English    Türkçe    فارسی   

1
564-573

 • ای که چون تو در زمانه نیست کس ** الله الله خلق را فریاد رس‌‌
 • Ey zamanede nazîri olmayan zat! Allah aşkına halkın imdadına yetiş!”
 • دفع گفتن وزیر مریدان را
 • Vezirin müritleri defetmesi
 • گفت هان ای سخرگان گفت‌‌وگو ** وعظ و گفتار زبان و گوش جو 565
 • Vezir dedi ki: “Dikkat ediniz, ey dedikodu düşkünleri! Dilden çıkan ve kulakla duyulan zahiri vaizleri arayanlar!
 • پنبه اندر گوش حس دون کنید ** بند حس از چشم خود بیرون کنید
 • Bu aşağılık duygu kulağına pamuk tıkayın, ten gözünden duygu başını çözün!
 • پنبه‌‌ی آن گوش سر گوش سر است ** تا نگردد این کر آن باطن کر است‌‌
 • O gizli kulağın pamuğu, baş kulağıdır, bu kulak sağır olmadıkça o can kulağı sağırdır.
 • بی‌‌حس و بی‌‌گوش و بی‌‌فکرت شوید ** تا خطاب ارجعی را بشنوید
 • Hissiz, kulaksız, fikirsiz olur ki “İrciî - Tanrına geri dön” hitabını işitesiniz.
 • تا به گفت‌‌وگوی بیداری دری ** تو ز گفت خواب بویی کی بری‌‌
 • Sen uyanıklık dedikodusunda oldukça uyku sohbetinden nasıl olur da bir koku alabilirsin!
 • سیر بیرونی است قول و فعل ما ** سیر باطن هست بالای سما 570
 • Bizim sözümüz işimiz, hariçte yürümektedir. Bâtınî yürümek ise gökler üzerinde olur.
 • حس خشکی دید کز خشکی بزاد ** عیسی جان پای بر دریا نهاد
 • Cisim, kuruluğu (bu âlemi) gördü, çünkü kuruluktan (bu âlemden) doğdu; can İsa’sı, ayağını denize attı.
 • سیر جسم خشک بر خشکی فتاد ** سیر جان پا در دل دریا نهاد
 • Kuru cismin yürümesi, kuruya düştü, ama canın yürümesine gelince: Ayağını denizin ta ortasına bastı.
 • چون که عمر اندر ره خشکی گذشت ** گاه کوه و گاه صحرا گاه دشت‌‌
 • Ömür kuruluk yolunda; gâh dağ, gâh deniz, gâh ova aşarak geçip gittikten sonra...