English    Türkçe    فارسی   

4
2264-2313

 • Uykuya dalmış bilgisiz kişiye öğüt vermek, çorak yere tohum saçmaktır.
 • پند گفتن با جهول خوابناک ** تخت افکندن بود در شوره خاک
 • Aptallık ve bilgisizlik yırtığı yama kabul etmez... Ey öğütçü, ona hikmet tohumunu pek saçma. 2265
 • چاک حمق و جهل نپذیرد رفو ** تخم حکمت کم دهش ای پندگو
 • O yarı akıllı balığın kurtulmak için bir çare düşünmesi ve kendisini ölü göstermesi
 • چاره اندیشیدن آن ماهی نیم‌عاقل و خود را مرده کردن
 • Öbür balık, o belâ çağında aklının gölgesinden ayrı düştü de dedi ki:
 • گفت ماهی دگر وقت بلا ** چونک ماند از سایه‌ی عاقل جدا
 • O, denize vardı, gamdan azat oldu... Ben öyle bir iyi arkadaştan ayrıldım.
 • کو سوی دریا شد و از غم عتیق ** فوت شد از من چنان نیکو رفیق
 • Fakat artık onu düşünmeyeyim de kendi kendime bir çare bulayım... Şimdi kendimi ölü göstereyim ben...
 • لیک زان نندیشم و بر خود زنم ** خویشتن را این زمان مرده کنم
 • Suyun üstüne çıkıp karnımı yukarıya, sırtı mı aşağıya verip kendimi salı vereyim... Su, nereye götürürse gideyim.
 • پس برآرم اشکم خود بر زبر ** پشت زیر و می‌روم بر آب بر
 • Yüzen kişi gibi değil de âdeta bir saman çöpü gibi su üstünde sürükleneyim. 2270
 • می‌روم بر وی چنانک خس رود ** نی بسباحی چنانک کس رود
 • Kendimi ölüye benzetip suya bırakayım... Ölümden önce ölmek, azaptan kurtuluştur.
 • مرده گردم خویش بسپارم به آب ** مرگ پیش از مرگ امنست از عذاب
 • Ey yiğit ölümden önce ölmek emniyettir... Bize Mustafa böyle buyurdu.
 • مرگ پیش از مرگ امنست ای فتی ** این چنین فرمود ما را مصطفی
 • Dedi ki: Size ölüm, sınamalarla gelmeden hepiniz ölün.
 • گفت موتواکلکم من قبل ان ** یاتی الموت تموتوا بالفتن
 • Balık, güya öldü, karnını yukarıya çevirdi... Su, onu gâh yukarıya çıkarıyor, gâh aşağıya alıyordu.
 • هم‌چنان مرد و شکم بالا فکند ** آب می‌بردش نشیب و گه بلند
 • Balıkçıların her biri eyvah dediler... En iyi balık öldü... Hepsi de pek kederlendi. 2275
 • هر یکی زان قاصدان بس غصه برد ** که دریغا ماهی بهتر بمرد
 • Balık onların eyvah demelerinden sevindi... Bu oyunla kılıçtan kurtuldum galibi dedi.
 • شاد می‌شد او کز آن گفت دریغ ** پیش رفت این بازیم رستم ز تیغ
 • Balıkçının biri onu yakaladı... Tuh yazıklar olsun deyip fırlattı, toprağa attı.
 • پس گرفتش یک صیاد ارجمند ** پس برو تف کرد و بر خاکش فکند
 • Balık çırpına çırpına gizlice suya fırladı gitti. Öbür ahmak, ıstıraplar içinde kalakaldı.
 • غلط غلطان رفت پنهان اندر آب ** ماند آن احمق همی‌کرد اضطراب
 • O ahmak sıçrayıp kilimini kurtarmak için sağa sola çırpındı durdu.
 • از چپ و از راست می‌جست آن سلیم ** تا بجهد خویش برهاند گلیم
 • Fakat avcılar ağı attılar... Ağın içinde kaldı; ahmaklık onu ateşe attı. 2280
 • دام افکندند و اندر دام ماند ** احمقی او را در آن آتش نشاند
 • Ateş üstünde tava içinde ahmaklıkla eş oldu.
 • بر سر آتش به پشت تابه‌ای ** با حماقت گشت او همخوابه‌ایی
 • Ateşin hararetiyle kızıp kaynadıkça akıl ona “sana hiç korkutucu bir zat gelmedi mi?” diyordu.
 • او همی جوشید از تف سعیر ** عقل می‌گفتش الم یاتک نذیر
 • O da, o işkencenin, o belânın içinde kâfirlerin canları gibi “Evet, geldi” demekteydi.
 • او همی‌گفت از شکنجه وز بلا ** هم‌چو جان کافران قالوا بلی
 • Sonra da eğer bu sefer, şu boynumu kıran mihnetten kurtulursam,
 • باز می‌گفت او که گر این بار من ** وا رهم زین محنت گردن‌شکن
 • 2285.Denizden başka yerde yurt tutmam... Bir gölcükte oturmam artık. 2285
 • من نسازم جز به دریایی وطن ** آبگیری را نسازم من سکن
 • Uçsuz bucaksız bir su ararım da emin olayım... Ebediyen emniyet ve sıhhat içinde ömür süreyim diyordu!
 • آب بی‌حد جویم و آمن شوم ** تا ابد در امن و صحت می‌روم
 • Ahmağın, bir belâya uğrayınca nadim olup ahdetmesinde bir vefa yoktur. ”Onlar tekrar dünyaya döndürülseler yapmayın diye nehyolundukları şeyleri yapmaya başlarlardı yine. Onlar yalancılardır.” suphukâzibin vefası olamaz!
 • بیان آنک عهد کردن احمق وقت گرفتاری و ندم هیچ وفایی ندارد کی لو ردوالعادوا لما نهوا عنه و انهم لکاذبون صبح کاذب وفا ندارد
 • Akıl, ona diyordu k: Ahmaklık, seninle değil mi? Ahmaklıkla ahde vefa edilmez.
 • عقل می‌گفتش حماقت با توست ** با حماقت عقل را آید شکست
 • Ahitlerde vefa etmek, akılla olur... Sense aklın yok a eşek değerli!
 • عقل را باشد وفای عهدها ** تو نداری عقل رو ای خربها
 • Akıl, ahdini hatırlar... Akıl, unutkanlık perdesini yırtar.
 • عقل را یاد آید از پیمان خود ** پرده‌ی نسیان بدراند خرد
 • Aklın olmadı mı unutkanlık, sana hâkim olur... Sana düşmanlık eder, tedbirini bozar. 2290
 • چونک عقلت نیست نسیان میر تست ** دشمن و باطل کن تدبیر تست
 • Aşağılık pervane, aklının azlığından kendini ateşe vurur... Ateş, ateşin yakıcılığı, ateşin sesi, aklına bile gelmez.
 • از کمی عقل پروانه‌ی خسیس ** یاد نارد ز آتش و سوز و حسیس
 • Fakat kanadı yandı mı tövbe eder ama hırsı ve unutkanlığı yine onu ateşe atar.
 • چونک پرش سوخت توبه می‌کند ** آز و نسیانش بر آتش می‌زند
 • Bir şeyi kavramak, anlamak, hıfzetmek ve hatırlamak, aklın işidir... Akıl bunların derecesini yüceltir.
 • ضبط و درک و حافظی و یادداشت ** عقل را باشد که عقل آن را فراشت
 • İnci olmayınca parlaklığı nasıl olur da bulunur? Hatırlatan olmayınca adam, o işten nasıl kaçınır?
 • چونک گوهر نیست تابش چون بود ** چون مذکر نیست ایابش چون بود
 • Bu vakitsiz istek de sahibinin akılsızlığındandır. Çünkü ahmaklığın nasıl bir huyu vardır? Göremez ki! 2295
 • این تمنی هم ز بی‌عقلی اوست ** که نبیند کان حماقت را چه خوست
 • O, nedamet zahmetinin sonucudur... Define gibi aydın olan aklıdan gelmez.
 • آن ندامت از نتیجه‌ی رنج بود ** نه ز عقل روشن چون گنج بود
 • Zahmet geçti mi o nedamet de yok olur gider... o tövbe ve nedamet, toprak değerinde bile değildir.
 • چونک شد رنج آن ندامت شد عدم ** می‌نیرزد خاک آن توبه و ندم
 • O nedamet, gam ve elem karanlığı yüzünden yükünü bağladı... Fakat gündüz geldi mi gecenin sözünü mahveder!
 • آن ندم از ظلمت غم بست بار ** پس کلام اللیل یمحوه النهار
 • O gam karanlığı gitti de hoşluk vakti geldi mi gönülden de onun neticesi, o derdin doğurduğu nedamet geçip gider!
 • چون برفت آن ظلمت غم گشت خوش ** هم رود از دل نتیجه و زاده‌اش
 • O adam, tövbe eder ama akıl piri ona “Tekrar dünyaya döndürülseler yine yapma denen şeylere bulaşırlar. Onları yaparlar” diye bağırıp durur. 2300
 • می‌کند او توبه و پیر خرد ** بانگ لو ردوا لعادوا می‌زند
 • Vehim aklın zıddıdır, onunla savaşır durur. Ona benzer ama o değildir. Akla sahip olan Musa aleyhsselâm’ın vehim sahibi olan Firavunla soru ve cevabı
 • در بیان آنک وهم قلب عقلست و ستیزه‌ی اوست بدو ماند و او نیست و قصه‌ی مجاوبات موسی علیه‌السلام کی صاحب عقل بود با فرعون کی صاحب وهم بود
 • Ey yiğit, akıl, şehvetin zıddıdır... Şehveti dokuyan akla akıl deme.
 • عقل ضد شهوتست ای پهلوان ** آنک شهوت می‌تند عقلش مخوان
 • Şehvete mağlûp olana vehim de... Vehim, halis akıllar altınının kalpıdır.
 • وهم خوانش آنک شهوت را گداست ** وهم قلب نقد زر عقلهاست
 • Vehimle akıl, mihenk olmadıkça meydana çıkmaz. Her ikisini de hemen mihenge vur.
 • بی‌محک پیدا نگردد وهم و عقل ** هر دو را سوی محک کن زود نقل
 • Bu mihenk de Kur’an’dır. Peygamberlerin halidir... Mihenk kalpa gel der.
 • این محک قرآن و حال انبیا ** چون منحک مر قلب را گوید بیا
 • Gel de benim yüzümden ne hale girdiğini gör... Çünkü sen benim ne inişimin ehlisin ne çıkışımın! 2305
 • تا ببینی خویش را ز آسیب من ** که نه‌ای اهل فراز و شیب من
 • Aklı bir testere ikiye biçse o ateşteki altın gibi yine gülümser.
 • عقل را گر اره‌ای سازد دو نیم ** هم‌چو زر باشد در آتش او بسیم
 • Vehim, âlemleri yakan Firavundur; akıl, canları parlatan aydınlatan Musa’nındır.
 • وهم مر فرعون عالم‌سوز را ** عقل مر موسی به جان افروز را
 • Musa, yokluk yoluna gitti... Firavun, ona dedi ki: Sen kimsin?
 • رفت موسی بر طریق نیستی ** گفت فرعونش بگو تو کیستی
 • Musa, ben akılım... Ululuk ıssı Allah’ın elçisiyim... Allah’ın ulu bürhanıyım, azgınlıktan insana emniyet veren kişiyim ben!
 • گفت من عقلم رسول ذوالجلال ** حجةالله‌ام امانم از ضلال
 • Firavun dedi ki: Sus, huyluyu bırak da sen bana eski adını söyle! 2310
 • گفت نی خامش رها کن های هو ** نسبت و نام قدیمت را بگو
 • Musa dedi ki: Benim nispetim, Allah’ın şu toprak yurdunadır... Asıl adım da onun kullarının en aşağısı.
 • گفت که نسبت مر از خاکدانش ** نام اصلم کمترین بندگانش
 • Ben o Allah’ın kulunun oğluyum... Onun cariyesiyle kulundan doğmuşum.
 • بنده‌زاده‌ی آن خداوند وحید ** زاده از پشت جواری و عبید
 • Asıl mensup olduğum topraktır; su ve balçıktır... Allah suya toprağa canla gönül vermiştir.
 • نسبت اصلم ز خاک و آب و گل ** آب و گل را داد یزدان جان و دل