English    Türkçe    فارسی   

2
3476-3485

 • کیست دل دار اهل دل نیکو بدان ** که چو روز و شب جهانند از جهان‏
 • Dildar kimdir? İyice bil. Dildar ehli dildir. Çünkü ehli dil olan, gece ve gündüz gibi cihandan kaçıp durmakta, âlemde eğleşmemektedir.
 • عیب کم گو بنده‏ی الله را ** متهم کم کن به دزدی شاه را
 • Allah kulunun ayıbını az söyle, padişahı hırsızlıkla az kına.
 • کرامات آن درویش که در کشتی متهمش کردند
 • Gemide bir dervişi hırsızlıkla töhmet altına almaları
 • بود درویشی درون کشتیی ** ساخته از رخت مردی پشتیی‏
 • Bir gemide bir derviş vardı. Erliği kendisine arka yastığı yapmış, ona dayanmıştı.
 • یاوه شد همیان زر او خفته بود ** جمله را جستند و او را هم نمود
 • Gemide bir kese altın kayboldu. O, uyuyordu. Herkesi aradılar. Birisi onu da gösterip,
 • کاین فقیر خفته را جوییم هم ** کرد بیدارش ز غم صاحب درم‏ 3480
 • “Bu uyuyan yoksulu da arayalım” dedi. Para sahibi derdinden onu da uyandırdı.
 • که در این کشتی حرمدان گمشدست ** جمله را جستیم نتوانی تو رست‏
 • “Bu gemide bir kese kayboldu. Herkesi aradık, bu arayıştan sen kurtulamazsın.
 • دلق بیرون کن برهنه شو ز دلق ** تا ز تو فارغ شود اوهام خلق‏
 • Hırkanı çıkar, soyun da senin hakkında kimsenin şüphesi kalmasın” dedi.
 • گفت یا رب مر غلامت را خسان ** متهم کردند فرمان در رسان‏
 • Derviş “Yarabbi, şu aşağılık kişiler, kulunu töhmet altına alıyorlar, fermanını eriştir” dedi.
 • چون به درد آمد دل درویش از آن ** سر برون کردند هر سو در زمان‏
 • Dervişin gönlü dertlenir dertlenmez hemen denizin her tarafından,
 • صد هزاران ماهی از دریای ژرف ** در دهان هر یکی دری شگرف‏ 3485
 • Yüzbinlerce balık baş çıkardı. Her birinin ağzında bir inci vardı. Ama ne inci?