English    Türkçe    فارسی   

6
1746-1795

 • Artık kullarından pusuda bekleyen nefis hilesiyle melûn şeytanın hilesini uzak tutsa ne olur ki?
 • دور دارد از ضعیفان در کمین  ** مکر نفس و فتنه‌ی دیو لعین 
 • Kadının sofiye cevap vermesi
 • جواب دادن قاضی صوفی را 
 • Kadı dedi ki: Acı emir olmasaydı, dünyada çirkin, güzel taş ve inci bulunmasaydı,
 • گفت قاضی گر نبودی امر مر  ** ور نبودی خوب و زشت و سنگ و در 
 • Nefis, şeytan heva ve hevese... Zahmet, meşakkat, savaş olmasaydı,
 • ور نبودی نفس و شیطان و هوا  ** ور نبودی زخم و چالیش و وغا 
 • A perdesi, yırtılmış adam; padişah kullarına ne ad takardı?
 • پس به چه نام و لقب خواندی ملک  ** بندگان خویش را ای منهتک 
 • Nasıl ey sabırlı, ey hilim sahibi, ey yiğitlik, ey hikmet ıssı diyebilirdi? 1750
 • چون بگفتی ای صبور و ای حلیم  ** چون بگفتی ای شجاع و ای حکیم 
 • Yol kesen ve melûn şeytan olmasaydı sabırlılar, doğrular ve yoksulları doyuranlar, nasıl belli olurdu?
 • صابرین و صادقین و منفقین  ** چون بدی بی ره‌زن و دیو لعین 
 • Rüstem ve Hamza’yla namussuz, aynı ve bir olsaydı bilgi ve hikmet bâtıl olurdu.
 • رستم و حمزه و مخنث یک بدی  ** علم و حکمت باطل و مندک بدی 
 • Bilgi ve hikmet, doğru yolla yolsuzluğu göstermek içindir. Her taraf yoldan ibaret olsaydı hikmet, abes ve boş bir şey olurdu.
 • علم و حکمت بهر راه و بی‌رهیست  ** چون همه ره باشد آن حکمت تهیست 
 • Sense bu acı sulu tabiat dükkânı için iki âleminde yıkılmasını hoş görüyorsun.
 • بهر این دکان طبع شوره‌آب  ** هر دو عالم را روا داری خراب 
 • Ben bilip duruyorum ki sen paksın, ham değilsin. Bu soruşunda aşağılık kişilerin anlaması için. 1755
 • من همی‌دانم که تو پاکی نه خام  ** وین سالت هست از بهر عوام 
 • Devranın cefası ile âlemdeki bütün eziyetler, Allah’dan uzak olmadan ve gafil bulunmadan daha kolaydır.
 • جور دوران و هر آن رنجی که هست  ** سهل‌تر از بعد حق و غفلتست 
 • Çünkü bunlar hep geçer de onlar geçmez. Devlet, ona derler ki insanın canı uyanık olsun!
 • زآنک اینها بگذرند آن نگذرد  ** دولت آن دارد که جان آگه برد 
 • Zahmete sabretmek ,sevgilinin ayrılığına sabretmetken kolaydır.
 • حکایت در تقریر آنک صبر در رنج کار سهل‌تر از صبر در فراق یار بود 
 • Kadının biri kocasına dedi ki: Ey adamlığı bir adımda aşan!
 • آن یکی زن شوی خود را گفت هی  ** ای مروت را به یک ره کرده طی 
 • Bana hiç bakmıyorsun, neden? Ne vaktedek bu horlukta kalacağım?
 • هیچ تیمارم نمی‌داری چرا  ** تا بکی باشم درین خواری چرا 
 • Kocası dedi ki: Boğazına bakıyorum, çıplağım ama elim ayağım var, çalışıp çabalıyorum. 1760
 • گفت شو من نفقه چاره می‌کنم  ** گرچه عورم دست و پایی می‌زنم 
 • Güzelim, ere kadının boğazına ve elbisesine bakmak farzdır. Ben ikisine de bakıyorum. Bu hususlarda eksiğin, gediğin yok.
 • نفقه و کسوه‌ست واجب ای صنم  ** از منت این هر دو هست و نیست کم 
 • Kadın, gömleğinin yenini gösterdi. Pek kaba ve kirliydi.
 • آستین پیرهن بنمود زن  ** بس درشت و پر وسخ بد پیرهن 
 • Dedi ki: Kabalığından bedenimi yiyor. Kimse kimseye bu çeşit elbise verir mi?
 • گفت از سختی تنم را می‌خورد  ** کس کسی را کسوه زین سان آورد 
 • Kocası, a kadın dedi, sana bir sorum var: Yoksul adamım ben, elimden bu geliyor.
 • گفت ای زن یک سالت می‌کنم  ** مرد درویشم همین آمد فنم 
 • Doğru, bu çok kaba, çok çirkin, fakat ey düşünceli kadın, bir düşün. 1765
 • این درشتست و غلیظ و ناپسند  ** لیک بندیش ای زن اندیشه‌مند 
 • Bu mu daha kötü, yoksa boşanmak mı? Bu mu sana daha kötü geliyor ,yoksa ayrılık mı?
 • این درشت و زشت‌تر یا خود طلاق  ** این ترا مکروه‌تر یا خود فراق 
 • Ey kınayıp duran belâ, yoksulluk, eziyet ve mihnet de böyledir işte.
 • هم‌چنان ای خواجه‌ی تشنیع زن  ** از بلا و فقر و از رنج و محن 
 • Şüphe yok ki heva ve hevesi terk etmek acıdır ama Allahdan uzak olma acılığından elbette daha iyidir.
 • لا شک این ترک هوا تلخی‌دهست  ** لیک از تلخی بعد حق بهست 
 • Savaş ve oruç güçtür, çetindir. Fakat bu güçlük ve çetinlik, Allahnın, kulu kendinden uzaklaştırmasından, böyle bir derde uğratmasından yeğdir.
 • گر جهاد و صوم سختست و خشن  ** لیک این بهتر ز بعد ممتحن 
 • İhsan ve lûtuflar ıssı Allah, bir gün, ey benim hastam, ey benim mihnetime uğrayan kul, nasılsın? derse hiç zahmet ve eziyet kalır mı? 1770
 • رنج کی ماند دمی که ذوالمنن  ** گویدت چونی تو ای رنجور من 
 • Hattâ böyle demese bile, böyle dediğini duymasan, anlamasan bile senin o zevkin yok mu? Allah’nın senin hatırını sormasıdır işte.
 • ور نگوید کت نه آن فهم و فن است  ** لیک آن ذوق تو پرسش کردنست 
 • Gönül hekimleri olan güzeller, hastaların hatırını sormaya düşkündürler.
 • آن ملیحان که طبیبان دل‌اند  ** سوی رنجوران به پرسش مایل‌اند 
 • Utanır, söz olmasın derlerse bir çare bulurlar, yine haber gönderirler.
 • وز حذر از ننگ و از نامی کنند  ** چاره‌ای سازند و پیغامی کنند 
 • Haber bile göndermeseler bunu düşünürler ya. Hâsılı hiçbir sevgili yoktur ki âşıkından haberi olmasın?
 • ورنه در دلشان بود آن مفتکر  ** نیست معشوقی ز عاشق بی‌خبر 
 • Ey duyulmamış, eşsiz hikâyeler arayan, âşıkların hikâyesini oku. 1775
 • ای تو جویای نوادر داستان  ** هم فسانه‌ی عشق‌بازان را بخوان 
 • Bunca uzun zamanlardır kaynar durursun ama yine de tatar aşı gibi yarı pişman bir haldesin ey kadid olmuş adam!
 • بس بجوشیدی درین عهد مدید  ** ترک‌جوشی هم نگشتی ای قدید 
 • Bir ömürdür Allah adaletini görmüş, o tadı almışsın da yine görmeyenlerden daha namahremsin.
 • دیده‌ای عمری تو داد و داوری  ** وانگه از نادیدگان ناشی‌تری 
 • Talebelik eden üstat olur. Öyle olduğu halde sen günden güne geri gitmişsin a inatçı kör.
 • هر که شاگردیش کرد استاد شد  ** تو سپس‌تر رفته‌ای ای کور لد 
 • Anandan,i babandan haberin yok, geceyle gündüzden de ibret almamışsın.
 • خود نبود از والدینت اختبار  ** هم نبودت عبرت از لیل و نهار 
 • Örnek
 • مثل 
 • Bir ârif, papazın birine sordu: Sen mi daha yaşlısın sakalın mı? 1780
 • عارفی پرسید از آن پیر کشیش  ** که توی خواجه مسن‌تر یا که ریش 
 • Papaz dedi ki: Ben ondan önce doğdum. Sakalsız nice zamanlarım var.
 • گفت نه من پیش ازو زاییده‌ام  ** بی ز ریشی بس جهان را دیده‌ام 
 • Ârif dedi ki: Sakalın ağarmış, eski halini terk etmiş. Öyle olduğu halde yazıklar olsun, kötü huyun hâlâ dönmemiş!
 • گفت ریشت شد سپید از حال گشت  ** خوی زشت تو نگردیدست وشت 
 • O senden önce doğmuş seni geçmiş. Sense tirit sevdası ile böylece kala kalmışsın.
 • او پس از تو زاد و از تو بگذرید  ** تو چنین خشکی ز سودای ثرید 
 • Önce doğduğun renktesin hâlâ. Ondan bir adım bile ileri atmamışsın.
 • تو بر آن رنگی که اول زاده‌ای  ** یک قدم زان پیش‌تر ننهاده‌ای 
 • Hâlâ kaptaki ekşi ayransın. Hâlâ o yoğurdun yağını ayıramamışsın. 1785
 • هم‌چنان دوغی ترش در معدنی  ** خود نگردی زو مخلص روغنی 
 • Hâlâ balçık küpteki hamursun, bir ömürdür ateşli tandırdasın ama hâlâ pişmemişsin.
 • هم خمیری خمر طینه دری  ** گرچه عمری در تنور آذری 
 • Heves yeli ile başın dönüyor ama tepedeki ot gibi ayağın toprakta.
 • چون حشیشی پا به گل بر پشته‌ای  ** گرچه از باد هوس سرگشته‌ای 
 • Musa kavmi gibi Tih çölünün ıssısında, durduğun yerde tam kırk yıl kala kalmışsın a akılsız adam!
 • هم‌چو قوم موسی اندر حر تیه  ** مانده‌ای بر جای چل سال ای سفیه 
 • Her gün, ta akşama kadar koşup duruyorsun. Fakat kendini yine de ilk konak yerinde görmedesin!
 • می‌روی هر روز تا شب هروله  ** خویش می‌بینی در اول مرحله 
 • O öküze âşık oldukça şu üç yüz yıllık uzaklıktan kurtulamazsın. 1790
 • نگذری زین بعد سیصد ساله تو  ** تا که داری عشق آن گوساله تو 
 • Onların da gönüllerinden öküzün hayali çıkmadıkça ıssı bir girdaba benzeyen o çölde kaldılar.
 • تا خیال عجل از جانشان نرفت  ** بد بریشان تیه چون گرداب زفت 
 • Bu öküzü bir tarafa bırak, Allahdan sonsuz lûtuflara ermiş, nihayetsiz nimetler görmüşsün.
 • غیر این عجلی کزو یابیده‌ای  ** بی‌نهایت لطف و نعمت دیده‌ای 
 • Fakat öküz tabiatlısın, onun için o büyük büyük iyilikler, bu öküzün aşkı ile gönlünden gidiverdi.
 • گاو طبعی زان نکوییهای زفت  ** از دلت در عشق این گوساله رفت 
 • Bâri şimdi bedeninin bütün cüzilerinden sor. Şu dilsiz uzuvlarının yüzlerce dili vardır.
 • باری اکنون تو ز هر جزوت بپرس  ** صد زبان دارند این اجزای خرس 
 • Âleme rızık veren Allah’nın nimetlerinin zikri, zaman yapraklarında gizlenmiştir. 1795
 • ذکر نعمتهای رزاق جهان  ** که نهان شد آن در اوراق زمان