English    Türkçe    فارسی   

2
1690-1699

 • می‏دوی در کوی و بازار و سرا ** چون کسی کاو گم کند گوساله را 1690
 • Mahallelerde, pazarlarda buzağısını kaybetmiş adam gibi koşarsın.
 • خواجه خیر است این دوادو چیستت ** گم شده اینجا که داری کیستت‏
 • Birisi “ Baba, hayrola, ne koşup duruyorsun? Burada bir şey mi kaybettin, kaybettiğin ne? ” dese,
 • گویی‏اش خیر است لیکن خیر من ** کس نشاید که بداند غیر من‏
 • “Hayırdır ama bana. Benden başka kimsenin bilmesi caiz değil.
 • گر بگویم نک نشانم فوت شد ** چون نشان شد فوت وقت موت شد
 • Söylersem bana gösterilen nişaneler kaybolur. Onlar kayboldu mu ben, öldüm gitti” dersin.
 • بنگری در روی هر مرد سوار ** گویدت منگر مرا دیوانه‏وار
 • Her atlının yüzüne dikkatle bakarsın. Baktığın adam, sana “ Bana deli gibi bakma be” der.
 • گویی‏اش من صاحبی گم کرده‏ام ** رو به جستجوی او آورده‏ام‏ 1695
 • Ben, bir sahip kaybettim. Onu aramaya yüz tuttum.
 • دولتت پاینده بادا ای سوار ** رحم کن بر عاشقان معذور دار
 • Ey atlı, devletin daimî olsun. Âşıklara acı, onları mazur tut” dersin.
 • چون طلب کردی به جد آمد نظر ** جد خطا نکند چنین آمد خبر
 • Mademki gayretle aradın dikkatle baktın, bu işe adamakıllı sarıldın. Elbette bulursun. Bir işe ciddi bir suretle sarılan yanılmaz demişler.
 • ناگهان آمد سواری نیک بخت ** پس گرفت اندر کنارت سخت سخت‏
 • Ey iyi bahtlı, ansızın atlı gelir, seni sımsıkı kucaklar.
 • تو شدی بی‏هوش و افتادی به طاق ** بی‏خبر گفت اینت سالوس و نفاق‏
 • Sen kendinden geçer, dostlarından ayrılırsın. Bu işten haberi olmayan da “ İşte sana riyakâr, işte sana münafık!” der.