English    Türkçe    فارسی   

6
792-841

 • Mümine göre o pâk nurun yası, yüzlerce Nuh tufanından da meşhurdur.
 • پیش مومن ماتم آن پاک‌روح  ** شهره‌تر باشد ز صد طوفان نوح 
 • Şair’in,Halepteki Şiîleri kınayan sözleri
 • نکته گفتن آن شاعر جهت طعن شیعه حلب 
 • Şair dedi ki: Doğru ama Yezit’in devri nerede? Bu yas buraya ne kadar da geç gelmiş?
 • گفت آری لیک کو دور یزید  ** کی بدست این غم چه دیر اینجا رسید 
 • Körler bile o kötülükleri gördüler, sağırların kulakları bile o hikâyeleri duydu.
 • چشم کوران آن خسارت را بدید  ** گوش کران آن حکایت را شنید 
 • Siz şimdiye kadar uyuyor muydunuz ki şimdi yas tutuyor, elbisenizi yırtıyorsunuz? 795
 • خفته بودستید تا اکنون شما  ** که کنون جامه دریدیت از عزا 
 • Ey uykuya dalanlar, kendinize ağlayın! Çünkü bu ağır uyku, çok kötü bir ölüm.
 • پس عزا بر خود کنید ای خفتگان  ** زانک بد مرگیست این خواب گران 
 • Allah’ya mensup ruh, zindandan kurtuldu. Neden elbisenizi yırtalım, niçin elimizi ısırıp duralım?
 • روح سلطانی ز زندانی بجست  ** جامه چه درانیم و چون خاییم دست 
 • Onlar ,din sultanlarıydı. Bağı kırdıkları zaman onlara sevinç çağıdır.
 • چونک ایشان خسرو دین بوده‌اند  ** وقت شادی شد چو بشکستند بند 
 • Devlet saymanına uçup gittiler; tomruğu,zinciri çözüp attılar.
 • سوی شادروان دولت تاختند  ** کنده و زنجیر را انداختند 
 • O gün devlet günüdür, güzellik ve saltanat günüdür. Bir zerrecik anlasan, bilsen bunun böyle olduğunu tasdik edersin? 800
 • روز ملکست و گش و شاهنشهی  ** گر تو یک ذره ازیشان آگهی 
 • Bilmiyor, anlamıyorsan yürü, kendine ağla. Çünkü göçmeyi mahşeri inkâr ediyorsun.
 • ور نه‌ای آگه برو بر خود گری  ** زانک در انکار نقل و حشری 
 • Kendi harap dinine, harap gönlüne ağla ki bu eski topraktan başka bir şey görmüyor.
 • بر دل و دین خرابت نوحه کن  ** که نمی‌بیند جز این خاک کهن 
 • Görüyorsa neden yiğitleşmiyor, Allah’ya dayanmıyor; neden gözü tok değil?
 • ور همی‌بیند چرا نبود دلیر  ** پشتدار و جانسپار و چشم‌سیر 
 • Nerede yüzünde din şarabının verdiği nur? Denizi gördüysen hani cömert elin, avucun?
 • در رخت کو از می دین فرخی  ** گر بدیدی بحر کو کف سخی 
 • Irmağı gören suyu esirgemez; hele o denizi, o bulutu görmüşse. 805
 • آنک جو دید آب را نکند دریغ  ** خاصه آن کو دید آن دریا و میغ 
 • Allah rızk vericiliğini ve rahmet hazinelerini, görmeyen haris ,büyük bir harman yerinde, o geniş harmanı görmeyip de bir tek buğdaya yapışan ,uğraşa çabalaya,titreye,yorula aceleyle onu götürmeye çalışan bir karıncaya benzer.
 • تمثیل مرد حریص نابیننده رزاقی حق را و خزاین و رحمت او را به موری کی در خرمنگاه بزرگ با دانه‌ی گندم می‌کوشد و می‌جوشد و می‌لرزد و به تعجیل می‌کشد و سعت آن خرمن را نمی‌بیند 
 • Karınca, güzelim harmanları görmez de bir tanecik buğdayın üstüne titrer.
 • مور بر دانه بدان لرزان شود  ** که ز خرمنهای خوش اعمی بود 
 • O taneyi hırsla, korkuyla çeker durur da onca yığını görmez.
 • می‌کشد آن دانه را با حرص و بیم  ** که نمی‌بیند چنان چاش کریم 
 • Harman sahibi de ey körlüğünden hiçbir şey görmeyen der;
 • صاحب خرمن همی‌گوید که هی  ** ای ز کوری پیش تو معدوم شی 
 • Harmanlarımızdan ancak o bir tek taneyi gördün de ona canla başla sarıldın.
 • تو ز خرمنهای ما آن دیده‌ای  ** که در آن دانه به جان پیچیده‌ای 
 • Ey surette zerre olan, Zuhal yıldızını gör. Sen bir topal karıncasın, yürü, Süleyman’a bak. 810
 • ای به صورت ذره کیوان را ببین  ** مور لنگی رو سلیمان را ببین 
 • Sen bu cisimden ibaret değilsin, gözden ibaretsin. Canı görsen cisimden vazgeçersin.
 • تو نه‌ای این جسم تو آن دیده‌ای  ** وا رهی از جسم گر جان دیده‌ای 
 • İnsan gözdür, öte yanı deriden, etten başka bir şey değil. Gözü, neyi görürse değeri o kadardır insanın.
 • آدمی دیده‌ست باقی گوشت و پوست  ** هرچه چشمش دیده است آن چیز اوست 
 • Bir küp, boyuna deniz suyu ile doldurulsa koca bir dağı sele verir.
 • کوه را غرقه کند یک خم ز نم  ** منفذش چون باز باشد سوی یم 
 • Küpün canından denize bir yol açılırsa küp, ırmaktan üstün olur.
 • چون به دریا راه شد از جان خم  ** خم با جیحون برآرد اشتلم 
 • Onun için “Söyle” sözü, denizin sözüdür. Ahmed, neyi söylerse hakikatte o söz hakikat denizinindir. 815
 • زان سبب قل گفته‌ی دریا بود  ** هرچه نطق احمدی گویا بود 
 • Onun sözleri denizin incileridir. Çünkü gönlü denizle birdir onun.
 • گفته‌ی او جمله در بحر بود  ** که دلش را بود در دریا نفوذ 
 • Deniz daima küpümüze yardım edip durursa artık bir balıkta denizin bulunmasına şaşılır mı?
 • داد دریا چون ز خم ما بود  ** چه عجب در ماهیی دریا بود 
 • Duygu gözü şu geçip gidici suretlere düşmüş, donup kalmıştır. Sen, o sureti geçip gidici görürsün ama hakikatte geçip gitmez o.
 • چشم حس افسرد بر نقش ممر  ** تش ممر می‌بینی و او مستقر 
 • Bu ikilik şaşı gözün görüşüdür. Yoksa evvel, âhirdir, âhir de evvel.
 • این دوی اوصاف دید احولست  ** ورنه اول آخر آخر اولست 
 • Bu nereden bilinir? Öldükten sonra dirilmeden. Öldükten sonra dirilmeyi ara da bundan az bahset. 820
 • هی ز چه معلوم گردد این ز بعث  ** بعث را جو کم کن اندر بعث بحث 
 • Dirilme gününün gelmesine şart önce ölmektir. Çünkü dirilme, ölümden sonradır.
 • شرط روز بعث اول مردنست  ** زانک بعث از مرده زنده کردنست 
 • Herkes yokluktan korkar, işte bütün âlem, bu yüzden yol sapıtmıştır. Halbuki yokluk, asıl sığınılacak yerdir.
 • جمله عالم زین غلط کردند راه  ** کز عدم ترسند و آن آمد پناه 
 • Bilgiyi nerede arayalım? Bilgiyi terk etmede. Barışı nerede umalım? Barıştan vazgeçmeden.
 • از کجا جوییم علم از ترک علم  ** از کجا جوییم سلم از ترک سلم 
 • Varlığı nerede arayalım? Varlığı terk etmede. Elmayı nereden umalım? Elden vazgeçmeden!
 • از کجا جوییم هست از ترک هست  ** از کجا جوییم سیب از ترک دست 
 • Ey güzel yardımcı, yok gören gözü varlığı görür bir hale getirmeye de kaadirsin sen. 825
 • هم تو تانی کرد یا نعم المعین  ** دیده‌ی معدوم‌بین را هست بین 
 • Yokluktan meydana gelen göz, varlığı tamamı ile yok gördü.
 • دیده‌ای کو از عدم آمد پدید  ** ذات هستی را همه معدوم دید 
 • Fakat şu iki göz, değişti de nurlandı mı bu düzgün cihan mahşer olur.
 • این جهان منتظم محشر شود  ** گر دو دیده مبدل و انور شود 
 • Bu hamlara anlamak haram oldu da onun için bu hakikatler noksan göründü.
 • زان نماید این حقایق ناتمام  ** که برین خامان بود فهمش حرام 
 • Allah cömerttir ama güzelim cennetin nimetleri cehennemliğe haramdır.
 • نعمت جنات خوش بر دوزخمی  ** شد محرم گرچه حق آمد سخی 
 • O, ebedî ahde vefa edenlerden değildir, onun için de cennet balı, ağzına acı gelir. 830
 • در دهانش تلخ آید شهد خلد  ** چون نبود از وافیان در عهد خلد 
 • Müşteri olmadıkça alış veriş etmeye eliniz oynar mı?
 • مر شما را نیز در سوداگری  ** دست کی جنبد چو نبود مشتری 
 • Birisi gelir, mallara bakar, fakat bakmakla alıcı olmaz ki. O ahmak bakış ancak alay içindir.
 • کی نظاره اهل بخریدن بود  ** آن نظاره گول گردیدن بود 
 • Bu kaça? Şu kaça? Diye sorar, dolaşır. Fakat vakit geçirmek, içinden de gülüp eğlenmek için.
 • پرس پرسان کین به چند و آن به چند  ** از پی تعبیر وقت و ریش‌خند 
 • Usancından gelir, senden kumaş ister. Fakat ne müşteridir ne de kumaş arar.
 • از ملولی کاله می‌خواهد ز تو  ** نیست آن کس مشتری و کاله‌جو 
 • Kumaşı yüz kere görür, yüz kere geri verir. O nerede kumaş ölçecek? Yel ölçer poyraz biçer! 835
 • کاله را صد بار دید و باز داد  ** جامه کی پیمود او پیمود باد 
 • Nerede müşterinin gelişi, alışverişi, nerede bir serserinin alayı, gönül eğleyişi?
 • کو قدوم و کر و فر مشتری  ** کو مزاح گنگلی سرسری 
 • Cebinde bir habbe bile yoktur. Ancak gevezelik eder, yoksa nereden cüppe alacak?
 • چونک در ملکش نباشد حبه‌ای  ** جز پی گنگل چه جوید جبه‌ای 
 • Alışveriş için sermaye yoktur; artık onun çirkin suratı nedir, alayı, gevezeliği ne oluyor?
 • در تجارت نیستش سرمایه‌ای  ** پس چه شخص زشت او چه سایه‌ای 
 • Bu dünya pazarında sermaye altındır, orada da aşk ve iki ıslak göz.
 • مایه در بازار این دنیا زرست  ** مایه آنجا عشق و دو چشم ترست 
 • Kim eli boş pazara giderse ömrü geçer, tamamı ile ham ve eli boş olarak geri döner. 840
 • هر که او بی‌مایه‌ی بازار رفت  ** عمر رفت و بازگشت او خام تفت 
 • Kardeş neredeydin? Hiçbir yerde. Ne pişirdin? Hiçbir şey!
 • هی کجا بودی برادر هیچ جا  ** هی چه پختی بهر خوردن هیچ با