English    Türkçe    فارسی   

3
2292-2301

 • در قباب حق شدند آن دم همه ** در کدامین روضه رفتند آن رمه
 • Hepsi de Allah kubbelerine gizlenmişler. O cemaat, acaba hangi bahçeye gitti ki?
 • درتحیر ماندم کین قوم را ** چون بپوشانید حق بر چشم ما
 • Allah, bunları nasıl oldu da benim gözümden gizledi? Şaşırdım kaldım.
 • آنچنان پنهان شدند از چشم او ** مثل غوطه‌ی ماهیان در آب جو
 • Onlar, balıklar nasıl dereye dalar, kaybolursa Dekukî’nin gözünden öyle kayboldular. Öyle gizlendiler.
 • سالها درحسرت ایشان بماند ** عمرها در شوق ایشان اشک راند 2295
 • Yıllarca onların hasretiyle yandı, ömürlerce iştiyaklarından gözyaşı döktü.
 • تو بگویی مرد حق اندر نظر ** کی در آرد با خدا ذکر بشر
 • Ama sen dersin ki Allah eri Allah’a erişmişken nasıl olur da insanı anar?
 • خر ازین می‌خسپد اینجا ای فلان ** که بشر دیدی تو ایشان را نه جان
 • A adam, bu suale karşı ancak eşek kakılır kalır. Sen, onların can olduklarını görmedin, onları insan suretinde gördün.
 • کار ازین ویران شدست ای مرد خام ** که بشر دیدی مر ایشان را چو عام
 • Ey hamhalat, işte iş bu yüzden harap oldu ya… Onları, alelâde adamlara uydun da insan gördün!
 • تو همان دیدی که ابلیس لعین ** گفت من از آتشم آدم ز طین
 • İblis de “Ben ateşten yaratıldım, Âdem topraktan” dedi. İşte sen de onları, İblis’in Âdem’i gördüğü gibi gördün.
 • چشم ابلیسانه را یک دم ببند ** چند بینی صورت آخر چند چند 2300
 • O iblis gözünü bir an olsun yum; ne vakte kadar suret görüp duracaksın, ne vakte kadar, ne vakte kadar?
 • ای دقوقی با دو چشم همچو جو ** هین مبر اومید ایشان را بجو
 • Ey Dekukî, ırmak gibi yaşlar döken gözlerinle onları ara, gafil olma, ümidini kesme!