English    Türkçe    فارسی   

3
3862-3871

 • آن بیابان پیش او چون گلستان ** می‌فتاد از خنده او چون گل‌ستان
 • Çöl önünde gül bahçesi kesilmekte, gül gibi gülerek düşe kalka, yuvarlanarak koşup gitmekteydi!
 • در سمرقندست قند اما لبش ** از بخارا یافت و آن شد مذهبش
 • Şeker, Semerkant’tadır ama o, şekeri Buhara’da bulmuş Buhara yolunu tutmuştu.
 • ای بخارا عقل‌افزا بوده‌ای ** لیکن ازمن عقل و دین بربوده‌ای
 • “Ey Buhara, sen akıllara akıl katardın ama benim aklımı da aldın dinimi de!
 • بدر می‌جویم از آنم چون هلال ** صدر می‌جویم درین صف نعال 3865
 • Ben bir tolunay aramaktaydım, o yüzden hilâle döndüm. Kapı dibinde Sadr-ı (başköşeyi) istiyorum!” demekteydi.
 • چون سواد آن بخارا را بدید ** در سواد غم بیاضی شد پدید
 • Buhara’nın karaltısını görünce gam karanlığında bir beyazlıktır göründü.
 • ساعتی افتاد بیهوش و دراز ** عقل او پرید در بستان راز
 • Yere yığıldı, uzun bir müddet kendisinden geçti. Aklı, sır bahçesine uçup gitti.
 • بر سر و رویش گلابی می‌زدند ** از گلاب عشق او غافل بدند
 • Onu ayıltacak, aşk gül suyuydu, bunu bilmediklerinden başına, yüzüne gül suları serptiler.
 • او گلستانی نهانی دیده بود ** غارت عشقش ز خود ببریده بود
 • O gizli gül bahçesi görmüştü… Aşk, onu yakalamış kendisinden geçirmiş gitmişti.
 • تو فسرده درخور این دم نه‌ای ** با شکر مقرون نه‌ای گرچه نیی 3870
 • Sen donmuş, taş kesilmiş birisin; bu söze, bu nefese lâyık değilsin… Evet, sen de kamışsın ama içinde şeker yok!
 • رخت عقلت با توست و عاقلی ** کز جنودا لم تروها غافلی
 • Aklın başında, akıllısın sen. “Görmediğiniz askerleri yolladı” ayetinden gafilsin!
 • در آمدن آن عاشق لاابالی در بخارا وتحذیر کردن دوستان او را از پیداشدن
 • O sallapati âşığın Buhara’ya gelmesi, dostlarının onu meydana çıkarmamaya çalışmaları