English    Türkçe    فارسی   

3
2222-2231

 • بندگان حق رحیم و بردبار ** خوی حق دارند در اصلاح کار
 • Lütuf ve merhamet sahibi olan Allah kulları, işleri düzeltmekte Allah huyuna sahiptirler.
 • مهربان بی‌رشوتان یاری‌گران ** در مقام سخت و در روز گران
 • Onlar, şiddet zamanı, sıkıntı vakti, rüşvet almaksızın mahlûkata acırlar yardımda bulunurlar.
 • هین بجو این قوم را ای مبتلا ** هین غنیمت دارشان پیش از بلا
 • Ey belâlara uğramış adam, kendine gel de bunları ara… Kendine gel de belâ vaktinde onların duasını ganimet bil!
 • رست کشتی از دم آن پهلوان ** واهل کشتی را بجهد خود گمان 2225
 • O Allah erinin duasıyla gemi kurtuldu. Gemidekilerse kendi gayretleriyle,
 • که مگر بازوی ایشان در حذر ** بر هدف انداخت تیری از هنر
 • Kendi ihtiyatlarıyla hünerler gösterip oku hedefe attılar, gemiyi kurtardılar zannındaydılar.
 • پا رهاند روبهان را در شکار ** و آن زدم دانند روباهان غرار
 • Av esnasında tilkiyi ayakları kurtarır da mağrur tilki, kendisini kuyruğu kurtardı sanır.
 • عشقها با دم خود بازند کین ** می‌رهاند جان ما را در کمین
 • Canımızı pusudan bu kurtardı diye kuyruğu ile oynar, kuyruğunu sever!
 • روبها پا را نگه دار از کلوخ ** پا چو نبود دم چه سود ای چشم‌شوخ
 • A tilki, ayağını taştan koru… A açgözlü sersem, ayak olmasa kuyruk ne yapabilir ki?
 • ما چو روباهان و پای ما کرام ** می‌رهاندمان ز صدگون انتقام 2230
 • Biz de tilkilere benzeriz, bizi yüzlerce çeşit belâlardan kurtaran ayaklarımız, ulularımızdır.
 • حیله‌ی باریک ما چون دم ماست ** عشقها بازیم با دم چپ و راست
 • Derin hilelerimiz, kuyruğumuza benzer de biz onunla sağdan, soldan oynar, onunla oynaşır dururuz!