English    Türkçe    فارسی   

6
1270-1319

 • 1270.Yüzüne neşeyle birkaç kere allık sürdü; fakat pörsümüş suratını bir türlü boya tutmadı. 1270
 • چند گلگونه بمالید از بطر  ** سفره‌ی رویش نشد پوشیده‌تر 
 • Kuran’ın aşır başlarındaki tezhipleri kesti, pis mundar suratına yapıştırdı.
 • عشرهای مصحف از جا می‌برید  ** می‌بچفسانید بر رو آن پلید 
 • Bu suretle yüzünün buruşuklarını örtmek, güzeller halkasına yüzük taşı olmak istiyordu.
 • تا که سفره‌ی روی او پنهان شود  ** تا نگین حلقه‌ی خوبان شود 
 • O tezhipli yerleri yapıştırdıkça yapıştırıyor, fakat çarşafını giydi mi hepsi yere düşüyordu.
 • عشرها بر روی هر جا می‌نهاد  ** چونک بر می‌بست چادر می‌فتاد 
 • Yine onları alıp tükürüklüyor, yüzüne yapıştırıyor,
 • باز او آن عشرها را با خدو  ** می‌بچفسانید بر اطراف رو 
 • Fakat yine çarşafına büründü mü hepsi, yere dökülüyordu. 1275
 • باز چادر راست کردی آن تکین  ** عشرها افتادی از رو بر زمین 
 • Bir hayli çalıştı, çabaladı. Nihayet şeytana yüzlerce lânet dedi.
 • چون بسی می‌کرد فن و آن می‌فتاد  ** گفت صد لعنت بر آن ابلیس باد 
 • Bu sözü der demez İblis göründü de dedi ki: A kademsiz kadit olmuş, kurumuş, kokmuş kahpe!
 • شد مصور آن زمان ابلیس زود  ** گفت ای قحبه‌ی قدید بی‌ورود 
 • Ben bütün ömrümde bunu düşünmediğim gibi senden başka da bu işi yapan kahpe görmedim.
 • من همه عمر این نیندیشیده‌ام  ** نه ز جز تو قحبه‌ای این دیده‌ام 
 • Kötülükte acayip bir tohum ektin, âlemde musaf bırakmadın.
 • تخم نادر در فضیحت کاشتی  ** در جهان تو مصحفی نگذاشتی 
 • Sen şeytan ordusunda yüz tane şeytan ordususun. A pis kocakarı, bırak beni! 1280
 • صد بلیسی تو خمیس اندر خمیس  ** ترک من گوی ای عجوزه‌ی دردبیس 
 • Yüzün elma gibi kızarsın diye kitap bilgisinden nice aşirler çaldın.
 • چند دزدی عشر از علم کتاب  ** تا شود رویت ملون هم‌چو سیب 
 • Satmak ve onlarla kendine şeref ve mevki satın almak için Allah erlerinin nice sözlerini aşırdın.
 • چند دزدی حرف مردان خدا  ** تا فروشی و ستانی مرحبا 
 • Fakat eğreti renk senin yüzünü kızartmadı. Hurma ağacına bağlanan dal, hurma vazifesini görmedi.
 • رنگ بر بسته ترا گلگون نکرد  ** شاخ بر بسته فن عرجون نکرد 
 • Sonunda ölüm çarşafı gelip seni bürüdü mü bütün bu ziynetler, yanağından düştü.
 • عاقبت چون چادر مرگت رسد  ** از رخت این عشرها اندر فتد 
 • O göç zamanının “Hadi... kalk, kalk” sesi geldi mi bütün dedikodular yok olur gider. 1285
 • چونک آید خیزخیزان رحیل  ** گم شود زان پس فنون قال و قیل 
 • Sükût âlemi gelir çatar. Bari sen, o gelmeden sus. Vay o kişiye ki ölümle ünsiyeti yoktur!
 • عالم خاموشی آید پیش بیست  ** وای آنک در درون انسیش نیست 
 • Gönlünü bir iki günceğiz cilâla da o aynayı kendine defter edin.
 • صیقلی کن یک دو روزی سینه را  ** دفتر خود ساز آن آیینه را 
 • Sahip kıran Yusuf’un sayesinde Züleyha yeni baştan gençleşti.
 • که ز سایه‌ی یوسف صاحب‌قران  ** شد زلیخای عجوز از سر جوان 
 • Kocakarı soğuğunun o soğukluğu, temmuz güneşiyle değişiverir.
 • می‌شود مبدل به خورشید تموز  ** آن مزاح بارد برد العجوز 
 • Meryem’in sızıldanışıyla kurumuş hurma dalı yeşerir, hurma verir. 1290
 • می‌شود مبدل بسوز مریمی  ** شاخ لب خشکی به نخلی خرمی 
 • A kocakarı, kaza ve kaderle niceye bir savaşıp duracaksın, geçmişi bırak da eldekini ara.
 • ای عجوزه چند کوشی با قضا  ** نقد جو اکنون رها کن ما مضی 
 • Mademki yüzünün güzelleşmesine imkân yok; ister allık sür, ister kara mürekkep!
 • چون رخت را نیست در خوبی امید  ** خواه گلگونه نه و خواهی مداد 
 • Hekimin iyileşmesinden ümit kestiği hasta
 • حکایت آن رنجور کی طبیب درو اومید صحت ندید 
 • Birisi hastalandı. Hekime gidip dedi ki: Nabzımı ele al da,
 • آن یکی رنجور شد سوی طبیب  ** گفت نبضم را فرو بین ای لبیب 
 • İçimdeki derdi anla. Çünkü nabızdaki damar, kalbe ulaşır.
 • که ز نبض آگه شوی بر حال دل  ** که رگ دستست با دل متصل 
 • Kalp görünmez, kayıptır. Onun hali, nabızdan anlaşılır, çünkü nabızla ilişiği vardır. 1295
 • چونک دل غیبست خواهی زو مثال  ** زو بجو که با دلستش اتصال 
 • Ey emin kişi, yel de gizlidir; kopardığı tozdan, uçurduğu yapraklardan anlaşılır.
 • باد پنهانست از چشم ای امین  ** در غبار و جنبش برگش ببین 
 • Sağdan mı esiyor, soldan mı? Onu sana yaprakların hareketi söyler.
 • کز یمینست او وزان یا از شمال  ** جنبش برگت بگوید وصف حال 
 • Gönül sarhoşluğu nerededir? Görmezsin. Onu nergise benzeyen mahmur gözlerde ara.
 • مستی دل را نمی‌دانی که کو  ** وصف او از نرگس مخمور جو 
 • Allahnın zatından da uzak olduğun için onu peygamberlerle mucizelerden bile bilirsin.
 • چون ز ذات حق بعیدی وصف ذات  ** باز دانی از رسول و معجزات 
 • Gizli olan mucize ve kerametler, temiz pirlerden gönüllere akseder. 1300
 • معجزاتی و کراماتی خفی  ** بر زند بر دل ز پیران صفی 
 • Onların gönüllerinde yüzlerce hazır kıyamet vardır... En aşağısı şudur: Komşuları sarhoş olur.
 • که درونشان صد قیامت نقد هست  ** کمترین آنک شود همسایه مست 
 • Kutlu bir kişinin yanına göçen talihli, Allah ile düşüp kalkıyor demektir.
 • پس جلیس الله گشت آن نیک‌بخت  ** کو به پهلوی سعیدی برد رخت 
 • Cansız şeylere tesir eden mucize ya sopa ( nın ejderha olması) dır, ya deniz(in bölünmesi) dir, yahut da ayın ikiye ayrılışı.
 • معجزه کان بر جمادی زد اثر  ** یا عصا با بحر یا شق‌القمر 
 • Fakat vasıtasız olarak cana tesir ederse gizlice bir ilgiyle ilgilenir.
 • گر ترا بر جان زند بی‌واسطه  ** متصل گردد به پنهان رابطه 
 • Mucize ve kerametlerin cansız şeylere tesiri eğretidir,geçip gider.Fakat ruha tesiri daimidir, birbiri ardınca ulanır durur. 1305
 • بر جمادات آن اثرها عاریه‌ست  ** از پی روح خوش متواریه‌ست 
 • Bu suretle o cansız şeyden adamın gönlüne tesir eder. Ne hoştur hamur heyulası olmayan ekmek.
 • تا از آن جامد اثر گیرد ضمیر  ** حبذا نان بی‌هیولای خمیر 
 • Ne hoştur Mesih’in hiç eksilmeyen sofrası, ne hoştur Meryem’in bağsız, bahçesiz yetişen meyvesi.
 • حبذا خوان مسیحی بی‌کمی  ** حبذا بی‌باغ میوه‌ی مریمی 
 • Kamil erin canından kopup gelen mucizeler, talibin canına, gönlüne hayat gibi tesir eder.
 • بر زند از جان کامل معجزات  ** بر ضمیر جان طالب چون حیات 
 • Mucize denizdir, nakıs kişiyse karada yaşayan kuş. Suda yaşayan kuş, helâk olmadan emindir.
 • معجزه بحرست و ناقص مرغ خاک  ** مرغ آبی در وی آمن از هلاک 
 • Her namahremin canını âciz eder, fakat hem dem olan kişinin canına kudret bağışlar. 1310
 • عجزبخش جان هر نامحرمی  ** لیک قدرت‌بخش جان هم‌دمی 
 • İçinde bu kutluluğu bulamazsan her an zahirden istidlalde bulun.
 • چون نیابی این سعادت در ضمیر  ** پس ز ظاهر هر دم استدلال گیر 
 • Tesirler, insanın duygularında görünür durur. Bunlar, tesir edeni haber verirler.
 • که اثرها بر مشاعر ظاهرست  ** وین اثرها از مثر مخبرست 
 • Her ilâcın manâsı hakikati, her hünerin sanatı, sihri gibi gizlidir.
 • هست پنهان معنی هر داروی  ** هم‌چو سحر و صنعت هر جادوی 
 • Fakat yaptığı işe ve eserlerine bakarsan hakikati gizli olmakla beraber onu meydana çıkarırsın.
 • چون نظر در فعل و آثارش کنی  ** گرچه پنهانست اظهارش کنی 
 • İçinde gizli olan kuvvet, fiile gelince açığa çıkar, görünür. 1315
 • قوتی کان اندرونش مضمرست  ** چون به فعل آید عیان و مظهرست 
 • Bunların hepsi, sana eserleriyle görünür de nasıl olur. Allah, eserleriyle görünmez?
 • چون به آثار این همه پیدا شدت  ** چون نشد پیدا ز تاثیر ایزدت 
 • Sebeplerle tesirler, iç ve kabuk değil mi? Araştırırsan hepsi de onun eserleri değil mi?
 • نه سببها و اثرها مغز و پوست  ** چون بجویی جملگی آثار اوست 
 • Eserlerine bakıyor da bazı şeyleri seviyorsun, peki, neden eserleri bağışlayandan haberin yok?
 • دوست گیری چیزها را از اثر  ** پس چرا ز آثاربخشی بی‌خبر 
 • Bir hayale kapılıp halkı seviyorsun da doğu ve batının padişahını nasıl sevmiyorsun?
 • از خیالی دوست گیری خلق را  ** چون نگیری شاه غرب و شرق را