English    Türkçe    فارسی   

3
2775-2784

 • چون صفت با جان قرین کردست او ** پس مناسب دانش همچون چشم و رو 2775
 • Allah, mademki huyu, cana uygun ve eş olarak yarattı, o halde onu gözle kaş gibi yerinde ve birbirine münasip bil!
 • شد مناسب وصفها در خوب و زشت ** شد مناسب حرفها که حق نبشت
 • Güzeldeki huylar da uygun ve yerinde, çirkindeki huylar da. Allah’ın yazdığı harfler birbirine tam münasip!
 • دیده و دل هست بین اصبعین ** چون قلم در دست کاتب ای حسین
 • Ey Hasancık, yazı yazanın elindeki kalem gibi gözle gönül de Allah’ın iki parmağı arasında!
 • اصبع لطفست و قهر و در میان ** کلک دل با قبض و بسطی زین بنان
 • Gönül kalemi, lütuf ve kahır parmakları arasında gâh sıkıntıya düşer, gâh feraha çıkar.
 • ای قلم بنگر گر اجلالیستی ** که میان اصبعین کیستی
 • Ey kalem, ululuğa lâyıksan kimin parmakları arasındasın, bak da gör!
 • جمله قصد و جنبشت زین اصبعست ** فرق تو بر چار راه مجمعست 2780
 • Senin bütün kastin, bütün hareketin bu parmaklardan meydana geliyor. Başın, dört yol ağzında; kahrın, lütfun, doğru yolla sapıklığın birleştiği yeridir.
 • این حروف حالهات از نسخ اوست ** عزم و فسخت هم ز عزم و فسخ اوست
 • Bu halden hale giriş harflerin, onun yazıp bozmasından meydana gelmekte… bir işe niyetin, yahut bir şeyden vazgeçmen de onun iradesiyle, onun takdiriyle!
 • جز نیاز و جز تضرع راه نیست ** زین تقلب هر قلم آگاه نیست
 • Niyazdan, yalvarıp yakarmadan başka yol yok… bu değişmeyi, bu halden hale girmeyi her kalem bilmez.
 • این قلم داند ولی بر قدر خود ** قدر خود پیدا کند در نیک و بد
 • Bilsen bile kendi miktarınca, kendi haddince bilir… iyi de kendi kadrini izhar eder, kötüde de!
 • آنچ در خرگوش و پیل آویختند ** تا ازل را با حیل آمیختند
 • Sebâlılar, tavşanla fil hikâyesini misal getirmeye kalkıştılar ama ezelî sırrı hilelerle karıştırmaya yeltendiler.
 • بیان آنک هر کس را نرسد مثل آوردن خاصه در کار الهی
 • Herkes, misal getiremez, hele bu misal, Allah işine ait olursa