English    Türkçe    فارسی   

6
3399-3448

 • Sana bir dert vereyim, seni bir zahmete sokayım da bir daha güneşten çekinmeyesin!
 • مالشت بدهم به زجر از اکتیاب  ** تا نتابی سر دگر از آفتاب 
 • Yusuf-u Sıddıyk’ın Tanrı rahmet etsin, Tanrı’dan başkasından yardım istemesi ve “Beni efendine söyle” demesi yüzünden zindanda beş küsur yıl kalması ve bu sözünün cezasını çekmesi
 • ماخذه‌ی یوسف صدیق صلوات‌الله علیه به حبس بضع سنین به سبب یاری خواستن از غیر حق و گفتن اذکرنی عند ربک مع تقریره 
 • Yusuf da, zindanda bulunan birisine yalvardı, yakardı. 3400
 • آنچنان که یوسف از زندانیی  ** با نیازی خاضعی سعدانیی 
 • Ondan yardım diledi, dedi ki: Buradan çıkınca ve Padişahın tapısında işin düzelince,
 • خواست یاری گفت چون بیرون روی  ** پیش شه گردد امورت مستوی 
 • O azizin huzurunda beni an, halimi söyle de beni bu hapisten kurtarsın.
 • یاد من کن پیش تخت آن عزیز  ** تا مرا هم وا خرد زین حبس نیز 
 • Hiç sıkıntı içinde bulunan bir mahpus nasıl olur da başka bir mahpusu kurtarabilir?
 • کی دهد زندانیی در اقتناص  ** مرد زندانی دیگر را خلاص 
 • Dünyadakilerin hepsi de mahpustur. Zindandadır. Şu fani dünyada ölümü bekleyip dururlar.
 • اهل دنیا جملگان زندانیند  ** انتظار مرگ دار فانیند 
 • Pek nadirdir öyle bir adam ki bedeni zindanda ruhu yedinci kat gökte olsun. 3405
 • جز مگر نادر یکی فردانیی  ** تن بزندان جان او کیوانیی 
 • Hasılı Yusuf da o adamı kendine yardımcı gördüğünden zindanda beş küsur yıl kaldı.
 • پس جزای آنک دید او را معین  ** ماند یوسف حبس در بضع سنین 
 • Şeytan, o adamın aklından Yusuf’u çıkardı, gönlünden Yusuf’un sözünü kaybetti.
 • یاد یوسف دیو از عقلش سترد  ** وز دلش دیو آن سخن از یاد برد 
 • O güzel huyludan böyle bir suç meydana geldiği için adalet sahibi Tanrı, onu yıllarca zindanda bıraktı.
 • زین گنه کامد از آن نیکوخصال  ** ماند در زندان ز داور چند سال 
 • Adalet güneşinin ne kusuru oldu ki sen, yarasa gibi karanlıklara düştün?
 • که چه تقصیر آمد از خورشید داد  ** تا تو چون خفاش افتی در سواد 
 • Denizden, buluttan ne kusur meydana geldi ki sen, kumdan seraptan yardım istiyorsun? 3410
 • هین چه تقصیر آمد از بحر و سحاب  ** تا تو یاری خواهی از ریگ و سراب 
 • Halk, aklı ermeyenler, yarasa tabiatındadırlar. Onlar geçici şeylere başvururlar, kendileri gibi her şeyleri gelgeçtir. Fakat ey Yusuf, senin bari gözün açık.
 • عام اگر خفاش طبعند و مجاز  ** یوسفا داری تو آخر چشم باز 
 • Bir yarasa, karanlıklara başvurur, olmayacak şeylere müracaat eder.Fakat padişah doğanın gözüne ne oldu ki dedi.
 • گر خفاشی رفت در کور و کبود  ** باز سلطان دیده را باری چه بود 
 • Üstad, bu suç yüzünden bir daha çürümüş sopaya dayanma, çürük tahtaya basma diye onu cezalandırdı.
 • پس ادب کردش بدین جرم اوستاد  ** که مساز از چوب پوسیده عماد 
 • Fakat Yusuf’u da gönlüne o mahpusluktan bir dert gelmesin diye kendisiyle meşgul etti.
 • لیک یوسف را به خود مشغول کرد  ** تا نیاید در دلش زان حبس درد 
 • Tanrı ona öyle bir ünsiyet öyle bir sarhoşluk ver di ki, gözünde ne zindan kaldı ne karanlık. 3415
 • آن‌چنانش انس و مستی داد حق  ** که نه زندان ماند پیشش نه غسق 
 • Zindan, rahimden daha aşağılık, daha kötü, daha karanlık, daha kanlı ve daha kokuşuk değil ya.
 • نیست زندانی وحش‌تر از رحم  ** ناخوش و تاریک و پرخون و وخم 
 • Tanrı, rahimde sana kendi tarafından bir pencere açınca bedenin günden güne gelişti.
 • چون گشادت حق دریچه سوی خویش  ** در رحم هر دم فزاید تنت بیش 
 • O zindanda, kıyas kabul etmez bir zevkle bedenin duyguları, adeta dikilmiş bir ağaç gibi güzelce açıldı.
 • اندر آن زندان ز ذوق بی‌قیاس  ** خوش شکفت از غرس جسم تو حواس 
 • O rahimden çıkmak sana pek güç gelirdi. Ananın kasığından arkaya doğru kaçardın.
 • زان رحم بیرون شدن بر تو درشت  ** می‌گریزی از زهارش سوی پشت 
 • Lezzet dışardan gelmez içten gelir. Bunu böyle bil. Köşkleri kaleleri aramayı ahmaklık say. 3420
 • راه لذت از درون دان نه از برون  ** ابلهی دان جستن قصر و حصون 
 • Birisi Mescit bucağında sarhoş ve neşelidir. Öbürü bağda bahçede suratını asar, muradına erişmez, bir zevk bulamaz.
 • آن یکی در کنج مسجد مست و شاد  ** وآن دگر در باغ ترش و بی‌مراد 
 • Köşk bir şey değildir. Bedenini yık. Define yıkık yerdedir a benim beyim.
 • قصر چیزی نیست ویران کن بدن  ** گنج در ویرانیست ای میر من 
 • Görmüyor musun bunu? Şarap meclisinde sarhoş, yıkılınca zevk alıyor.
 • این نمی‌بینی که در بزم شراب  ** مست آنگه خوش شود کو شد خراب 
 • Ev suretlerle dolu ama yık onu. Yık da defineyi bul sonra yine yap.
 • گرچه پر نقش است خانه بر کنش  ** گنج جو و از گنج آبادان کنش 
 • Tasvir ve hayal nakışlarıyla dolu bir ev. Şu resimler de vuslat definesinin üstüne çekilmiş perdeye benzer. 3425
 • خانه‌ی پر نقش تصویر و خیال  ** وین صور چون پرده بر گنج وصال 
 • Şu gönülde suretler coşup duruyor ya. Onların hepsi, definenin ışığı, altınların parlayışı.
 • پرتو گنجست و تابش‌های زر  ** که درین سینه همی‌جوشد صور 
 • Su, arı durudur, fakat üstünü köpük kaplamış köpük, suya bir şey vurmasına mani oluyor.
 • هم ز لطف و عکس آب با شرف  ** پرده شد بر روی آب اجزای کف 
 • Değerli can da latiftir, coşkundur. Fakat insanın bedeni onun üstüne çekilmiş bir perdedir.
 • هم ز لطف و جوش جان با ثمن  ** پرده‌ای بر روی جان شد شخص تن 
 • Halkın dilinde söyleneduran atalar sözünü duysana: Bize bizden gelir her ne gelirse.
 • پس مثل بشنو که در افواه خاست  ** که اینچ بر ماست ای برادر هم ز ماست 
 • 3430.Bu köpüğe tapan susuzlar da köpük yüzünden arı duru sudan uzaklaşmışlardır. 3430
 • زین حجاب این تشنگان کف‌پرست  ** ز آب صافی اوفتاده دوردست 
 • Ey güneş! Sen gibi bir kıblemiz, bir imanımız varken yine de geceye tapmakta, yarasalık etmekteyiz.
 • آفتابا با چو تو قبله و امام  ** شب‌پرستی و خفاشی می‌کنیم 
 • Ey yardımı dilenen! Lütfet de bu yarasaları, civarında uçur, onları bu yarasalıktan kurtar.
 • سوی خود کن این خفاشان را مطار  ** زین خفاشیشان بخر ای مستجار 
 • Bu genç bana müracaat etti, bu suç yüzünden yol sapıttı, seni kaybetti. Fakat sen onun kusuruna bakma.
 • این جوان زین جرم ضالست و مغیر  ** که بمن آمد ولی او را مگیر 
 • Ormanlardaki aslanın gönlünden bir şeyler geçer ya. İmadülmülk’ ün gönlünden de bu düşünceler geçmekteydi.
 • در عماد الملک این اندیشه‌ها  ** گشته جوشان چون اسد در بیشه‌ها 
 • Görünüşte Padişahın huzurundaydı. Fakat ruhu gayp bahçelerinde uçuyordu. 3435
 • ایستاده پیش سلطان ظاهرش  ** در ریاض غیب جان طایرش 
 • Melekler gibi elest ülkesinde her an yeniden yeniye şarap içmekte sarhoş olmaktaydı.
 • چون ملایک او به اقلیم الست  ** هر دمی می‌شد به شرب تازه مست 
 • İçi eğlencelerle düğün derneklerle doluydu. Dışı gamlarla kederlerle.Bedenin içinde mezarın içinde olduğu gibi hoş bir alem vardı.
 • اندرون سور و برون چون پر غمی  ** در تن هم‌چون لحد خوش عالمی 
 • O bu şaşkınlık aleminde bakalım gayp ıkliminden ne zuhur edecek diye bekliyorduk.
 • او درین حیرت بد و در انتظار  ** تا چه پیدا آید از غیب و سرار 
 • O sırada çavuşlar o atı Harzemşah’ın huzuruna çektiler.
 • اسپ را اندر کشیدند آن زمان  ** پیش خوارمشاه سرهنگان کشان 
 • Hakikaten de bu gök kubbenin altın da o çeşit o boyda o renkte at yoktu. 3440
 • الحق اندر زیر این چرخ کبود  ** آن‌چنان کره به قد و تگ نبود 
 • Rengi her gözü alıyordu. Sanki şimşekten aydan doğmuştu, ne de güzeldi ya!
 • می‌ربودی رنگ او هر دیده را  ** مرحب آن از برق و مه زاییده را 
 • Ay gibi, Utarit gibi hızlı gitmekteydi. Sanki arpa yememişti, kasırgayla beslenmişti.
 • هم‌چو مه هم‌چون عطارد تیزرو  ** گوییی صرصر علف بودش نه جو 
 • Ay bir gece içinde gök sahasını yürür, aşar.
 • ماه عرصه‌ی آسمان را در شبی  ** می‌برد اندر مسیر و مذهبی 
 • Ay bir gece içinde burçları dönüp dolaşıyor. Peki neden miracı inkar ediyorsun öyleyse?
 • چون به یک شب مه برید ابراج را  ** از چه منکر می‌شوی معراج را 
 • O eşi bulunmaz tek inci yüzlerce aya bedeldir. Bir işaretiyle ay ikiye bölündü. 3445
 • صد چو ماهست آن عجب در یتیم  ** که به یک ایماء او شد مه دو نیم 
 • Şaşılacak şey şu ki ayı yardı ama halkın duyguları zayıf olduğu için bu kadarcık bir mucize gösterdi.
 • آن عجب کو در شکاف مه نمود  ** هم به قدر ضعف حس خلق بود 
 • Yoksa peygamberlerle Tanrı rasullerinin işleri güçleri göklerden de dışarıdır yıldızlardan da.
 • کار و بار انبیا و مرسلون  ** هست از افلاک و اخترها برون 
 • Feleklerden, şu dönen göklerden dışarı çık da onların işlerini, güçlerini seyret.
 • تو برون رو هم ز افلاک و دوار  ** وانگهان نظاره کن آن کار و بار