English    Türkçe    فارسی   

6
722-771

 • Bu sazı, nefiyle nağmelendirdim. Ölünce de ölüm, sana yaşayış sırlarını söyler.
 • در نوا آرم بنفی این ساز را  ** چون بمیری مرگ گوید راز را 
 • Peygamberin ”Ölmeden önce ölün” hadîsinin tefsiri Dirilik istersen dostum , ölmeden önce öl. İdris böyle ölümle öldü de bizce cennetlik oldu.
 • تفسیر قوله علیه‌السلام موتوا قبل ان تموتوا بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی کی ادریس از چنین مردن بهشتی گشت پیش از ما 
 • Bir haylidir can çekiştin ama hâlâ perde arkasındasın. Çünkü bir türlü ölemedin; halbuki ölüm, asıldı.
 • جان بسی کندی و اندر پرده‌ای  ** زانک مردن اصل بد ناورده‌ای 
 • Ölmedikçe can çekişmen, sona ermez. Merdiven tamamlanmadıkça dama çıkamazsın.
 • تا نمیری نیست جان کندن تمام  ** بی‌کمال نردبان نایی به بام 
 • Yüz ayak merdivenin iki basamağı noksan olsa dama çıkmak isteyen çıkamaz, dama nâmahrem kesilir. 725
 • چون ز صد پایه دو پایه کم بود  ** بام را کوشنده نامحرم بود 
 • Yüz kulaç ipin bir kulacı eksik olsa kovaya kuyu suyunun dolmasına imkân yoktur.
 • چون رسن یک گز ز صد گز کم بود  ** آب اندر دلو از چه کی رود 
 • Bu gemi, yükünden artık olan son batmanı da yüklemezse batmaz beyim.
 • غرق این کشتی نیابی ای امیر  ** تا بننهی اندرو من الاخیر 
 • Son yüklenen yükü asıl bil, ne iş yaparsa o yapar. Vesvese ve azgınlık gemisini o batırır.
 • من آخر اصل دان کو طارقست  ** کشتی وسواس و غی را غارقست 
 • Akıl gemisi battı mı insan, bu gök kubbeye güneş kesilir.
 • آفتاب گنبد ازرق شود  ** کشتی هش چونک مستغرق شود 
 • Ölmediğin için can çekişmen uzadı. Ey Tıraz mumu, sabahleyin sön, öl. 730
 • چون نمردی گشت جان کندن دراز  ** مات شو در صبح ای شمع طراز 
 • Yıldızlarımız gizlenmedikçe can güneşi, bil ki gizlidir.
 • تا نگشتند اختران ما نهان  ** دانک پنهانست خورشید جهان 
 • Topuzu kendine vur da benliğini darmadağın et. Çünkü bu ten gözü, kulağa tıkanmış pamuğa benzer.
 • گرز بر خود زن منی در هم شکن  ** زانک پنبه‌ی گوش آمد چشم تن 
 • Ey alçak, bende, benim hareketlerimde gördüğün benlik, senin benliğinin aksidir. Sen, kendi kendine topuz vurmadasın.
 • گرز بر خود می‌زنی خود ای دنی  ** عکس تست اندر فعالم این منی 
 • Benim suretimde kendi aksini görmüş kendinle boğazlaşmak için coşmuş, köpürmüşsün.
 • عکس خود در صورت من دیده‌ای  ** در قتال خویش بر جوشیده‌ای 
 • Hani o aslan da kuyuda kendi aksini görmüştü de düşmanı sanıp saldırmıştı ya, onun gibi işte. 735
 • هم‌چو آن شیری که در چه شد فرو  ** عکس خود را خصم خود پنداشت او 
 • Yok demek, şüphe yok ki var olanın varlığın zıddıdır. Yok, diyorum, bilmem diyorum, sen de bu zıtla, zıddı olan varı ve varlığı birazcık anla artık.
 • نفی ضد هست باشد بی‌شکی  ** تا ز ضد ضد را بدانی اندکی 
 • Bu zamanda zıddı nefyetmeden başka anlatış çaresi yok.Bu âlemde bir an bile yok ki tuzak olmasın.
 • این زمان جز نفی ضد اعلام نیست  ** اندرین نشات دمی بی‌دام نیست 
 • Ey akıllı fikirli er, sevgiliyi perdesiz görmek istiyorsan ölümü seç, o perdeyi yırt.
 • بی‌حجابت باید آن ای ذو لباب  ** مرگ را بگزین و بر دران حجاب 
 • Fakat, ölür mezara gidersin hani o ölümü değil. Seni değiştiren nura götüren ölümü seç.
 • نه چنان مرگی که در گوری روی  ** مرگ تبدیلی که در نوری روی 
 • Erkek, erkeklik çağına girdi, kendini bildi mi çocukluk, ölür gider; Rum diyarına mensup olur. Zencilik kalmaz. 740
 • مرد بالغ گشت آن بچگی بمرد  ** رومیی شد صبغت زنگی سترد 
 • Toprak, altın oldu mu topraklığı kalmaz. Gam ferahlık haline geldi mi insana keder verme dikeni yok olur gider.
 • خاک زر شد هیات خاکی نماند  ** غم فرج شد خار غمناکی نماند 
 • Mustafa, bunun için ey sırları arayan, diri olan bir ölü görmek istersen dedi...
 • مصطفی زین گفت کای اسرارجو  ** مرده را خواهی که بینی زنده تو 
 • Diriler gibi şu toprak üstünde ölü olarak yürüyen, canı göklere yücelmiş,
 • می‌رود چون زندگان بر خاکدان  ** مرده و جانش شده بر آسمان 
 • Yüceleri yurt edinmiş birisini görmek dilersen...
 • جانش را این دم به بالا مسکنیست  ** گر بمیرد روح او را نقل نیست 
 • Ölümden önce bu âlemden göçmüş, akılla değil de ancak sen de ölürsen anlayacağın bir hale gelmiş... 745
 • زانک پیش از مرگ او کردست نقل  ** این بمردن فهم آید نه به عقل 
 • Canı, halkın canı gibi göçmemiş, bir duraktan bir durağa göçe göçe ta son durağa varmış,
 • نقل باشد نه چو نقل جان عام  ** هم‌چو نقلی از مقامی تا مقام 
 • Birisini, yeryüzünde bu sıfatlara bürünmüş gezip duran bir ölüyü görmek istersen...
 • هرکه خواهد که ببیند بر زمین  ** مرده‌ای را می‌رود ظاهر چنین 
 • Tertemiz Ebu Bekir’i gör ki o, doğruluğu yüzünden mahşere varmış, haşrolmuş kişilerin ulusudur.
 • مر ابوبکر تقی را گو ببین  ** شد ز صدیقی امیرالمحشرین 
 • Bu âlemde EbuBekris Sıddıyk’a bak da haşri daha iyi tasdik et.
 • اندرین نشات نگر صدیق را  ** تا به حشر افزون کنی تصدیق را 
 • Muhammed’de elde bulunan, görünüp duran yüzlerce kıyametti. Çünkü o, her hakikati,her sırrı çözüp bağlama yokluğunda hâl olmuş, hakiki varlığa ulaşmıştı. 750
 • پس محمد صد قیامت بود نقد  ** زانک حل شد در فنای حل و عقد 
 • Ahmet bu dünyaya ikinci defa doğmuştu. O, apaçık yüzlerce kıyametti.
 • زاده‌ی ثانیست احمد در جهان  ** صد قیامت بود او اندر عیان 
 • Ondan kıyameti sorup dururlar ve “Ey kıyamet, kıyamete ne kadar zaman var” derlerdi.
 • زو قیامت را همی‌پرسیده‌اند  ** ای قیامت تا قیامت راه چند 
 • Birisi o hakiki mahşer olan Peygamberden haşri sordu mu çok defa hâl diliyle “Mahşerden haşri soruyor” derdi.
 • با زبان حال می‌گفتی بسی  ** که ز محشر حشر را پرسید کسی 
 • İşte onun için o güzel haberler veren peygamber, ey ulular demiştir, ölmeden önce ölün!
 • بهر این گفت آن رسول خوش‌پیام  ** رمز موتوا قبل موت یا کرام 
 • Nitekim ben de ölmeden öldüm de bu sesi, bu şöhreti o taraftan aldım, getirdim. 755
 • هم‌چنانک مرده‌ام من قبل موت  ** زان طرف آورده‌ام این صیت و صوت 
 • Kıyamet ol da kıyameti gör. Her şeyi görmenin şartı budur.
 • پس قیامت شو قیامت را ببین  ** دیدن هر چیز را شرطست این 
 • İster nur olsun, ister karanlık. O olmadıkça onu tamamı ile bilemezsin.
 • تا نگردی او ندانی‌اش تمام  ** خواه آن انوار باشد یا ظلام 
 • Akıl oldun mu aklı tamamı ile bilirsin, aşk oldun mu aşkın yanmış, mahvolmuş fitillerini anlar, duyarsın.
 • عقل گردی عقل را دانی کمال  ** عشق گردی عشق را دانی ذبال 
 • Anlayış bunu kavrayabilseydi bu dâvanın delilini apaçık söylerdim.
 • گفتمی برهان این دعوی مبین  ** گر بدی ادراک اندر خورد این 
 • İncir yiyen bir kuş gelip konuk olsa bu tarafta incir çoktur, incirin hiçbir değeri yoktur. 760
 • هست انجیر این طرف بسیار و خوار  ** گر رسد مرغی قنق انجیرخوار 
 • Âlemde bulunan kadın, erkek... Herkes her an can vermede, ölmededir.
 • در همه عالم اگر مرد و زنند  ** دم به دم در نزع و اندر مردنند 
 • Sözlerini de, ölüm zamanı babanın oğula vasiyeti say.
 • آن سخنشان را وصیتها شمر  ** که پدر گوید در آن دم با پسر 
 • Da ibret al ,acın... Bu suretle de buğuz,haset ve kin, kökünden sökülüp çıksın.
 • تا بروید عبرت و رحمت بدین  ** تا ببرد بیخ بغض و رشک و کین 
 • Yakınlarına onlar ölünce nasıl yüreğin yanarsa o çeşit bak.
 • تو بدان نیت نگر در اقربا  ** تا ز نزع او بسوزد دل ترا 
 • Gelecek şey gelmiştir onları ölmüş say, sevdiğini ölüyor, ölmüş onu kaybetmişsin bil. 765
 • کل آت آت آن را نقد دان  ** دوست را در نزع و اندر فقد دان 
 • Garezler senin bu çeşit bakışına perde oluyorsa onları yırt, at.
 • وز غرضها زین نظر گردد حجاب  ** این غرضها را برون افکن ز جیب 
 • Bunları yırtıp atamazsan âcizim deyip kalma. Bil ki âciz olanı bir âcze salan var.
 • ور نیاری خشک بر عجزی مه‌ایست  ** دانک با عاجز گزیده معجزیست 
 • Âciz, bir zincirdir. Birisi gelmiş, sana o zinciri takmıştır. Gözünü açıp zinciri takanı görmek gerek.
 • عجز زنجیریست زنجیرت نهاد  ** چشم در زنجیرنه باید گشاد 
 • Ey yaşayış yolunu gösteren ben bir doğandım, ayağım bağlandı, bu neden? diye yalvarıp sızlanmaya koyul.
 • پس تضرع کن کای هادی زیست  ** باز بودم بسته گشتم این ز چیست 
 • Yarabbi de, kötülüğe kuvvetle adım attım. Bu yüzden kahrınla daima zarar ve ziyan içindeyim. 770
 • سخت‌تر افشرده‌ام در شر قدم  ** که لفی خسرم ز قهرت دم به دم 
 • Senin öğütlerine karşı kulağım sağırdır. Put kırıyorum diye dâvadaydım ama put yapıyormuşum meğer.
 • از نصیحتهای تو کر بوده‌ام  ** بت‌شکن دعوی و بت‌گر بوده‌ام