English    Türkçe    فارسی   

6
2940-2989

 • Bu söze son yoktur. Faremiz, ırmak kıyısında bizi bekliyor, kulağı bizde. 2940
 • این سخن پایان ندارد موش ما  ** هست بر لبهای جو بر گوش ما 
 • Farenin, ırmak kıyısında kurbağayı görmek isteyince ipi çekmesi
 • رجوع کردن به قصه‌ی طلب کردن آن موش آن چغز را لب‌لب جو و کشیدن سر رشته تا چغز را در آب خبر شود از طلب او 
 • Fare, doğru yolu bulmuş olan kurbağa ile buluşmak isteyince o aşk ipini çekerdi.
 • آن سرشته‌ی عشق رشته می‌کشد  ** بر امید وصل چغز با رشد 
 • Anbean elime böyle bir vasıta, böyle bir vesile geçirdim diye o ipe güvenirdi.
 • می‌تند بر رشته‌ی دل دم به دم  ** که سر رشته به دست آورده‌ام 
 • Can ve gönül de bu geçeli, görüşmek için artık bir ipliğe döndü âdeta derdi.
 • هم‌چو تاری شد دل و جان در شهود  ** تا سر رشته به من رویی نمود 
 • Derken ansızın bir alaca karga geldi, fareyi yakaladı. Kurbağa da onunla beraber havalandı.
 • خود غراب البین آمد ناگهان  ** بر شکار موش و بردش زان مکان 
 • Fare karganın gagasında havalanınca kurbağa da ona bağlı olduğundan onunla beraber sudan çıktı. 2945
 • چون بر آمد بر هوا موش از غراب  ** منسحب شد چغز نیز از قعر آب 
 • Fare, karganın gagasındaydı, kurbağa da ipe bağlı olduğundan havalanmaktaydı.
 • موش در منقار زاغ و چغز هم  ** در هوا آویخته پا در رتم 
 • Halksa hele bak diyordu, karga, hileyle suda yaşayan kurbağayı nasıl da avladı.
 • خلق می‌گفتند زاغ از مکر و کید  ** چغز آبی را چگونه کرد صید 
 • Nasıl suya girdi, nasıl da onu kaptı? Suda yaşayan kurbağa, nasıl olur da alaca kargaya avlanır?
 • چون شد اندر آب و چونش در ربود  ** چغز آبی کی شکار زاغ بود 
 • Kurbağa, bu, suda yaşamayan susuz hayvanlar gibi, aşağılık bir mahluka eş olanın lâyığıdır.
 • چغز گفتا این سزای آن کسی  ** کو چو بی‌آبان شود جفت خسی 
 • Feryat adamın kendi cinsinden olmayan dostundan, feryat. Ey “ulu” lar, sizinle düşüp kalkacak iyi bir dost arayın, diyordu. 2950
 • ای فغان از یار ناجنس ای فغان  ** هم‌نشین نیک جویید ای مهان 
 • Akıl da ayıplarla dopdolu bulunan nefisten feryat eder. Nefis, güzel bir yüzdeki çirkin buruna benzer.
 • عقل را افغان ز نفس پر عیوب  ** هم‌چو بینی بدی بر روی خوب 
 • Akıl, ona der ki: Cins oluş, iyi bil ki su ve toprak bakımından değil, mâna, bakımındandır.
 • عقل می‌گفتش که جنسیت یقین  ** از ره معنیست نی از آب و طین 
 • Kendine gel de surete tapma, suret sözüne kapılma, cins oluşu surette arama.
 • هین مشو صورت‌پرست و این مگو  ** سر جنسیت به صورت در مجو 
 • Suret, cansız şeye, taşa benzer. Cansız şeyin, kendisiyle cins olandan, yahut olmayandan haberi var mıdır?
 • صورت آمد چون جماد و چون حجر  ** نیست جامد را ز جنسیت خبر 
 • Can, karıncaya benzer, beden de bir buğday tanesine. Karınca o buğday tanesini her an çeker durur. 2955
 • جان چو مور و تن چو دانه‌ی گندمی  ** می‌کشاند سو به سویش هر دمی 
 • Karınca bilir ki o kendi cinsinden olmayan buğdaylar, nihayet yenecek, kendisine karışacak. Bunlar, benim cinsimden olacaklar der.
 • مور داند کان حبوب مرتهن  ** مستحیل و جنس من خواهد شدن 
 • Karıncanın biri, yoldan bir arpa tanesi bulur, çekip götürmeye koyulur. Öbürü, bir buğday yakalar, koşa koşa götürmeye başlar.
 • آن یکی موری گرفت از راه جو  ** مور دیگر گندمی بگرفت و دو 
 • Arpa, buğdayın bulunduğu yere gelmez ama karınca, karıncanın bulunduğu yere gelir ya.
 • جو سوی گندم نمی‌تازد ولی  ** مور سوی مور می‌آید بلی 
 • Arpanın gitmesi, buğdaya tâbidir. Karıncaya baksana, dönüp kendi cinsine nasıl geliyor.
 • رفتن جو سوی گندم تابعست  ** مور را بین که به جنسش راجعست 
 • Buğday, neden arpaya doğru gidiyor deme. Gözünü aç da düşmanı gör, alınan, götürülen şeyi değil. 2960
 • تو مگو گندم چرا شد سوی جو  ** چشم را بر خصم نه نی بر گرو 
 • Kara bir karınca, siyah kilimin üstünde bir taneyi almış gitmekte meselâ. Tanenin gittiği görülür de karınca görünmez.
 • مور اسود بر سر لبد سیاه  ** مور پنهان دانه پیدا پیش راه 
 • Akıl der ki gözünü iyi aç da bak. Hiç tane onu bir götüren olmasa gider mi?
 • عقل گوید چشم را نیکو نگر  ** دانه هرگز کی رود بی دانه‌بر 
 • Köpek bu yüzden Ashabı Kehf’in bulunduğu yere geldi, onlara katıldı. Suretler, tanelerdir ama karınca, kalptir.
 • زین سبب آمد سوی اصحاب کلب  ** هست صورتها حبوب و مور قلب 
 • İsa bu yüzden gökyüzündeki temiz meleklere karıştı. Kafesler ayrıydı ama kuş yavrusu bir cinsten.
 • زان شود عیسی سوی پاکان چرخ  ** بد قفس‌ها مختلف یک جنس فرخ 
 • Bu kafes meydandadır da kuş yavrusu gizli. Fakat kafesi bir götüren olmasa kafes, kendi kendine nasıl gider? 2965
 • این قفس پیدا و آن فرخش نهان  ** بی‌قفس کش کی قفس باشد روان 
 • Ne mutlu o göze ki akıl, onun başında buyruktur; işin sonunu görür, her şeyi bilir, aydındır, nurludur.
 • ای خنک چشمی که عقلستش امیر  ** عاقبت‌بین باشد و حبر و قریر 
 • Çirkinle güzeli, akılla ayırt edin; şu karadır, bu ak diyen gözle değil.
 • فرق زشت و نغز از عقل آورید  ** نی ز چشمی کز سیه گفت و سپید 
 • Göz, pislikte biten yeşilliğe de aldanır. Fakat akıl, onu bir de bizim mehengimize vur der.
 • چشم غره شد به خضرای دمن  ** عقل گوید بر محک ماش زن 
 • Yalnız isteği gören göz, kuşa bir âfettir; fakat tuzağı gören akıl, onu âfetlerden kurtarır.
 • آفت مرغست چشم کام‌بین  ** مخلص مرغست عقل دام‌بین 
 • Ama bir tuzak daha vardır ki onu akıl da bilemez. İşte gayb âleminde bulunanları gören vahiy, onun için bu tarafa koşup geldi. 2970
 • دام دیگر بد که عقلش در نیافت  ** وحی غایب‌بین بدین سو زان شتافت 
 • Cinse cins olmayanı akılla bilmek, tanımak gerek. Hemencecik suretlere koşmamalı.
 • جنس و ناجنس از خرد دانی شناخت  ** سوی صورت‌ها نشاید زود تاخت 
 • Cins oluş, ne senin için suretledir, ne benim için. İsa, insan şeklindeydi, fakat melek cinsindendi.
 • نیست جنسیت به صورت لی و لک  ** عیسی آمد در بشر جنس ملک 
 • Onun için gökyüzü kuşu, karganın kurbağayı havalandırması gibi onu alıp bu gök kubbenin üstüne çıkardı.
 • برکشیدش فوق این نیلی‌حصار  ** مرغ گردونی چو چغزش زاغ‌وار 
 • Abdülgavs’i perilerin kapıp götürmeleri,yıllarca periler arasında kalması, yıllardan sonra şehrine, çocuklarının yanına gelmesi, fakat perilerden olduğu ve mâna bakımından gönlü onlarda bulunduğu için dayanamayıp cinsiyet yüzünden yine perilerin yanına gitmesi
 • قصه‌ی عبدالغوث و ربودن پریان او را و سالها میان پریان ساکن شدن او و بعد از سالها آمدن او به شهر و فرزندان خویش را باز ناشکیفتن او از آن پریان بحکم جنسیت و همدلی او با ایشان 
 • Abdülgavs da peri cinsindendi de peri gibi tam dokuz yıl gizlice kanat çırpıp uçtu.
 • بود عبدالغوث هم‌جنس پری  ** چون پری نه سال در پنهان‌پری 
 • Karısı başka bir kocaya vardı, ondan çocukları oldu. Kendi yetimleriyse babalarının ölümünü konuşurlar; 2975
 • شد زنش را نسل از شوی دگر  ** وآن یتیمانش ز مرگش در سمر 
 • Acaba onu kurt mu paraladı, yoksa eşkiya mı öldürdü; yoksa bir kuyuya mı düştü, yahut da bir pusuya mı uğradı? Derlerdi.
 • که مرورا گرگ زد یا ره‌زنی  ** یا فتاد اندر چهی یا مکمنی 
 • Çocuklarının hepsi de düşüncelere dalarlar, hiç biri babamız sağ demezdi.
 • جمله فرزندانش در اشغال مست  ** خود نگفتندی که بابایی بدست 
 • Tam dokuz yıl sonra fakat yine iğreti olarak meydana çıktı, bir müddet sonra yine gözden kayboldu.
 • بعد نه سال آمد او هم عاریه  ** گشت پیدا باز شد متواریه 
 • Bir ay oğullarına konuk oldu. Ondan sonra hiç kimse, bir daha onun rengini bile görmedi.
 • یک مهی مهمان فرزندان خویش  ** بود و زان پس کس ندیدش رنگ بیش 
 • Kılıç yarası, bedenden ruhu nasıl çalarsa peri cinsinden oluşu onu, insanlar arasından öyle kaptı işte. 2980
 • برد هم جنسی پریانش چنان  ** که رباید روح را زخم سنان 
 • Cennetlik, cennet cinsinden olduğu için bu cinsiyet bakımından Tanrı’ya tapar.
 • چون بهشتی جنس جنت آمدست  ** هم ز جنسیت شود یزدان‌پرست 
 • Peygamber “Hamd ve cömertlik, dünyaya uzanmış cennet dallarıdır” demedi mi?
 • نه نبی فرمود جود و محمده  ** شاخ جنت دان به دنیا آمده 
 • Bütün sevgileri, lûtufları, sevgi ve lûtuf cinsinden bil, bütün kahırları da kahır cinsinden.
 • مهرها را جمله جنس مهر خوان  ** قهرها را جمله جنس قهر دان 
 • Küstahlık, küstahlığı doğurur, aldatan aldanır. Çünkü bunlar akıl bakımından birbirlerinin cinsidir.
 • لاابالی لا ابالی آورد  ** زانک جنس هم بوند اندر خرد 
 • İdris yıldızların cinsindendi. Onun için sekiz yıl Zuhal’de kaldı. 2985
 • بود جنسیت در ادریس از نجوم  ** هشت سال او با زحل بد در قدوم 
 • Zuhal, doğularda da onun dostu oldu, batılarda da, herhalde onunla konuştu, onun sırlarına mahrem oldu.
 • در مشارق در مغارب یار او  ** هم‌حدیث و محرم آثار او 
 • Kaybolduktan sonra tekrar dünyaya gelince yeryüzünde nücum bilgisine dair ders verirdi.
 • بعد غیبت چونک آورد او قدوم  ** در زمین می‌گفت او درس نجوم 
 • Önünde yıldızlar güzelce saf kurarlar, dersinde bulunurlardı.
 • پیش او استارگان خوش صف زده  ** اختران در درس او حاضر شده 
 • Bir derecede ki aşağılık yukarılık bütün halk, yıldızların seslerini duyarlardı.
 • آنچنان که خلق آواز نجوم  ** می‌شنیدند از خصوص و از عموم