English    Türkçe    فارسی   

1
3098-3107

 • علت تنگی است ترکیب و عدد ** جانب ترکیب حسها می‌‌کشد
 • Âlemdeki terkip ve sayı, darlığa sebeptir. Fakat bizi duygularımız, terkip âlemine çekip durmaktadır.
 • ز آن سوی حس عالم توحید دان ** گر یکی خواهی بدان جانب بران‌‌
 • O duygularla birlik âlemini bil, eğer birlik âlemini diliyorsan o tarafa yürü.
 • امر کن یک فعل بود و نون و کاف ** در سخن افتاد و معنی بود صاف‌‌ 3100
 • Kün emri, bir tek iş yapar, fakat sözde Kâf ve Nûn harflerinden meydana gelmiştir. Mânası, yine tek ve sâftır.
 • این سخن پایان ندارد باز گرد ** تا چه شد احوال گرگ اندر نبرد
 • Bu söze nihayet yoktur. Dön de o kurdun o savaşta ne olduğunu anlat.
 • ادب کردن شیر گرگ را که در قسمت بی‌‌ادبی کرده بود
 • Pay etmede edebe riayet etmediği için aslanın kurdu tedibetmesi
 • گرگ را بر کند سر آن سر فراز ** تا نماند دو سری‌‌و امتیاز
 • O yüce aslan; iki baş, iki üstünlük kalmasın diye kurdun başını kopardı.
 • فانتقمنا منهم است ای گرگ پیر ** چون نبودی مرده در پیش امیر
 • Koca kurt! Mademki padişahın huzurunda kendini ölü saymadın, cezanı gör. İşte” Fentekamna minhüm?” budur.
 • بعد از آن رو شیر با روباه کرد ** گفت این را بخش کن از بهر خورد
 • Sonra yüzünü tilkiye dönüp “Hadi, bunları yememiz için pay et” dedi.
 • سجده کرد و گفت کاین گاو سمین ** چاشت خوردت باشد ای شاه گزین‌‌ 3105
 • Tilki secde edip dedi ki: “Bu semiz öküz, ey emin padişah, kuşluk yemeğin.
 • و آن بز از بهر میان روز را ** یخنیی باشد شه پیروز را
 • O keçiden de bahtı aydın padişaha gün ortasında yemesi için bir yahni olur.
 • و آن دگر خرگوش بهر شام هم ** شب چره‌‌ی این شاه با لطف و کرم‌‌
 • Tavşan da lûtuf ve kerem sahibi padişahın akşam yemeğidir.”