English    Türkçe    فارسی   

6
1332-1381

 • Hekim, içinden geçeni yapmazsan o, sana dert olur dedi.
 • کارزو را گر نرانم تا رود  ** آن طبیبم گفت کان علت شود 
 • Allah da “Kendinizi, elinizle, tehlikeye atmayın” buyurmuştur. Hele bir sille aşk edeyim.
 • سیلیش اندر برم در معرکه  ** زانک لا تلقوا بایدی تهلکه 
 • Bu sabır ve perhiz, bir tehlikedir. Başkaları gibi çekinme, bir iyice vur bakalım diyordu.
 • تهلکه‌ست این صبر و پرهیز ای فلان  ** خوش بکوبش تن مزن چون دیگران 
 • Silleyi aşk edince sofinin kellesinden şırrak diye bir ses çıktı. Sofi, hey asi kaltaban diye bağırdı. 1335
 • چون زدش سیلی برآمد یک طراق  ** گفت صوفی هی هی ای قواد عاق 
 • Ona iki üç yumruk vurmak, sakalını, bıyığını yolmak istedi ama vazgeçti.
 • خواست صوفی تا دو سه مشتش زند  ** سبلت و ریشش یکایک بر کند 
 • Halk da hastadır, hummalıdır, çaresizdir. Şeytanın igvasıyla böyle sille vurur durur.
 • خلق رنجور دق و بیچاره‌اند  ** وز خداع دیو سیلی باره‌اند 
 • Hepside suçsuzları incitmeye haristir. Birbirlerinin kafasını noksan görürler
 • جمله در ایذای بی‌جرمان حریص  ** در قفای همدگر جویان نقیص 
 • Ey suçsuzların kafasına vuran, bunun cezasını kendi kafanda görmüyor musun?
 • ای زننده بی‌گناهان را قفا  ** در قفای خود نمی‌بینی جزا 
 • Ey hava ve hevesini hekimlik sanıp zayıfları tokatlamaya kalkışan! 1340
 • ای هوا را طب خود پنداشته  ** بر ضعیفان صفع را بگماشته 
 • Sana bu ilâçtır diyen, seninle alay etmiş, sana gülmüştür. O, Âdem’e de buğdaya kılavuzluk ettiydi ya!
 • بر تو خندید آنک گفتت این دواست  ** اوست که آدم را به گندم رهنماست 
 • Ey Allah yardımını dileyen Âdem ve Havva, ilâç için bunu yiyin, “Ebedi olarak yaşarsınız” demişti ya!
 • که خورید این دانه او دو مستعین  ** بهر دارو تا تکونا خالدین 
 • Şeytan, Âdem’in ayağını titretti, sürçtürdü, onun kafasına vurdu. Fakat o sille döndü, şeytanın kafasına geldi, ona ceza oldu.
 • اوش لغزانید و او را زد قفا  ** آن قفا وا گشت و گشت این را جزا 
 • Şeytan, Âdem’i adam akıllı sürçtürdü ama Âdem’in arkası Allah idi, elini tutan Haktı.
 • اوش لغزانید سخت اندر زلق  ** لیک پشت و دستگیرش بود حق 
 • Âdem bir dağdı, yılanla dolsa ne çıkar? Tiryak madeniydi, ona hiçbir zarar gelmedi. 1345
 • کوه بود آدم اگر پر مار شد  ** کان تریاقست و بی‌اضرار شد 
 • Sende tiryakten bir zerre bile yok, kurtulacağını nasıl umuyor, nasıl aldanıyorsun?
 • تو که تریاقی نداری ذره‌ای  ** از خلاص خود چرایی غره‌ای 
 • Nerede sen de Halil’cesine Allahya dayanma, nerede sende Kelîm’deki keramet?
 • آن توکل کو خلیلانه ترا  ** وآن کرامت چون کلیمت از کجا 
 • Nerede o Allahya dayanma ki kılıcın İsmail’i kesmesin, nerede o keramet ki Nil’in dibini ana cadde yapasın?
 • تا نبرد تیغت اسمعیل را  ** تا کنی شه‌راه قعر نیل را 
 • Kutlu bir adam, minareden düşse elbisesine rüzgâr dolar, onu yere yavaş indirir, kurtulur.
 • گر سعیدی از مناره اوفتید  ** بادش اندر جامه افتاد و رهید 
 • Ey güzel adam, o bahta inanmıyorsan neden kendini yele veriyorsun ya? 1350
 • چون یقینت نیست آن بخت ای حسن  ** تو چرا بر باد دادی خویشتن 
 • Bu minareden Âd gibi yüz binlercesi tepesi üstüne düştü, başlarını da yele verdiler, canlarını da.
 • زین مناره صد هزاران هم‌چو عاد  ** در فتادند و سر و سر باد داد 
 • Bu minareden tepesi üstüne düşen milyonlarca kişiye bak.
 • سرنگون افتادگان را زین منار  ** می‌نگر تو صد هزار اندر هزار 
 • İp üstünde oynamayı bilmiyorsan ayaklarına şükret, yeryüzünde yürü.
 • تو رسن‌بازی نمیدانی یقین  ** شکر پاها گوی و می‌رو بر زمین 
 • Kendine kâğıttan kanat yapıp dağdan uçmaya kalkışma. Bu sevdada niceler başından oldu.
 • پر مساز از کاغذ و از که مپر  ** که در آن سودا بسی رفتست سر 
 • O sofi, kızgınlıktan ateşlendi, ateşe döndü ama işin sonuna göz attı. 1355
 • گرچه آن صوفی پر آتش شد ز خشم  ** لیک او بر عاقبت انداخت چشم 
 • Taneyi almayan ve tuzağı gören kişi, ilk saftan adım atar atmaz durur, ileri gitmez.
 • اول صف بر کسی ماندم به کام  ** کو نگیرد دانه بیند بند دام 
 • İşin sonunu gören gözlere ne mutlu. Onlar, bedenin bozulup çürüyüşünü görürler.
 • حبذا دو چشم پایان بین راد  ** که نگه دارند تن را از فساد 
 • Ahmed’in gözü de onu görmüş, cehennemi buradayken kıldan kıla seyretmişti.
 • آن ز پایان‌دید احمد بود کو  ** دید دوزخ را همین‌جا مو به مو 
 • Arşı, kürsüyü, cennetleri görmüş, gaflet perdelerini yırtmıştı.
 • دید عرش و کرسی و جنات را  ** تا درید او پرده‌ی غفلات را 
 • Zarardan kurtulmak istiyorsan gözünü işin önünde kapa, sonuna bak. 1360
 • گر همی‌خواهی سلامت از ضرر  ** چشم ز اول بند و پایان را نگر 
 • Sona bak da yokları var gör, varları, duyguyla duyulan aşağılık bir şey bul.
 • تا عدمها ار ببینی جمله هست  ** هستها را بنگری محسوس پست 
 • Bâri şunu gör:Akıllı olan herkes gece gündüz yoku aramadadır.
 • این ببین باری که هر کش عقل هست  ** روز و شب در جست و جوی نیستست 
 • Yoksulluğa düşüp de cömertliği kim aramaz, dükkânlarda bir kâr elde etmeyi kim istemez?
 • در گدایی طالب جودی که نیست  ** بر دکانها طالب سودی که نیست 
 • Tarlalarda kim mahsul istemez, fidanlıklardan kim bir fidan ummaz?
 • در مزارع طالب دخلی که نیست  ** در مغارس طالب نخلی که نیست 
 • Medreselerde bilgi elde etmeyi istemeyen, ibadet yurtlarında Allah lütfunu dilemeyen var mı? 1365
 • در مدارس طالب علمی که نیست  ** در صوامع طالب حلمی که نیست 
 • Bütün bunlar varları, ardlarına atmışlar yokları istemekte, yoklara kul olmaktadırlar.
 • هستها را سوی پس افکنده‌اند  ** نیستها را طالبند و بنده‌اند 
 • Çünkü Allah sanatının madeni mahzeni, yokluktan başka bir yerde tecelli etmez.
 • زانک کان و مخزن صنع خدا  ** نیست غیر نیستی در انجلا 
 • Bundan önce bir remizdir söylemiştik. Sakın bunu ve onu iki görme.
 • پیش ازین رمزی بگفتستیم ازین  ** این و آن را تو یکی بین دو مبین 
 • Demiştik ki her sanat sahibi, sanatını meydana getirmek için yokluk arar.
 • گفته شد که هر صناعت‌گر که رست  ** در صناعت جایگاه نیست جست 
 • Mimar, yapılmamış bir yer, yıkılmış, tavanları çökmüş bir yurt arar. 1370
 • جست بنا موضعی ناساخته  ** گشته ویران سقفها انداخته 
 • Saka, içinde su olmayan kap peşindedir. Dülger, kapısı bulunmayan bir ev aramaktadır.
 • جست سقا کوزای کش آب نیست  ** وان دروگر خانه‌ای کش باب نیست 
 • Avlanma zamanında hepsi de yokluğa saldırırlar. Ondan sonra da hepsi yokluktan kaçarlar.
 • وقت صید اندر عدم بد حمله‌شان  ** از عدم آنگه گریزان جمله‌شان 
 • Mademki ümidin yoklukta, neden çekiniyorsun ondan? Tamahının enis olduğu şeyden bu çekinme nedir?
 • چون امیدت لاست زو پرهیز چیست  ** با انیس طمع خود استیز چیست 
 • Mademki tamahın o yokluktur, yokluktan, yok oluştan bu kaçışın neden?
 • چون انیس طمع تو آن نیستیست  ** از فنا و نیست این پرهیز چیست 
 • Eğer bir yuvaya enis olmuşsan neden yokluk pususunda bekliyorsun a canım? 1375
 • گر انیس لا نه‌ای ای جان به سر  ** در کمین لا چرایی منتظر 
 • Elinde ne var, ne yoksa hepsinden gönlünü çekmiş, gönül oltasını yokluk denizine salmışsın.
 • زانک داری جمله دل برکنده‌ای  ** شست دل در بحر لا افکنده‌ای 
 • Öyle olduğu halde bu murat denizinden kaçışın neden? O denizden oltana yüz binlerce av düştü.
 • پس گریز از چیست زین بحر مراد  ** که بشستت صد هزاران صید داد 
 • Neden kârın adını ölüm taktın? Büyüye bak ki kâr sana ölüm görünmede.
 • از چه نام برگ را کردی تو مرگ  ** جادوی بین که نمودت مرگ برگ 
 • Onun büyüsündeki sanat, iki gözünü de bağladı da canlar, kuyuya rağbet ettiler.
 • هر دو چشمت بست سحر صنعتش  ** تا که جان را در چه آمد رغبتش 
 • Allah hilesiyle hayaline kuyunun üstündeki ova tamamı ile yılan zehrinden ibaret görünür. 1380
 • در خیال او ز مکر کردگار  ** جمله صحرا فوق چه زهرست و مار 
 • Hâsılı kuyuyu, sığınılacak yer sanır, nihayet ölüm de onu kuyuya atar.
 • لاجرم چه را پناهی ساختست  ** تا که مرگ او را به چاه انداختست