English    Türkçe    فارسی   

2
3027-3036

 • چار هندو در یکی مسجد شدند ** بهر طاعت راکع و ساجد شدند
 • Dört Hintli bir mescitte Allah’a ibadet için namaza durmuşlar, rükû ve sücuda koyulmuşlardı.
 • هر یکی بر نیتی تکبیر کرد ** در نماز آمد به مسکینی و درد
 • Her biri niyet edip tekbir alarak huzur ve huşuyla namaz kılmaktaydı.
 • موذن آمد از یکی لفظی بجست ** کای موذن بانگ کردی وقت هست‏
 • Bu sırada müezzin içeriye girdi. Hintlilerin birisinin ağzından bilâihtiyar bir söz çıktı; “ Müezzin, ezanı okudun mu, yoksa vakit var mı?”
 • گفت آن هندوی دیگر از نیاز ** هی سخن گفتی و باطل شد نماز 3030
 • Öbür Hintli, namaz içinde olduğu halde “ Sus yahu, konuştun, namazın bozuldu.” dedi.
 • آن سوم گفت آن دوم را ای عمو ** چه زنی طعنه بر او خود را بگو
 • Üçüncü Hintli ikincisine dedi ki : “Onu ne kınıyorsun baba, kendi derdine bak, kendini kına!”
 • آن چهارم گفت حمد الله که من ** در نیفتادم به چه چون آن سه تن‏
 • Dördüncü “Hamd olsun ben, üçünüz gibi kuyuya düşmedim” dedi.
 • پس نماز هر چهاران شد تباه ** عیب گویان بیشتر گم کرده راه‏
 • Hulasâ dördünün de namazı bozuldu. Âlemin ayıbını söyleyen daha fazla yol kaybeder.
 • ای خنک جانی که عیب خویش دید ** هر که عیبی گفت آن بر خود خرید
 • Ne mutlu o kişiye ki kendi ayıbını görür. Kim birisinin ayıbını görürse o alınır, o ayıbı kendisinde bulur.
 • ز انکه نیم او ز عیبستان بده ست ** و آن دگر نیمش ز غیبستان بده ست‏ 3035
 • Çünkü insanın yarısı ayıptandır, yarısı gayıptan!
 • چون که بر سر مر ترا ده ریش هست ** مرهمت بر خویش باید کار بست‏
 • Mademki başında onlarca yara var, merhemini başına vurmalısın.