English    Türkçe    فارسی   

1
1286-1295

 • حال دریا ز اضطراب و جوش او ** فهم کن تبدیلهای هوش او
 • Denizin halini de ıstırabından, coşkunluğundan anla, aklının değişik durduğunu, kalıptan kalıba girdiğini bil!
 • چرخ سر گردان که اندر جستجوست ** حال او چون حال فرزندان اوست‌‌
 • Tanrı rızasını arayıp duran başı dönmüş feleğin hali de oğullarının hali gibidir:
 • گه حضیض و گه میانه گاه اوج ** اندر او از سعد و نحسی فوج فوج‌‌
 • Gâh en altta, gâh ortada, gâh en tepede. Onda da bölük bölük kutlu ve yomsuz zamanlar var!
 • از خود ای جزوی ز کلها مختلط ** فهم می‌‌کن حالت هر منبسط
 • Ey külliyat ile karışmış olan, ey insan! Basit cisimlerin halini de kendinden kıyas et!
 • چون که کلیات را رنج است و درد ** جزو ایشان چون نباشد روی زرد 1290
 • Külliyatın böyle hastalıkları, böyle dertleri olunca onların cüzülerinin yüzü nasıl sararmaz?
 • خاصه جزوی کاو ز اضداد است جمع ** ز آب و خاک و آتش و باد است جمع‌‌
 • Hele birbirlerine zıt olan şeylerden; su, toprak, ateş ve yelden meydana gelmiş cüzü…
 • این عجب نبود که میش از گرگ جست ** این عجب کاین میش دل در گرگ بست‌‌
 • Koyunun kurttan kaçmasına şaşılmaz; şaşılacak şey, bu koyunun kurda gönül vermesidir!
 • زندگانی آشتی ضدهاست ** مرگ آن کاندر میانشان جنگ خاست‌‌
 • Sağlık, zıtların sulhüdür; aralarında savaşın başlamasını da ölüm bil!
 • لطف حق این شیر را و گور را ** الف داده ست این دو ضد دور را
 • Tanrı’nın lûtfu, bu aslanla yaban eşeğine, bu iki zıdda, vefakârlık hususunda bir ülfet vermiştir.
 • چون جهان رنجور و زندانی بود ** چه عجب رنجور اگر فانی بود 1295
 • Dünya hasta ve mahpus olunca, hastanın fâni olmasına şaşılır mı?”