English    Türkçe    فارسی   

6
1567-1616

 • Dedi ki: Altı kuruşu bölüşün ben de hırıltıdan gürültüden kurtulayım!
 • گفت هر شش را بگیرید ای دو خصم  ** من شوم آزاد بی خرخاش و وصم 
 • Kadının bundan kızması,sofinin ona sitemde bulunması
 • طیره شدن قاضی از سیلی درویش و سرزنش کردن صوفی قاضی را 
 • Kadı kızınca sofi, hey dedi. Şüphe yok ki senin hükmün adalettir, azgınlık değil.
 • گشت قاضی طیره صوفی گفت هی  ** حکم تو عدلست لاشپک نیست غی 
 • Ey din şeyhi, ey emin adam! Kendine yapılmasını istemediğin şeyi kardeşine nasıl hükmediyorsun?
 • آنچ نپسندی به خود ای شیخ دین  ** چون پسندی بر برادر ای امین 
 • Bilmiyor musun ki benim için kuyu kazarsan nihayet kendin düşersin. 1570
 • این ندانی که می من چه کنی  ** هم در آن چه عاقبت خود افکنی 
 • “Kim kardeşine kuyu kazarsa kendi düşer” hadisini okumadın mı? Okuduysan a babasının kuzusu önce o hükme sen uy.
 • من حفر برا نخواندی از خبر  ** آنچ خواندی کن عمل جان پدر 
 • Kafana bir sille inmesine sebep olan şu tek hükmün yok mu? Eğer öbür hükümlerin de böyleyse,
 • این یکی حکمت چنین بد در قضا  ** که ترا آورد سیلی بر قفا 
 • Vay senin hükümlerine. Kim bilir onlar da başına, ayağına ne dertler getirir?
 • وای بر احکام دیگرهای تو  ** تا چه آرد بر سر و بر پای تو 
 • Bir zalime, sana harcamak için üç kuruş lâzım diye acırsın ha.
 • ظالمی را رحم آری از کرم  ** که برای نفقه بادت سه درم 
 • Acımanın yeri mi? Zalimin elini kes. Halbuki sen, hükmü, dizgini o zalimin eline veriyorsun. 1575
 • دست ظالم را ببر چه جای آن  ** که بدست او نهی حکم و عنان 
 • Sen ey adaleti bilinmez adam, kurt yavrusuna süt veren keçiye benziyorsun!
 • تو بدان بز مانی ای مجهول‌داد  ** که نژاد گرگ را او شیر داد 
 • Kadının sofiye cevap vermesi
 • جواب دادن قاضی صوفی را 
 • Kadı dedi ki: Kaza ve kaderden gelen her silleye her cefaya razı olmamız gerek.
 • گفت قاضی واجب آیدمان رضا  ** هر قفا و هر جفا کارد قضا 
 • Alnımızın yazısına içten razıyım, yüzüm ekşidi ama hoş gör; hak, acıdır.
 • خوش‌دلم در باطن از حکم زبر  ** گرچه شد رویم ترش کالحق مر 
 • Gönlüm bağdır, gözüm buluta benzer. Bulut ağladı mı bağ güler, neşelenir, hoş bir hale gelir.
 • این دلم باغست و چشمم ابروش  ** ابر گرید باغ خندد شاد و خوش 
 • Kıtlık yılında gülüp duran güneşin yüzünden bağlar, bahçeler ölüm haline girer, can çekişirler. 1580
 • سال قحط از آفتاب خیره‌خند  ** باغها در مرگ و جان کندن رسند 
 • Allah’nın “Çok ağlayın” emrini okumuşsundur. Peki, ne diye pişmiş kelle gibi sırıtıp kaldın ya?
 • ز امر حق وابکوا کثیرا خوانده‌ای  ** چون سر بریان چه خندان مانده‌ای 
 • Mum gibi daima göz yaşı dökersen mum gibi evi aydınlatmış olursun.
 • روشنی خانه باشی هم‌چو شمع  ** گر فرو پاشی تو هم‌چون شمع دمع 
 • Ananın, yahut babanın ekşi suratı,çocuğu her zarardan korur.
 • آن ترش‌رویی مادر یا پدر  ** حافظ فرزند شد از هر ضرر 
 • Ey sersem sersem gülüp duran, gülmenin zevkini gördün, bir de ağlamanın zevkini seyret. O, şeker madenidir.
 • ذوق خنده دیده‌ای ای خیره‌خند  ** ذوق گریه بین که هست آن کان قند 
 • Seni cehennem ağlatırsa onu anmak, sana cennetten hoştur. 1585
 • چون جهنم گریه آرد یاد آن  ** پس جهنم خوشتر آید از جنان 
 • Gülmeler, ağlamalarda gizlidir. Ey sâf ve temiz kişi, defineyi yıkık yerlerde ara.
 • خنده‌ها در گریه‌ها آمد کتیم  ** گنج در ویرانه‌ها جو ای سلیم 
 • Zevk gamlardadır. Onların izini kaybetmişler, abıhayatı karanlıklara çekip götürmüşlerdir.
 • ذوق در غمهاست پی گم کرده‌اند  ** آب حیوان را به ظلمت برده‌اند 
 • Yolda konak yerine kadar tersine nal izleri var. İhtiyatlı ol gözünü dört aç.
 • بازگونه نعل در ره تا رباط  ** چشمها را چار کن در احتیاط 
 • İbret gözünü dört aç. Sevgilinin iki gözünü de kendi gözlerine dost et.
 • چشمها را چار کن در اعتبار  ** یار کن با چشم خود دو چشم یار 
 • Kuran’dan “Onlar, işlerini danışarak yaparlar” âyetini oku. Sevgiliyle dost ol, nazlanarak of deme. 1590
 • امرهم شوری بخوان اندر صحف  ** یار را باش و مگوش از ناز اف 
 • Dost, yolda arkadır,sığınaktır. İyice bakarsan görürsün ki yol sevgiliden ibarettir.
 • یار باشد راه را پشت و پناه  ** چونک نیکو بنگری یارست راه 
 • Dostlara, sevdiklere ulaştın mı sus, otur. O halkaya kendini yüzük taşı yapmaya kalkışma.
 • چونک در یاران رسی خامش نشین  ** اندر آن حلقه مکن خود را نگین 
 • Aklını başına devşir de Cuma namazına bak. Herkes toplanmıştır, bir düşüncededir, susup dururlar.
 • در نماز جمعه بنگر خوش به هوش  ** جمله جمعند و یک‌اندیشه و خموش 
 • Varını yoğunu sükût diyarına çek. Nişan arıyorsan kendini nişane yapmaya kalkışma.
 • رختها را سوی خاموشی کشان  ** چون نشان جویی مکن خود را نشان 
 • Peygamber dedi ki: Bil ki karanlıkta yıldızlar nasıl yol gösterirse dostlar da elemler, sıkıntılar denizinde öyle yol gösterir. 1595
 • گفت پیغامبر که در بحر هموم  ** در دلالت دان تو یاران را نجوم 
 • Gözü yıldızlara dik, yol ara. Söz, bakışı bulandırır, sus, söylenme.
 • چشم در استارگان نه ره بجو  ** نطق تشویش نظر باشد مگو 
 • İki doğru söz söyledin mi, uydurma söz de ona uyar, ulanır gider.
 • گر دو حرف صدق گویی ای فلان  ** گفت تیره در تبع گردد روان 
 • Söz, sözü açar derler; hiç duymadın mı bu lâfı?
 • این نخواندی کالکلام ای مستهام  ** فی شجون حره جر الکلام 
 • Sakın doğru söze de girişeyim deme. Çünkü söz, doğrudan eğriye gidiverir.
 • هین مشو شارع در آن حرف رشد  ** که سخن زو مر سخن را می‌کشد 
 • Ağzını açtın mı artık söz, senin elinde değildir. Sâf sözün ardından bulanık söz de akar. 1600
 • نیست در ضبطت چو بگشادی دهان  ** از پی صافی شود تیره روان 
 • Fakat Allah vahyinin yolunda mâsum olanın sözleri, tamımı ile sâftır, onun için böyle dam ağzını açar, söze başlarsa caizdir.
 • آنک معصوم ره وحی خداست  ** چون همه صافست بگشاید رواست 
 • Çünkü peygamber, kendi heva ve hevesinden söz söylemez. Allah mâsumundan heva ve heves doğar mı hiç?
 • زانک ما ینطق رسول بالهوی  ** کی هوا زاید ز معصوم خدا 
 • Hal sahibi ol da söz söyle; bu suretle de benim gibi söze düşkün olma!
 • خویشتن را ساز منطیقی ز حال  ** تا نگردی هم‌چو من سخره‌ی مقال 
 • Sofinin, kadıdan sorusu
 • سال کردن آن صوفی قاضی را 
 • Sofi dedi ki: Mademki altın, bir madendendir. Neden bunda fayda var, onda zarar?
 • گفت صوفی چون ز یک کانست زر  ** این چرا نفعست و آن دیگر ضرر 
 • Hepsi bir elden geldiği halde neden bunun aklı başında, öbürü sarhoş? 1605
 • چونک جمله از یکی دست آمدست  ** این چرا هوشیار و آن مست آمدست 
 • Bu ırmaklar, hep bir denizden akıyor da neden bu tatlı, öbürü ağza zehir gibi gelmede.
 • چون ز یک دریاست این جوها روان  ** این چرا نوش است و آن زهر دهان 
 • Bütün nurlar, ebedîlik güneşindedir de doğru sabahla, yalancı aydınlık nasıl meydana geliyor?
 • چون همه انوار از شمس بقاست  ** صبح صادق صبح کاذب از چه خاست 
 • Bakanın gözüne çekilen sürme, aynı sürme. Doğru görüşle şaşı görüş nereden çıkıyor?
 • چون ز یک سرمه‌ست ناظر را کحل  ** از چه آمد راست‌بینی و حول 
 • Para basılan yerin sahibi Allah iken nasıl oluyor da paraların bir kısmı iyi basılıyor, bir kısmı fena?
 • چونک دار الضرب را سلطان خداست  ** نقد را چون ضرب خوب و نارواست 
 • Allah, yola “benim yolum” dedikten sonra neden bu ahde vefa etmede, öbürü yol kesmede. 1610
 • چون خدا فرمود ره را راه من  ** این خفیر از چیست و آن یک راه‌زن 
 • Mademki hür kişiyle şaşkın kişi, bir karından doğmada, “Çocuk, babanın sırrıdır” sözü nasıl doğru oluyor?
 • از یک اشکم چون رسد حر و سفیه  ** چون یقین شد الولد سر ابیه 
 • Binlerce suretle görünen birliği kim görmüştür? Daimî olarak duran bir varlıktan nasıl oluyor da yüz binlerce hareket meydana geliyor?
 • وحدتی که دید با چندین هزار  ** صد هزاران جنبش از عین قرار 
 • Kadının sofiye cevabı
 • جواب گفتن آن قاضی صوفی را 
 • Kadı dedi ki: Ey sofi, şaşırma. Bunu bir örnekle anlatacağım dinle!
 • گفت قاضی صوفیا خیره مشو  ** یک مثالی در بیان این شنو 
 • Âşıkların kararsızlığı da sevgilinin karar ve sebatından ileri gelir.
 • هم‌چنانک بی‌قراری عاشقان  ** حاصل آمد از قرار دلستان 
 • O dağ gibi nazlanıp durur, âşıklar da yapraklar gibi titrerler. 1615
 • او چو که در ناز ثابت آمده  ** عاشقان چون برگها لرزان شده 
 • Onun gülüşü ağlamalar koparır, yüzünün suyu yüz sularını yerlere döker.
 • خنده‌ی او گریه‌ها انگیخته  ** آب رویش آب روها ریخته