulunuşuna delâlet eder. Yoksa hiç yarasa güneşe mâni olabilir mi?
 • غایت لطف و کمال او بود ** گرنه خفاشش کجا مانع شود
 • Düşmanlığa kalkışacaksan düşmanlık edebileceğin birisiyle savaş ki onu esir edebilmek mümkün olsun. 3625
 • دشمنی گیری بحد خویش گیر ** تا بود ممکن که گردانی اسیر
 • Karta, denizle nasıl savaşa girişebilir? Girişirse aptaldır, kendi saçını, sakalını yolar.
 • قطره با قلزم چو استیزه کند ** ابلهست او ریش خود بر می‌کند
 • Hilesi, saçından sakalından ileri gidemez ki. Nasıl olur da ayın odasındaki perdeyi yırtabilir?
 • حیلت او از سبالش نگذرد ** چنبره‌ی حجره‌ی قمر چون بر درد
 • Güneşe düşmanlık eden şu azara uğrar: Ey güneşin güneşine düşman olan,
 • با عدو آفتاب این بد عتاب ** ای عدو آفتاب آفتاب
 • Sen öyle bir güneşe düşmansın ki onun ışığından güneş de titremektedir, yıldız da!
 • ای عدو آفتابی کز فرش ** می‌بلرزد آفتاب و اخترش
 • Sen, onun düşmanı değilsin, kendinin düşmanısın. Sen odun olsan ateşe ne gam, o ne yapsın? 3630
 • تو عدو او نه‌ای خصم خودی ** چه غم آتش را که تو هیزم شدی
 • Ne şaşılacak şey… Hiç senin yanışınla onun ışığı, onun harareti azalır mı? Yahut da hiç sen yanıp yakılıyorsun diye gamlanır mı?
 • ای عجب از سوزشت او کم شود ** یا ز درد سوزشت پر غم شود
 • Onun merhameti, insanın merhametine benzemez. Çünkü insanın acımasında bir dert, bir elem vardır.
 • رحمتش نه رحمت آدم بود ** که مزاج رحم آدم غم بود
 • Mahlûkun acıması elemle karışıktır. Allah’ın rahmetiyle dertten de paktır, elemden de.
 • رحمت مخلوق باشد غصه‌ناک ** رحمت حق از غم و غصه‌ست پاک
 • Babam, Allah rahmetini şöyle bil: O rahmet, vehme bile sığmaz, yalnız eseri görünür.
 • رحمت بی‌چون چنین دان ای پدر ** ناید اندر وهم از وی جز اثر
 • Bir şeyi misal ve taklitle bilmekle o şeyin hakikatini bilmek arasındaki fark
 • فرق میان دانستن چیزی به مثال و تقلید و میان دانستن ماهیت آن چیز
 • Onun rahmet eserleriyle rahmet meyveleri meydandadır. Fakat onun mahiyetini ondan başka kim bilebilir? 3635
 • ظاهرست آثار و میوه‌ی رحمتش ** لیک کی داند جز او ماهیتش
 • Kemal vasıflarının mahiyetleri, yalnız eser ve misalleriyle bilinir. Bundan başka bir tarzda kimsecikler bilemez.
 • هیچ ماهیات اوصاف کمال ** کس نداند جز بثار و مثال
 • Çocuk çiftleşmenin mahiyetini bilemez ki… Helva, yok mu? İşte onun gibi lezzetlidir dersen o başka.
 • طفل ماهیت نداند طمث را ** جز که گویی هست چون حلوا ترا
 • Fakat ey taklide yapışmış adam, çiftleşmede ki lezzet, helvada ki lezzete benzer mi? O nerede, bu nerede?
 • کی بود ماهیت ذوق جماع ** مثل ماهیات حلوا ای مطاع
 • Fakat sen çocuk gibisin de o akıllı adam, sana güzellikle o misali getirdi.
 • لیک نسبت کرد از روی خوشی ** با تو آن عاقل چو تو کودک‌وشی
 • Çocuk da işin mahiyet ve hakikatini bilmese bile misalle anlar hiç olmazsa. 3640
 • تا بداند کودک آن را از مثال ** گر نداند ماهیت یا عین حال
 • Bu misalden sonra ben, bunu biliyorum desen yanlış olmaz, doğrudur… Fakat bilmiyorum desen sözün yine yalan ve uydurma olmaz.
 • پس اگر گویی بدانم دور نیست ** ور ندانم گفت کذب و زور نیست