English    Türkçe    فارسی   

6
4474-4523

 • Kavmine gizlice, amanın bu sapıklardan dininizi koruyun derdi.
 • قوم را پیغام کردی از نهان  ** که نگه دارید دین زین گمرهان 
 • Kadının, Cuha' nın karısının evine gitmesi, Cuha' nın kızgın bir halde kapının halkasını dövmesi, kadının sandığa gizlenmesi.
 • رفتن قاضی به خانه‌ی زن جوحی و حلقه زدن جوحی به خشم بر در و گریختن قاضی در صندوقی الی آخره 
 • Kadının hilesine son yoktur. Gece oldu. Akıllı kadı, kadına kavuşmak için yavaş yavaş kalktı, yola düştü. 4475
 • مکر زن پایان ندارد رفت شب  ** قاضی زیرک سوی زن بهر دب 
 • Kadın iki mum yaktı. Yemek ve çerez hazırlamıştı. Kadı gelince biz aslen dedi, içmeden sarhoşuz.
 • زن دو شمع و نقل مجلس راست کرد  ** گفت ما مستیم بی این آب‌خورد 
 • Tam bu sırada Cuha gelip kapıyı döğmeye başladı. Kadı, yerinden sıçradı, bir kaçacak yer aramaya koyuldu.
 • اندر آن دم جوحی آمد در بزد  ** جست قاضی مهربی تا در خزد 
 • Ortada bir sandıktan başka kaçacak yer yoktu. Hemen korkusundan sandığın içine girdi.
 • غیر صندوقی ندید او خلوتی  ** رفت در صندوق از خوف آن فتی 
 • Derken Cuha eve girdi. Başladı söylenmeye: A kadın, a yazın da bana vebal olan, kışın da.
 • اندر آمد جوحی و گفت ای حریف  ** اتی وبالم در ربیع و در خریف 
 • Neyim var da sana feda etmiyorum? Neden benim elimden her an öyle feryadedip durmadasın? 4480
 • من چه دارم که فداات نیست آن  ** که ز من فریاد داری هر زمان 
 • Bana kötü kötü sözler söylemede, gah müflis, gah kaltaban demedesin.
 • بر لب خشکم گشادستی زبان  ** گاه مفلس خوانیم گه قلتبان 
 • Benim olsa olsa iki derdim var: Biri senden, biri Tanrı'dan!
 • این دو علت گر بود ای جان مرا  ** آن یکی از تست و دیگر از خدا 
 • Töhmet atılacak, şüphe uyandıracak bir şu sandıktan başka neyim var ki?
 • من چه دارم غیر آن صندوق که آن  ** هست مایه‌ی تهمت و پایه‌ی گمان 
 • Halk da içinde altınım var sanıyor, hakkımda böyle şüphelere düşüyor.
 • خلق پندارند زر دارم درون  ** داد واگیرند از من زین ظنون 
 • Sandık, görünüşte pek güzel ama içinde ne kumaş var, ne altın, ne gümüş... Bomboş! 4485
 • صورت صندوق بس زیباست لیک  ** از عروض و سیم و ز خالیست نیک 
 • Hani güzel ve vekarlı riyakârın bedeni gibi. O sepette ancak yılan vardır, başka bir şey bulamazsın.
 • چون تن زراق خوب و با وقار  ** اندر آن سله نیابی غیر مار 
 • Yarın şu sandığı alıp götüreyim de çarşı ortasında yakayım.
 • من برم صندوق را فردا به کو  ** پس بسوزم در میان چارسو 
 • Mümin de görsün, kâfir de, çıfıt da.. Bu sandıkta lanetten başka bir şey yok!
 • تا ببیند مومن و گبر و جهود  ** که درین صندوق جز لعنت نبود 
 • Kadın, adam dedi, vazgeç bundan. Cuha, Vallahi vazgeçmem, yapacağım diye yeminler etti.
 • گفت زن هی در گذر ای مرد ازین  ** خورد سوگندان که نکنم جز چنین 
 • Sabah çağı yel gibi koştu, hamal getirdi, hemencecik sandığı hamalın sırtına yükledi. 4490
 • از پگه حمال آورد او چو باد  ** زود آن صندوق بر پشتش نهاد 
 • Kadı, eziyetler içinde sandıkta "Hamal, hamal" diye sesleniyordu.
 • اندر آن صندوق قاضی از نکال  ** بانگ می‌زد که ای حمال و ای حمال 
 • Hamal sağına, soluna baktı. Bu ses nereden geliyor ki dedi.
 • کرد آن حمال راست و چپ نظر  ** کز چه سو در می‌رسد بانک و خبر 
 • Acaba beni çağıran hatif mi? Yoksa gizlice peri mi çağırıyor beni?
 • هاتفست این داعی من ای عجب  ** یا پری‌ام می‌کند پنهان طلب 
 • O ses üst üste gelmeye başlayınca kendisine geldi, bu hatif değil dedi.
 • چون پیاپی گشت آن آواز و بیش  ** گفت هاتف نیست باز آمد به خویش 
 • Nihayet anladı ki o ses sandıktan gelmede, sandıkta da birisi gizli. 4495
 • عاقبت دانست کان بانگ و فغان  ** بد ز صندوق و کسی در وی نهان 
 • Sevgilinin derdiyle bir âşık, dışardayken sandığa gizlenmiş.
 • عاشقی کو در غم معشوق رفت  ** گر چه بیرونست در صندوق رفت 
 • Ömrünü, dertlere uğramış da sandıkta geçirmiş. Çünkü âlemde yalnız bir sandık görmüş.
 • عمر در صندوق برد از اندهان  ** جز که صندوقی نبیند از جهان 
 • Göklerin yücesine yücelmeyen baş, bil ki heveslere kapılmış, sandık içine girmiştir.
 • آن سری که نیست فوق آسمان  ** از هوس او را در آن صندوق دان 
 • Beden sandığından çıksa bile körlüğünden bir körün yanına gider ancak.
 • چون ز صندوق بدن بیرون رود  ** او ز گوری سوی گوری می‌شود 
 • Bu sözün sonu yoktur. Kadı, ey hamal dedi, ey sandık götüren! 4500
 • این سخن پایان ندارد قاضیش  ** گفت ای حمال و ای صندوق‌کش 
 • Mahkemeye gir, halimi anlat. Naibime çabuk halimi tamamiyle bildir.
 • از من آگه کن درون محکمه  ** نایبم را زودتر با این همه 
 • Gelsin, şu akılsız heriften bu sandığı alsın, açmadan öylece eve götürsün.
 • تا خرد این را به زر زین بی‌خرد  ** هم‌چنین بسته به خانه‌ی ما برد 
 • Yarabbi, ruh sahibi bir kavim gönder de bizi de beden sandığından satın alsın.
 • ای خدا بگمار قومی روحمند  ** تا ز صندوق بدنمان وا خرند 
 • Halkı, afsun sandığından peygamberlerden başka kim satın alabilir?
 • خلق را از بند صندوق فسون  ** کی خرد جز انبیا و مرسلون 
 • Sandık içinde olduğunu gönül gözü açık olan binde bir kişi bilebilir. 4505
 • از هزاران یک کسی خوش‌منظرست  ** که بداند کو به صندوق اندرست 
 • O, önce âlemi görmüştür de o zıtla bu zıt, kendisine ayan olmuştur.
 • او جهان را دیده باشد پیش از آن  ** تا بدان ضد این ضدش گردد عیان 
 • Bilgi, müminin kayıp malıdır. Bu sebeple mümin, kendi yitiğini bilir, anlar.
 • زین سبب که علم ضاله‌ی مومنست  ** عارف ضاله‌ی خودست و موقنست 
 • Asla iyi gün görmemiş olan, bu devletsizlikten sıkılır, çırpınır mı hiç?
 • آنک هرگز روز نیکو خود ندید  ** او درین ادبار کی خواهد طپید 
 • Yahut daha çocukken tutsaklığa düşen, yahut da daha önce anasından kul olarak doğan kişinin canı,
 • یا به طفلی در اسیری اوفتاد  ** یا خود از اول ز مادر بنده زاد 
 • Hürlük zevkini görmemiştir. Onun meydanı, suretler sandığıdır. 4510
 • ذوق آزادی ندیده جان او  ** هست صندوق صور میدان او 
 • Aklı, daima suretlerde mahpustur, kafesten kafese gezer durur.
 • دایما محبوس عقلش در صور  ** از قفس اندر قفس دارد گذر 
 • Kafesten yukarılara çıkmaya bir delik yoktur. Yerden yere boyuna kafeslerde gezer.
 • منفذش نه از قفس سوی علا  ** در قفس‌ها می‌رود از جا به جا 
 • Kur'an da "Gücünüz yeterse çıkın bakalım" denmiştir. Bu söz, Tanrı' dan insanlara da hitaptır, cinlere de.
 • در نبی ان استطعتم فانفذوا  ** این سخن با جن و انس آمد ز هو 
 • Tanrı, "Tanrı kudreti ve gökten gelen vahiy olmadıkça size bu göklerden yücelere çıkacak bir delik yoktur" demiştir.
 • گفت منفذ نیست از گردونتان  ** جز به سلطان و به وحی آسمان 
 • Sandıktan sandığa giden adam, gökyüzüne mensup değildir, sandığa mensuptur. 4515
 • گر ز صندوقی به صندوقی رود  ** او سمایی نیست صندوقی بود 
 • Sandığın yarığı, yeniden yeniye insana sarhoşluk verir. Fakat sandıkta olan, bunu anlayamaz.
 • فرجه صندوق نو نو مسکرست  ** در نیابد کو به صندوق اندرست 
 • Bu sandıklara kapılmazsa o vakit kadı gibi kurtulmayı aramaya başlar.
 • گر نشد غره بدین صندوق‌ها  ** هم‌چو قاضی جوید اطلاق و رها 
 • Bu nişaneyi bilen, sandıkta olduğunu anlar, korkusuz ve feryatsız durmaz.
 • آنک داند این نشانش آن شناس  ** کو نباشد بی‌فغان و بی‌هراس 
 • Kadı gibi boyuna titrer, canı, bir an olsun nerden neşelenecek? Hep onu özler.
 • هم‌چو قاضی باشد او در ارتعاد  ** کی برآید یک دمی از جانش شاد 
 • Kadı naibinin pazara gelerek Cuha' dan sandığı satın alması
 • آمدن نایب قاضی میان بازار و خریداری کردن صندوق را از جوحی الی آخره 
 • Naip gelip bu sandık kaça? dedi. Cuha, dokuz yüz altından fazla veriyorlar. 4520
 • نایب آمد گفت صندوقت به چند  ** گفت نهصد بیشتر زر می‌دهند 
 • Fakat ben binden aşağı veremem. Alacaksan aç bak, paranı ortaya dök dedi.
 • من نمی‌آیم فروتر از هزار  ** گر خریداری گشا کیسه بیار 
 • Naip, ey hırkası kısa, utan, sandığın değeri meydanda dedi.
 • گفت شرمی دار ای کوته‌نمد  ** قیمت صندوق خود پیدا بود 
 • Cuha, hayır dedi. Görmeden alım satım, şer'î değildir. Malımızı kilim altında satmamız doğru değil.
 • گفت بی‌ریت شری خود فاسدیست  ** بیع ما زیر گلیم این راست نیست