English    Türkçe    فارسی   

3
2124-2133

 • زانک خود ممدوح جز یک بیش نیست ** کیشها زین روی جز یک کیش نیست
 • Çünkü övülen, bir kişiden daha fazla değildir ki. Bundan dolayı dinler, mezhepler, ancak tek bir mezhepten ibarettir.
 • دان که هر مدحی بنور حق رود ** بر صور و اشخاص عاریت بود 2125
 • Bil ki her övüş, Allah nuruna varır, ulaşır; suretlerle şahısları övüşse âriyettir.
 • مدحها جز مستحق را کی کنند ** لیک بر پنداشت گم‌ره می‌شوند
 • Müstahak olmayanı kim metheder ki? Fakat bilmeyenler, şunu bunu methediyor sanırlar da yol azıtırlar.
 • همچو نوری تافته بر حایطی ** حایط آن انوار را چون رابطی
 • Bu, şuna benzer: bir duvara herhangi bir nurdur vurur. Duvar o nurun aksetmesine bir vasıtadır.
 • لاجرم چون سایه سوی اصل راند ** ضال مه گم کرد و ز استایش بماند
 • Fakat ayın aksi aslına ulaştı mı, yol azıtan kişi ayı kaybeder, övüşü terk eder.
 • یا ز چاهی عکس ماهی وا نمود ** سر بچه در کرد و آن را می‌ستود
 • Yahut da ay, bir kuyuya akseder, adam da bu aksi görür, başını kuyuya uzatır, bakar durur.
 • در حقیقت مادح ماهست او ** گرچه جهل او بعکسش کرد رو 2130
 • Methe başlarsa hakikatte ayı metheder, isterse bilgisizlikle ayın aksine yüz tutmuş olsun.
 • مدح او مه‌راست نه آن عکس را ** کفر شد آن چون غلط شد ماجرا
 • Övüşü aya aittir, ayın aksine ait değil. Fakat birisi, Hakk’ı övmez de mahlûku överse yanlış bir iş yapmış olur ki bu, küfürdür.
 • کز شقاوت گشت گم‌ره آن دلیر ** مه به بالا بود و او پنداشت زیر
 • Bu işi yapan kötülükten yolunu kaybetmiştir. Ay, gökyüzündeyken o, aşağıda sanmıştır.
 • زین بتان خلقان پریشان می‌شوند ** شهوت رانده پشیمان می‌شوند
 • Halk bu put gibi güzellere kapılıp perişan olur; şehvete uyup onlara dokunan pişman olur.