English    Türkçe    فارسی   

6
78-127

 • Hâsılı “Halk da onundur, emir de” sırrını bil. Halk, surettir, emir de o surete binen can.
 • پس له الخلق و له الامرش بدان  ** خلق صورت امر جان راکب بر آن 
 • Binek de padişahın buyruğundadır, binen de. Cisim kapıdadır, can huzurda.
 • راکب و مرکوب در فرمان شاه  ** جسم بر درگاه وجان در بارگاه 
 • Su, testiye dolmak istedi mi padişah, can askerine binin diye emreder. 80
 • چونک خواهد که آب آید در سبو  ** شاه گوید جیش جان را که ارکبوا 
 • Sonra yine canları yücelere çekmek diledi mi padişah nakiplerinden ses gelir: İnin!
 • باز جانها را چو خواند در علو  ** بانگ آید از نقیبان که انزلوا 
 • Bundan öte söz inceldi. Ateşi azalt, odunu çok atma.
 • بعد ازین باریک خواهد شد سخن  ** کم کن آتش هیزمش افزون مکن 
 • Atma da küçücük çömlek kaynamasın. Anlayış çömlekleri pek küçük ve pek yufka.
 • تا نجوشد دیگهای خرد زود  ** دیگ ادراکات خردست و فرود 
 • Noksandan münezzeh Allah, bir elmalık meydana getirmede, onları ağaçlara, yapraklara benzeyen harfler içinde gizlemede.
 • پاک سبحانی که سیبستان کند  ** در غمام حرفشان پنهان کنند 
 • Bu ses, harf ve dedikodu ağaçlığı arasında elmadan ancak bir koku alınabilir. 85
 • زین غمام بانگ و حرف و گفت و گوی  ** پرده‌ای کز سیب ناید غیر بوی 
 • Bari sen de bu kokuyu aklına iyice çek, bu kokuyu iyice al da seni kulağından tutup asla kadar götürsün.
 • باری افزون کش تو این بو را به هوش  ** تا سوی اصلت برد بگرفته گوش 
 • Nezle olmamaya, koku almaya bak. Halkın yelinden, nefesinden bedenini ört.
 • بو نگه‌دار و بپرهیز از زکام  ** تن بپوش از باد و بود سرد عام 
 • Onların havaları, kış rüzgârlarından da soğuktur. Örtün, bürün de burnuna girmesin.
 • تا نینداید مشامت را ز اثر  ** ای هواشان از زمستان سردتر 
 • Onlar, cansız, donmuş kişilerdir. Nefesleri, karlı dağlardan gelir.
 • چون جمادند و فسرده و تن‌شگرف  ** می‌جهد انفاسشان از تل برف 
 • Fakat yeryüzü bu karlı kefene büründü mü durma, hemen Hüsameddin’in güneş kılıcını vur. 90
 • چون زمین زین برف در پوشد کفن  ** تیغ خورشید حسام‌الدین بزن 
 • Derhal doğudan Allah kılıcını çek, o doğuyla bu tapıyı ısıt.
 • هین بر آر از شرق سیف‌الله را  ** گرم کن زان شرق این درگاه را 
 • Güneş, karı hançerledi mi dağlardan ovalardan seller yürür.
 • برف را خنجر زند آن آفتاب  ** سیلها ریزد ز کهها بر تراب 
 • Çünkü o, ne doğudadır, ne batıda. Gece gündüz müneccimle savaşır durur.
 • زانک لا شرقیست و لا غربیست او  ** با منجم روز و شب حربیست او 
 • Neden der, benden başka ve yol göstermeyen yıldızları bayağılık ve körlük yüzünden kıble edindin?
 • که چرا جز من نجوم بی‌هدی  ** قبله کردی از لیمی و عمی 
 • Kuran’da o emin erin “Ben batanları sevmem” sözü hoşuna gitmedi. 95
 • تا خوشت ناید مقال آن امین  ** در نبی که لا احب الا فلین 
 • Ayın önüne geçtin, beline eleğim sağmadan kulluk kemerini bağladın da o yüzden ayın ikiye bölünüşünden incindin.
 • از قزح در پیش مه بستی کمر  ** زان همی رنجی ز وانشق القمر 
 • “Güneş dürülür” âyetini inkâr edersin. Çünkü sence güneş, en yüce bir mertebedir.
 • منکری این را که شمس کورت  ** شمس پیش تست اعلی‌مرتبت 
 • Havanın değişmesini yıldızların tesirinden bilirsin de “And olsun yıldıza, indiği zaman” âyetinden hoşlanmazsın.
 • از ستاره دیده تصریف هوا  ** ناخوشت آید اذا النجم هوی 
 • Ay, ekmekten de tesirli değildir ya. Nice ekmek vardır ki adamın can damarını koparır.
 • خود مثرتر نباشد مه ز نان  ** ای بسا نان که ببرد عرق جان 
 • Zühre, sudan daha tesirli değildir ya. Nice su vardır ki bedeni harap eder. 100
 • خود مثرتر نباشد زهره زآب  ** ای بسا آبا که کرد او تن خراب 
 • Fakat onun sevgisi senin canındadır da onun için dostun öğüdü bir kulağından girer, bir kulağından çıkar.
 • مهر آن در جان تست و پند دوست  ** می‌زند بر گوش تو بیرون پوست 
 • Fakat bil ki senin öğüdün de bize tesir etmez, bizim öğüdümüz de sana!
 • پند ما در تو نگیرد ای فلان  ** پند تو در ما نگیرد هم بدان 
 • Meğer ki göklerin anahtarları elinde olan sevgiliden sana hususi bir anahtar ihsan edile.
 • جز مگر مفتاح خاص آید ز دوست  ** که مقالید السموات آن اوست 
 • Bu söz, yıldıza benzer, aya benzer. Fakat Allah buyruğu olmaksızın tesir etmez.
 • این سخن هم‌چون ستاره‌ست و قمر  ** لیک بی‌فرمان حق ندهد اثر 
 • Bu cihetsiz yıldız, yalnız vahiy arayan kulaklara tesir eder. 105
 • این ستاره‌ی بی‌جهت تاثیر او  ** می‌زند بر گوشهای وحی‌جو 
 • Cihetten cihetsizlik âlemine gelin de sizi kurdu paralamasın der.
 • کی بیایید از جهت تا بی‌جهات  ** تا ندراند شما را گرگ مات 
 • Onun yıldızlar saçan pırıltısı karşısında şu dünya güneşi, bir yarasaya benzer.
 • آنچنان که لمعه‌ی درپاش اوست  ** شمس دنیا در صفت خفاش اوست 
 • Yedi mavi gök, onun kulluğundadır. Bir çavuşa benzeyen ay, onun derdiyle yanmada, erimededir.
 • هفت چرخ ازرقی در رق اوست  ** پیک ماه اندر تب و در دق اوست 
 • Zühre, bir şey soracak oldu mu ona el atar, Müşteri can nakdini eline alıp huzurunda durur.
 • زهره چنگ مسله در وی زده  ** مشتری با نقد جان پیش آمده 
 • Zühal, onun elini öpme havasındadır ama kendisini bu devlete lâyık görmez. 110
 • در هوای دستبوس او زحل  ** لیک خود را می‌نبیند از محل 
 • Merih onun yüzünden elini ayağını incitmiş, Utarit onun vasfından yüzlerce kalem kırmıştır.
 • دست و پا مریخ چندین خست ازو  ** وآن عطارد صد قلم بشکست ازو 
 • Bütün bu yıldızlar, müneccimle, ey canı bırakıp rengi seçen!
 • با منجم این همه انجم به جنگ  ** کای رها کرده تو جان بگزیده رنگ 
 • Can odur,bizse hep rengiz, sayılar ve yazılarız. Onun düşünce yıldızı, bütün yıldızların canıdır diye savaşmaktadır.
 • جان ویست و ما همه رنگ و رقوم  ** کوکب هر فکر او جان نجوم 
 • Düşünce de nerede? O makam, tamamıyla pâk nurdur. Ey düşüncelere kapılan, bu düşünce lâfı senin için söylenmiştir.
 • فکر کو آنجا همه نورست پاک  ** بهر تست این لفظ فکر ای فکرناک 
 • Her yıldızın yücelerde bir evi vardır ama bizim yıldızımız, hiçbir eve sığmaz. 115
 • هر ستاره خانه دارد در علا  ** هیچ خانه در نگنجد نجم ما 
 • Yeri, yurdu yakan şey, nasıl olur da mekâna sığar? Haddi olmayan nur, nasıl olur da hadde girer?
 • جای سوز اندر مکان کی در رود  ** نور نامحدود را حد کی بود 
 • Fakat sevdalı ve bir zayıf kişi anlasın diye bir örnek verir, bir suretle tasvir ederler.
 • لیک تمثیلی و تصویری کنند  ** تا که در یابد ضعیفی عشقمند 
 • O şey, örnektir, onun misli değil. Bu örneği de donmuş kalmış akıl, bunu anlasın diye getirirler.
 • مثل نبود لیک باشد آن مثال  ** تا کند عقل مجمد را گسیل 
 • Akıl keskindir ama ayağı gevşektir. Çünkü gönlü yıkıktır, bedeni sağlam.
 • عقل سر تیزست لیکن پای سست  ** زانک دل ویران شدست و تن درست 
 • Bu çeşit aklı olanların akılları, neye takılırsa sımsıkı takılır ama şehveti bırakmayı hiç mi hiç düşünmezler. 120
 • عقلشان در نقل دنیا پیچ پیچ  ** فکرشان در ترک شهوت هیچ هیچ 
 • Dâva zamanı göğüsleri doğuya benzer, fakat takva zamanı sabırları, âdeta bir şimşektir.
 • صدرشان در وقت دعوی هم‌چو شرق  ** صبرشان در وقت تقوی هم‌چو برق 
 • Her biri hünerlerle kendini gösterir, âlim geçinir. Fakat vefa vaktinde âlem gibi vefasızdır.
 • عالمی اندر هنرها خودنما  ** هم‌چو عالم بی‌وفا وقت وفا 
 • Kendini görme zamanında cihana sığmaz, fakat ekmek gibi boğazda, mide de kaybolur gider.
 • وقت خودبینی نگنجد در جهان  ** در گلو و معده گم گشته چو نان 
 • Fakat yine de bütün bu vasıflar iyidir... İyilik aradı mı insanda kötü şey kalmaz ki.
 • این همه اوصافشان نیکو شود  ** بد نماند چونک نیکوجو شود 
 • Meni, benliğinde kaldıkça kokuşur, pis olur. Fakat cana ulaştı mı aydınlık âlemini bulur. 125
 • گر منی گنده بود هم‌چون منی  ** چون به جان پیوست یابد روشنی 
 • Cansız şey, nebatata yüz tuttu mu, baht ağacından hayat biter.
 • هر جمادی که کند رو در نبات  ** از درخت بخت او روید حیات 
 • Canlıya yüz tutan nebat, Hızır gibi âbıhayat kaynağından içer.
 • هر نباتی کان به جان رو آورد  ** خضروار از چشمه‌ی حیوان خورد