English    Türkçe    فارسی   

6
4254-4303

 • Gecenin üçte biri geçinceye kadar isteyeyim mi, yoksa dudaklarım kuru bir halde uyuyayım mı, diye bir ayağını ileri atmada bir ayağını geriye çekmedeydi.
 • پای پیش و پای پس تا ثلث شب  ** که بخواهم یا بخسپم خشک‌لب 
 • Adam Mısır’a vardı, geceleyin dilenmek üzere sokağa çıktı. Bekçi, adamı tuttu. Adam, bekçiden bir hayli dayak yedikten sonra muradına nail oldu. “Öyle şeyler vardır ki onları hoş görmezsiniz ama size hayırlıdır.” Ulu Tanrı, “Tanrı güçlükten sonra insana kolaylık ihsan eder” ve “Şüphe yok ki güçlükle beraber bir de kolaylık vardır” buyurmuştur. Peygamber aleyhisselam da “Ey eziyet ve zahmet, şiddetlen, açılırsın” demiştir. Bütün Kur’an ve gökten inen kitaplar, bunu anlatır.
 • رسیدن آن شخص به مصر و شب بیرون آمدن به کوی از بهر شبکوکی و گدایی و گرفتن عسس او را و مراد اوحاصل شدن از عسس بعد از خوردن زخم بسیار و عسی ان تکرهوا شیا و هو خیر لکم و قوله تعالی سیجعل الله بعد عسر یسرا و قوله علیه‌السلام اشتدی ازمة تنفرجی و جمیع القرآن و الکتب المنزلة فی تقریر هذا 
 • Ansızın o adamı sokakta bekçi yakaladı. Dayanamadı, bir hayli yumrukladı, sopayla dövdü. 4255
 • ناگهانی خود عسس او را گرفت  ** مشت و چوبش زد ز صفرا تا شکفت 
 • O karanlık gecelerde halk, hırsızlardan çok zarar görmüştü.
 • اتفاقا اندر آن شب‌های تار  ** دیده بد مردم ز شب‌دزدان ضرار 
 • Bekçi, o korkunç ve menhus gecelerde hırsızları iyiden iyiye araştırmadaydı.
 • بود شب‌های مخوف و منتحس  ** پس به جد می‌جست دزدان را عسس 
 • Halife, geceleyin kimi sokaklarda dolaşıyor görürseniz benim adamlarından, akrabalarımdan bile olsa yakalayıp elini kesin demişti.
 • تا خلیفه گفت که ببرید دست  ** هر که شب گردد وگر خویش منست 
 • Padişah, bekçiyi iyice tehdit etmiş, neden demişti, hırsızlara böyle merhamet etmektesiniz?
 • بر عسس کرده ملک تهدید و بیم  ** که چرا باشید بر دزدان رحیم 
 • Neden onların yalanlarına kanıyorsunuz, yahut neden onlardan rüşvet alıyorsunuz? 4260
 • عشوه‌شان را از چه رو باور کنید  ** یا چرا زیشان قبول زر کنید 
 • Hırsızlara ve her menhus adama acımak, zayıfları vurmak ve onlara merhamet etmektir.
 • رحم بر دزدان و هر منحوس‌دست  ** بر ضعیفان ضربت و بی‌رحمیست 
 • Kendine gel de bu sıkıntı yüzünden öc almadan vazgeçme. O sıkıntıya, o eziyete pek bakma da umumi sıkıntıyı, umumi eziyeti gör.
 • هین ز رنج خاص مسکل ز انتقام  ** رنج او کم بین ببین تو رنج عام 
 • Şerri defetmek için ısırılan parmağı kes at. Bedeninin helak olacağına, zulme uğrayacağına bak.
 • اصبع ملدوغ بر در دفع شر  ** در تعدی و هلاک تن نگر 
 • Tesadüf bu ya; o günlerde hırsızlar pek çoğalmıştı. Pişkin, ham bir çok hırsız belirmişti.
 • اتفاقا اندر آن ایام دزد  ** گشته بود انبوه پخته و خام دزد 
 • İşte bekçi, o adamı böyle bir zamanda yakalamış sayısız kötek atmış, sopayla iyice dövmüştü. 4265
 • در چنین وقتش بدید و سخت زد  ** چوب‌ها و زخمهای بی‌عدد 
 • O yoksul dövme doğruyu söyleyeceğim diye bar bar bağırmaya başlamıştı.
 • نعره و فریاد زان درویش خاست  ** که مزن تا من بگویم حال راست 
 • Bekçi dedi ki: Peki mühlet verdim, söyle. Neden geceleyin sokağa çıktın?
 • گفت اینک دادمت مهلت بگو  ** تا به شب چون آمدی بیرون به کو 
 • Sen buralı değilsin, yabancısın, belli. Doğru söyle, ne hileye çattın bakalım?
 • تو نه‌ای زینجا غریب و منکری  ** راستی گو تا بچه مکر اندری 
 • Divan ehli, bekçiyi kınamışlar, neden hırsızlar bu zaman çoğaldılar?
 • اهل دیوان بر عسس طعنه زدند  ** که چرا دزدان کنون انبه شدند 
 • Bu çokluk senin ve senin gibilerin yüzünden. Önce çirkin ve pis arkadaşlarını göster. 4270
 • انبهی از تست و از امثال تست  ** وا نما یاران زشتت را نخست 
 • Yoksa hepsinin öcünü senden alırız. Bu suretle her mal sahibinin altını da emin olsun demişlerdi.
 • ورنه کین جمله را از تو کشم  ** تا شود آمن زر هر محتشم 
 • Adam ağız dolusu yeminlerden sonra ben ne ev yakan birisiyim, ne yankesici.
 • گفت او از بعد سوگندان پر  ** که نیم من خانه‌سوز و کیسه‌بر 
 • Ben ne hırsızım, ne zalim. Ben Mısır’da garip bir Bağdatlıyım dedi.
 • من نه مرد دزدی و بیدادیم  ** من غریب مصرم و بغدادیم 
 • ”Yalan insana şüphe verir, doğruysa inanç” hadisi
 • بیان این خبر کی الکذب ریبة والصدق طمانینة 
 • Rüyasını, rüyada hatifin kendisine bir define haber verdiğini söyledi. Bekçinin gönlü rahatlaştı, adamın doğru söylediğini anladı.
 • قصه‌ی آن خواب و گنج زر بگفت  ** پس ز صدق او دل آن کس شکفت 
 • Yemininden doğruluk kokusu gelmekteydi. Sözünden, içinin çörekotu gibi yandığı anlaşılıyordu. 4275
 • بوی صدقش آمد از سوگند او  ** سوز او پیدا شد و اسپند او 
 • Gönül doğru sözden huzur ve sükun bulur, susuzun suyla hararetini teskin etmesi gibi.
 • دل بیارامد به گفتار صواب  ** آنچنان که تشنه آرامد به آب 
 • Ancak bir illete tutulmuş olan mahcup gönül, doğruyu anlamaz. O, peygamberlerle ahmak bir adamı bile ayırdedemez.
 • جز دل محجوب کو را علتیست  ** از نبیش تا غبی تمییز نیست 
 • Yoksa mahallinden kopup gelen o haber, aya bile gelse onu ikiye böler.
 • ورنه آن پیغام کز موضع بود  ** بر زند بر مه شکافیده شود 
 • Ay ikiye bölünür de o hicap altında kalmış gönül bölünmez. Çünkü o, sevgili değildir, onu Tanrı reddetmiştir.
 • مه شکافد وان دل محجوب نی  ** زانک مردودست او محبوب نی 
 • Bekçinin gözleri yaşardı, bir kaynak oldu adeta. Fakat kuru sözden değil, gönül korkusundan. 4280
 • چشمه شد چشم عسس ز اشک مبل  ** نی ز گفت خشک بل از بوی دل 
 • Bir söz cehennemden kopar, adamın dudağına kadar gelir. Bir söz de can şehrinden kopar, dudağa gelir.
 • یک سخن از دوزخ آید سوی لب  ** یک سخن از شهر جان در کوی لب 
 • Bu dudak, cana canlar katan denizle, eziyetler, zahmetler denizi arasında bir berzahtır.
 • بحر جان‌افزا و بحر پر حرج  ** در میان هر دو بحر این لب مرج 
 • Şehirlerdeki köylü pazarına benzer adeta. Etraftan alışveriş için hep oraya gelirler.
 • چون یپنلو در میان شهرها  ** از نواحی آید آن‌جا بهرها 
 • Kusurlu kumaşla, adamın kesesini berbadeden kalp akça ve inci gibi değerli ve pahalı kumaş, hep oradadır.
 • کاله‌ی معیوب قلب کیسه‌بر  ** کاله‌ی پر سود مستشرف چو در 
 • Bu köylü pazarından kim, daha ziyade ticaretten anlar, geçer akçayla kalp akçayı görür, tanırsa kar eder. 4285
 • زین یپنلو هر که بازرگان‌ترست  ** بر سره و بر قلب‌ها دیده‌ورست 
 • Köylü pazarı, bu çeşit adama kar yeri olur. Başkasına da körlüğü yüzünden suç ve zarar yeridir.
 • شد یپنلو مر ورا دار الرباح  ** وآن گر را از عمی دار الجناح 
 • Alem cüzülerinden her biri, teker teker aptala düğümdür, ustaya düğüm açmak.
 • هر یکی ز اجزای عالم یک به یک  ** بر غبی بندست و بر استاد فک 
 • Birine şekerdir, öbürüne zehir. Birine lütuftur, öbürüne kahır.
 • بر یکی قندست و بر دیگر چو زهر  ** بر یکی لطفست و بر دیگر چو قهر 
 • Her cansız şey, peygambere hikayeler söyler. Kabe, hacıya tanıklık eder, söz söyler.
 • هر جمادی با نبی افسانه‌گو  ** کعبه با حاجی گواه و نطق‌خو 
 • Mescit de namaz kılana tanıklık verir, ta uzak yollardan bana gelirdi der. 4290
 • بر مصلی مسجد آمد هم گواه  ** کو همی‌آمد به من از دور راه 
 • Ateş, Halil’e gül ve reyhan kesilir, Nemrud ’a uyanlaraysa ölümdür derttir.
 • با خلیل آتش گل و ریحان و ورد  ** باز بر نمرودیان مرگست و درد 
 • A güzelim, bunu defalarca söyledim, fakat söylemeye doyamıyorum ki.
 • بارها گفتیم این را ای حسن  ** می‌نگردم از بیانش سیر من 
 • Solup sararmamak için defalarca ekmek yedin; işte bu hep ekmek… Nasıl olur da usanmazsın?
 • بارها خوردی تو نان دفع ذبول  ** این همان نانست چون نبوی ملول 
 • Mizacındaki itidal yüzünden yine acıkırsın. Bu açlıkla da senin hazımsızlığın yanar gider.
 • در تو جوعی می‌رسد تو ز اعتلال  ** که همی‌سوزد ازو تخمه و ملال 
 • Kimde açlık derdi varsa bedeninin her cüzü, diğer cüzüyle bağdaşır yenileşir. 4295
 • هرکه را درد مجاعت نقد شد  ** نو شدن با جزو جزوش عقد شد 
 • Lezzet açlıktan gelir, yeni bir yemekten değil. Açlıkla yenen arpa ekmeği, şekerden lezzetlidir.
 • لذت از جوعست نه از نقل نو  ** با مجاعت از شکر به نان جو 
 • O usangaçlık da sözün tekrarından değildir, aç olmadan ve hazımsızlıktandır.
 • پس ز بی‌جوعیست وز تخمه‌ی تمام  ** آن ملالت نه ز تکرار کلام 
 • Dükkandan, baç, ve haraç almadan, dedikodudan halkı aldatmadan usanmazsın.
 • چون ز دکان و مکاس و قیل و قال  ** در فریب مردمت ناید ملال 
 • Altmış yıl gıybette bulunsan, insanların etini yesen yine doymazsın.
 • چون ز غیبت و اکل لحم مردمان  ** شصت سالت سیریی نامد از آن 
 • Kadınları avlamak için işvelerde bulunursun, defalarca güzel sözler söylersin de yine bir türlü usanç gelmez. 4300
 • عشوه‌ها در صید شله‌ی کفته تو  ** بی ملولی بارها خوش گفته تو 
 • Son söylediğin sözü, ondan öncekinden daha yanarak, daha çevik bir halde ve ilk söylediğinden yüzlerce daha hararetli olarak söylersin.
 • بار آخر گوییش سوزان و چست  ** گرم‌تر صد بار از بار نخست 
 • Dert, eski ilacı yeniler. Dert, her usanmış, bezmiş dalı kırar.
 • درد داروی کهن را نو کند  ** درد هر شاخ ملولی خو کند 
 • Eskileri yenileyen kimya, derttir. Nerede dert varsa orada usanç ne gezer?
 • کیمیای نو کننده دردهاست  ** کو ملولی آن طرف که درد خاست