English    Türkçe    فارسی   

6
4607-4656

 • Aşk mekansızlık âleminde kızgınlık madenidir. cehennem, onun kıvılcımından bir dumandır.
 • معدن گرمیست اندر لامکان  ** هفت دوزخ از شرارش یک دخان 
 • Sırat köprüsü, cehennemin üstüne gerilmiştir. Mümin geçerken cehennem der ki: "Çabuk geç ki nurunun parlaklığı, ateşimizi söndürecek!"
 • در بیان آنک دوزخ گوید کی قنطره‌ی صراط بر سر اوست ای مومن از صراط زودتر بگذر زود بشتاب تا عظمت نور تو آتش ما را نکشد جز یا مومن فان نورک اطفاء ناری 
 • Ey temiz adam, bu yüzden cehennem; âşıkın ateşinden zayıflar, söner.
 • زآتش عاشق ازین رو ای صفی  ** می‌شود دوزخ ضعیف و منطقی 
 • Cehennem der ki: Ey ulu er, çabuk geç. Yoksa ateşlerinden ateşim sönecek.
 • گویدش بگذر سبک ای محتشم  ** ورنه ز آتش‌های تو مرد آتشم 
 • Cehennemin kükürdü, ancak küfürden hele bak; bu soluk, onu bile söndürmede! 4610
 • کفر که کبریت دوزخ اوست و بس  ** بین که می‌پخساند او را این نفس 
 • Sen de hemencecik kükürdünü bu sevdaya bırak da ne cehennem sana saldırsın, ne ateş!
 • زود کبریت بدین سودا سپار  ** تا نه دوزخ بر تو تازد نه شرار 
 • Cennet de ona, yel gibi geç, yoksa neyim varsa mahvolup gidecek.
 • گویدش جنت گذر کن هم‌چو باد  ** ورنه گردد هر چه من دارم کساد 
 • Sen harman sahibisin, ben başak toplayıcı. Ben bir putum, sen Çin illeri der.
 • که تو صاحب‌خرمنی من خوشه‌چین  ** من بتی‌ام تو ولایت‌های چین 
 • Ondan cehennem de titrer, cennetler de. Ondan ne buna aman vardır, ne ona.
 • هست لرزان زو جحیم و هم جنان  ** نه مر این را نه مر آن را زو امان 
 • Ömrü geçip gitti de bir fırsat bulamadı gitti. Sabır, pek yakıcıydı, candaysa tahammül yoktu. 4615
 • رفت عمرش چاره را فرصت نیافت  ** صبر بس سوزان بدت وجان بر نتافت 
 • Bir müddettir dişlerini sıkarak bunu bekledi durdu. Fakat ömrü bitti, ona nail olamadı.
 • مدتی دندان‌کنان این می‌کشید  ** نارسیده عمر او آخر رسید 
 • Derken sevgilinin sureti, ondan gizlendi, o da sevgilinin rnânasiyle eş oldu.
 • صورت معشوق زو شد در نهفت  ** رفت و شد با معنی معشوق جفت 
 • Elbise ister şüster kumaşı olsun, ister kıldan örme. Onu çırçıplak koçmak daha hoş.
 • گفت لبسش گر ز شعر و ششترست  ** اعتناق بی‌حجابش خوشترست 
 • Ben, bedenden soyundum, o hayalden soyundu. Vuslat makamlarının en ilerisinde salınmaktayım dedi.
 • من شدم عریان ز تن او از خیال  ** می‌خرامم در نهایات الوصال 
 • Bu bahisler buraya kadar söylenebilir. Bundan sonra ne zuhura gelirse gizlenmesi gerektir. 4620
 • این مباحث تا بدین‌جا گفتنیست  ** هرچه آید زین سپس بنهفتنیست 
 • Söylersen de faydasız. Yüz binlerce cehtetsen de anlatmaya çalışsan yine açığa çıkmaz.
 • ور بگویی ور بکوشی صد هزار  ** هست بیگار و نگردد آشکار 
 • At ve üzengi, deniz kıyısına kadar gider. Ondan sonra sana tahtadan bir at gerek.
 • تا به دریا سیر اسپ و زین بود  ** بعد ازینت مرکب چوبین بود 
 • Tahtadan at, karada yürümez. Fakat denizdekilere kılavuzdur.
 • مرکب چوبین به خشکی ابترست  ** خاص آن دریاییان را رهبرست 
 • Bu sükût da tahtadan attır. Sükût; denizdekilere telkindir.
 • این خموشی مرکب چوبین بود  ** بحریان را خامشی تلقین بود 
 • Seni usandıran her sükût o âlemin aşk naralarını atmadadır. 4625
 • هر خموشی که ملولت می‌کند  ** نعره‌های عشق آن سو می‌زند 
 • Sen acaba neden susmada dersin ama o, acaba kulağı nerde ki duymuyor?
 • تو همی‌گویی عجب خامش چراست  ** او همی‌گوید عجب گوشش کجاست 
 • Ben nâra ata ata sağır oldum, onun haberi bile yok der. Zaten iyi işitenler, kulakları delik olanlar bile bunu duyamazlar, sağırdırlar.
 • من ز نعره کر شدم او بی‌خبر  ** تیزگوشان زین سمر هستند کر 
 • Birisi rüyada nâra atar. Yüz binlerce bahislerde bulunur, sözler söyler.
 • آن یکی در خواب نعره می‌زند  ** صد هزاران بحث و تلقین می‌کند 
 • Yanı başında oturanın haberi bile olmaz. Hakikatte o gürültüden haberi olmayan uyanık yok mu? Asıl uykuda olan odur.
 • این نشسته پهلوی او بی‌خبر  ** خفته خود آنست و کر زان شور و شر 
 • Tahtadan atı da kırılana gelince: O, tamamiyle denize garkolur, balık kesilir. 4630
 • وان کسی کش مرکب چوبین شکست  ** غرقه شد در آب او خود ماهیست 
 • Artık o, ne sükût eder, ne söyler. Onun, misli, âdeta yoktur. Hali sözle anlatılamaz.
 • نه خموشست و نه گویا نادریست  ** حال او را در عبارت نام نیست 
 • O, bu iki kısımdan da değildir. Şaşılacak bir şeydir o. Bunu anlatmak edepten dışarıdır
 • نیست زین دو هر دو هست آن بوالعجب  ** شرح این گفتن برونست از ادب 
 • Bu örnek de sudan oldu, hiç uymadı. Fakat duygu âleminde bundan güzel bir örnek de bulunamaz.
 • این مثال آمد رکیک و بی‌ورود  ** لیک در محسوس ازین بهتر نبود 
 • Şehzadelerin büyüğünün ölümü, küçükleri hasta olduğundan ortanca kardeşin, ağabeylerinin cenazesine gelmesi. Padişahın ona da iltifatta bulunması, onun da padişahın ihsanına kapılması ve tapıda kalması, Padişahın devleti ve bakışı sayesinde yüz binlerce görünür ve görünmez nimetler elde etmesi vesaire.
 • متوفی شدن بزرگین از شه‌زادگان و آمدن برادر میانین به جنازه‌ی برادر کی آن کوچکین صاحب‌فراش بود از رنجوری و نواختن پادشاه میانین را تا او هم لنگ احسان شد ماند پیش پادشاه صد هزار از غنایم غیبی و غنی بدو رسید از دولت و نظر آن شاه مع تقریر بعضه 
 • Küçükleri hastaydı. Yalnız ortanca kardeşleri, ağabeylerinin cenazesine geldi.
 • کوچکین رنجور بود و آن وسط  ** بر جنازه‌ی آن بزرگ آمد فقط 
 • Padişah, onu gördü, tanıdı. Fakat mahsustan bu kimdir? Bu da o denizden olacak; bu da bir balık dedi. 4635
 • شاه دیدش گفت قاصد کین کیست  ** که از آن بحرست و این هم ماهیست 
 • Muarrif, dedi ki: Bu da o babanın oğlu. Bu, onun küçük kardeşi.
 • پس معرف گفت پور آن پدر  ** این برادر زان برادر خردتر 
 • Padişah, sen bize ondan armağansın dedi. Bu soruşla onu da avladı.
 • شه نوازیدش که هستی یادگار  ** کرد او را هم بدان پرسش شکار 
 • O yanıp kebap olan şehzadenin bedeninde, padişahın iltifatı üzerine evvelki candan başka bir can belirdi.
 • از نواز شاه آن زار حنیذ  ** در تن خود غیر جان جانی بدیذ 
 • Gönlünde öyle yüce bir feyiz gördü ki sofi, onu yüzlerce çileye bile elde edemez.
 • در دل خود دید عالی غلغله  ** که نیابد صوفی آن در صد چله 
 • Ören, duvar, dağdaki madenler.... Her şey, onun önünde nar gibi yanlıyordu. 4640
 • عرصه و دیوار و کوه سنگ‌بافت  ** پیش او چون نار خندان می‌شکافت 
 • Her şey, anbean ona karşı zerre zerre yarılmada, kubbeler gibi yarılıp ona yüzlerce kapı açılmadaydı.
 • ذره ذره پیش او هم‌چون قباب  ** دم به دم می‌کرد صدگون فتح باب 
 • Kapı, gah pencere haline gelmede, gah nur halini almadaydı. Toprak, gah buğday oluyordu, gâh kile.
 • باب گه روزن شدی گاه شعاع  ** خاک گه گندم شدی و گاه صاع 
 • Gözlere pek köhne, pek kuru bir halde görünen gök; onun gözü önünde her an yeni bir surette yarılmadaydı.
 • در نظرها چرخ بس کهنه و قدید  ** پیش چشمش هر دمی خلق جدید 
 • Güzelim ruh, kalıptan kurtulunca insana takdir, böyle bir göz verir elbet.
 • روح زیبا چونک وا رست از جسد  ** از قضا بی شک چنین چشمش رسد 
 • Gayb âlemine ait yüz binlerce şey, gözünün önünde aşikâr oldu. Mahremlerin gözü neleri görüyorsa onun gözü de gördü. 4645
 • صد هزاران غیب پیشش شد پدید  ** آنچ چشم محرمان بیند بدید 
 • Kitaplarda okumuş olduğu şeyler, suretlere bürünüp gözüne görünmeye başladı.
 • آنچ او اندر کتب بر خوانده بود  ** چشم را در صورت آن بر گشود 
 • O er, padişahın atının tozundan gözüne kadri yüce bir sürme çekmişti.
 • از غبار مرکب آن شاه نر  ** یافت او کحل عزیزی در بصر 
 • Böyle bir gül bahçesinde eteğini sürmede, her cüzü, daha yok mu diye naralar atmadaydı.
 • برچنین گلزار دامن می‌کشید  ** جزو جزوش نعره زن هل من مزید 
 • Yeşilliklerden, çiçeklerden meydana gelen bahçe bir an içindir. Fakat akıldan meydana gelen gül bahçesi, daimî olarak yeşildir, güzeldir, hoştur.
 • گلشنی کز بقل روید یک دمست  ** گلشنی کز عقل روید خرمست 
 • Topraktan biten güller, mahvolur gider. Gönülde biten güller daimîdir ve ne hoştur! 4650
 • گلشنی کز گل دمد گردد تباه  ** گلشنی کز دل دمد وافر حتاه 
 • Bizim öğrendiğimiz o tatlı bilgiler, bil ki o gül bahçesinden bir, iki, üç demetten ibarettir.
 • علم‌های با مزه‌ی دانسته‌مان  ** زان گلستان یک دو سه گل‌دسته دان 
 • Gül bahçesinin kapısını kendimize kapatmışızdır da onun için bu iki üç demete zebun olmuşuzdur.
 • زان زبون این دو سه گل دسته‌ایم  ** که در گلزار بر خود بسته‌ایم 
 • Yazıklar olsun, öyle bir bahçenin anahtarları, ekmek yüzünden elimizden düşüp gidiyor.
 • آن‌چنان مفتاح‌ها هر دم بنان  ** می‌فتد ای جان دریغا از بنان 
 • Bir an olsa da seni ekmek derdinden kurtarsalar, o vakit de çarşafların etrafında dönüp dolaşmaya başlar, kadın sevdasına düşersin.
 • ور دمی هم فارغ آرندت ز نان ** گرد چادر گردی و عشق زنان
 • Derken birden iştahın açılır, dilek denizin dalgalanmaya başlar. O vakit de ekmekle ve kadınla dolu bir şehir gerek sana. 4655
 • باز استسقات چون شد موج‌زن  ** ملک شهری بایدت پر نان و زن 
 • Yılandın, galiba ejderha oldun. Bir başın vardı, şimdi yedi başın var!
 • مار بودی اژدها گشتی مگر  ** یک سرت بود این زمانی هفت‌سر