English    Türkçe    فارسی   

6
3679-3728

 • Hekimler, sebebe kul kesilmişler, Tanrı hilesini görememişlerdi.
 • آن طبیبان آن‌چنان بنده‌ی سبب  ** گشته‌اند از مکر یزدان محتجب 
 • Bir ahıra öküz bağlasan, sonra öküzün yerinde bir eşeği bağlı bulsan, 3680
 • گر ببندی در صطبلی گاو نر  ** باز یابی در مقام گاو خر 
 • Bu işi gizlice kim yaptı diye araştırmaz, uykudaymış gibi gaflet edersen bu, eşekliktir.
 • از خری باشد تغافل خفته‌وار  ** که نجویی تا کیست آن خفیه کار 
 • Kendi kendine “ Bunu değiştiren kim? Görünmüyor ama acaba göktekilerden biri mi yaptı bu işi” demiyorsun ha?
 • خود نگفته این مبدل تا کیست  ** نیست پیدا او مگر افلاکیست 
 • Oku dosdoğru sağ tarafa attın, gördün ki sola gitti!
 • تیر سوی راست پرانیده‌ای  ** سوی چپ رفتست تیرت دیده‌ای 
 • Bir ceylân avlamak için at sürdün, domuza av oldun!
 • سوی آهویی به صیدی تاختی  ** خویش را تو صید خوکی ساختی 
 • Kazanç için kâr elde etmeye koştun, kâr şöyle dursun, hapse girdin. 3685
 • در پی سودی دویده بهر کبس  ** نارسیده سود افتاده به حبس 
 • Başkaları için kuyu kazdın, bir de gördün ki o kuyuya sen düşmüşsün.
 • چاهها کنده برای دیگران  ** خویش را دیده فتاده اندر آن 
 • Görüyorsun ki Tanrı, sebeplere el attın ama seni muradına eriştirmedi. Peki neden sebepler hakkında bir kötü zanna düşmedin?
 • در سبب چون بی‌مرادت کرد رب  ** پس چرا بدظن نگردی در سبب 
 • Niceler, kazançla padişah kesildiler, niceler de kazanç peşinde çırçıplak kaldılar.
 • بس کسی از مکسبی خاقان شده  ** دیگری زان مکسبه عریان شده 
 • Nice kişi, kadın olarak Kaarun oldu. Nice kişi de kadın yüzünden borçlandı.
 • بس کس از عقد زنان قارون شده  ** بس کس از عقد زنان مدیون شده 
 • Şu halde sebep, eşeğin kuyruğu gibi oynar, döner durur. Ona pek dayanmazsan daha iyi edersin. 3690
 • پس سبب گردان چو دم خر بود  ** تکیه بر وی کم کنی بهتر بود 
 • Hattâ sebebe yapışırsan bile yiğit olmamalısın ki altında nice tehlikeler gizlidir.
 • ور سبب گیری نگیری هم دلیر  ** که بس آفت‌هاست پنهانش به زیر 
 • İşte bu tedbir ve çekinme “ Tanrı izin verirse” demenin sırrıdır. Çünkü bu kaza ve kader, insana eşeği keçi gösterir.
 • سر استثناست این حزم و حذر  ** زانک خر را بز نماید این قدر 
 • Bir adam, yiğit ve akıllı bile olsa kaza ve kader, onun gözünü bağladı mı şaşkınlığından eşek gözüne keçi görünür.
 • آنک چشمش بست گرچه گربزست  ** ز احولی اندر دو چشمش خربزست 
 • Gözleri döndüren Tanrı’dır. Peki gönlü ve fikirleri döndüren kimdir?
 • چون مقلب حق بود ابصار را  ** که بگرداند دل و افکار را 
 • Kuyuyu lâtif bir ev görürsün, tuzağı zarif bir tane. 3695
 • چاه را تو خانه‌ای بینی لطیف  ** دام را تو دانه‌ای بینی ظریف 
 • Bu, sofestailik değildir. Tanrı’nın değiştirmesidir. Hakikatler nerede? Sana böyle gösterir işte.
 • این تفسطط نیست تقلیب خداست  ** می‌نماید که حقیقتها کجاست 
 • Hakikatleri inkâr eden tamamıyla bir hayal peşine düşmüştür.
 • آنک انکار حقایق می‌کند  ** جملگی او بر خیالی می‌تند 
 • Fakat demez ki her şeyi hayal sanan da bir hayal olur mu? Gözünü ov da bak!
 • او نمی‌گوید که حسبان خیال  ** هم خیالی باشدت چشمی به مال 
 • Şehzadelerin “İnsan neden men edilirse ona haristir “ hükmüne uyup—Biz kendi kulluğumuzu gösterdik ama senin kötü huyun kulolmayı bilmiyor ki—o gitmeyin denilen kalye gitmeleri, babalarının bütün vasiyetlerini, bütün öğütlerini ayaklarının altına almaları, nihayet belâ kuyusuna düşmeleri, nefs-i levvam’nin onlara “ Size bir korkutucu gelmedi mi? “ sözüne karşılık ağlaya ağlaya ve pişmanlıkla “Geldi. Duysaydık, dinleseydik, Yahut aklımız olsaydı cehennemlikler arasına girmezdik” diye cevap vermeleri
 • رفتن پسران سلطان به حکم آنک الانسان حریص علی ما منع ما بندگی خویش نمودیم ولیکن خوی بد تو بنده ندانست خریدن به سوی آن قلعه‌ی ممنوع عنه آن همه وصیت‌ها و اندرزهای پدر را زیر پا نهادند تا در چاه بلا افتادند و می‌گفتند ایشان را نفوس لوامه الم یاتکم نذیر ایشان می‌گفتند گریان و پشیمان لوکنا نسمع او نعقل ماکنا فی اصحاب السعیر 
 • Bu sözün sonu gelmez. Şehzadeler, o kaleye gitmek için yola düştüler.
 • این سخن پایان ندارد آن فریق  ** بر گرفتند از پی آن دز طریق 
 • Meyvesini yemeyin denen ağaca yürüdüler. İhlas sahiplerinin tavlasından çıktılar. 3700
 • بر درخت گندم منهی زدند  ** از طویله‌ی مخلصان بیرون شدند 
 • Babalarının gütmeyin demesinden büsbütün hararetlendiler. O kaleye yüz çevirdiler.
 • چون شدند از منع و نهیش گرم‌تر  ** سوی آن قلعه بر آوردند سر 
 • O seçilmiş Padişahın sözüne karşı durdular. İnsanın sabrını yakıp yandıran “ Hüş-rüba” kalesine yüz tuttular.
 • بر ستیز قول شاه مجتبی  ** تا به قلعه‌ی صبرسوز هش‌ربا 
 • Öğütleri kabul eden aklın inadına gündüzden döndüler de kapkaranlık geceye daldılar.
 • آمدند از رغم عقل پندتوز  ** در شب تاریک بر گشته ز روز 
 • O güzelim “ Zatüssuver” kalesinin denize beş kapısı vardı, karaya beş kapısı.
 • اندر آن قلعه‌ی خوش ذات الصور  ** پنج در در بحر و پنجی سوی بر 
 • Beş kapısı, dış duygularımız gibi renk ve koku alemineydi, beş kapısı da iç duygularımız gibi sırlar arardı. 3705
 • پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو  ** پنج از آن چون حس باطن رازجو 
 • O binlerce resim be nakşı seyrettiler, yer, yer gezdiler resimler görüp kararsız bir hale geldiler.
 • زان هزاران صورت و نقش و نگار  ** می‌شدند از سو به سو خوش بی‌قرار 
 • Bu suret kadehlerinden pek sarhoş olma ki put yapıcı ve puta tapıcı olmayasın.
 • زین قدح‌های صور کم‌باش مست  ** تا نگردی بت‌تراش و بت‌پرست 
 • Suret kadehlerinden geç onlara kapılma. Şarap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemiştir ki.
 • از قدح‌های صور بگذر مه‌ایست  ** باده در جامست لیک از جام نیست 
 • Ağzını şarabı verene aç. Şarap geldikten sonra kadeh eksik olmaz.
 • سوی باده‌بخش بگشا پهن فم  ** چون رسد باده نیاید جام کم 
 • Ey Adem gönül bağlayan mana benim beni ara kabuğu, buğday suretini bırak. 3710
 • آدما معنی دلبندم بجوی  ** ترک قشر و صورت گندم بگوی 
 • Kum Halil için un olduktan sonra artık ey akıllı er, bil ki buğday hiçbir şey değildir.
 • چونک ریگی آرد شد بهر خلیل  ** دانک معزولست گندم ای نبیل 
 • Suret sureti olmayandan meydana gelir. Nitekim duman da ateşten çıkar.
 • صورت از بی‌صورت آید در وجود  ** هم‌چنانک از آتشی زادست دود 
 • Bu suret alemini boyuna görür durursun ayıplarını görmeye başlarsın, usanırsın bıkarsın.
 • کمترین عیب مصور در خصال  ** چون پیاپی بینیش آید ملال 
 • Fakat suretsizlik sana tam bir hayret verir. Yüzlerce alet aletsizlikten meydana çıkar.
 • حیرت محض آردت بی‌صورتی  ** زاده صد گون آلت از بی‌آلتی 
 • Tanrı elsizlik aleminde eller dokur. O canlar canı adam suretini düzer durur. 3715
 • بی ز دستی دست‌ها بافد همی  ** جان جان سازد مصور آدمی 
 • Nitekim ayrılıktan buluşmadan dolayı da gönülde çeşit, çeşit hayaller dokunur.
 • آنچنان که اندر دل از هجر و وصال  ** می‌شود بافیده گوناگون خیال 
 • Fakat hiçbir eser yapan esere benzer mi? Feryat ve figan zarara benzer mi hiç?
 • هیچ ماند این مثر با اثر  ** هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر 
 • Feryadın sureti vardır, zarar suretsizdir. Zarara uğrayanlar, kendi ellerini dişler dururlar, fakat zararın eli yoktur.
 • نوحه را صورت ضرر بی‌صورتست  ** دست خایند از ضرر کش نیست دست 
 • Ey delil isteyen bu örnek yakışır bir örnek değil ama anlayışı az olan için ancak bu örneği bulabildim.
 • این مثل نالایقست ای مستدل  ** حیله‌ی تفهیم را جهد المقل 
 • Suretsiz Tanrı’nın sanatı bir suret eker, derken benden duygularla aletlerle bitiverir. 3720
 • صنع بی‌صورت بکارد صورتی  ** تن بروید با حواس و آلتی 
 • Dileğine göre ne suret ektiyse beden ona uyar, iyi yahut kötü olur.
 • تا چه صورت باشد آن بر وفق خود  ** اندر آرد جسم را در نیک و بد 
 • Nimet sureti verirse beden şükreder, mihnet sureti verirse sabreder.
 • صورت نعمت بود شاکر شود  ** صورت مهلت بود صابر شود 
 • Tanrı acıma suretiyle tecelli ederse insan gelişir büyür. Bir yara, bere suretiyle tecelli ederse ağlar feryat eder.
 • صورت رحمی بود بالان شود  ** صورت زخمی بود نالان شود 
 • Bir şehir suretiyle tecelli edince insanı yola düşürür. Bir ok suretiyle tecelli ederse insan kalkanla karşı durur.
 • صورت شهری بود گیرد سفر  ** صورت تیری بود گیرد سپر 
 • Güzellerde tecelli ederse zevk ve işrete dalar. Gayb suretiyle görünürse insan halvete girer. 3725
 • صورت خوبان بود عشرت کند  ** صورت غیبی بود خلوت کند 
 • İhtiyaç sureti, insanı kazanca götürür; kol kuvveti, şunun bunun malını çalıp çırpmaya.
 • صورت محتاجی آرد سوی کسب  ** صورت بازو وری آرد به غصب 
 • Bu çeşit hayallerden doğan ve insana bir iş yaptıran suretler, o kadar çoktur ki saymaya imkan yok.
 • این ز حد و اندازه‌ها باشد برون  ** داعی فعل از خیال گونه‌گون 
 • Sonsuz gidişler sonsuz hüner ve sanatlar, hep düşüncelerde doğan suretlerin gölgesidir.
 • بی‌نهایت کیش‌ها و پیشه‌ها  ** جمله ظل صورت اندیشه‌ها