English    Türkçe    فارسی   

6
1766-1815

 • Bu mu daha kötü, yoksa boşanmak mı? Bu mu sana daha kötü geliyor ,yoksa ayrılık mı?
 • این درشت و زشت‌تر یا خود طلاق  ** این ترا مکروه‌تر یا خود فراق 
 • Ey kınayıp duran belâ, yoksulluk, eziyet ve mihnet de böyledir işte.
 • هم‌چنان ای خواجه‌ی تشنیع زن  ** از بلا و فقر و از رنج و محن 
 • Şüphe yok ki heva ve hevesi terk etmek acıdır ama Allahdan uzak olma acılığından elbette daha iyidir.
 • لا شک این ترک هوا تلخی‌دهست  ** لیک از تلخی بعد حق بهست 
 • Savaş ve oruç güçtür, çetindir. Fakat bu güçlük ve çetinlik, Allahnın, kulu kendinden uzaklaştırmasından, böyle bir derde uğratmasından yeğdir.
 • گر جهاد و صوم سختست و خشن  ** لیک این بهتر ز بعد ممتحن 
 • İhsan ve lûtuflar ıssı Allah, bir gün, ey benim hastam, ey benim mihnetime uğrayan kul, nasılsın? derse hiç zahmet ve eziyet kalır mı? 1770
 • رنج کی ماند دمی که ذوالمنن  ** گویدت چونی تو ای رنجور من 
 • Hattâ böyle demese bile, böyle dediğini duymasan, anlamasan bile senin o zevkin yok mu? Allah’nın senin hatırını sormasıdır işte.
 • ور نگوید کت نه آن فهم و فن است  ** لیک آن ذوق تو پرسش کردنست 
 • Gönül hekimleri olan güzeller, hastaların hatırını sormaya düşkündürler.
 • آن ملیحان که طبیبان دل‌اند  ** سوی رنجوران به پرسش مایل‌اند 
 • Utanır, söz olmasın derlerse bir çare bulurlar, yine haber gönderirler.
 • وز حذر از ننگ و از نامی کنند  ** چاره‌ای سازند و پیغامی کنند 
 • Haber bile göndermeseler bunu düşünürler ya. Hâsılı hiçbir sevgili yoktur ki âşıkından haberi olmasın?
 • ورنه در دلشان بود آن مفتکر  ** نیست معشوقی ز عاشق بی‌خبر 
 • Ey duyulmamış, eşsiz hikâyeler arayan, âşıkların hikâyesini oku. 1775
 • ای تو جویای نوادر داستان  ** هم فسانه‌ی عشق‌بازان را بخوان 
 • Bunca uzun zamanlardır kaynar durursun ama yine de tatar aşı gibi yarı pişman bir haldesin ey kadid olmuş adam!
 • بس بجوشیدی درین عهد مدید  ** ترک‌جوشی هم نگشتی ای قدید 
 • Bir ömürdür Allah adaletini görmüş, o tadı almışsın da yine görmeyenlerden daha namahremsin.
 • دیده‌ای عمری تو داد و داوری  ** وانگه از نادیدگان ناشی‌تری 
 • Talebelik eden üstat olur. Öyle olduğu halde sen günden güne geri gitmişsin a inatçı kör.
 • هر که شاگردیش کرد استاد شد  ** تو سپس‌تر رفته‌ای ای کور لد 
 • Anandan,i babandan haberin yok, geceyle gündüzden de ibret almamışsın.
 • خود نبود از والدینت اختبار  ** هم نبودت عبرت از لیل و نهار 
 • Örnek
 • مثل 
 • Bir ârif, papazın birine sordu: Sen mi daha yaşlısın sakalın mı? 1780
 • عارفی پرسید از آن پیر کشیش  ** که توی خواجه مسن‌تر یا که ریش 
 • Papaz dedi ki: Ben ondan önce doğdum. Sakalsız nice zamanlarım var.
 • گفت نه من پیش ازو زاییده‌ام  ** بی ز ریشی بس جهان را دیده‌ام 
 • Ârif dedi ki: Sakalın ağarmış, eski halini terk etmiş. Öyle olduğu halde yazıklar olsun, kötü huyun hâlâ dönmemiş!
 • گفت ریشت شد سپید از حال گشت  ** خوی زشت تو نگردیدست وشت 
 • O senden önce doğmuş seni geçmiş. Sense tirit sevdası ile böylece kala kalmışsın.
 • او پس از تو زاد و از تو بگذرید  ** تو چنین خشکی ز سودای ثرید 
 • Önce doğduğun renktesin hâlâ. Ondan bir adım bile ileri atmamışsın.
 • تو بر آن رنگی که اول زاده‌ای  ** یک قدم زان پیش‌تر ننهاده‌ای 
 • Hâlâ kaptaki ekşi ayransın. Hâlâ o yoğurdun yağını ayıramamışsın. 1785
 • هم‌چنان دوغی ترش در معدنی  ** خود نگردی زو مخلص روغنی 
 • Hâlâ balçık küpteki hamursun, bir ömürdür ateşli tandırdasın ama hâlâ pişmemişsin.
 • هم خمیری خمر طینه دری  ** گرچه عمری در تنور آذری 
 • Heves yeli ile başın dönüyor ama tepedeki ot gibi ayağın toprakta.
 • چون حشیشی پا به گل بر پشته‌ای  ** گرچه از باد هوس سرگشته‌ای 
 • Musa kavmi gibi Tih çölünün ıssısında, durduğun yerde tam kırk yıl kala kalmışsın a akılsız adam!
 • هم‌چو قوم موسی اندر حر تیه  ** مانده‌ای بر جای چل سال ای سفیه 
 • Her gün, ta akşama kadar koşup duruyorsun. Fakat kendini yine de ilk konak yerinde görmedesin!
 • می‌روی هر روز تا شب هروله  ** خویش می‌بینی در اول مرحله 
 • O öküze âşık oldukça şu üç yüz yıllık uzaklıktan kurtulamazsın. 1790
 • نگذری زین بعد سیصد ساله تو  ** تا که داری عشق آن گوساله تو 
 • Onların da gönüllerinden öküzün hayali çıkmadıkça ıssı bir girdaba benzeyen o çölde kaldılar.
 • تا خیال عجل از جانشان نرفت  ** بد بریشان تیه چون گرداب زفت 
 • Bu öküzü bir tarafa bırak, Allahdan sonsuz lûtuflara ermiş, nihayetsiz nimetler görmüşsün.
 • غیر این عجلی کزو یابیده‌ای  ** بی‌نهایت لطف و نعمت دیده‌ای 
 • Fakat öküz tabiatlısın, onun için o büyük büyük iyilikler, bu öküzün aşkı ile gönlünden gidiverdi.
 • گاو طبعی زان نکوییهای زفت  ** از دلت در عشق این گوساله رفت 
 • Bâri şimdi bedeninin bütün cüzilerinden sor. Şu dilsiz uzuvlarının yüzlerce dili vardır.
 • باری اکنون تو ز هر جزوت بپرس  ** صد زبان دارند این اجزای خرس 
 • Âleme rızık veren Allah’nın nimetlerinin zikri, zaman yapraklarında gizlenmiştir. 1795
 • ذکر نعمتهای رزاق جهان  ** که نهان شد آن در اوراق زمان 
 • Sen gece gündüz hikâye arar durursun. Halbuki senin cüzilerinin cüzileri, sana hikâyeler söyler durur.
 • روز و شب افسانه‌جویانی تو چست  ** جزو جزو تو فسانه‌گوی تست 
 • Onlar yokluktan var olalı nice neşeler gördüler, nice gamlar tattılar.
 • جزو جزوت تا برستست از عدم  ** چند شادی دیده‌اند و چند غم 
 • Çünkü hiçbir cüzi lezzetsiz bitmez. Istıraplarla zayıflar, kuru kalır.
 • زانک بی‌لذت نروید هیچ جزو  ** بلک لاغر گردد از هی پیچ جزو 
 • Halbuki senin cüzün kaldı da o iyilik, o nimet, aklından gitti. Daha doğrusu gitmedi,beş duygunla yedi endamından gizlendi.
 • جزو ماند و آن خوشی از یاد رفت  ** بل نرفت آن خفیه شد از پنج و هفت 
 • Yaz gibi hani. Yazın pamuk biter de o kalır, fakat yaz hatırlanmaz olur. 1800
 • هم‌چو تابستان که از وی پنبه‌زاد  ** ماند پنبه رفت تابستان ز یاد 
 • Yahut da buz gibi. Kışın olur da kış gizlenir, buz bize kalır.
 • یا مثال یخ که زاید از شتا  ** شد شتا پنهان و آن یخ پیش ما 
 • Bu o güçlükten bir armağandır. Kışın da yazın armağanları şu meyvelerdir.
 • هست آن یخ زان صعوبت یادگار  ** یادگار صیف در دی این ثمار 
 • Ey yiğit bunun gibi senin her cüzün de bedeninde Allahnın bir nimetini söylemededir.
 • هم‌چنان هر جزو جزوت ای فتی  ** در تنت افسانه گوی نعمتی 
 • Şu kadın gibi yirmi oğlu vardı da her oğlu, bir güzel halini anlatmadadır.
 • چون زنی که بیست فرزندش بود  ** هر یکی حاکی حال خوش بود 
 • Sarhoşluk ve oynaşma olmadıkça gebe kalınmaz. Bahar olmayınca bahçelerde bir şey doğar mı? 1805
 • حمل نبود بی ز مستی و ز لاغ  ** بی بهاری کی شود زاینده باغ 
 • Gebelerle kucaklarındaki çocuklar, baharın o kadınların aşkına delâlet eder.
 • حاملان و بچگانشان بر کنار  ** شد دلیل عشق‌بازی با بهار 
 • Her ağaç, çocuklarını emzirmededir. Hepsi, Meryem gibi gizli bir padişahtan gebe kalmıştır.
 • هر درختی در رضاع کودکان  ** هم‌چو مریم حامل از شاهی نهان 
 • Ateş suyla gizlenir ama üstünde yüz binlerce köpük coşar.
 • گرچه صد در آب آتشی پوشیده شد  ** صد هزاران کف برو جوشیده شد 
 • Ateş pek gizlidir, fakat köpük, on parmağı ile ateşin varlığına delâlet etmekdedir.
 • گرچه آتش سخت پنهان می‌تند  ** کف بده انگشت اشارت می‌کند 
 • Vuslat sarhoşlarının cüzleri de, bunun gibi hal ve söz timsallerinden gebe kalır. 1810
 • هم‌چنین اجزای مستان وصال  ** حامل از تمثالهای حال و قال 
 • Hal güzelliğine karşı ağızları açık kalmıştır onların. Gözleri, cihan nakşına örtülmüştür.
 • در جمال حال وا مانده دهان  ** چشم غایب گشته از نقش جهان 
 • O doğanlar bu dört unsurdan doğmazlar. Onun için de bu gözlere görünmezler.
 • آن موالید از زه این چار نیست  ** لاجرم منظور این ابصار نیست 
 • Onlar, tecelliden doğmuşlardır. Bu yüzden renksiz perdeyle örtülüdürler.
 • آن موالید از تجلی زاده‌اند  ** لاجرم مستور پرده‌ی ساده‌اند 
 • Doğmuşlar dedim ya, hakikatte doğmamışlar da. Bu söz, ancak anlatmak için söylenmiş bir sözdür.
 • زاده گفتیم و حقیقت زاد نیست  ** وین عبارت جز پی ارشاد نیست 
 • Sus da “Kul-söyle” padişahı söylesin. Bu çeşit güllere karşı bülbüllük satmaya kalkışma. 1815
 • هین خمش کن تا بگوید شاه قل  ** بلبلی مفروش با این جنس گل