English    Türkçe    فارسی   

6
1612-1661

 • Binlerce suretle görünen birliği kim görmüştür? Daimî olarak duran bir varlıktan nasıl oluyor da yüz binlerce hareket meydana geliyor?
 • وحدتی که دید با چندین هزار  ** صد هزاران جنبش از عین قرار 
 • Kadının sofiye cevabı
 • جواب گفتن آن قاضی صوفی را 
 • Kadı dedi ki: Ey sofi, şaşırma. Bunu bir örnekle anlatacağım dinle!
 • گفت قاضی صوفیا خیره مشو  ** یک مثالی در بیان این شنو 
 • Âşıkların kararsızlığı da sevgilinin karar ve sebatından ileri gelir.
 • هم‌چنانک بی‌قراری عاشقان  ** حاصل آمد از قرار دلستان 
 • O dağ gibi nazlanıp durur, âşıklar da yapraklar gibi titrerler. 1615
 • او چو که در ناز ثابت آمده  ** عاشقان چون برگها لرزان شده 
 • Onun gülüşü ağlamalar koparır, yüzünün suyu yüz sularını yerlere döker.
 • خنده‌ی او گریه‌ها انگیخته  ** آب رویش آب روها ریخته 
 • Bütün bu keyfiyetler, köpük gibi denizin üstünde oynar durur.
 • این همه چون و چگونه چون زبد  ** بر سر دریای بی‌چون می‌طپد 
 • Fakat denizin zatında da bir zıttı, bir ortağı benzeri yoktur, işinde de. Varlıklar, varlık libaslarını ondan giyerler.
 • ضد و ندش نیست در ذات و عمل  ** زان بپوشیدند هستیها حلل 
 • Zıt, kendisine zıt olan şeye nasıl olur da varlık verir? Onu yaratması şöyle dursun belki ondan kaçar, uzaklaşır.
 • ضد ضد را بود و هستی کی دهد  ** بلک ازو بگریزد و بیرون جهد 
 • Eş ne demektir? Misil demektir, iyinin kötünün misli. Misil kendisine misil yaratır mı hiç? 1620
 • ند چه بود مثل مثل نیک و بد  ** مثل مثل خویشتن را کی کند 
 • Ey Allahdan korkup çekinen, Allah, birbirine benzer, birbirinin misli iki varlık olsa yaratıcılıkta bu, neden öbürüne üstün olsun yani?
 • چونک دو مثل آمدند ای متقی  ** این چه اولیتر از آن در خالقی 
 • Bir bahçedeki yapraklar kadar birbirine eş ve zıt varlık olsa onlar, yine zıttı ve eşi olmayan denizin köpüklerine benzerler.
 • بر شمار برگ بستان ند و ضد  ** چون کفی بر بحر بی‌ضدست و ند 
 • Denizin bu zıt görünüşlerini,bu sayısız tecellilerini , keyfiyetsiz olarak gör. Denizin varlığına keyfiyet nasıl sığar?
 • بی‌چگونه بین تو برد و مات بحر  ** چون چگونه گنجد اندر ذات بحر 
 • Onun en aşağı oyunu, canındır. Bu nelik ve nitelik cana nasıl sığar? Can nasıldır, nicedir diyebilir misin?
 • کمترین لعبت او جان تست  ** این چگونه و چون جان کی شد درست 
 • Peki, her katradaki akıl ve can bile bedene bigâne olan böyle bir deniz, 1625
 • پس چنان بحری که در هر قطر آن  ** از بدن ناشی‌تر آمد عقل و جان 
 • Nasıl olur da sayı ve keyfiyetin daracık sahasına sığar? Aklıkül bile orada bilmeyenler arasına katılmıştır.
 • کی بگنجد در مضیق چند و چون  ** عقل کل آنجاست از لا یعلمون 
 • Akıl, bedene ey cansız şey der, hiç o dönüp varacağın denizden bir koku aldın, bir şey duydun mu?
 • عقل گوید مر جسد را که ای جماد  ** بوی بردی هیچ از آن بحر معاد 
 • Beden der ki: Ben ancak senin bir gölgenim. Gölgeden kim yardım ister ki?
 • جسم گوید من یقین سایه‌ی توم  ** یاری از سایه که جوید جان عم 
 • Akıl da burası der, anlayabilecek kişinin, anlayamayacak kişiden daha âciz olduğu bir yerdir. Öyle bir hayret makamıdır burası ki,
 • عقل گوید کین نه آن حیرت سراست  ** که سزا گستاخ‌تر از ناسزاست 
 • Burada parlak güneş bile bir zerreye kulluk etmede, köle gibi hizmetlerde bulunmaktadır. 1630
 • اندرینجا آفتاب انوری  ** خدمت ذره کند چون چاکری 
 • Aslan burada ceylânın önüne baş kor. Doğan burada çil kuşunun yanında kanat çırpar.
 • شیر این سو پیش آهو سر نهد  ** باز اینجا نزد تیهو پر نهد 
 • Buna inanmıyorsan neden Mustafa yoksullardan dua ister durur du ya?
 • این ترا باور نیاید مصطفی  ** چون ز مسکینان همی‌جوید دعا 
 • Bu, belletme içindi dersen bilgisizlik, nasıl olur da anlatma vesilesi kesilir?
 • گر بگویی از پی تعلیم بود  ** عین تجهیل از چه رو تفهیم بود 
 • O biliyordu ki padişahlara lâyık defineyi, padişah, yıkık yerlere gömer.
 • بلک می‌داند که گنج شاهوار  ** در خرابیها نهد آن شهریار 
 • O yıkık yerin her cüzü, defineyi gösterir ama kötü zan, o defineyi kaybetmek için tersine çakılmış nal izlerine benzer. 1635
 • بدگمانی نعل معکوس ویست  ** گرچه هر جزویش جاسوس ویست 
 • Hattâ doğrusu hakikat, hakikatte garkolmuştur da bu sebeple yetmiş fıkra, belki de yüz fıkra meydana çıkmıştır.
 • بل حقیقت در حقیقت غرقه شد  ** زین سبب هفتاد بل صد فرقه شد 
 • Sofi, can kulağını iyi aç, sana kendi saçma sözlerini anlatıyorum.
 • با تو قلماشیت خواهم گفت هان  ** صوفیا خوش پهن بگشا گوش جان 
 • Takdir sana bir zahım vurdu mu bekle, ondan sonra bir ağır elbise giydirecektir.
 • مر ترا هم زخم که آید ز آسمان  ** منتظر می‌باش خلعت بعد آن 
 • Çünkü o, silleyi vurduktan sonra taç ve taht bağışlamayacak bir padişah değildi.
 • کو نه آن شاهست کت سیلی زند  ** پس نبخشد تاج و تخت مستند 
 • Bütün dünya, onca bir sinek kanadı değerindedir. Bir silleye karşı da sonsuz ihsanlarda bulunur. 1640
 • جمله دنیا را پر پشه بها  ** سیلیی را رشوت بی‌منتها 
 • Boynunu, dünyanın şu altın boyunduruğundan çabuk kurtar da Allahdan sille satın almaya bak.
 • گردنت زین طوق زرین جهان  ** چست در دزد و ز حق سیلی ستان 
 • Peygamberler de dertlere, musibetlere sabrettiler de o yüzden başlarını yücelttiler.
 • آن قفاها که انبیا برداشتند  ** زان بلا سرهای خود افراشتند 
 • Fakat yiğidim, hazırlan, bekle de gelince seni evde bulsun.
 • لیک حاضر باش در خود ای فتی  ** تا به خانه او بیابد مر ترا 
 • Yoksa eve geldim, kimsecikler yoktu diye getirdiği elbiseyi geri götürür ha!
 • ورنه خلعت را برد او باز پس  ** که نیابیدم به خانه‌ش هیچ کس 
 • Sofinin ,yine kadıya sorması
 • باز سال کردن صوفی از آن قاضی 
 • Sofi dedi ki: Ne olurdu yâni, bu âlem, ebedî olarak insana gülseydi, hiç kaşlarını çatmasaydı. 1645
 • گفت صوفی که چه بودی کین جهان  ** ابروی رحمت گشادی جاودان 
 • Her an ortaya bir acılık katmasaydı, değişip durarak insana zahmetler vermeseydi.
 • هر دمی شوری نیاوردی به پیش  ** بر نیاوردی ز تلوینهاش نیش 
 • Gündüzün nurunu gece çalmasaydı, zevk ve sefalar sürülen bahçeyi kış talan etmeseydi.
 • شب ندزدیدی چراغ روز را  ** دی نبردی باغ عیش آموز را 
 • Sıhhat kadehi humma taşı ile kırılmasaydı, eminliği dert ve elem korkusu bozmasaydı.
 • جام صحت را نبودی سنگ تب  ** آمنی با خوف ناوردی کرب 
 • Hâsılı nimetinde bir hırıltı, gürültü olmasaydı cömertliğinden, ne eksilirdi ki?
 • خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش  ** گر نبودی خرخشه در نعمتش 
 • Kadının sofiye cevap vermesi ve Türkle terzi hikâyesini örnek getirmesi
 • جواب قاضی سال صوفی را و قصه‌ی ترک و درزی را مثل آوردن 
 • Kadı, pek bomboş bir sofisin sen. Kûfî yazıdaki kef gibi bomboşsun, bir parçacık bile aklın yok. 1650
 • گفت قاضی بس تهی‌رو صوفیی  ** خالی از فطنت چو کاف کوفیی 
 • Ağzından şekerler saçan hikâyeci, geceleri terzilerin hainliklerini anlatır, hiç duymadın mı sen?
 • تو بنشنیدی که آن پر قند لب  ** غدر خیاطان همی‌گفتی به شب 
 • Onların halkı nasıl soyup soğana çevirdiklerine dair geçmiş zamanlardaki hikâyeleri anlatır durur.
 • خلق را در دزدی آن طایفه  ** می‌نمود افسانه‌های سالفه 
 • Kumaş keserlerken kumaşın bir parçasını nasıl çaldıklarını şuna buna söyler.
 • قصه‌ی پاره‌ربایی در برین  ** می حکایت کرد او با آن و این 
 • Hikâyecinin biri de geceleyin yine terzi masalı okumaya koyulmuştu. Halk başına toplanmıştı.
 • در سمر می‌خواند دزدی‌نامه‌ای  ** گرد او جمع آمده هنگامه‌ای 
 • Dinleyici bulunduğundan bütün cüzleri hikâye olmuştu âdeta. 1655
 • مستمع چون یافت جاذب زان وفود  ** جمله اجزااش حکایت گشته بود 
 • Peygamber aleyhisselâm “Şüphe yok Allah, dinleyenlerin himmetince vaiz edenlerin diline hikmet telkin eder” buyurdu.
 • قال النبی علیه السلام ان الله تعالی یلقن الحکمة علی لسان الواعظین بقدر همم المستمعین 
 • Birisinin sözü güzelse dinleyicidendir. Öğretmenin heyecanı ve işe iyi sarılması, çocuğun tesiriyledir.
 • جذب سمعست ار کسی را خوش لبیست  ** گرمی و جد معلم از صبیست 
 • Yirmi dört şubeden çalgı çalan bir çalgıcıya, dinleyen olmadı mı çalgısı bir yük olur.
 • چنگیی را کو نوازد بیست و چار  ** چون نیابد گوش گردد چنگ بار 
 • Aklına ne bir yanık nağme gelir, ne bir güzel, ne de on parmağı, çalgının perdelerinde ve tellerde oynar!
 • نه حراره یادش آید نه غزل  ** نه ده انگشتش بجنبد در عمل 
 • Gayb haberlerini dinleyen bir kulak olmasaydı hiçbir muştucu gökten vahiy getirmezdi.
 • گر نبودی گوشهای غیب‌گیر  ** وحی ناوردی ز گردون یک بشیر 
 • Allah sanatlarını gören gözler olmasaydı ne gökyüzü dönerdi, ne yeryüzü gülerdi. 1660
 • ور نبودی دیده‌های صنع‌بین  ** نه فلک گشتی نه خندیدی زمین 
 • “Sen olmasaydın” sözü, keskin ve görür gözler içindir.
 • آن دم لولاک این باشد که کار  ** از برای چشم تیزست و نظار