English    Türkçe    فارسی   

6
2088-2137

 • Ay ışığı ile geceleyin yol alanlar, köpek havlaması ile yollarından kalırlar mı?
 • شب روان و همرهان مه بتگ  ** ترک رفتن کی کنند از بانگ سگ 
 • Cüzü, külle doğru ok gibi gider. Kokuşuk kocakarının ardına düşer mi hiç?
 • جزو سوی کل دوان مانند تیر  ** کی کند وقف از پی هر گنده‌پیر 
 • Şeriatın canı da âriftir, takvanın canı da. Marifet, geçmiş zamanlardaki zâhitliğin mahsulüdür. 2090
 • جان شرع و جان تقوی عارفست  ** معرفت محصول زهد سالفست 
 • Zâhitlik, ekmeye çalışmaktır. Marifet de o ekilenin bitmesidir.
 • زهد اندر کاشتن کوشیدنست  ** معرفت آن کشت را روییدنست 
 • Şu halde çalışmak ve inanmak, bedene benzer. Bu ekmenin canı da biten mahsuldür ve onu devşirmektir.
 • پس چو تن باشد جهاد و اعتقاد  ** جان این کشتن نباتست و حصاد 
 • Doğruluğu emretmek de odur, doğruluk da o.
 • امر معروف او و هم معروف اوست  ** کاشف اسرار و هم مکشوف اوست 
 • Bu günümüzün de padişahıdır, yarınımızın da. Deri, daima lâtif içe kuldur.
 • شاه امروزینه و فردای ماست  ** پوست بنده‌ی مغز نغزش دایماست 
 • Şeyh “Ben Allahyım” dedi ama ileri gitti, bütün körlerin boğazını sıktı. 2095
 • چون انا الحق گفت شیخ و پیش برد  ** پس گلوی جمله کوران را فشرد 
 • Kulun varlığı, Allah varlığında yok olunca ne kalır? Bir düşün a çıfıt!
 • چون انای بنده لا شد از وجود  ** پس چه ماند تو بیندیش ای جحود 
 • Gözün varsa aç da bak. Lâ dedikten sonra artık ne kalır?
 • گر ترا چشمیست بگشا در نگر  ** بعد لا آخر چه می‌ماند دگر 
 • O göğe, aya tüküren dudağın, boğazın, ağzın kesilseydi keşke!
 • ای بریده آن لب و حلق و دهان  ** که کند تف سوی مه یا آسمان 
 • Şüphe yok ki o tükürük, göğe çıkmaz, döner, senin suratına gelir.
 • تف برویش باز گردد بی شکی  ** تف سوی گردون نیابد مسلکی 
 • “Ebuleheb’in ruhuna kıyamete kadar “Elleri kurusun” bedduası geldiği gibi o tükürük de kıyamete kadar Allah’dan, senin suratına gelir. 2100
 • تا قیامت تف برو بارد ز رب  ** هم‌چو تبت بر روان بولهب 
 • Davulu var, bayrağı var, ülkesi var. Böyle bir padişaha hazır sofraya oturur diyen köpektir.
 • طبل و رایت هست ملک شهریار  ** سگ کسی که خواند او را طبل‌خوار 
 • Gökler, onun ayına kuldur. Doğu da ondan ekmek dilemektedir, batı da.
 • آسمانها بنده‌ی ماه وی‌اند  ** شرق و مغرب جمله نانخواه وی‌اند 
 • Fermanında “Sen olmasaydın gökleri yaratmazdım” hadîsi yazılı olan zat, bir zattır ki herkes, onun nimetlerine, onun rızk taksimine muhtaçtır.
 • زانک لولاکست بر توقیع او  ** جمله در انعام و در توزیع او 
 • O olmasaydı gökyüzü olmazdı, dönmezdi, nurlanmazdı, meleklere yurt kesilmezdi.
 • گر نبودی او نیابیدی فلک  ** گردش و نور و مکانی ملک 
 • O olmasaydı denizler olmaz, denizlerdeki heybet vücut bulmaz, balıklar ve padişahlara lâyık inciler meydana gelmezdi. 2105
 • گر نبودی او نیابیدی به حار  ** هیبت و ماهی و در شاهوار 
 • O olmasaydı yeryüzü olmaz, yeryüzünün içinde defineler, dışında yaseminler yaratılmazdı.
 • گر نبودی او نیابیدی زمین  ** در درونه گنج و بیرون یاسمین 
 • Rızklar da onun rızkını yemektedir. Meyveler de onun yağmuruna karşı dudakları kupkuru bir haldedir.
 • رزقها هم رزق‌خواران وی‌اند  ** میوه‌ها لب‌خشک باران وی‌اند 
 • Kendine gel , bu işteki düğüm, tersine düğümlenmiştir. Sana sadaka verene sen sadaka ver!
 • هین که معکوس است در امر این گره  ** صدقه‌بخش خویش را صدقه بده 
 • Ey yoksul zengine zekât ver. Bütün altınlar, bütün ipekli kumaşlar, yokluktadır, yoksuldadır.
 • از فقیرستت همه زر و حریر  ** هین غنی راده زکاتی ای فقیر 
 • Senin gibi bir kötü, o makbul ruha eş olmuş, Nuh’un nikâhındaki kâfir gibi âdeta. 2110
 • چون تو ننگی جفت آن مقبول‌روح  ** چون عیال کافر اندر عقد نوح 
 • Bu yurda mensup olmasaydın şimdi seni paramparça ederdim.
 • گر نبودی نسبت تو زین سرا  ** پاره‌پاره کردمی این دم ترا 
 • O Nuh’u da senden halâs ederdim, ben de kısasa uğrar, Şeyh’in yolunda ölmek şerefiyle yücelirdim.
 • دادمی آن نوح را از تو خلاص  ** تا مشرف گشتمی من در قصاص 
 • Fakat zamanın padişahlar padişahının evinde bu çeşit küstahlıkta bulunamam.
 • لیک با خانه‌ی شهنشاه زمن  ** این چنین گستاخیی ناید ز من 
 • Yürü, dua et ki bu yurdun köpeğisin. Yoksa şimdi yapacağımı yapardım sana.
 • رو دعا کن که سگ این موطنی  ** ورنه اکنون کردمی من کردنی 
 • Dervişin, Şeyh’in evinden dönmesi ve Şeyh’i halktan sorması, onların da filân ormana gitti diye haber vermeleri
 • واگشتن مرید از وثاق شیخ و پرسیدن از مردم و نشان دادن ایشان کی شیخ به فلان بیشه رفته است 
 • Ondan sonra derviş, herkese sormakta, Şeyh’i her tarafta araştırmadaydı. 2115
 • بعد از آن پرسان شد او از هر کسی  ** شیخ را می‌جست از هر سو بسی 
 • Birisi dedi ki: O kutup, odun getirmek üzere ormana gitti.
 • پس کسی گفتش که آن قطب دیار  ** رفت تا هیزم کشد از کوهسار 
 • O Zülfikâr düşünceli ve ateşli derviş Şeyh’in havasına uyup ormanın yolunu tuttu.
 • آن مرید ذوالفقاراندیش تفت  ** در هوای شیخ سوی بیشه رفت 
 • Şeytan, aklına ayı tozla örten bir gizli vesvese vermekteydi.
 • دیو می‌آورد پیش هوش مرد  ** وسوسه تا خفیه گردد مه ز گرد 
 • Bu din şeyhi neden böyle bir kadını evinde tutuyor, onunla düşüp kalkıyor?
 • کین چنین زن را چرا این شیخ دین  ** دارد اندر خانه یار و همنشین 
 • Zıt, nasıl olur da zıddıyla beraber bulunur? Halkın imamı olan bir zat nerede, maymun nerede? diyordu. 2120
 • ضد را با ضد ایناس از کجا  ** با امام‌الناس نسناس از کجا 
 • Sonra yine ateş gibi dönüyor, Lâ havle okuyor, ona itirazım küfürdür, kindir diyordu.
 • باز او لاحول می‌کرد آتشین  ** که اعتراض من برو کفرست و کین 
 • Ben kim oluyorum ki Tanrı’nın işlerine karışıyorum? Nefsimden neden böyle şüpheler, kınamalar geliyor?
 • من کی باشم با تصرفهای حق  ** که بر آرد نفس من اشکال و دق 
 • Derken nefsi yine saldırıyor, bu yüzden, gönlünden kuyumcular potasından çıkar gibi duman tütüyordu.
 • باز نفسش حمله می‌آورد زود  ** زین تعرف در دلش چون کاه دود 
 • Şeytan’la, diyordu, Cebrail’in ne münasebeti var ki onunla konuşsun, düşüp kalksın, beraber yatsın, uyusun!
 • که چه نسبت دیو را با جبرئیل  ** که بود با او به صحبت هم مقیل 
 • Azer, nasıl olur da Halil’le geçinebilir? Yol kesen, nasıl olur da kılavuzla beraber bulunur? 2125
 • چون تواند ساخت با آزر خلیل  ** چون تواند ساخت با ره‌زن دلیل 
 • Müridin, muradını bulması, dervişin, ormana yakın bir yerde Şeyh’le buluşması
 • یافتن مرید مراد را و ملاقات او با شیخ نزدیک آن بیشه 
 • O, bu düşüncedeyken ünlü Şeyh, bir aslana binmiş, çıkageldi.
 • اندرین بود او که شیخ نامدار  ** زود پیش افتاد بر شیری سوار 
 • Kükremiş aslan odununu çekmekteydi. O kutlu zat da odunlarının üstüne binmişti.
 • شیر غران هیزمش را می‌کشید  ** بر سر هیزم نشسته آن سعید 
 • Kamçısı bir yılandı. Yücelikle yılanı bir kamçı gibi eline almıştı.
 • تازیانه‌ش مار نر بود از شرف  ** مار را بگرفته چون خرزن به کف 
 • İyice bil ki, her şeyh, sarhoş aslanın üstüne biner.
 • تو یقین می‌دان که هر شیخی که هست  ** هم سواری می‌کند بر شیر مست 
 • O görünür, bu görünmez ama can gözünden gizli değildir. 2130
 • گرچه آن محسوس و این محسوس نیست  ** لیک آن بر چشم جان ملبوس نیست 
 • Onların altında yüz binlerce aslan vardır, odun çeker durur. Gayp gözü, onu görür.
 • صد هزاران شیر زیر را نشان  ** پیش دیده‌ی غیب‌دان هیزم‌کشان 
 • Fakat adam olmayan da görsün diye Tanrı, onları bir bir baş gözüne de gösterir.
 • لیک یک یک را خدا محسوس کرد  ** تا که بیند نیز او که نیست مرد 
 • O padişah, dervişi uzaktan görüp güldü. Sakın dedi, aldanma, şeytanı dinleme.
 • دیدش از دور و بخندید آن خدیو  ** گفت آن را مشنو ای مفتون دیو 
 • O ulu şeyh, gönlünün nuru ile dervişin içinden geçeni bildi. O nur, ne güzel bir delildir.
 • از ضمیر او بدانست آن جلیل  ** هم ز نور دل بلی نعم الدلیل 
 • O hünerli zat, dervişin yola düşmesinden o ana kadar aklından geçenleri bir bir söyledi. 2135
 • خواند بر وی یک به یک آن ذوفنون  ** آنچ در ره رفت بر وی تا کنون 
 • Ondan sonra o güzel güzel çileyip şakıyan zat, kadını kınaması hususunda da ağzını açıp,
 • بعد از آن در مشکل انکار زن  ** بر گشاد آن خوش‌سراینده دهن 
 • Dedi ki: O tahammül, nefis havasında değildir. Bu zan senin nefsinin havasıdır, orada durma!
 • کان تحمل از هوای نفس نیست  ** آن خیال نفس تست آنجا مه‌ایست