English    Türkçe    فارسی   

4
994-1043

 • Senin ona olan inayetlerini iyice gördüm... Anladım ki o senin denizinin biricik incisi!
 • چون یقین دیدم عنایتهای تو ** بر وی او دریست از دریای تو
 • Ben de işte sana onu şefaatçi getirmedeyim... Onun yüzü suyu hürmetine ey herkesin halini bilen Allah, o ne haldedir; bana bildir! 995
 • من هم او را می شفیع آرم به تو ** حال او ای حال‌دان با من بگو
 • Kâbe içinden derhal bir ses geldi: “şimdi sana yüz gösterecek!
 • از درون کعبه آمد بانگ زود ** که هم‌اکنون رخ به تو خواهد نمود
 • O yüzlerce devletle bizden nasip almıştır... Yüzlerce bölük melek, onu korumadadır.
 • با دو صد اقبال او محظوظ ماست ** با دو صد طلب ملک محفوظ ماست
 • Onun zahirini, âleme meşhur edeceğiz... bâtınını da herkes den gizleyeceğiz!
 • ظاهرش را شهره‌ی گیهان کنیم ** باطنش را از همه پنهان کنیم
 • Su ve toprak altın madeniydi; bizse kuyumcuyuz... Gâh onu halhal yaparız, gâh yüzük!
 • زر کان بود آب و گل ما زرگریم ** که گهش خلخال و گه خاتم بریم
 • Gâh kılıç bağı yaparız... Gâh aslanın boynuna tasma! 1000
 • گه حمایلهای شمشیرش کنیم ** گاه بند گردن شیرش کنیم
 • Gâh onu tahtı bezeyen turunç yaparız, gâh devlet isteyen padişahların başına taç ederiz!
 • گه ترنج تخت بر سازیم ازو ** گاه تاج فرقهای ملک‌جو
 • Bu toprakla aşklarımız vardır bizim... Çünkü o rıza ka’desine oturmuştur.
 • عشقها داریم با این خاک ما ** زانک افتادست در قعده‌ی رضا
 • Gâh ondan böyle bir padişah çıkarırız... Gâh o padişahı da bir padişaha âşık ederiz!
 • گه چنین شاهی ازو پیدا کنیم ** گه هم او را پیش شه شیدا کنیم
 • O topraktan yüz binlerce âşık, yüz binlerce maşuk yaratırız... Hepsi de feryad-ü figandadır, arayıp taramadadır!
 • صد هزاران عاشق و معشوق ازو ** در فغان و در نفیر و جست و جو
 • Bizim işimize candan meyli olmayanın körlüğüne işimiz budur işte! 1005
 • کار ما اینست بر کوری آن ** که به کار ما ندارد میل جان
 • Nevaleyi azıksızlar önüne koruz... İşte o yüzden toprağa bu faziletleri veririz biz.
 • این فضیلت خاک را زان رو دهیم ** که نواله پیش بی‌برگان نهیم
 • Çünkü toprak, tozlu ve kapkara görünür ama içinde nurlu sıfatlar vardır.
 • زانک دارد خاک شکل اغبری ** وز درون دارد صفات انوری
 • Dış yüzü iç yüzüyle savaştadır... İç yüzü inci gibidir, dışı taşa benzer.
 • ظاهرش با باطنش گشته به جنگ ** باطنش چون گوهر و ظاهر چو سنگ
 • Dışı, biz, ancak buyuz der... İçi, dikkat et, işin önüne, ardına iyi bak der!
 • ظاهرش گوید که ما اینیم و بس ** باطنش گوید نکو بین پیش و پس
 • Dışı içimizde hiçbir şey yoktur diye inkârda da bulunur... İçi hele dur da sana hakikatimizi gösterelim der. 1010
 • ظاهرش منکر که باطن هیچ نیست ** باطنش گوید که بنماییم بیست
 • Dışıyla içi savaştadır... Ve içi, dışına sabrettiğinden Allah yardımına nail olur.
 • ظاهرش با باطنش در چالش‌اند ** لاجرم زین صبر نصرت می‌کشند
 • İşte biz bu ekşi suratlı topraktan suretler düzer onun gizli gülümsemesini meydana çıkarırız.
 • زین ترش‌رو خاک صورتها کنیم ** خنده‌ی پنهانش را پیدا کنیم
 • Çünkü toprağın dışı kederden, ağlayıştan ibarettir ama içinde yüz binlerce gülüşler vardır.
 • زانک ظاهر خاک اندوه و بکاست ** در درونش صد هزاران خنده‌هاست
 • Biz sırları açığa vururuz... İşimiz budur bizim! Bu gizli şeyleri pusudan çıkarır dururuz!
 • کاشف السریم و کار ما همین ** کین نهانها را بر آریم از کمین
 • Hırsız inkârdan gelir, susar bir şey söylemez ama sahne onu sıkıştırır, hırsızlığını meydana çıkarır! 1015
 • گرچه دزد از منکری تن می‌زند ** شحنه آن از عصر پیدا می‌کند
 • Bu topraklarda da nice nimetler çalmıştır... Onu belâlara uğratır, ikrar ettirir.
 • فضلها دزدیده‌اند این خاکها ** تا مقر آریمشان از ابتلا
 • Onun nice şaşılacak çocukları var... Fakat Ahmet hepsinden üstün!
 • بس عجب فرزند کو را بوده است ** لیک احمد بر همه افزوده است
 • Yerle gök, bizim gibi iki çiftten böyle bir tek padişah doğdu diye gülmekte, sevinip neşelenmektedir.
 • شد زمین و آسمان خندان و شاد ** کین چنین شاهی ز ما دو جفت زاد
 • Gökyüzü neşesinden yarılmada... Yeryüzü, azadeliğinden süsene dönmektedir!
 • می‌شکافد آسمان از شادیش ** خاک چون سوسن شده ز آزادیش
 • Ey güzel toprak, mademki dış yüzün iç yüzünle savaşta, çekişte... 1020
 • ظاهرت با باطنت ای خاک خوش ** چونک در جنگ‌اند و اندر کش‌مکش
 • Kim kendisiyle savaşa girişirse nihayet hakikati, bulur, rengin, kokunun ( görünüşün ) düşmanı olur.
 • هر که با خود بهر حق باشد به جنگ ** تا شود معنیش خصم بو و رنگ
 • Karanlığı nuruyla muharebeye girişenin can güneşine zeval yoktur.
 • ظلمتش با نور او شد در قتال ** آفتاب جانش را نبود زوال
 • Bizim için sınamalara giren, bizim için çalışan kişinin ayağına gök bile sırt verir!
 • هر که کوشد بهر ما در امتحان ** پشت زیر پایش آرد آسمان
 • Zahirin karanlıklardan feryat etmede ama içyüzün gül bahçesi içinde için de gül bahçesi!
 • ظاهرت از تیرگی افغان کنان ** باطن تو گلستان در گلستان
 • O, ekşi suratlı sofiler gibi nur söndüren kişilerle karışıp uzlaşmamak niyetinde. 1025
 • قاصد او چون صوفیان روترش ** تا نیامیزند با هر نورکش
 • Ekşi suratlı arifler, kirpiye benzerler... Sert dikenlerin dibinde gizlice zevki safâdadır onlar.
 • عارفان روترش چون خارپشت ** عیش پنهان کرده در خار درشت
 • Bahçe gizlidir de bahçenin çevresindeki diken meydanda... Yani ey düşman hırsız, bu kapıdan uzaklaş derler!
 • باغ پنهان گرد باغ آن خار فاش ** کای عدوی دزد زین در دور باش
 • Ey kirpi, kendine dikeni bekçi yapmışsın... Başını, sofiler gibi içine çekmişsin.
 • خارپشتا خار حارس کرده‌ای ** سر چو صوفی در گریبان برده‌ای
 • İstiyorsun ki şu gül yüzlü, fakat diken huylu kişilerden hiç kimse, senin azıcık bir zevkine bile ilişmesin!
 • تا کسی دوچار دانگ عیش تو ** کم شود زین گلرخان خارخو
 • Senin çocuğun, çocuk huylu ama iki âlem de onun yavrucağı... Onun için yaratılmış! 1030
 • طفل تو گرچه که کودک‌خو بدست ** هر دو عالم خود طفیل او بدست
 • Biz, âlemi onunla diriltir, feleği onun hizmetine kul, köle ederiz!
 • ما جهانی را بدو زنده کنیم ** چرخ را در خدمتش بنده کنیم
 • Abdülmuttalip “şimdi nerede ey gizlileri bilen, bana ona varacak doğru yolu göster” dedi.
 • گفت عبدالمطلب کین دم کجاست ** ای علیم السر نشان ده راه راست
 • Abdülmuttalib’in, Muhammed aleyhisselâm nerede onu bildir de bulayım diye niyaz etmesi, Kâbe içinden ses gelip yerinin bildirilmesi
 • نشان خواستن عبدالمطلب از موضع محمد علیه‌السلام کی کجاش یابم و جواب آمدن از اندرون کعبه و نشان یافتن
 • Kâbe içinden Abdülmuttalib’e ses geldi: “Ey o aklı başında olan çocuğu arayan,
 • از درون کعبه آوازش رسید ** گفت ای جوینده آن طفل رشید
 • Filan vadide, falan ağacın altında!” O iyi bahtlı, bu sesi duyunca hemen yürüdü.
 • در فلان وادیست زیر آن درخت ** پس روان شد زود پیر نیکبخت
 • Ardınca da Kureyş emirleri gidiyorlardı. Çünkü Peygamber’in atası Kureyş ulularındandı. 1035
 • در رکاب او امیران قریش ** زانک جدش بود ز اعیان قریش
 • Âdem Peygamber’e kadar bütün geçmişleri, mecliste de en ulu kişilerdi, savaşta da!
 • تا به پشت آدم اسلافش همه ** مهتران بزم و رزم و ملحمه
 • Bu soy, zahiri soyuydu... Ulu padişahlar padişahından süzülmeydi.
 • این نسب خود پوست او را بوده است ** کز شهنشاهان مه پالوده است
 • İçiyse zaten soydan, soptan uzaktı, paktı... Balıktan “simak” denilen yıldıza kadar onunla cins ve eşit olacak kimse yoktu!
 • مغز او خود از نسب دورست و پاک ** نیست جنسش از سمک کس تا سماک
 • Hak nurunun kimden doğduğunu, nasıl vücut bulduğunu kimse aramaz. Allah halkının nescini arayıp sormaya ne lüzum var?
 • نور حق را کس نجوید زاد و بود ** خلعت حق را چه حاجت تار و پود
 • Allah’ın sevap karşılığı olarak verdiği en bayağı hil’at bile güneş ziyasından daha parlak, daha üstündür! 1040
 • کمترین خلعت که بدهد در ثواب ** بر فزاید بر طراز آفتاب
 • Belkıs’ı rahmete çağırma hikâyesinin arta kalanı
 • بقیه‌ی قصه‌ی دعوت رحمت بلقیس را
 • Kalk ey Belkıs, gel de devleti, saltanatı gör... Allah denizi kıyısında inciler topla!
 • خیز بلقیسا بیا و ملک بین ** بر لب دریای یزدان در بچین
 • Kız kardeşlerin, yüce göklerde oturuyor... Sen neden murdar bir şeye padişahlık eder durursun?
 • خواهرانت ساکن چرخ سنی ** تو بمرداری چه سلطانی کنی
 • O padişahın, kız kardeşlerine yüce ve bol bahşişlerden neler verdiğini hiç bilir misin?
 • خواهرانت را ز بخششهای راد ** هیچ می‌دانی که آن سلطان چه داد