English    Türkçe    فارسی   

6
1117-1166

 • Ev sahibi hadi bakalım şaşkın hadi, biraz daha geri geri git de ananın rahmine gir!
 • گفت واپس واپس ای خیره سرت  ** باز می‌رو تا بکس مادرت 
 • Bu sözü anlatan bir hikâye
 • حکایت در تقریر همین سخن 
 • Birisi bir beyden at istedi. Bey, yürü dedi, o güzel atı al.
 • آن یکی اسپی طلب کرد از امیر  ** گفت رو آن اسپ اشهب را بگیر 
 • Adam, ben onu istemem deyince neden dedi. Adam dedi ki: Pek huylu geri geri gidiyor.
 • گفت آن را من نخواهم گفت چون  ** گفت او واپس‌روست و بس حرون 
 • Boyuna gerisin geri gitmede. Bey dedi ki: Sen de kuyruğunu eve çevir! 1120
 • سخت پس پس می‌رود او سوی بن  ** گفت دمش را به سوی خانه کن 
 • Senin nefis atının kuyruğu da şehvettir. Bu sebepten, o kendisine tapan, geri geri gider.
 • دم این استور نفست شهوتست  ** زین سبب پس پس رود آن خودپرست 
 • Şehvet, sana aslından kuyruk olduysa o şehveti çek çevir, ahirete şehvetlen.
 • شهوت او را که دم آمد ز بن  ** ای مبدل شهوت عقبیش کن 
 • Şehvetini yemeden içmeden kestin mi, şehvet yüce akıl cihetine düşer, oradan baş gösterir.
 • چون ببندی شهوتش را از رغیف  ** سر کند آن شهوت از عقل شریف 
 • Hani bir ağacın kötü dallarını budarsın da iyi dallarından dal budak verir, o dallar kuvvetlenir ya.
 • هم‌چو شاخی که ببری از درخت  ** سر کند قوت ز شاخ نیک‌بخت 
 • Kuyruğunu o tarafa çevirdin mi geri geri gitse bile sığınılacak yere kadar varır, dayanır. 1125
 • چونک کردی دم او را آن طرف  ** گر رود پس پس رود تا مکتنف 
 • Ne mutludur binicisine râm olan ve doğru giden atlar. Onlar, ne geri giderler, ne huysuzluk ederler.
 • حبذا اسپان رام پیش‌رو  ** نه سپس‌رو نه حرونی را گرو 
 • Allah Kelim’i Musa gibi hızlı hızlı gider, bir kilim gibi Bahreyn’e kadar varır, yayılır.
 • گرم‌رو چون جسم موسی کلیم  ** تا به بحرینش چو پهنای گلیم 
 • Musa’nın gittiği yol, tam yedi yüz yıllık yoldu, o sevda ile bu kadar uzun yolu aştı.
 • هست هفصدساله راه آن حقب  ** که بکرد او عزم در سیران حب 
 • Bedenindeki gidiş gayreti bu kadardı. Canındaki gayretse ta İlliyn’e değdi.
 • همت سیر تنش چون این بود  ** سیر جانش تا به علیین بود 
 • İyi biniciler, birbirlerini geçmek için atlarını sürdüler. Karınları şiş battallarsa ahırda kala kaldılar. 1130
 • شهسواران در سباقت تاختند  ** خربطان در پایگه انداختند 
 • Örnek
 • مثل 
 • Hani bir kervan bir köye gelip çatmış, orada açık bir kapı görmüştü.
 • آن‌چنان که کاروانی می‌رسید  ** در دهی آمد دری را باز دید 
 • Kervan halkından biri bu kocakarı soğuğunda eşyamızı buraya atalım, birkaç gün burada kalalım dedi.
 • آن یکی گفت اندرین برد العجوز  ** تا بیندازیم اینجا چند روز 
 • İçeriden bir ses geldi: Hayır ,neyiniz varsa önce dışarıya bırakın da ondan sonra içeri girin.
 • بانگ آمد نه بینداز از برون  ** وانگهانی اندر آ تو اندرون 
 • Atılması gereken ne varsa dışarıya at da öyle gel. Onlarla içeriye girmeye kalkışma ki bu meclis pek yüce bir meclistir.
 • هم برون افکن هر آنچ افکندنیست  ** در میا با آن کای ن مجلس سنیست 
 • Hilâl, gönlü üstat, ruhu aydın bir zattı. İnanmış bir adamın kuluydu, ona seyislik etmekteydi. 1135
 • بد هلال استاددل جان‌روشنی  ** سایس و بنده‌ی امیری مومنی 
 • Ahırda seyislik ediyordu, ay, kuldu, köleydi ama hakikatte padişahlar padişahıydı.
 • سایسی کردی در آخر آن غلام  ** لیک سلطان سلاطین بنده نام 
 • Beyin, kölesinden haberi bile yoktur. Çünkü ona ancak şeytanın Âdem’e baktığı gibi bakıyordu.
 • آن امیر از حال بنده بی‌خبر  ** که نبودش جز بلیسانه نظر 
 • Ancak su ve toprak görüyordu, ondaki defineden haberi yoktu. Beş duyguyla altı ciheti görüyordu, beş duygunun aslını değil.
 • آب و گل می‌دید و در وی گنج نه  ** پنج و شش می‌دید و اصل پنج نه 
 • Toprağın rengi meydandaydı, din nuru görünmüyordu. Her peygamber âlemde böyleydi.
 • رنگ طین پیدا و نور دین نهان  ** هر پیمبر این چنین بد در جهان 
 • Birisi minareyi görür, minaredeki kuşu göremez. Minaredeki hünerli doğanı gözü alamaz. 1140
 • آن مناره دید و در وی مرغ نی  ** بر مناره شاه‌بازی پر فنی 
 • İkincisi, kanatlarını çırpan kuşu görür, fakat kuşun ağzındaki tüyü göremez.
 • وان دوم می‌دید مرغی پرزنی  ** لیک موی اندر دهان مرغ نی 
 • Allah nuru ile bakansa hem kuşu görür, hem ağzındaki tüyü.
 • وانک او ینظر به نور الله بود  ** هم ز مرغ و هم ز مو آگاه بود 
 • Öbürüne der ki: Tüyü gör tüyü. Tüyü göremedikçe düğüm açılmaz.
 • گفت آخر چشم سوی موی نه  ** تا نبینی مو بنگشاید گره 
 • Birisi insanı nakışlarla bezenmiş balçıktan bir suret görür öbürü ilim ve amelle dolu bir balçık!
 • آن یکی گل دید نقشین دو وحل  ** وآن دگر گل دید پر علم و عمل 
 • Beden minaredir, ilim ve ibadet kuşa benzer, onu ister üç yüz tane say ister iki tane. 1145
 • تن مناره علم و طاعت هم‌چو مرغ  ** خواه سیصد مرغ‌گیر و یا دو مرغ 
 • Orta görüşlü adam, yalnız kuşu görür, kuştan başka önde, artta hiçbir şey göremez.
 • مرد اوسط مرغ‌بینست او و بس  ** غیر مرغی می‌نبیند پیش و پس 
 • Tüyse, kuşta gizli olan tüydür, kuşun canı onunla kaimdir.
 • موی آن نور نیست پنهان آن مرغ  ** هیچ عاریت نباشد کار او 
 • مرغ کان مویست درمنقار او ** هیچ عاریت نباشد کار او
 • Onun bilgisi daima canından coşar.Ne eğretidir,ne borç!
 • علم او از جان او جوشد مدام  ** پیش او نه مستعار آمد نه وام 
 • Hilâl hastalandı, efendisi onu hor görür, tanımazdı, hastalığını da duymadı. Mustafa aleyhisselâm’ın gönlüne doğdu.Hilâl’in hatırını sormaya,ona geçmiş olsun demeye gitti.
 • رنجور شدن این هلال و بی‌خبری خواجه‌ی او از رنجوری او از تحقیر و ناشناخت و واقف شدن دل مصطفی علیه‌السلام از رنجوری و حال او و افتقاد و عیادت رسول علیه‌السلام این هلال را 
 • Hilâl kazara hastalandı, zayıflamaya, erimeye başladı. Mustafa, vahiyle onun halini anladı. 1150
 • از قضا رنجور و ناخوش شد هلال  ** مصطفی را وحی شد غماز حال 
 • Efendisi, onu, pek hor gördüğünden hastalığından da haberdar olmadı.
 • بد ز رنجوریش خواجه‌ش بی‌خبر  ** که بر او بد کساد و بی‌خطر 
 • O ihsan sahibi ahırda tam dokuz gün yattı. Hiç kimse halini bilmiyordu.
 • خفته نه روز اندر آخر محسنی  ** هیچ کس از حال او آگاه نی 
 • Er olan, erlere padişahlar padişahı kesilen, kendisini yüzlerce akıl, bir deniz gibi kaplayan,
 • آنک کس بود و شهنشاه کسان  ** عقل صد چون قلزمش هر جا رسان 
 • Peygambere vahiy geldi, Allah merhameti dertlilere derman oldu, iştiyakını çeken Hilâl hastadır.
 • وحیش آمد رحم حق غم‌خوار شد  ** که فلان مشتاق تو بیمار شد 
 • Mustafa kadri yüce Hilâl’i görmek, ona geçmiş olsun deyip hatırını sormak için o tarafa doğru yola çıktı. 1155
 • مصطفی بهر هلال با شرف  ** رفت از بهر عیادت آن طرف 
 • O ay, vahiy güneşinin ardına düşmüş, sahabe de yıldızlar gibi onun ardınca gitmedeydi.
 • در پی خورشید وحی آن مه دوان  ** وآن صحابه در پیش چون اختران 
 • Ay “Sahabem yıldızlara benzer. İyilere, doğru yolu gösterirler, azgınları taşlarlar” diyordu.
 • ماه می‌گوید که اصحابی نجوم  ** للسری قدوه و للطاغی رجوم 
 • Beye, o padişah geldi dediler. Neşesinden çılgın bir halde yerinden sıçradı.
 • میر را گفتند که آن سلطان رسید  ** او ز شادی بی‌دل و جان برجهید 
 • O padişahlar padişahını, kendisi için gelmiş sanıp sevinçten ellerini çırptı.
 • برگمان آن ز شادی زد دو دست  ** کان شهنشه بهر او میر آمدست 
 • Aşağıya inip muştucuya canlar saçıyordu âdeta. 1160
 • چون فرو آمد ز غرفه آن امیر  ** جان همی‌افشاند پامزد بشیر 
 • Yeri öptü, selâm verdi. Yüzü, sevincinden gül gibi kızarmıştı.
 • پس زمین‌بوس و سلام آورد او  ** کرد رخ را از طرب چون ورد او 
 • Buyurun, dedi, yurdumuzu şereflendirin de burası cennete dönsün.
 • گفت بسم‌الله مشرف کن وطن  ** تا که فردوسی شود این انجمن 
 • Evim, gökyüzünden üstün olsun, çünkü zamanın kutbunu gördüm.
 • تا فزاید قصر من بر آسمان  ** که بدیدم قطب دوران زمان 
 • O hürmete değer sultan, onu azarlar gibi dedi ki: Ben seni görmeye gelmedim.
 • گفتش از بهر عتاب آن محترم  ** من برای دیدن تو نامدم 
 • Bey; ruhum sana feda olsun, dedi, hattâ ruh da nedir ki? Lütuf et, bu geliş kimin için? Söyle. 1165
 • گفت روحم آن تو خود روح چیست  ** هین بفرما کین تجشم بهر کیست 
 • Söyle de senin lütuf ve ihsan bağına dikilmiş bir fidan olan o zatın ayaklarına toprak olayım.
 • تا شوم من خاک پای آن کسی  ** که به باغ لطف تستش مغرسی