English    Türkçe    فارسی   

6
2067-2116

 • Nerede Peygamberle sahabesinin yolu. Nerede namaz, nerede tesbih, nerede onların edepleri.
 • کو ره پیغامبری و اصحاب او  ** کو نماز و سبحه و آداب او 
 • Kadının küfürde bulunması ve saçma sözler söylemesi üzerine o dervişin kızıp ona ağır sözlerle cevap vermesi
 • جواب گفتن مرید و زجر کردن مرید آن طعانه را از کفر و بیهوده گفتن 
 • Genç, yeter diye bağırdı, apaydın günde bekçinin ne lüzumu var?
 • بانگ زد بر وی جوان و گفت بس  ** روز روشن از کجا آمد عسس 
 • Erlerin nuru doğuyu da tuttu batıyı da. Gökler bile hayrette kalıp secde ettiler.
 • نور مردان مشرق و مغرب گرفت  ** اسمانها سجده کردند از شگفت 
 • Allah güneşi Hamel burcundan doğdu da bu güneş utancından perde arkasına girdi. 2070
 • آفتاب حق بر آمد از حمل  ** زیر چادر رفت خورشید از خجل 
 • Senin gibi bir şeytanın saçmaları, nereden beni bu kapının tokmağından döndürecek?
 • ترهات چون تو ابلیسی مرا  ** کی بگرداند ز خاک این سرا 
 • Ben bulut gibi yele kapılıp gelmedim ki beni bu kapıdan bir tozla çevirebilesin.
 • من به بادی نامدم هم‌چون سحاب  ** تا بگردی باز گردم زین جناب 
 • Öküz bile o kerem kıblesi olunca nur kesilir, fakat o nur olmadı mı kıble, küfürdür, puttur.
 • عجل با آن نور شد قبله‌ی کرم  ** قبله بی آن نور شد کفر و صنم 
 • Heva ve hevesten gelen, ibahilik sapıklıktır, azgınlıktır, fakat Allah’dan gelen, ibahilik yüceliktir.
 • هست اباحت کز هوای آمد ضلال  ** هست اباحت کز خدا آمد کمال 
 • O hesaba sığmaz nurun doğup parladığı yerde küfür iman kesildi,şeytan Müslüman oldu. 2075
 • کفر ایمان گشت و دیو اسلام یافت  ** آن طرف کان نور بی‌اندازه تافت 
 • O, yücelik mazharıdır, Allah sevgilisidir. Bütün ileri meleklerden öndülü kapmıştır.
 • مظهر عزست و محبوب به حق  ** از همه کروبیان برده سبق 
 • Melekten Âdem’e secde etmeleri ,ondan ileri olmalarındandır. Deri ,daima içe secde eder.
 • سجده آدم را بیان سبق اوست  ** سجده آرد مغز را پیوست پوست 
 • A kocakarı, sen Allah mumunu üflüyorsun ama hem sen yanıyorsun, hem başın, ey ağzı kokmuş!
 • شمع حق را پف کنی تو ای عجوز  ** هم تو سوزی هم سرت ای گنده‌پوز 
 • Bir köpeğin ağzından deniz pislenir mi? Güneş, üflemekle söner mi?
 • کی شود دریا ز پوز سگ نجس  ** کی شود خورشید از پف منطمس 
 • Eğer görünüşe göre hüküm veriyorsan bu aydınlıktan daha aydın, daha görünür ne var? Söyle. 2080
 • حکم بر ظاهر اگر هم می‌کنی  ** چیست ظاهرتر بگو زین روشنی 
 • Zâhirden olanların hepsi, bu zuhurun karşısında noksanın, kusurun en ilerisindedir.
 • جمله ظاهرها به پیش این ظهور  ** باشد اندر غایت نقص و قصور 
 • Kim Allah mumunu üflerse o mum sönmez, üfleyenin ağzı yanar.
 • هر که بر شمع خدا آرد پف او  ** شمع کی میرد بسوزد پوز او 
 • Senin gibi bir çok yarasalar rüya görürler ama bu âlem, güneşten yetim kalır mı?
 • چون تو خفاشان بسی بینند خواب  ** کین جهان ماند یتیم از آفتاب 
 • Ruh denizlerinde öyle kuvvetli dalgalar olur ki Nuh tufanından yüzlerce defa üstündür.
 • موجهای تیز دریاهای روح  ** هست صد چندان که بد طوفان نوح 
 • Fakat Kenan’ın gözünde kıl bitmiştir de o yüzden Nuh’u da bırakmıştır, gemiyi de. Dağa tırmanmaya kalkışmıştır. 2085
 • لیک اندر چشم کنعان موی رست  ** نوح و کشتی را بهشت و کوه جست 
 • Fakat derhal yarım bir dalga, dağı da aşağılıkların dibine atmıştır, Kenan’ı da.
 • کوه و کنعان را فرو برد آن زمان  ** نیم موجی تا به قعر امتهان 
 • Ay, nurunu saçar, köpek havlar durur. Hiç köpek, ayı kendisine ortak edebilir mi?
 • مه فشاند نور و سگ وع وع کند  ** سگ ز نور ماه کی مرتع کند 
 • Ay ışığı ile geceleyin yol alanlar, köpek havlaması ile yollarından kalırlar mı?
 • شب روان و همرهان مه بتگ  ** ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ 
 • Cüzü, külle doğru ok gibi gider. Kokuşuk kocakarının ardına düşer mi hiç?
 • جزو سوی کل دوان مانند تیر  ** کی کند وقف از پی هر گنده‌پیر 
 • Şeriatın canı da âriftir, takvanın canı da. Marifet, geçmiş zamanlardaki zâhitliğin mahsulüdür. 2090
 • جان شرع و جان تقوی عارفست  ** معرفت محصول زهد سالفست 
 • Zâhitlik, ekmeye çalışmaktır. Marifet de o ekilenin bitmesidir.
 • زهد اندر کاشتن کوشیدنست  ** معرفت آن کشت را روییدنست 
 • Şu halde çalışmak ve inanmak, bedene benzer. Bu ekmenin canı da biten mahsuldür ve onu devşirmektir.
 • پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد  ** جان این کشتن نباتست و حصاد 
 • Doğruluğu emretmek de odur, doğruluk da o.
 • امر معروف او و هم معروف اوست  ** کاشف اسرار و هم مکشوف اوست 
 • Bu günümüzün de padişahıdır, yarınımızın da. Deri, daima lâtif içe kuldur.
 • شاه امروزینه و فردای ماست  ** پوست بنده‌ی مغز نغزش دایماست 
 • Şeyh “Ben Allahyım” dedi ama ileri gitti, bütün körlerin boğazını sıktı. 2095
 • چون انا الحق گفت شیخ و پیش برد  ** پس گلوی جمله کوران را فشرد 
 • Kulun varlığı, Allah varlığında yok olunca ne kalır? Bir düşün a çıfıt!
 • چون انای بنده لا شد از وجود  ** پس چه ماند تو بیندیش ای جحود 
 • Gözün varsa aç da bak. Lâ dedikten sonra artık ne kalır?
 • گر ترا چشمیست بگشا در نگر  ** بعد لا آخر چه می‌ماند دگر 
 • O göğe, aya tüküren dudağın, boğazın, ağzın kesilseydi keşke!
 • ای بریده آن لب و حلق و دهان  ** که کند تف سوی مه یا آسمان 
 • Şüphe yok ki o tükürük, göğe çıkmaz, döner, senin suratına gelir.
 • تف برویش باز گردد بی شکی  ** تف سوی گردون نیابد مسلکی 
 • “Ebuleheb’in ruhuna kıyamete kadar “Elleri kurusun” bedduası geldiği gibi o tükürük de kıyamete kadar Allah’dan, senin suratına gelir. 2100
 • تا قیامت تف برو بارد ز رب  ** هم‌چو تبت بر روان بولهب 
 • Davulu var, bayrağı var, ülkesi var. Böyle bir padişaha hazır sofraya oturur diyen köpektir.
 • طبل و رایت هست ملک شهریار  ** سگ کسی که خواند او را طبل‌خوار 
 • Gökler, onun ayına kuldur. Doğu da ondan ekmek dilemektedir, batı da.
 • آسمانها بنده‌ی ماه وی‌اند  ** شرق و مغرب جمله نانخواه وی‌اند 
 • Fermanında “Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım” hadîsi yazılı olan zat, bir zattır ki herkes, onun nimetlerine, onun rızk taksimine muhtaçtır.
 • زانک لولاکست بر توقیع او  ** جمله در انعام و در توزیع او 
 • O olmasaydı gökyüzü olmazdı, dönmezdi, nurlanmazdı, meleklere yurt kesilmezdi.
 • گر نبودی او نیابیدی فلک  ** گردش و نور و مکانی ملک 
 • O olmasaydı denizler olmaz, denizlerdeki heybet vücut bulmaz, balıklar ve padişahlara lâyık inciler meydana gelmezdi. 2105
 • گر نبودی او نیابیدی به حار  ** هیبت و ماهی و در شاهوار 
 • O olmasaydı yeryüzü olmaz, yeryüzünün içinde defineler, dışında yaseminler yaratılmazdı.
 • گر نبودی او نیابیدی زمین  ** در درونه گنج و بیرون یاسمین 
 • Rızklar da onun rızkını yemektedir. Meyveler de onun yağmuruna karşı dudakları kupkuru bir haldedir.
 • رزقها هم رزق‌خواران وی‌اند  ** میوه‌ها لب‌خشک باران وی‌اند 
 • Kendine gel , bu işteki düğüm, tersine düğümlenmiştir. Sana sadaka verene sen sadaka ver!
 • هین که معکوس است در امر این گره  ** صدقه‌بخش خویش را صدقه بده 
 • Ey yoksul zengine zekât ver. Bütün altınlar, bütün ipekli kumaşlar, yokluktadır, yoksuldadır.
 • از فقیرستت همه زر و حریر  ** هین غنی راده زکاتی ای فقیر 
 • Senin gibi bir kötü, o makbul ruha eş olmuş, Nuh’un nikâhındaki kâfir gibi âdeta. 2110
 • چون تو ننگی جفت آن مقبول‌روح  ** چون عیال کافر اندر عقد نوح 
 • Bu yurda mensup olmasaydın şimdi seni paramparça ederdim.
 • گر نبودی نسبت تو زین سرا  ** پاره‌پاره کردمی این دم ترا 
 • O Nuh’u da senden halâs ederdim, ben de kısasa uğrar, Şeyh’in yolunda ölmek şerefiyle yücelirdim.
 • دادمی آن نوح را از تو خلاص  ** تا مشرف گشتمی من در قصاص 
 • Fakat zamanın padişahlar padişahının evinde bu çeşit küstahlıkta bulunamam.
 • لیک با خانه‌ی شهنشاه زمن  ** این چنین گستاخیی ناید ز من 
 • Yürü, dua et ki bu yurdun köpeğisin. Yoksa şimdi yapacağımı yapardım sana.
 • رو دعا کن که سگ این موطنی  ** ورنه اکنون کردمی من کردنی 
 • Dervişin, Şeyh’in evinden dönmesi ve Şeyh’i halktan sorması, onların da filân ormana gitti diye haber vermeleri
 • واگشتن مرید از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان کی شیخ به فلان بیشه رفته است 
 • Ondan sonra derviş, herkese sormakta, Şeyh’i her tarafta araştırmadaydı. 2115
 • بعد از آن پرسان شد او از هر کسی  ** شیخ را می‌جست از هر سو بسی 
 • Birisi dedi ki: O kutup, odun getirmek üzere ormana gitti.
 • پس کسی گفتش که آن قطب دیار  ** رفت تا هیزم کشد از کوهسار