English    Türkçe    فارسی   

6
1644-1693

 • Yoksa eve geldim, kimsecikler yoktu diye getirdiği elbiseyi geri götürür ha!
 • ورنه خلعت را برد او باز پس  ** که نیابیدم به خانه‌ش هیچ کس 
 • Sofinin ,yine kadıya sorması
 • باز سال کردن صوفی از آن قاضی 
 • Sofi dedi ki: Ne olurdu yâni, bu âlem, ebedî olarak insana gülseydi, hiç kaşlarını çatmasaydı. 1645
 • گفت صوفی که چه بودی کین جهان  ** ابروی رحمت گشادی جاودان 
 • Her an ortaya bir acılık katmasaydı, değişip durarak insana zahmetler vermeseydi.
 • هر دمی شوری نیاوردی به پیش  ** بر نیاوردی ز تلوینهاش نیش 
 • Gündüzün nurunu gece çalmasaydı, zevk ve sefalar sürülen bahçeyi kış talan etmeseydi.
 • شب ندزدیدی چراغ روز را  ** دی نبردی باغ عیش آموز را 
 • Sıhhat kadehi humma taşı ile kırılmasaydı, eminliği dert ve elem korkusu bozmasaydı.
 • جام صحت را نبودی سنگ تب  ** آمنی با خوف ناوردی کرب 
 • Hâsılı nimetinde bir hırıltı, gürültü olmasaydı cömertliğinden, ne eksilirdi ki?
 • خود چه کم گشتی ز جود و رحمتش  ** گر نبودی خرخشه در نعمتش 
 • Kadının sofiye cevap vermesi ve Türkle terzi hikâyesini örnek getirmesi
 • جواب قاضی سال صوفی را و قصه‌ی ترک و درزی را مثل آوردن 
 • Kadı, pek bomboş bir sofisin sen. Kûfî yazıdaki kef gibi bomboşsun, bir parçacık bile aklın yok. 1650
 • گفت قاضی بس تهی‌رو صوفیی  ** خالی از فطنت چو کاف کوفیی 
 • Ağzından şekerler saçan hikâyeci, geceleri terzilerin hainliklerini anlatır, hiç duymadın mı sen?
 • تو بنشنیدی که آن پر قند لب  ** غدر خیاطان همی‌گفتی به شب 
 • Onların halkı nasıl soyup soğana çevirdiklerine dair geçmiş zamanlardaki hikâyeleri anlatır durur.
 • خلق را در دزدی آن طایفه  ** می‌نمود افسانه‌های سالفه 
 • Kumaş keserlerken kumaşın bir parçasını nasıl çaldıklarını şuna buna söyler.
 • قصه‌ی پاره‌ربایی در برین  ** می حکایت کرد او با آن و این 
 • Hikâyecinin biri de geceleyin yine terzi masalı okumaya koyulmuştu. Halk başına toplanmıştı.
 • در سمر می‌خواند دزدی‌نامه‌ای  ** گرد او جمع آمده هنگامه‌ای 
 • Dinleyici bulunduğundan bütün cüzleri hikâye olmuştu âdeta. 1655
 • مستمع چون یافت جاذب زان وفود  ** جمله اجزااش حکایت گشته بود 
 • Peygamber aleyhisselâm “Şüphe yok Allah, dinleyenlerin himmetince vaiz edenlerin diline hikmet telkin eder” buyurdu.
 • قال النبی علیه السلام ان الله تعالی یلقن الحکمة علی لسان الواعظین بقدر همم المستمعین 
 • Birisinin sözü güzelse dinleyicidendir. Öğretmenin heyecanı ve işe iyi sarılması, çocuğun tesiriyledir.
 • جذب سمعست ار کسی را خوش لبیست  ** گرمی و جد معلم از صبیست 
 • Yirmi dört şubeden çalgı çalan bir çalgıcıya, dinleyen olmadı mı çalgısı bir yük olur.
 • چنگیی را کو نوازد بیست و چار  ** چون نیابد گوش گردد چنگ بار 
 • Aklına ne bir yanık nağme gelir, ne bir güzel, ne de on parmağı, çalgının perdelerinde ve tellerde oynar!
 • نه حراره یادش آید نه غزل  ** نه ده انگشتش بجنبد در عمل 
 • Gayb haberlerini dinleyen bir kulak olmasaydı hiçbir muştucu gökten vahiy getirmezdi.
 • گر نبودی گوشهای غیب‌گیر  ** وحی ناوردی ز گردون یک بشیر 
 • Allah sanatlarını gören gözler olmasaydı ne gökyüzü dönerdi, ne yeryüzü gülerdi. 1660
 • ور نبودی دیده‌های صنع‌بین  ** نه فلک گشتی نه خندیدی زمین 
 • “Sen olmasaydın” sözü, keskin ve görür gözler içindir.
 • آن دم لولاک این باشد که کار  ** از برای چشم تیزست و نظار 
 • Fakat halk, kadın ve yemek aşkından nereden Allah sanatına bakacak, nereden Allah aşkına düşecek?
 • عامه را از عشق هم‌خوابه و طبق  ** کی بود پروای عشق صنع حق 
 • Yiyecek birkaç köpek olmadıktan sonra tutmaç suyunu köpeklerin yiyecekleri yere dökmezsin ki.
 • آب تتماجی نریزی در تغار  ** تا سگی چندی نباشد طعمه‌خوار 
 • Yürü, Allah mağarasının köpeği ol da o, seni seçsin, bu yal yerinden kurtarsın.
 • رو سگ کهف خداوندیش باش  ** تا رهاند زین تغارت اصطفاش 
 • Hikâyeci, terzilerin insafsızca hırsızlılarını anlattı, çaldıkları kumaşları nasıl sakladıklarını söyledi. 1665
 • چونک دزدیهای بی‌رحمانه گفت  ** کی کنند آن درزیان اندر نهفت 
 • Halk arasında Hıta’lı bir Türk vardı. Bu sırrın açılmasına pek kızdı öfkelendi.
 • اندر آن هنگامه ترکی از خطا  ** سخت طیره شد ز کشف آن غطا 
 • Gece, kıyamet günü gibi o sırları, hakikat ehline açıp durmaktaydı.
 • شب چو روز رستخیز آن رازها  ** کشف می‌کرد از پی اهل نهی 
 • Nereye gitsen de orada birbirlerinin sırlarını açan iki düşmanı savaşır görsen;
 • هر کجا آیی تو در جنگی فراز  ** بینی آنجا دو عدو در کشف راز 
 • O anı, anılıp söylenen mahşer bil. O sır söyleyen boğazı da sur say.
 • آن زمان را محشر مذکور دان  ** وان گلوی رازگو را صور دان 
 • Allah, öfke sebeplerini hazırlamış, o kötülükleri ortaya atmıştır. 1670
 • که خدا اسباب خشمی ساختست  ** وآن فضایح را بکوی انداختست 
 • Hikâyeci, terzilerin bir çok hainliklerini sayıp döktü. Türk acıklandı, kızdı, dertlendi.
 • بس که غدر درزیان را ذکر کرد  ** حیف آمد ترک را و خشم و درد 
 • Dedi ki: Ey meddah, şehrinizde hilede, hıyanette en usta hangi terzi?
 • گفت ای قصاص در شهر شما  ** کیست استاتر درین مکر و دغا 
 • Türk’ün ,terzi benden bir şey çalamaz diye bahse girişmesi
 • دعوی کردن ترک و گرو بستن او کی درزی از من چیزی نتواند بردن 
 • Meddah dedi ki: Ciğeroğlu derler bir terzi vardır, hırsızlıkta, çeviklikte halkı öldürür âdeta.
 • گفت خیاطیست نامش پور شش  ** اندرین چستی و دزدی خلق‌کش 
 • Türk, benden dedi, bir iplik bile çalamaz. Sizinle bahse giriyorum.
 • گفت من ضامن که با صد اضطراب  ** او نیارد برد پیشم رشته‌تاب 
 • Senden daha akıllı nice kişileri mat etti, bahse girişme, böyle kanatlanıp uçmaya kalkma. 1675
 • پس بگفتندش که از تو چست‌تر  ** مات او گشتند در دعوی مپر 
 • Yürü, aklına böyle mağrur olma. Onun hileleriyle sen de kendini kaybedersin dediler.
 • رو به عقل خود چنین غره مباش  ** که شوی یاوه تو در تزویرهاش 
 • Türk, büsbütün kızdı, benden ne yeni, ne eski hiçbir şey alamaz diye bahse girişti.
 • گرم‌تر شد ترک و بست آنجا گرو  ** که نیارد برد نی کهنه نی نو 
 • Tamah edenler de onu büsbütün kızdırdılar. Bahse girip ağzını açarak dedi ki:
 • مطمعانش گرم‌تر کردند زود  ** او گرو بست و رهان را بر گشود 
 • Şu Arap atım rehin olsun. Benden hileyle kumaş çalabilirse at sizin olur.
 • که گرو این مرکب تازی من  ** بدهم ار دزدد قماشم او به فن 
 • Fakat hile yapamaz, çalamazsa ben sizden bir at alırım. 1680
 • ور نتواند برد اسپی از شما  ** وا ستانم بهر رهن مبتدا 
 • Türk, o gece kızgınlığından uyuyamadı. Hırsızın hayali ile savaşıp durmaktaydı.
 • ترک را آن شب نبرد از غصه خواب  ** با خیال دزد می‌کرد او حراب 
 • Sabah çağı bir atlas kumaşı koltukladı, çarşıya o hilebazın dükkânına gitti.
 • بامدادان اطلسی زد در بغل  ** شد به بازار و دکان آن دغل 
 • Terziye selâm verdi. Usta hemen yerinden kalkıp selâmını aldı, merhaba hoş geldin dedi.
 • پس سلامش کرد گرم و اوستاد  ** جست از جا لب به ترحیبش گشاد 
 • Türk’e haddinden fazla saygı gösterdi, hal ve hatır sordu, kendisini sevdirdi.
 • گرم پرسیدش ز حد ترک بیش  ** تا فکند اندر دل او مهر خویش 
 • Türk, ondan bu bülbül gibi çilemeyi görünce o İstanbul atlasını terzinin önüne attı. 1685
 • چون بدید از وی نوای بلبلی  ** پیشش افکند اطلس استنبلی 
 • Bana, dedi, bundan savaş için bir kaftan biç. Belinden aşağısı bol olsun yukarısı dar.
 • که ببر این را قبای روز جنگ  ** زیر نافم واسع و بالاش تنگ 
 • Belden yukarısı dar olsun da güzel dursun, beni bezesin. Fakat aşağı tarafı bol olmalı ki savaşta ayağıma dolaşmasın.
 • تنگ بالا بهر جسم‌آرای را  ** زیر واسع تا نگیرد پای را 
 • Terzi, sevimli müşterim, sana yüzlerce hizmette bulunayım deyip elini gözünün üstüne koydu, baş üstüne dedi.
 • گفت صد خدمت کنم ای ذو وداد  ** در قبولش دست بر دیده نهاد 
 • Kumaşı önce bir ölçtü, ne kadardan çıkacak onu anladı, sonra Türkü lâfa tuttu.
 • پس بپیمود و بدید او روی کار  ** بعد از آن بگشاد لب را در فشار 
 • Başka beylerin hikâyelerini söylemeye, onların lûtuf ve ihsanları övmeye koyuldu. 1690
 • از حکایتهای میران دگر  ** وز کرمها و عطاء آن نفر 
 • Nekeslerden, onların aşağılık huylarından bahsetti. Güldürmek için tuhaf tuhaf sözler söyledi.
 • وز بخیلان و ز تحشیراتشان  ** از برای خنده هم داد او نشان 
 • Ateş gibi makasını çıkardı, kumaşı kesmeye başladı. Ağzıysa masallarla afsunlarla doluydu.
 • هم‌چو آتش کرد مقراضی برون  ** می‌برید و لب پر افسانه و فسون 
 • Terzinin güldürecek şeyler söylemesi,Türk’ün kahkahalarla gülmesi ve küçücük, daracık gözlerinin kapanması,terzinin de bu suretle kumaşı çalmaya fırsat bulması
 • مضاحک گفتن درزی و ترک را از قوت خنده بسته شدن دو چشم تنگ او و فرصت یافتن درزی 
 • Türk, hikâyelere gülmeye başladı. Daracık gözü tamamı ile örtüldü.
 • ترک خندیدن گرفت از داستان  ** چشم تنگش گشت بسته آن زمان