English    Türkçe    فارسی   

3
4064-4113

 • Seni kötü şeylere sevk eden şehvetten, o gizli memur yüzünden gönül, hırsa tamaha, afete esir olmuştur.
 • زان عوان مقتضی که شهوتست ** دل اسیر حرص و آز و آفتست
 • O gizli memur yüzünden hırsız oldun, kendini berbat ettin de nihayet bu görünen memurlar, seni kahretmek için yol buldular. 4065
 • زان عوان سر شدی دزد و تباه ** تا عوانان را به قهر تست راه
 • Hadisteki şu güzel öğüdü duy; Düşmanlarınızın en kuvvetlisi, içinizdedir!
 • در خبر بشنو تو این پند نکو ** بیم جنبیکم لکم اعدی عدو
 • Bu düşmanın palavrasını dinleme kaç ondan… Çünkü o da inatta İblis’e benzer.
 • طمطراق این عدو مشنو گریز ** کو چو ابلیسست در لج و ستیز
 • Dünya sevgisi, dünya geçimine savaşma yüzünden sana o ebedî azabı ehemmiyetsiz gösterir.
 • بر تو او از بهر دنیا و نبرد ** آن عذاب سرمدی را سهل کرد
 • Ölümü bile ehemmiyetsiz bir hale getirirse bunda şaşılacak ne var ki? O, sihriyle bunun gibi yüzlerce iş yapar!
 • چه عجب گر مرگ را آسان کند ** او ز سحر خویش صد چندان کند
 • Sihir, bazen sanatla samanı dağ gösterir, bazen dağı saman! 4070
 • سحر کاهی را به صنعت که کند ** باز کوهی را چو کاهی می‌تند
 • Gözbağcılıkla çirkinleri güzelleştirir, güzelleri, çirkin bir şekle sokar.
 • زشتها را نغز گرداند به فن ** نغزها را زشت گرداند به ظن
 • Sihrin hali budur; afsunlar, üfürür, her an hakikatleri başka bir şekle çevirir.
 • کار سحر اینست کو دم می‌زند ** هر نفس قلب حقایق می‌کند
 • Bir an gelir, insanı eşek gösterir… Bir an gelir eşeği şaşılacak bir adam şekline bürür!
 • آدمی را خر نماید ساعتی ** آدمی سازد خری را وآیتی
 • İşte senin içinde böyle bir sihirbaz gizlidir. Vesveselerde daimî bir sihir kudreti vardır!
 • این چنین ساحر درون تست و سر ** ان فی الوسواس سحرا مستتر
 • Fakat bu sihirlerin hüküm sürdüğü âlemde öyle sihirbazlar da var ki sihirlerin hükmünü gideriverirler. 4075
 • اندر آن عالم که هست این سحرها ** ساحران هستند جادویی‌گشا
 • Bu kuvvetli zehrin bittiği ovada tiryak da bitmiştir ey oğul!
 • اندر آن صحرا که رست این زهر تر ** نیز روییدست تریاق ای پسر
 • Tiryak, sana “Gel, beni kendine siper et… Ben, sana zehirden daha yakınım.
 • گویدت تریاق از من جو سپر ** که ز زهرم من به تو نزدیکتر
 • Onun sözü sihirdir, seni yıkar harap eder… Benim sözüm de sihir ama onun sihrini defeder” der!
 • گفت او سحرست و ویرانی تو ** گفت من سحرست و دفع سحر او
 • Konuk öldüren mescide konuklamak isteyeni menetmeye kalkışanların tekrar ona öğüt vermeleri
 • مکرر کردن عاذلان پند را بر آن مهمان آن مسجد مهمان کش
 • O güzel yiğit, o Peygamber; “Sözde sihir hassası var” dedi, doğru da söyledi.
 • گفت پیغامبر که ان فی البیان ** سحرا و حق گفت آن خوش پهلوان
 • Ey kerem sahibi kendine gel, yiğitlik taslama, mescidimizi de töhmet altında bırakma, bizi de! 4080
 • هین مکن جلدی برو ای بوالکرم ** مسجد و ما را مکن زین متهم
 • Bir düşman düşmanlığından bir söz söyler… Bir alçak, yarın bize bir ateştir salar…
 • که بگوید دشمنی از دشمنی ** آتشی در ما زند فردا دنی
 • Onu zalimin birisi boğdu, mescidi de kurtulmak için bahane etti.
 • که بتاسانید او را ظالمی ** بر بهانه‌ی مسجد او بد سالمی
 • Mescidin adı çıkmış zaten. O da konuk, mescitte konukladı da öldü derler, ben de kurtulurum dedi, diyebilir.
 • تا بهانه‌ی قتل بر مسجد نهد ** چونک بدنامست مسجد او جهد
 • Ey canı pek adam, bizi töhmet altında bırakma… Zaten düşmanların hilelerinden emin değiliz.
 • تهمتی بر ما منه ای سخت‌جان ** که نه‌ایم آمن ز مکر دشمنان
 • Hadi yürü, yiğitliğini bırak, bu ham sevdayı pişirmeye kalkışma. Zuhal yıldızı arşınla ölçülemez! 4085
 • هین برو جلدی مکن سودا مپز ** که نتان پیمود کیوان را بگز
 • Senin gibi çokları bahttan, talihten dem vurdular ama sonunda birer birer, tutam tutam sakallarını yoldular!
 • چون تو بسیاران بلافیده ز بخت ** ریش خود بر کنده یک یک لخت لخت
 • Aklını başına al da bu dedikoduyu kısa kes, yürü git… Kendini de vebale sokma, bizi de!”
 • هین برو کوتاه کن این قیل و قال ** خویش و ما را در میفکن در وبال
 • Konuğun, onlara sırtına Sultan Mahmud’un davulu konmuş ve nöbet vurulması âdet olmuş deveyi bile defle kuşları kaçıran ekin bekçisinin kaçırdığını anlatarak misal getirmek suretiyle cevap vermesi
 • جواب گفتن مهمان ایشان را و مثل آوردن بدفع کردن حارس کشت به بانگ دف از کشت شتری را کی کوس محمودی بر پشت او زدندی
 • Dedi ki: “Dostlar, ben bir Lâhavle’yle ürküp kaçacak şeytanlardan değilim.
 • گفت ای یاران از آن دیوان نیم ** که ز لا حولی ضعیف آید پیم
 • Bir çocuk, ekin bekçiliği yapar ve yanındaki defi çalarak kuşları kaçırırdı.
 • کودکی کو حارس کشتی بدی ** طبلکی در دفع مرغان می‌زدی
 • Kuşlar, o küçücük defin sesini duyup tarladan kaçarlar, ekinler de zararlı kuşlardan kurtulurdu. 4090
 • تا رمیدی مرغ زان طبلک ز کشت ** کشت از مرغان بد بی خوف گشت
 • Kerem sahibi Sultan Mahmud’un yolu, o taraflara düştü, koca otağı o civara kuruldu.
 • چونک سلطان شاه محمود کریم ** برگذر زد آن طرف خیمه‌ی عظیم
 • Gökteki yıldızlar kadar çok, talihleri aydın, saflar yaran, ülkeler alan ordusuyla oraya kondu.
 • با سپاهی همچو استاره‌ی اثیر ** انبه و پیروز و صفدر ملک‌گیر
 • Bir de horoz gibi önde giden esrik bir deve vardı ki nöbet davulunu sırtına yüklemişlerdi.
 • اشتری بد کو بدی حمال کوس ** بختیی بد پیش‌رو همچون خروس
 • Nöbet, gidişte de onun sırtında vurulurdu, gelişe de.
 • بانگ کوس و طبل بر وی روز و شب ** می‌زدی اندر رجوع و در طلب
 • O deve, tarlaya giriverdi. Çocuk, ekinleri korumak için o küçücük defi çalmaya başladı. 4095
 • اندر آن مزرع در آمد آن شتر ** کودک آن طبلک بزد در حفظ بر
 • Bir akıllı kişi, çocuğa dedi ki: “Def çalıp durma. O esrik deve, zaten davul taşıyan deve… o sese alışmış.
 • عاقلی گفتش مزن طبلک که او ** پخته‌ی طبلست با آنشست خو
 • A çocuk senin bu defceğizin ona vız gelir. O, bu defin yirmisi kadar olan koskocaman nöbet davulunu taşıyor!
 • پیش او چه بود تبوراک تو طفل ** که کشد او طبل سلطان بیست کفل
 • Ben de Lâ kılıcıyla kurban olmuş bir âşığım. Canım, belâ davulunun nöbet vurulduğu yer!
 • عاشقم من کشته‌ی قربان لا ** جان من نوبتگه طبل بلا
 • Sizin bu tehditleriniz yok mu? Bu gözlerin gördüğü şeylere karşı ancak bir defceğizin gümbürtüsünden ibaret!
 • خود تبوراکست این تهدیدها ** پیش آنچ دیده است این دیدها
 • Erler, ben, hayallere kapılıp bu yolda duracaklardan değilim. 4100
 • ای حریفان من از آنها نیستم ** کز خیالاتی درین ره بیستم
 • Ben, İsmail Peygambere mensup olanlardanım, öldürülmeden çekinmem yok… Hatta İsmail gibi başından geçmiş bir adamım ben!
 • من چو اسماعیلیانم بی‌حذر ** بل چو اسمعیل آزادم ز سر
 • Gösterişlerden de geçmişim, riyadan da “Söyle geliniz” emri canıma gel demiştir.
 • فارغم از طمطراق و از ریا ** قل تعالوا گفت جانم را بیا
 • Peygamber dedi ki: İhsan edilen şeye verilecek karşılığı iyice bilen bu dünyada ihsanda bulunur.
 • گفت پیغامبر که جاد فی السلف ** بالعطیه من تیقن بالخلف
 • Verilen şeye verilecek yüzlerce karşılığı gören derhal cömertliğe ihsana başlar.
 • هر که بیند مر عطا را صد عوض ** زود دربازد عطا را زین غرض
 • Herkes, kâr elde etmek için malını vermek üzere pazara, çarşıya bağlanmıştır. 4105
 • جمله در بازار از آن گشتند بند ** تا چو سود افتاد مال خود دهند
 • Dağarcıktaki altın sahibi bir kâr elde etsin de onu yoksullara versin diye ısrarla oturmuş beklemektedir.
 • زر در انبانها نشسته منتظر ** تا که سود آید ببذل آید مصر
 • Satıcı, elindeki kumaşın fazla para ettiğini gördü mü ona olan aşkı soğuyuverir.
 • چون ببیند کاله‌ای در ربح بیش ** سرد گردد عشقش از کالای خویش
 • Kumaşların fazla bir kâr getirdiğini görmez de o yüzden onlara ısınır, onları elden çıkarmaz.
 • گرم زان ماندست با آن کو ندید ** کاله‌های خویش را ربح و مزید
 • Bilgi, hüner ve sanatlarda böyledir. Bunlara sahip olanlar, bunlardan daha şerefli, daha üstün bir şey görmezler de o yüzden ehemmiyet verirler.
 • همچنین علم و هنرها و حرف ** چون بدید افزون از آنها در شرف
 • İnsan için candan iyi bir şey yoksa can azizdir. Fakat candan iyi bir şeye sahip oldu mu, canın adı hor, hakir olur gider. 4110
 • تا به از جان نیست جان باشد عزیز ** چون به آمد نام جان شد چیز لیز
 • Çocuğun canı, çocuk kaldıkça, büyümedikçe oyun için yapılan bebeciktir.
 • لعبت مرده بود جان طفل را ** تا نگشت او در بزرگی طفل‌زا
 • Bu düşünceler bu hayallenmeler de bebeciklerdir. Sen çocuk kaldıkça onlara ihtiyacın vardır.
 • این تصور وین تخیل لعبتست ** تا تو طفلی پس بدانت حاجتست
 • Fakat çocuk, çocukluktan kurtuldu da kemale erişti mi, adam oldu mu artık duygulardan da vazgeçer, düşüncelerden de, hayallerden de!
 • چون ز طفلی رست جان شد در وصال ** فارغ از حس است و تصویر و خیال