English    Türkçe    فارسی   

6
823-872

 • Bilgiyi nerede arayalım? Bilgiyi terk etmede. Barışı nerede umalım? Barıştan vazgeçmeden.
 • از کجا جوییم علم از ترک علم  ** از کجا جوییم سلم از ترک سلم 
 • Varlığı nerede arayalım? Varlığı terk etmede. Elmayı nereden umalım? Elden vazgeçmeden!
 • از کجا جوییم هست از ترک هست  ** از کجا جوییم سیب از ترک دست 
 • Ey güzel yardımcı, yok gören gözü varlığı görür bir hale getirmeye de kaadirsin sen. 825
 • هم تو تانی کرد یا نعم المعین  ** دیده‌ی معدوم‌بین را هست بین 
 • Yokluktan meydana gelen göz, varlığı tamamı ile yok gördü.
 • دیده‌ای کو از عدم آمد پدید  ** ذات هستی را همه معدوم دید 
 • Fakat şu iki göz, değişti de nurlandı mı bu düzgün cihan mahşer olur.
 • این جهان منتظم محشر شود  ** گر دو دیده مبدل و انور شود 
 • Bu hamlara anlamak haram oldu da onun için bu hakikatler noksan göründü.
 • زان نماید این حقایق ناتمام  ** که برین خامان بود فهمش حرام 
 • Allah cömerttir ama güzelim cennetin nimetleri cehennemliğe haramdır.
 • نعمت جنات خوش بر دوزخمی  ** شد محرم گرچه حق آمد سخی 
 • O, ebedî ahde vefa edenlerden değildir, onun için de cennet balı, ağzına acı gelir. 830
 • در دهانش تلخ آید شهد خلد  ** چون نبود از وافیان در عهد خلد 
 • Müşteri olmadıkça alış veriş etmeye eliniz oynar mı?
 • مر شما را نیز در سوداگری  ** دست کی جنبد چو نبود مشتری 
 • Birisi gelir, mallara bakar, fakat bakmakla alıcı olmaz ki. O ahmak bakış ancak alay içindir.
 • کی نظاره اهل بخریدن بود  ** آن نظاره گول گردیدن بود 
 • Bu kaça? Şu kaça? Diye sorar, dolaşır. Fakat vakit geçirmek, içinden de gülüp eğlenmek için.
 • پرس پرسان کین به چند و آن به چند  ** از پی تعبیر وقت و ریش‌خند 
 • Usancından gelir, senden kumaş ister. Fakat ne müşteridir ne de kumaş arar.
 • از ملولی کاله می‌خواهد ز تو  ** نیست آن کس مشتری و کاله‌جو 
 • Kumaşı yüz kere görür, yüz kere geri verir. O nerede kumaş ölçecek? Yel ölçer poyraz biçer! 835
 • کاله را صد بار دید و باز داد  ** جامه کی پیمود او پیمود باد 
 • Nerede müşterinin gelişi, alışverişi, nerede bir serserinin alayı, gönül eğleyişi?
 • کو قدوم و کر و فر مشتری  ** کو مزاح گنگلی سرسری 
 • Cebinde bir habbe bile yoktur. Ancak gevezelik eder, yoksa nereden cüppe alacak?
 • چونک در ملکش نباشد حبه‌ای  ** جز پی گنگل چه جوید جبه‌ای 
 • Alışveriş için sermaye yoktur; artık onun çirkin suratı nedir, alayı, gevezeliği ne oluyor?
 • در تجارت نیستش سرمایه‌ای  ** پس چه شخص زشت او چه سایه‌ای 
 • Bu dünya pazarında sermaye altındır, orada da aşk ve iki ıslak göz.
 • مایه در بازار این دنیا زرست  ** مایه آنجا عشق و دو چشم ترست 
 • Kim eli boş pazara giderse ömrü geçer, tamamı ile ham ve eli boş olarak geri döner. 840
 • هر که او بی‌مایه‌ی بازار رفت  ** عمر رفت و بازگشت او خام تفت 
 • Kardeş neredeydin? Hiçbir yerde. Ne pişirdin? Hiçbir şey!
 • هی کجا بودی برادر هیچ جا  ** هی چه پختی بهر خوردن هیچ با 
 • Müşteri ol da elim oynasın, gebe olan madenimden lâl doğsun.
 • مشتری شو تا بجنبد دست من  ** لعل زاید معدن آبست من 
 • Fakat müşteri, gevşek ve soğuk bile olsa yine sen onu çağır. Çünkü böyle emredilmiştir.
 • مشتری گرچه که سست و باردست  ** دعوت دین کن که دعوت واردست 
 • Doğan kuşunu uçur, ruh güvercinini tut. Dâvet yolunda Nuh’un yolunda yürü.
 • باز پران کن حمام روح گیر  ** در ره دعوت طریق نوح گیر 
 • Allah için hizmette bulun. Halkın kabul etmesiyle, ret etmesiyle ne işin var senin. 845
 • خدمتی می‌کن برای کردگار  ** با قبول و رد خلقانت چه کار 
 • Birisinin , gece yarısı bir evin kapısı önünde sahur davulu çalması, komşunun “ Daha gece yarısı, sahur vakti değil. Bir de bu evde kimse yok, kimin için davul çalıyorsun” demesi, davulcunun cevabı
 • داستان آن شخص کی بر در سرایی نیم‌شب سحوری می‌زد همسایه او را گفت کی آخر نیم‌شبست سحر نیست و دیگر آنک درین سرا کسی نیست بهر کی می‌زنی و جواب گفتن مطرب او را 
 • Birisi, büyük bir zatın evinin kapısında sahur davulu çalmakta idi.
 • آن یکی می‌زد سحوری بر دری  ** درگهی بود و رواق مهتری 
 • Gece yarısı aşk ile şevk ile davul çalıyordu. Ona kabiliyetli birisi dedi ki:
 • نیم‌شب می‌زد سحوری را به جد  ** گفت او را قایلی کای مستمد 
 • Evvelâ bu davulu, seher vakti çal, gece yarısı bu kepazelik olmaz.
 • اولا وقت سحر زن این سحور  ** نیم‌شب نبود گه این شر و شور 
 • Bir de ey hevesli adam, şunu da bil ki bu evde hiç kimse yok.
 • دیگر آنک فهم کن ای بوالهوس  ** که درین خانه درون خود هست کس 
 • Burada şeytandan, periden başka kimse yokken ne diye vaktini zayediyorsun? 850
 • کس درینجا نیست جز دیو و پری  ** روزگار خود چه یاوه می‌بری 
 • Tefi, davulu birisi duysun diye çalıyorsan duyacak kulak nerede? Bunu anlamak için akıl lâzım, fakat akıl hani?
 • بهر گوشی می‌زنی دف گوش کو  ** هوش باید تا بداند هوش کو 
 • Davulcu dedi ki: Sen sözünü bitirdin şimdi cevabımı dinle de şaşırıp kalma.
 • گفت گفتی بشنو از چاکر جواب  ** تا نمانی در تحیر و اضطراب 
 • Sence şimdi gece yarısı ama bence neşe sabahı yaklaştı.
 • گرچه هست این دم بر تو نیم‌شب  ** نزد من نزدیک شد صبح طرب 
 • Her sınıklık bence kutlu bir hale geldi. Bütün geceler, gözüme gündüz kesildi.
 • هر شکستی پیش من پیروز شد  ** جمله شبها پیش چشمم روز شد 
 • Nil ırmağı sana kandır ama bence kan değil, sudur ey akıllı kişi. 855
 • پیش تو خونست آب رود نیل  ** نزد من خون نیست آبست ای نبیل 
 • Sence o demirdir, tunçtur ama Davut peygambere mumdur.
 • در حق تو آهنست آن و رخام  ** پیش داود نبی مومست و رام 
 • Dağ, sana karşı ağırdır, cansızdır, fakat Davut’un önünde usta bir çalgıcı, bir okuyucudur.
 • پیش تو که بس گرانست و جماد  ** مطربست او پیش داود اوستاد 
 • Senin önünde o kırık taşlar susarlar. Fakat Ahmed’in önünde fasih bir hale gelir, hamdü senada bulunurlar.
 • پیش تو آن سنگ‌ریزه ساکتست  ** پیش احمد او فصیح و قانتست 
 • Senin önünde mescidin sütunu ölüdür, fakat Ahmed’e karşı gönlünü aldırmış bir âşıktır.
 • پیش تو استون مسجد مرده‌ایست  ** پیش احمد عاشقی دل برده‌ایست 
 • Cihanın bütün cüzüleri halkın önünde ölüdür, Allah’ya karşı bilgi sahibi ve muti. 860
 • جمله اجزای جهان پیش عوام  ** مرده و پیش خدا دانا و رام 
 • Bu evde bu konakta kimse yok, neden bu davulu çalıyorsun, dedin.
 • آنچ گفتی کاندرین خانه و سرا  ** نیست کس چون می‌زنی این طبل را 
 • Bu halk, Allah için paralar verir, yüzlerce hayrın temelini atar, mescitler yaparlar.
 • بهر حق این خلق زرها می‌دهند  ** صد اساس خیر و مسجد می‌نهند 
 • Sarhoş âşıklar gibi uzun bir yol olan Hacca giderler, seve seve canları ile, malları ile oynarlar.
 • مال و تن در راه حج دوردست  ** خوش همی‌بازند چون عشاق مست 
 • Hiç o evde kimse yok derler mi? Ev sahibi, ev içinde gizlenen cana benzer.
 • هیچ می‌گویند کان خانه تهیست  ** بلک صاحب‌خانه جان مختبیست 
 • Allah nuru ile ışıklanan, sevgilinin konağını dolu görür. 865
 • پر همی‌بیند سرای دوست را  ** آنک از نور الهستش ضیا 
 • Nice dolu ve kalabalık konaklar vardır ki işin sonunu görenler, onları boş görürler.
 • بس سرای پر ز جمع و انبهی  ** پیش چشم عاقبت‌بینان تهی 
 • Kimi dilersen Kâbe’de ara da derhal önünde beliriversin.
 • هر که را خواهی تو در کعبه بجو  ** تا بروید در زمان او پیش رو 
 • Ziynetli ve yüce olan bir suret, nasıl olur da Allah yurdu olmaz, boş olur?
 • صورتی کو فاخر و عالی بود  ** او ز بیت الله کی خالی بود 
 • Ona kapı kapanmaz, o geldi mi derhal açılır. Fakat başkaları, aşkla değil, ihtiyaçlardan gelirler.
 • او بود حاضر منزه از رتاج  ** باقی مردم برای احتیاج 
 • Hacca gidenler, neden bu ses duymadan “Lebbeyk” deyip duruyoruz derler mi? 870
 • هیچ می‌گویند کین لبیکها  ** بی‌ندایی می‌کنیم آخر چرا 
 • Hakikatte onlara şu “Lebbeyk” demeyi nasip ediş, her lâhza tek Allah’dan gelen bir sestir.
 • بلک توفیقی که لبیک آورد  ** هست هر لحظه ندایی از احد 
 • Ben de koku aldım, biliyorum bu köşk, bu konak, can meclisinin kurulduğu yerdir toprağı da kimyadır.
 • من ببو دانم که این قصر و سرا  ** بزم جان افتاد و خاکش کیمیا