English    Türkçe    فارسی   

6
974-1023

 • O güzellik aslına gider, beden kokmuş rüsvay, kötü bir halde kalır.
 • وا رود آن حسن سوی اصل خود  ** جسم ماند گنده و رسوا و بد 
 • Ayın nuru da aya döndü mü duvardaki aksi gider, o duvar simsiyah kesilir. 975
 • نور مه راجع شود هم سوی ماه  ** وا رود عکسش ز دیوار سیاه 
 • O nakış, o boya gitti mi su ve toprak kalır. Ay olmayınca o duvar şeytan gibi bir hale düşer.
 • پس بماند آب و گل بی آن نگار  ** گردد آن دیوار بی مه دیووار 
 • Kalp altının yüzünden altını gidince, o altın, kendi madenine dönünce,
 • قلب را که زر ز روی او بجست  ** بازگشت آن زر بکان خود نشست 
 • Kepaze bakır, duman gibi kala kalır. Bu yüzden de ona âşık olanın yüzü kararır.
 • پس مس رسوا بماند دود وش  ** زو سیه‌روتر بماند عاشقش 
 • Gözlülerse altın madenine âşık olurlar. Aşkları, her gün biraz daha artar.
 • عشق بینایان بود بر کان زر  ** لاجرم هر روز باشد بیشتر 
 • Çünkü altın madenine altınlıkta ortak yoktur. Merhaba ey şüphesiz, hilesiz altın madeni! 980
 • زانک کان را در زری نبود شریک  ** مرحبا ای کان زر لاشک فیک 
 • Kim kalp bir akçayı altın madenine ortak ederse asıl altın, mekânsızlık madenine gitti mi,
 • هر که قلبی را کند انباز کان  ** وا رود زر تا بکان لامکان 
 • Âşık da ıstırabından ölür, mâşuk da. İkisi de âdeta suyu çekilmiş girdaptaki balığa döner.
 • عاشق و معشوق مرده ز اضطراب  ** مانده ماهی رفته زان گرداب آب 
 • Allah’ya ait olan aşk, yücelik güneşidir. Halk da gölge gibi onun nurunun emrindedir.
 • عشق ربانیست خورشید کمال  ** امر نور اوست خلقان چون ظلال 
 • Mustafa, bu vakayı duyunca hoş bir surette ferahladı, neşelendi Ebubekir’de bu hali görünce söz söylemeye iştahlandı.
 • مصطفی زین قصه چون خوش برشکفت  ** رغبت افزون گشت او را هم بگفت 
 • Mustafa gibi bir dinleyici duyunca her kılı, ayrı bir dil oldu. 985
 • مستمع چون یافت هم‌چون مصطفی  ** هر سر مویش زبانی شد جدا 
 • Mustafa dedi ki: Peki, ne çaresi var şimdi? Ebubekir ben ona müşteriyim dedi...
 • مصطفی گفتش که اکنون چاره چیست  ** گفت این بنده مر او را مشتریست 
 • Efendisi ne isterse zarara ziyana bakmadan alacağım.
 • هر بها که گوید او را می‌خرم  ** در زیان و حیف ظاهر ننگرم 
 • Çünkü o yeryüzünde Allah esiri olmuş, Allah düşmanlarının hışmına uğramış.
 • کو اسیر الله فی الارض آمدست  ** سخره‌ی خشم عدو الله شدست 
 • Mustafa aleyhisselâm’ın , Sıddıyk’a -Allah razı olsun -Bilâl’e müşteri olunca mutlaka inatlarından pahalıya satacaklardır,beni de bu fazilette kendine ortak et, vekilim ol, yarı parasını benden al demesi
 • وصیت کردن مصطفی علیه‌السلام صدیق را رضی الله عنه کی چون بلال را مشتری می‌شوی هر آینه ایشان از ستیز بر خواهند در بها فزود و بهای او را خواهند فزودن مرا درین فضیلت شریک خود کن وکیل من باش و نیم بها از من بستان 
 • Mustafa dedi ki: Ey devlet arayan, bu hususta ben de sana ortağım.
 • مصطفی گفتش کای اقبال‌جو  ** اندرین من می‌شوم انباز تو 
 • Vekilim ol, müşteri olup onu al, yarı parasını ben de sana ortağım. 990
 • تو وکیلم باش نیمی بهر من  ** مشتری شو قبض کن از من ثمن 
 • Ebubekir ,baş üstüne deyip derhal amansız kâfirin evine gitti.
 • گفت صد خدمت کنم رفت آن زمان  ** سوی خانه‌ی آن جهود بی‌امان 
 • Kendi kendine çocukların elindeki inciyi almak kolaydır diyordu.
 • گفت با خود کز کف طفلان گهر  ** پس توان آسان خریدن ای پدر 
 • Yol yanıltan Şeytan, dünya malına karşılık bu ahmak çocukların aklını, imanını satın alır ya.
 • عقل و ایمان را ازین طفلان گول  ** می‌خرد با ملک دنیا دیو غول 
 • Leşe o kadar ziynet verir ki karşılık olarak onlardan iki yüz tane gül bahçesi satın alır.
 • آنچنان زینت دهد مردار را  ** که خرد زیشان دو صد گلزار را 
 • Büyü yapar da o kadar ay ışığı gösterir ki aşağılık adamlardan yüzlerce keseyi kapar. 995
 • آن‌چنان مهتاب پیماید به سحر  ** کز خسان صد کیسه برباید به سحر 
 • Peygamberler, onlara alışveriş etmeyi öğrettiler, onların önünde din mumunu yaktılar.
 • انبیاشان تاجری آموختند  ** پیش ایشان شمع دین افروختند 
 • Fakat şeytan ve yol yanıltan büyücü, hileyle, büyüyle peygamberleri onlara çirkin gösterdi.
 • دیو و غول ساحر از سحر و نبرد  ** انبیا را در نظرشان زشت کرد 
 • Düşman büyü yaparak karı ile kocayı birbirine çirkin gösterir, nihayet aralarına ayrılık düşer.
 • زشت گرداند به جادویی عدو  ** تا طلاق افتد میان جفت و شو 
 • Onların gözlerini büyüyle kapattılar da böyle değerli bir inciyi aşağılık kişiye sattılar.
 • دیده‌هاشان را به سحر می‌دوختند  ** تا چنین جوهر به خس بفروختند 
 • 1000.Bu inci, iki âlemden de üstündür. Gel de hemen şu eşek gibi bir şeyden anlamayan çocuktan satın al. 1000
 • این گهر از هر دو عالم برترست  ** هین بخر زین طفل جاهل کو خرست 
 • Eşeğe göre katır boncuğu ile inci birdir. O eşek ,zaten inciyle denizin vücudunda şüphe eder.
 • پیش خر خرمهره و گوهر یکیست  ** آن اشک را در در و دریا شکیست 
 • O denizi de inkâr eder, incilerini de. Hiç hayvan, inciyi süsü püsü arar mı?
 • منکر بحرست و گوهرهای او  ** کی بود حیوان در و پیرایه‌جو 
 • Allah, lâl ve inci aramaz. Allah, onun kafasına böyle bir şey koymamıştır.
 • در سر حیوان خدا ننهاده است  ** کو بود در بند لعل و درپرست 
 • Hiç eşeklerde küpe gördün mü? Eşeğin kulağı da yeşilliktedir aklı da.
 • مر خران را هیچ دیدی گوش‌وار  ** گوش و هوش خر بود در سبزه‌زار 
 • Vettini suresindeki “İnsanı en güzel şekilde yarattık” âyetini oku. Ey dost ,en değerli inci candır. 1005
 • احسن التقویم در والتین بخوان  ** که گرامی گوهرست ای دوست جان 
 • En güzel şekli olan insan şekli, arştan da üstündür, düşünceye de sığmaz.
 • احسن التقویم از عرش او فزون  ** احسن التقویم از فکرت برون 
 • Bu paha biçilmez şeyin değerini söylesem ben de yanarım, duyan da yanar.
 • گر بگویم قیمت این ممتنع  ** من بسوزم هم بسوزد مستمع 
 • Burada artık sus dudağını yum, eşeğini bu tarafa sürme. Sıddıyk da o eşeklerin yanına gitti.
 • لب ببند اینجا و خر این سو مران  ** رفت این صدیق سوی آن خران 
 • Kapının halkasını dövdü. Kapı açılınca o kâfirin evine âdeta kendinden geçmiş bir halde girdi.
 • حلقه در زد چو در را بر گشود  ** رفت بی‌خود در سرای آن جهود 
 • Kendinden geçmiş sarhoş ve ateşli bir halde oturdu. Ağzından bir hayli acı sözler çıktı. 1010
 • بی‌خود و سرمست و پر آتش نشست  ** از دهانش بس کلام تلخ جست 
 • Dedi ki: Bu Allah dostunu nasıl dövüyorsun? Ey apaçık düşman bu ne haset?
 • کین ولی الله را چون می‌زنی  ** این چه حقدست ای عدو روشنی 
 • Kendi dininde doğru isen doğru sözlü bir adama zulmetmeye gönlün nasıl razı oluyor?
 • گر ترا صدقیست اندر دین خود  ** ظلم بر صادق دلت چون می‌دهد 
 • Ey kâfirlik dininde karı olan, nasıl oluyor da bir şehzadeye karşı böyle bir zanda bulunuyorsun?
 • ای تو در دین جهودی ماده‌ای  ** کین گمان داری تو بر شه‌زاده‌ای 
 • Ey ebedî lânete uğramış, ey merdut adam, daima adamı eğri büğrü gösteren aynaya bakma.
 • در همه ز آیینه‌ی کژساز خود  ** منگر ای مردود نفرین ابد 
 • O anda Sıddıyk’ın ağzından çıkan sözleri söylesem elini ayağını kaybedersin. 1015
 • آنچ آن دم از لب صدیق جست  ** گر بگویم گم کنی تو پای و دست 
 • O hikmet kaynakları cihetsizlik makamından coşmada, dudağından Fırat gibi kaynayıp akmada idi.
 • آن ینابیع الحکم هم‌چون فرات  ** از دهان او دوان از بی‌جهات 
 • Herhangi bir taştan su kaynar, akar. Bu su, taşın ne yanından gelir, ne ortasından.
 • هم‌چو از سنگی که آبی شد روان  ** نه ز پهلو مایه دارد نه از میان 
 • Allah o taşı kendisine bir siper yapmıştır. O gök renkli suyu, o taştan akıtıp durmadadır.
 • اسپر خود کرده حق آن سنگ را  ** بر گشاده آب مینارنگ را 
 • Nitekim senin göz kaynağından da nur, hiç eksilmeden akıp durmadadır.
 • هم‌چنانک از چشمه‌ی چشم تو نور  ** او روان کردست بی‌بخل و فتور 
 • O nur, ne yağdan meydana gelir, ne deriden. Dost, yaratılışta, o gözü, nura bir vesile yapmıştır. 1020
 • نه ز پیه آن مایه دارد نه ز پوست  ** روی‌پوشی کرد در ایجاد دوست 
 • Kulak boşluğunda da çekici bir yel vardır. Söyleyenin yalan olsun doğru olsun sözlerini duyar anlar.
 • در خلای گوش باد جاذبش  ** مدرک صدق کلام و کاذبش 
 • O küçücük kemikteki yel nasıl bir yeldir ki söz söyleyenin harfini, sesini alıyor?
 • آن چه بادست اندر آن خرد استخوان  ** کو پذیرد حرف و صوت قصه‌خوان 
 • Kemikle yel ancak bir vesileden ibarettir. İki âlemde de Allah’dan başka kimse yoktur.
 • استخوان و باد روپوشست و بس  ** در دو عالم غیر یزدان نیست کس