English    Türkçe    فارسی   

6
2346-2395

 • Kendine çeki düzen ver, çevikleş, yan yakıl da ekmeğini göz yaşlarınla pişir!
 • خویش را موزون و چست و سخته کن  ** ز آب دیده نان خود را پخته کن 
 • Hatifin, define arayan yoksula seslenmesi ve definenin hakikatini bildirmesi
 • آواز دادن هاتف مر طالب گنج را و اعلام کردن از حقیقت اسرار آن 
 • O böyle dua edip dururken Tanrı’dan ilham geldi, bu müşküller açıldı.
 • اندرین بود او که الهام آمدش  ** کشف شد این مشکلات از ایزدش 
 • Dendi ki: Hatif sana yaya bir ok koy, at dedi, yayın zıhını adamakıllı çek demedi ki.
 • کو بگفتت در کمان تیری بنه  ** کی بگفتندت که اندر کش تو زه 
 • Yayı iyice ta kulağına kadar çek demedi, bir ok koy,atıver dedi.
 • او نگفتت که کمان را سخت‌کش  ** در کمان نه گفت او نه پر کنش 
 • Sen, ukalâlığından yayı çekmeye okçuluk hünerini göstermeye kalkıştın. 2350
 • از فضولی تو کمان افراشتی  ** صنعت قواسیی بر داشتی 
 • Bu katı yayı bırak da yürü, alelâde yaya bir ok koy, fazla gitmesine savaşma.
 • ترک این سخته کمانی رو بگو  ** در کمان نه تیر و پریدن مجو 
 • Düştüğü yeri kaz, defineyi orada bulmaya çalış, altınları elde et.
 • چون بیفتد بر کن آنجا می‌طلب  ** زور بگذار و بزاری جو ذهب 
 • Tanrı, şah damarından yakındır insana. Halbuki sen ok gibi olan düşünceni uzaklara atmadasın.
 • آنچ حقست اقرب از حبل الورید  ** تو فکنده تیر فکرت را بعید 
 • Ey yayı kurup oku atan! Av yakında, sen uzağa düşmüşsün.
 • ای کمان و تیرها بر ساخته  ** صید نزدیک و تو دور انداخته 
 • Kim daha uzağa ok atarsa daha uzaktadır. Böyle bir defineden daha uzağa düşer o. 2355
 • هرکه دوراندازتر او دورتر  ** وز چنین گنجست او مهجورتر 
 • Filozof kendisini düşünceyle öldürdü. Koş de ona, zaten defineye arkasını çevirmiştir o.
 • فلسفی خود را از اندیشه بکشت  ** گو بدو کوراست سوی گنج پشت 
 • Koş de. Ne kadar fazla koşarsa gönlünün muradından o kadar uzaklaşır.
 • گو بدو چندانک افزون می‌دود  ** از مراد دل جداتر می‌شود 
 • Padişah, “Bizim için savaşanlar” dedi, bizden uzaklaşmaya çalışanlar demedi a kararsız adam!
 • جاهدوا فینا بگفت آن شهریار  ** جاهدوا عنا نگفت ای بی‌قرار 
 • Kenan gibi hani. O da Nuh’dan arlandı da o koca dağın tepesine çıkmaya kalkıştı.
 • هم‌چو کنعان کو ز ننگ نوح رفت  ** بر فراز قله‌ی آن کوه زفت 
 • Kurtulmak için dağa ne kadar koştu, tırmandıysa kurtuluştan o kadar uzaklaştı. 2360
 • هرچه افزون‌تر همی‌جست او خلاص  ** سوی که می‌شد جداتر از مناص 
 • Her sabah, daha katı bir yayla daha uzağa ok atıp define arayan bu yoksul gibi.
 • هم‌چو این درویش بهر گنج و کان  ** هر صباحی سخت‌تر جستی کمان 
 • Daha katı olan her yayı, eline aldıkça defineden o derece mahrum olmaktaydı.
 • هر کمانی کو گرفتی سخت‌تر  ** بود از گنج و نشان بدبخت‌تر 
 • Bu atalar sözü, âlemde söylenir durur: Şeytanın canı azapta gerek.
 • این مثل اندر زمانه جانی است  ** جان نادانان به رنج ارزانی است 
 • Çünkü bilgisiz kişi hocadan utanır, kalkar, gidip yeni bir dükkân açar.
 • زانک جاهل ننگ دارد ز اوستاد  ** لاجرم رفت و دکانی نو گشاد 
 • Ustana danışmadan açtığın o dükkân, bil ki kokmuş bir dükkândır, akreplerle, yılanlarla doludur o suretten ibaret adam! 2365
 • آن دکان بالای استاد ای نگار  ** گنده و پر کزدمست و پر ز مار 
 • Çabuk yık bu dükkânı da yeşilliğe, gül fidanlarına, içilecek suların bulunduğu yere dön!
 • زود ویران کن دکان و بازگرد  ** سوی سبزه و گلبنان و آب‌خورد 
 • Kibrinden, işin iç yüzünü bilmediğinden gûya kendisini kurtaracak dağı kurtuluş gemisi yapmaya kalkışan Kenan’a benzemez.
 • نه چو کنعان کو ز کبر و ناشناخت  ** از که عاصم سفینه‌ی فوز ساخت 
 • O define arayana da okçuluğu hicap oldu. Halbuki isteği hazırdı, koynundaydı.
 • علم تیراندازیش آمد حجاب  ** وان مراد او را بده حاضر به جیب 
 • Nice bilgi, nice zekâ, nice anlayış vardır ki yolcuya bir gulyabani, bir harami kesilir.
 • ای بسا علم و ذکاوات و فطن  ** گشته ره‌رو را چو غول و راه‌زن 
 • Cennetliklerin çoğu ahmaktır. Bu suretle de filozofun şerrinden kurtulur onlar. 2370
 • بیشتر اصحاب جنت ابلهند  ** تا ز شر فیلسوفی می‌رهند 
 • Kendini faziletten de üryan bir hale getir, saçma şeylerden de... Böylece rahmet, her an sana insin dursun.
 • خویش را عریان کن از فضل و فضول  ** تا کند رحمت به تو هر دم نزول 
 • Anlayışlı olmak; sınıklığın, niyazın zıddıdır. Anlayışlı olmayı bırak, ahmaklıkla uzlaşmaya bak.
 • زیرکی ضد شکستست و نیاز  ** زیرکی بگذار و با گولی‌بساز 
 • Anlayışı hırs ve tamah tuzağı bil. Temiz kişinin şeytan gibi akıllı olmakla ne işi var?
 • زیرکی دان دام برد و طمع و گاز  ** تا چه خواهد زیرکی را پاک‌باز 
 • Aklı, fikri ileri olanlar, bir sanatla kanaat ederler. Fakat o kadar ileri anlayışlı olmayanlar sanatı görür, sanatkârı bulurlar.
 • زیرکان با صنعتی قانع شده  ** ابلهان از صنع در صانع شده 
 • Ana, küçücük yavrusunu gündüzün kucağına alır, ona el ayak olur, onu her şeyden korur. 2375
 • زانک طفل خرد را مادر نهار  ** دست و پا باشد نهاده بر کنار 
 • Biri Müslüman , öbürü Hıristiyan, üçüncüsü de Yahudi olan üç yolcu, bir konak yerinde yiyecek buldular. Hıristiyanla Yahudi tokdu, bunu yarın yiyelim dediler Müslüman, o gün oruçluydu, fakat onlarla başa çıkamadığından aç kaldı
 • حکایت آن سه مسافر مسلمان و ترسا و جهود و آن کی به منزل قوتی یافتند و ترسا و جهود سیر بودند گفتند این قوت را فردا خوریم مسلمان صایم بود گرسنه ماند از آنک مغلوب بود 
 • Oğul, burada bir hikâye dinle de hünerine kapılıp belâlara uğrama.
 • یک حکایت بشنو اینجا ای پسر  ** تا نگردی ممتحن اندر هنر 
 • Bir Yahudi, bir Müslüman, bir de Hıristiyan yolda arkadaş oldular.
 • آن جهود و مومن و ترسا مگر  ** همرهی کردند با هم در سفر 
 • Bir mümin, iki sapıkla yoldaş oldu. Aklın, şeytan ve nefisle arkadaş olması gibi.
 • با دو گمره همره آمد مومنی  ** چون خرد با نفس و با آهرمنی 
 • Yol hali bu, bir de bakarsın, bir Maraga’lı ile bir Rey’li arkadaş olur. Beraber yerler, beraber içerler.
 • مرغزی و رازی افتند از سفر  ** همره و هم‌سفره پیش هم‌دگر 
 • Baykuş, karga ve doğan, bir kafese düşebilir. Hapiste bir temiz kişiyle bir beynamaz arkadaş olabilir. 2380
 • در قفص افتند زاغ و جغد و باز  ** جفت شد در حبس پاک و بی‌نماز 
 • Bir konaktaki kervan sarayda doğu ve batı halkıyla Maveraünnehir’li bir araya gelir.
 • کرده منزل شب به یک کاروانسرا  ** اهل شرق و اهل غرب و ما ورا 
 • Aşağılık ve yüce kişiler, kış ve kar yüzünden bir kervansarayda günlerce kalırlar.
 • مانده در کاروانسرا خرد و شگرف  ** روزها با هم ز سرما و ز برف 
 • Fakat yol açıldı, mâni kalmadı mı hepsi ayrılır, her biri, bir yana gider.
 • چون گشاده شد ره و بگشاد بند  ** بسکلند و هر یکی جایی روند 
 • Akıl padişahı, kafesi kırdı mı kuşların her biri, bir tarafa uçar.
 • چون قفس را بشکند شاه خرد  ** جمع مرغان هر یکی سویی پرد 
 • Bundan önce neşelenerek, sevinerek kendi cinsinin havası ile geldiği yere uçar giderdi ya. 2385
 • پر گشاید پیش ازین بر شوق و یاد  ** در هوای جنس خود سوی معاد 
 • Kafeste ve zindan da iken de her an ağlayıp inleyerek kanat açar ama uçmaya yol ve imkân yoktur.
 • پر گشاید هر دمی با اشک و آه  ** لیک پریدن ندارد روی و راه 
 • Fakat yol oldu mu her biri, anarak kanat açtığı yere uçar, yel gibi uçup gider.
 • راه شد هر یک پرد مانند باد  ** سوی آن کز یاد آن پر می‌گشاد 
 • Ağlayıp ah ettiği tarafa fırsat buldu mu koşar, uçup kavuşur.
 • آن طرف که بود اشک و آه او  ** چونک فرصت یافت باشد راه او 
 • Bedenine bak. Bu cüzüler, nereden toplanıp bedenine geldi.
 • در تن خود بنگر این اجزای تن  ** از کجاها گرد آمد در بدن 
 • Kimisi suya, kimisi toprağa, kimisi yele, kimisi ateşe mensup. Kimi arştan gelmiş, kimi ferşten. Kimisi güzel, kimisi çirkin. 2390
 • آبی و خاکی و بادی و آتشی  ** عرشی و فرشی و رومی و گشی 
 • Her biri kar korkusundan bu kervansaraya sinmiş, geldikleri yere tekrar dönmeyi umuyor.
 • از امید عود هر یک بسته طرف  ** اندرین کاروانسرا از بیم برف 
 • Çeşit çeşit kar var, her taraf donmuş, hiçbir yerde hayat kalmamış. O adalet güneşinden uzak kalmışlar, o uzaklık kışından buz kesilmişler.
 • برف گوناگون جمود هر جماد  ** در شتای بعد آن خورشید داد 
 • Fakat o kızgın güneşin harareti bir geldi mi dağ bile kum ve yün kesilir.
 • چون بتابد تف آن خورشید جشم  ** کوه گردد گاه ریگ و گاه پشم 
 • Can verirken beden nasıl erirse kendilerinde candan eser olmayan cansızlar bile öyle erir.
 • در گداز آید جمادات گران  ** چون گداز تن به وقت نقل جان 
 • Bu üç yoldaş bir konağa vardılar. Orada bir devletli, kendilerine helva hediye etti. 2395
 • چون رسیدند این سه همره منزلی  ** هدیه‌شان آورد حلوا مقبلی