English    Türkçe    فارسی   

6
3698-3747

 • Fakat demez ki her şeyi hayal sanan da bir hayal olur mu? Gözünü ov da bak!
 • او نمی‌گوید که حسبان خیال  ** هم خیالی باشدت چشمی به مال 
 • Şehzadelerin “İnsan neden men edilirse ona haristir “ hükmüne uyup—Biz kendi kulluğumuzu gösterdik ama senin kötü huyun kulolmayı bilmiyor ki—o gitmeyin denilen kalye gitmeleri, babalarının bütün vasiyetlerini, bütün öğütlerini ayaklarının altına almaları, nihayet belâ kuyusuna düşmeleri, nefs-i levvam’nin onlara “ Size bir korkutucu gelmedi mi? “ sözüne karşılık ağlaya ağlaya ve pişmanlıkla “Geldi. Duysaydık, dinleseydik, Yahut aklımız olsaydı cehennemlikler arasına girmezdik” diye cevap vermeleri
 • رفتن پسران سلطان به حکم آنک الانسان حریص علی ما منع ما بندگی خویش نمودیم ولیکن خوی بد تو بنده ندانست خریدن به سوی آن قلعه‌ی ممنوع عنه آن همه وصیت‌ها و اندرزهای پدر را زیر پا نهادند تا در چاه بلا افتادند و می‌گفتند ایشان را نفوس لوامه الم یاتکم نذیر ایشان می‌گفتند گریان و پشیمان لوکنا نسمع او نعقل ماکنا فی اصحاب السعیر 
 • Bu sözün sonu gelmez. Şehzadeler, o kaleye gitmek için yola düştüler.
 • این سخن پایان ندارد آن فریق  ** بر گرفتند از پی آن دز طریق 
 • Meyvesini yemeyin denen ağaca yürüdüler. İhlas sahiplerinin tavlasından çıktılar. 3700
 • بر درخت گندم منهی زدند  ** از طویله‌ی مخلصان بیرون شدند 
 • Babalarının gütmeyin demesinden büsbütün hararetlendiler. O kaleye yüz çevirdiler.
 • چون شدند از منع و نهیش گرم‌تر  ** سوی آن قلعه بر آوردند سر 
 • O seçilmiş Padişahın sözüne karşı durdular. İnsanın sabrını yakıp yandıran “ Hüş-rüba” kalesine yüz tuttular.
 • بر ستیز قول شاه مجتبی  ** تا به قلعه‌ی صبرسوز هش‌ربا 
 • Öğütleri kabul eden aklın inadına gündüzden döndüler de kapkaranlık geceye daldılar.
 • آمدند از رغم عقل پندتوز  ** در شب تاریک بر گشته ز روز 
 • O güzelim “ Zatüssuver” kalesinin denize beş kapısı vardı, karaya beş kapısı.
 • اندر آن قلعه‌ی خوش ذات الصور  ** پنج در در بحر و پنجی سوی بر 
 • Beş kapısı, dış duygularımız gibi renk ve koku alemineydi, beş kapısı da iç duygularımız gibi sırlar arardı. 3705
 • پنج از آن چون حس به سوی رنگ و بو  ** پنج از آن چون حس باطن رازجو 
 • O binlerce resim be nakşı seyrettiler, yer, yer gezdiler resimler görüp kararsız bir hale geldiler.
 • زان هزاران صورت و نقش و نگار  ** می‌شدند از سو به سو خوش بی‌قرار 
 • Bu suret kadehlerinden pek sarhoş olma ki put yapıcı ve puta tapıcı olmayasın.
 • زین قدح‌های صور کم‌باش مست  ** تا نگردی بت‌تراش و بت‌پرست 
 • Suret kadehlerinden geç onlara kapılma. Şarap kadehtedir ama kadehten meydana gelmemiştir ki.
 • از قدح‌های صور بگذر مه‌ایست  ** باده در جامست لیک از جام نیست 
 • Ağzını şarabı verene aç. Şarap geldikten sonra kadeh eksik olmaz.
 • سوی باده‌بخش بگشا پهن فم  ** چون رسد باده نیاید جام کم 
 • Ey Adem gönül bağlayan mana benim beni ara kabuğu, buğday suretini bırak. 3710
 • آدما معنی دلبندم بجوی  ** ترک قشر و صورت گندم بگوی 
 • Kum Halil için un olduktan sonra artık ey akıllı er, bil ki buğday hiçbir şey değildir.
 • چونک ریگی آرد شد بهر خلیل  ** دانک معزولست گندم ای نبیل 
 • Suret sureti olmayandan meydana gelir. Nitekim duman da ateşten çıkar.
 • صورت از بی‌صورت آید در وجود  ** هم‌چنانک از آتشی زادست دود 
 • Bu suret alemini boyuna görür durursun ayıplarını görmeye başlarsın, usanırsın bıkarsın.
 • کمترین عیب مصور در خصال  ** چون پیاپی بینیش آید ملال 
 • Fakat suretsizlik sana tam bir hayret verir. Yüzlerce alet aletsizlikten meydana çıkar.
 • حیرت محض آردت بی‌صورتی  ** زاده صد گون آلت از بی‌آلتی 
 • Tanrı elsizlik aleminde eller dokur. O canlar canı adam suretini düzer durur. 3715
 • بی ز دستی دست‌ها بافد همی  ** جان جان سازد مصور آدمی 
 • Nitekim ayrılıktan buluşmadan dolayı da gönülde çeşit, çeşit hayaller dokunur.
 • آنچنان که اندر دل از هجر و وصال  ** می‌شود بافیده گوناگون خیال 
 • Fakat hiçbir eser yapan esere benzer mi? Feryat ve figan zarara benzer mi hiç?
 • هیچ ماند این مثر با اثر  ** هیچ ماند بانگ و نوحه با ضرر 
 • Feryadın sureti vardır, zarar suretsizdir. Zarara uğrayanlar, kendi ellerini dişler dururlar, fakat zararın eli yoktur.
 • نوحه را صورت ضرر بی‌صورتست  ** دست خایند از ضرر کش نیست دست 
 • Ey delil isteyen bu örnek yakışır bir örnek değil ama anlayışı az olan için ancak bu örneği bulabildim.
 • این مثل نالایقست ای مستدل  ** حیله‌ی تفهیم را جهد المقل 
 • Suretsiz Tanrı’nın sanatı bir suret eker, derken benden duygularla aletlerle bitiverir. 3720
 • صنع بی‌صورت بکارد صورتی  ** تن بروید با حواس و آلتی 
 • Dileğine göre ne suret ektiyse beden ona uyar, iyi yahut kötü olur.
 • تا چه صورت باشد آن بر وفق خود  ** اندر آرد جسم را در نیک و بد 
 • Nimet sureti verirse beden şükreder, mihnet sureti verirse sabreder.
 • صورت نعمت بود شاکر شود  ** صورت مهلت بود صابر شود 
 • Tanrı acıma suretiyle tecelli ederse insan gelişir büyür. Bir yara, bere suretiyle tecelli ederse ağlar feryat eder.
 • صورت رحمی بود بالان شود  ** صورت زخمی بود نالان شود 
 • Bir şehir suretiyle tecelli edince insanı yola düşürür. Bir ok suretiyle tecelli ederse insan kalkanla karşı durur.
 • صورت شهری بود گیرد سفر  ** صورت تیری بود گیرد سپر 
 • Güzellerde tecelli ederse zevk ve işrete dalar. Gayb suretiyle görünürse insan halvete girer. 3725
 • صورت خوبان بود عشرت کند  ** صورت غیبی بود خلوت کند 
 • İhtiyaç sureti, insanı kazanca götürür; kol kuvveti, şunun bunun malını çalıp çırpmaya.
 • صورت محتاجی آرد سوی کسب  ** صورت بازو وری آرد به غصب 
 • Bu çeşit hayallerden doğan ve insana bir iş yaptıran suretler, o kadar çoktur ki saymaya imkan yok.
 • این ز حد و اندازه‌ها باشد برون  ** داعی فعل از خیال گونه‌گون 
 • Sonsuz gidişler sonsuz hüner ve sanatlar, hep düşüncelerde doğan suretlerin gölgesidir.
 • بی‌نهایت کیش‌ها و پیشه‌ها  ** جمله ظل صورت اندیشه‌ها 
 • Bir kavim dam kenarında bir hoşça durmuşlar. Her birinin gölgesi de bak yere vurmuş.
 • بر لب بام ایستاده قوم خوش  ** هر یکی را بر زمین بین سایه‌اش 
 • O sağlam damın üstünde duran düşüncenin, fikrin suretidir. O ne yaparsa aşağıda o görünür. 3730
 • صورت فکرست بر بام مشید  ** وآن عمل چون سایه بر ارکان پدید 
 • İş yerde duvarda görünmede fikir gizli. Fakat tesir ve ulaşma bakımından ikisi de bir.
 • فعل بر ارکان و فکرت مکتتم  ** لیک در تاثیر و وصلت دو به هم 
 • Bir meclise zevk kadehinden içilen suretlerin eseri insanın kendisinden geçmesi sarhoş olmasıdır.
 • آن صور در بزم کز جام خوشیست  ** فایده‌ی او بی‌خودی و بیهشیست 
 • Kadınla erkeğin ve ikisinin buluşma suretleri buluşma anında kendilerinden geçmelerini meydana getirir.
 • صورت مرد و زن و لعب و جماع  ** فایده‌ش بی‌هوشی وقت وقاع 
 • Bir nimet olan ekmek ve tuz suretinin eseri suretsiz olan kuvvettir.
 • صورت نان و نمک کان نعمتست  ** فایده‌ش آن قوت بی‌صورتست 
 • Savaşta kılıç ve kalkan sureti suretsizlikle yani düşmana üstün olmayla sona erer. 3735
 • در مصاف آن صورت تیغ و سپر  ** فایده‌ش بی‌صورتی یعنی ظفر 
 • Medrese medreseye gidip gelme medresenin türlü, türlü suretleri insan bilgi sahibi olunca dürülür gider.
 • مدرسه و تعلیق و صورت‌های وی  ** چون به دانش متصل شد گشت طی 
 • Bu suretler suretsizliğin kuluyken nasıl oluyor da o nimet sahibine yok diyorlar?
 • این صور چون بنده‌ی بی‌صورتند  ** پس چرا در نفی صاحب‌نعمتند 
 • Bu suretler suretsizlikten vücut bulmuştur. Peki kendilerine bu varlığı verene şu aykırı gidiş onu şu inkar ediş nedir ki?
 • این صور دارد ز بی‌صورت وجود  ** چیست پس بر موجد خویشش جحود 
 • Ha.. suretin inkarı da ondan olur ondan zuhur eder. Bu iş de onun bir aksidir zaten.
 • خود ازو یابد ظهور انکار او  ** نیست غیر عکس خود این کار او 
 • Her yurdun duvar tavan ve sair suretlerini mimarın düşüncesinin gölgesi bil. 3740
 • صورت دیوار و سقف هر مکان  ** سایه‌ی اندیشه‌ی معمار دان 
 • Düşünce zamanında taş, tahta ve kerpiç meydanda değildir ama bu, böyledir.
 • گرچه خود اندر محل افتکار  ** نیست سنگ و چوب و خشتی آشکار 
 • Dilediği gibi iş yapan suretsizliktir. Suret, onun elinde bir alete benzer.
 • فاعل مطلق یقین بی‌صورتست  ** صورت اندر دست او چون آلتست 
 • Bazı, bazı o suretsiz varlık, yokluk gizliliğinden kerem eder, suretlere yüz gösterir.
 • گه گه آن بی‌صورت از کتم عدم  ** مر صور را رو نماید از کرم 
 • Her suret ondan yardım görür. Bu suretle onun yüceliğinden güzelliğinden kudretinden var olur.
 • تا مدد گیرد ازو هر صورتی  ** از کمال و از جمال و قدرتی 
 • Derken yine suretsiz varlık, yüzünü gizler. Suretler ihtiyaçlarından renk ve koku aleminde dilenciliğe başlarlar. 3745
 • باز بی‌صورت چو پنهان کرد رو  ** آمدند از بهر کد در رنگ و بو 
 • Bu suret başka bir suretten yücelik dilerse bu, yol azıtmanın, sapıklığın ta kendisidir.
 • صورتی از صورت دیگر کمال  ** گر بجوید باشد آن عین ضلال 
 • A cevhersiz şu halde neden ihtiyacını başka bir ihtiyaç sahibine arz edersin.
 • پس چه عرضه می‌کنی ای بی‌گهر  ** احتیاج خود به محتاجی دگر